1,967 citiri

BERECHET RUSU HIRIȚ recrutează avocați | Consultanță & Litigii

BERECHET RUSU HIRIȚ recrutează avocați | Consultanță & Litigii.

CINE SUNTEM
Berechet Rusu Hiriț este o firmă de avocatură de tip boutique înființată de profesioniști cu o experiență individuală de peste cinsprezece ani în societăți de avocatură de prim rang de pe piața românească și internațională. Echipa de avocați este specializată în consilierea antreprenorilor și companiilor internaționale din industrii precum energie, real estate și construcții, logistică, retail, media și entertainment, mediu, IT&C.

În domeniul litigiilor, suntem apreciați de clienți pentru abordarea eficientă și strategia personalizată, fiind implicați în numeroase litigii civile și de contencios administrativ. În materia contenciosului administrativ, avocații BRH și-au construit o practică solidă în reprezentarea clienților în cauze fiscale, de urbanism, energie, concurență și achiziții publice.

În consultanță, suntem recunoscuți pentru soluțiile pragmatice și pentru înțelegerea aprofundată a business-ului, având o experiență vastă în arii de practică predilecte precum corporate/M&A și energie, real estate, mediu, proprietate intelectuală și protecția datelor.

Ne căutăm noi colegi: doi avocați talentați și entuziaști, care să se alăture echipei noastre, în practicile de consultanță și de litigii.

CE VĂ PUTEM OFERI
– un mediu de lucru deschis și prietenos;
– colegi empatici care cred în cooperarea autentică, onestitate și loialitate;
– sprijin cu tot ce ai nevoie pentru a fi, la rândul nostru, alături de clienții noștri așa cum au nevoie, la momentul potrivit;
– onorariu motivant;
– valorificarea abilităților și competențelor voastre prin implicarea în proiecte de consultanță și de litigii dintre cele mai diverse;
– în funcție de nivelul de experiență, oportunitatea de a coordona proiecte alături de partenerii noștri;
– posibilitatea de a vă dezvolta profesional alături de unii dintre cei mai buni, experimentați avocați litigatori și consultanți din România;
– încurajarea ideilor noi și curajoase.

CUM PUTEȚI DEVENI COLEGII NOȘTRI
– sunteți avocați definitivi și aveți cunoștințe aprofundate de drept civil, drept comercial, procedură civilă;
– sunteți deschiși să explorați în detaliu și/ sau să consolidați subramuri cum ar fi dreptul proprietății, drept societar, energii regenerabile, malpraxis medical, dreptul consumatorului, drepturile omului;
– apreciați că experiența voastră în litigii, respectiv consultanță, este un atu semnificativ, care va contribui la găsirea celor mai bune soluții, adaptate obiectivelor și strategiei clienților noștri;
– sunteți foarte buni vorbitori ai limbii engleze;
– aveți foarte bune abilități de organizare și de a redacta documentația juridică într-o manieră clară și structurată, ușor de parcurs pentru clienți;
– sunteți negociatori agili și aveți bune capacități adaptative;
– sunteți deschiși la explorarea și valorificarea ideilor noi.

Dacă vă considerați potriviți pentru aceste roluri, ne-am bucura să vă cunoaștem, așa că așteptăm CV-urile voastre la adresa de e-mail: office@brhlaw.ro

BERECHET RUSU HIRIȚ is looking for Consultancy and Litigation Lawyers.

WHO WE ARE
Berechet Rusu Hiriț is a boutique law firm founded by professionals with an individual experience of over fifteen years in leading law firms on the Romanian and the international market. The team of lawyers specializes in advising entrepreneurs and international companies in industries such as energy, real estate and construction, logistics, retail, media and entertainment, environment, IT&C.

In the field of litigation, we are acknowledged by clients for our efficient approach and personalized strategy, as we are regularly involved in numerous civil and administrative litigation. In administrative litigation, BRH lawyers have built a solid practice in representing clients in tax, urban planning, energy, competition and public procurement files.

In legal advisory, we are recognized for our pragmatic solutions and in-depth understanding of the clients’ businesses and we have substantial experience in several focus practice areas, such as corporate / M & A, energy, real estate, environment, intellectual property and data protection.

We are looking for new colleagues: two talented and enthusiastic lawyers to join our team in our consultancy and litigation practices.

WHAT WE CAN OFFER
– an open and friendly work environment;
– empathetic colleagues who believe in genuine cooperation, honesty and loyalty;
– support with everything you need, so that we can also be always by our clients’ side, at the right time;
– a motivating fee;
– the right environment where you can capitalize on your skills and competencies by getting involved in diverse consultancy and litigation projects;
– depending on the level of experience, the opportunity to coordinate the projects together with our partners;
– the chance to develop professionally with some of the best and most experienced litigation lawyers and consultants in Romania;
– encouragement for new and bold ideas.

HOW YOU CAN BECOME OUR COLLEAGUES
– you are qualified lawyers and have in-depth knowledge of the civil law, the commercial law and the civil procedure;
– you are open to explore in detail and/or consolidate areas of practice such as property law, corporate law, renewable energy, medical malpractice, consumer law, human rights;
– you believe that your experience in litigation, respectively consulting, is a significant asset, which will contribute to finding the best solutions, adapted to the objectives and strategy of our clients;
– you have an excellent level of the English language;
– you have very good skills to organize and draft legal documentation in a clear and structured manner and make things easy to understand for clients;
– you are agile negotiators and have good adaptive skills;
– you are open to exploring and capitalizing on fresh insights.

If you consider yourself suitable for these roles, we’d be delighted to meet you, so we look forward to receiving your resumes at: office@brhlaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 aprilie 2021