MEGA IMAGE recrutează consilier juridic

mega-image

MEGA IMAGE recrutează consilier juridic.

CERINȚE
- experiență anterioară în domeniul juridic de minim 5 ani;
- experiență în domeniile M&A și Real Estate de minim 2 ani, preferabil în cadrul unei companii multinaționale;
- cunoștințe operare PC (MSOffice) nivel avansat;
- cunoștințe limbă engleză (scris și vorbit) nivel avansat;
- excelente abilități de comunicare și negociere;
- team-player, diplomatic.

RESPONSABILITĂȚI
- participă la negocierea tranzacțiilor în care societatea urmează să devină parte și elaborează proiecte de astfel de contracte, asigurând legalitatea și siguranța operațiunii în care se angajează societatea;
- redactează și vizează de legalitate toate tranzacțiile imobiliare în care societatea este parte;
- inițiază, redactează și vizează de legalitate orice documente și/sau corespondența, având legătură cu sau emise în scopul derulării în condiții optime a contractelor în care societatea este parte;
- oferă proactiv consultanță juridică angajaților din cadrul celorlalte departamente, informandu-i cu privire la normele legale incidente activității acestora;
- gestionează relația cu partenerii contractuali, notariate, cartea funciară;
- urmărește derularea contractelor în care societatea este parte, monitorizând respectarea obligațiilor de către părți (inclusiv urmărirea procesului de facturare/încasare aferent contractelor de închiriere/subînchiriere și achitarea la termen a facturilor aferente), semnalând conducerii orice probleme sesizate, care ar putea impacta activitatea societății.

Candidații sunt rugați să transmită CV și scrisoare de intenție la adresa de e-mail: ACampean@mega-image.ro

* Anunțul expiră la data de 14 martie 2013

mega-image

Evidentierea specializarii profesionale