CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocat definitiv

CDRS

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocat definitiv.

CERINŢE PROFESIONALE
– avocat definitiv, cu cunoştinţe temeinice de drept civil şi procesual civil, drept comercial şi societar, experienţă privind procedurile de la registrul comerţului;
– precizie şi acurateţe în redactarea actelor – judiciare sau societare – şi contractelor;
– atenţie la detalii, profesionalism, eficienţă şi responsabilitate, rezistenţa la stres, spirit de echipă, iniţiativă, capacitatea de relaţionare cu clienţii;
– flexibilitate în programul de lucru în cazul unor eventuale necesităţi urgente ale S.C.A.;
– disponibilitatea la deplasări în ţară pentru una sau mai multe zile, pentru a participa la termene de judecată sau şedinţe de lucru;
– cunoaşterea limbii italiene scris şi vorbit (sau disponibilitatea de a o învăţa în 2-3 luni) şi engleză juridică.

RESPONSABILITĂŢI
– activităţi de consultanţă juridică, cât şi de reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor în materie civilă, comercial şi societar, recuperări de creanţă, executări silite, raporturi între profesionişti, litigiile derivate din raporturile contractuale;
– redactarea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, contestațiilor, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, căilor de atac şi întocmirea dosarelor pentru instanţă;
– analizarea şi redactarea contractelor sau actelor societare;
– redactare opinii juridice;
– urmărirea modificărilor legislative;
– orice alte activităţi specifice profesiei, conform solicitărilor clienţilor.

OFERTĂ
Bonusurile şi beneficiile se discută la interviu în funcţie de experienţă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa de e-mail: office@cdrs.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2019

DIRECŢIA SILVICĂ ILFOV recrutează consilier juridic

romsilva

DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV cu sediul în str. Petricani nr. 9A, sector 2 Bucureşti, organizează în data de 15.05.2019, începând cu orele 09:00, la sediul acesteia, concurs/examen pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul unităţii, pe durată determinată respectiv pe perioada cât titularul postului are contractul individual de muncă suspendat pentru creşterea copilului.

CONCURSUL ARE LOC ÎN CONDIȚII DE MAXIMĂ TRANSPARENȚĂ!

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în perioada 01.04.2019-09.05.2019 la sediul Direcției Silvice Ilfov.

Condiţiile generale şi cele specifice de participare la concurs/examen, precum și tematică şi bibliografia sunt disponibile atât la sediul Direcţiei Silvice Ilfov, cât şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva http://www.rosilva.ro / Informare publică / Oportunități angajare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei Silvice Ilfov, tel. 0212332416.

Anunțul este valabil pentru județul Ilfov şi municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 19 mai 2019

BIROU NOTARIAL recrutează secretar notarial / consilier juridic

BIROU NOTARIAL situat în sectorul 2 (B-dul Lacul Tei) recrutează secretar notarial / consilier juridic.

DESCRIEREA JOBULUI
– realizarea relației directe cu publicul;
– redactarea proiectelor de acte notariale: declarații, procuri, contracte etc;
– verificarea și păstrarea documentațiilor necesare întocmirii tuturor actelor notariale;
– verificări și înscrieri în registrele notariale și INFONOT;
– arhivare.

CANDIDATUL IDEAL
Experienţa de minimum 1 an într-un birou notarial este OBLIGATORIE!
– studii superioare, de preferat absolvent/ă al/a facultății de drept;
– excelente abilități de comunicare și relaționare interumană (amabilitate și deschidere față de clienți, răbdare, atenție la detalii, capacitate de organizare);
– capacitatea de a rezolva probleme multiple în același timp;
– seriozitate și discreție cu privire la datele prelucrate;
– cunoștințe avansate de operare, în special Word (rapiditate și acuratețe în redactarea documentelor).

BENEFICII OFERITE
– pachet salarial atractiv, corespunzător competențelor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV în care să fie menționat și un nr. de telefon la adresa de e-mail: dina.antohii@cnpb.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2019

MOTORGA, CĂNURECI & ASOCIAȚII recrutează avocați

MOTORGA, CĂNURECI & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari / definitivi pentru departamentele de consultanță și litigii.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII GENERALE
– avocați stagiari / definitivi, membrii ai Baroului București, cu activitate neîntreruptă de la momentul accederii în profesie;
– să aibă vechime în profesie cuprinsă între 1-5 ani și vârsta maximă de 30 de ani;
– să dețină cunoștințe temeinice de drept civil și procesual civil, drept comercial și societar, drept administrativ și fiscal, legislație incidentă în domeniul energiei și resurselor naturale;
– să aibă experiență practică în domeniul litigiilor civile și de contencios administrativ și fiscal;
– să dețină experiență în oferirea de consultanță și redactarea de opinii juridice;
– să posede abilități excelente de comunicare și relaționare, capacitate foarte bună de analiză și sinteză, precum și aptitudinea de a reacționa rapid în situații critice și de a-și asuma responsabilități.

Cunoașterea avansată a limbii engleze și deținerea de permis auto categoria B constituie un avantaj.

Candidații interesați pot trimite CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@motorgacanureci.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2019

DAVO LAW OFFICES is looking for a senior lawyer | Consultancy

DAVO LAW OFFICES is looking for a senior lawyer for our consultancy department.

REQUIREMENTS
– excellent written and spoken Spanish & English (mandatory);
– 5 years or more of experience with a strong knowledge of corporate and commercial law, real estate, contract law, labour law & public procurement;
– dedication to continuous learning and improvement;
– excellent communication Skills and team worker.

If you are interested, Please send your CV with photo to: office@davolawoffices.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2019

D&B DAVID și BAIAS recrutează avocaţi definitivi | Corporate

D&B David si Baias

D&B DAVID şi BAIAS – societatea de avocatură afiliată PricewaterhouseCoopers în România, recrutează avocați definitivi pentru a se alătura echipei de Corporate M&A.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională într-un climat multinaţional în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă sunt rugaţi să trimită CV-ul şi o scrisoare de intenţie la adresa steriana.albu@david-baias.ro în atenţia dnei. Steriana Albu

DESPRE D&B DAVID ŞI BAIAS
D&B David şi Baias, societatea de avocatură afiliată a PricewaterhouseCoopers în România (“D&B”), cea mai mare reţea internaţională de audit, consultanţă fiscală şi de afaceri, fiind integrată în reţeaua societăţilor de avocaţi corespondente PwC care cuprinde mai mult de 2.000 de avocaţi în 85 de jurisdicţii. D&B David şi Baias este concepută ca un parteneriat bazat pe o comunitate de valori între avocaţii ei, între aceştia şi clienţi şi între D&B şi PwC. Pe piața locală, D&B, împreună cu PwC, lucrează cu clienți din România și Republica Moldova prin intermediul rețelei de 5 birouri PwC din Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Constanţa şi Chișinău.

D&B este recunoscută și recomandată de cercetători internaționali independenți, cum ar fi Chambers & Partners, Legal 500 și IFLR 1000 ca fiind o firmă de avocatură de top în domenii precum Litigii fiscale şi de drept administrativ, Concurență & Antitrust, Corporate, M & A.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2019

ROMÂNIA FILM recrutează consilier juridic

REGIA AUTONOMĂ A DISTRIBUȚIEI ȘI EXPLOATĂRII FILMELOR ROMÂNIA FILM – în insolvenţă – recrutează consilier juridic cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– licenţiat al unei facultăţi de drept, specializarea ştiinţe juridice – calitatea de consilier juridic definitiv;
– vechime peste 5 ani în studii juridice;
– cunoştinţe operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
– bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare;
– onestitate, seriozitate, adaptabilitate, perseverenţă şi capacitate mare de muncă.

Cei interesaţi pot transmite scrisoarea de intenţie și CV-ul la adresa de e-mail: resurseumane@romaniafilm.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2019

MATEESCU, MATEESCU & KRICHBAUM organizează internship

MATEESCU, MATEESCU & KRICHBAUM organizează stagii de pregătire în domeniul avocaturii.

CANDIDATUL IDEAL
– absolvent sau student al Facultăţii de Drept;
– punctualitate şi seriozitate;
– abilităţi de comunicare şi de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, eficienţă şi responsabilitate, atenţie la detalii;
– utilizează cu uşurinţă construcţii gramaticale complexe şi vocabular bogat în limba română (scris şi vorbit);
– persoană organizată, dornică să înveţe lucruri noi;
– studierea temeinică a dosarelor încredinţate;
– documentarea juridică în vederea formulării acţiunilor în instanţă;
– urmărirea modificărilor legislative;
– redactarea de cereri de chemare în judecată, note scrise, concluzii, etc;
– întocmirea dosarelor pentru instanţă;
– depunerea dosarelor în instanţă;
– depuneri/ridicări cereri în instanţă şi la diverse instituţii;
– reprezentare în faţa autorităţilor.

DESCRIEREA COMPANIEI
Activităţile avocaţiale efectuate de societatea noastră, se desfăşoară în conformitate cu Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea calităţii de avocat.
Societatea acordă asistenţă şi reprezentare juridică în următoarele domenii:
– civil;
– comercial;
– drept societar: consiliere juridică în legătură cu problemele care privesc societăţile comerciale, respectiv actele constitutive, schimbări, modificări şi înregistrarea acestora la autorităţile competente;
– contencios administrativ;
– achiziţii publice;
– asistenţă şi reprezentare în materia proprietăţii intelectuale în faţa OSIM, ORDA (ex: inregistrarede mărci, desene industriale, etc.);
– în materia litigiilor de muncă;
– în materie de privatizare şi postprivatizare;
– penal;
La organele de urmărire penală, Poliţie, Parchet, formulează plângeri şi acordă asistenţă în faţa instanţelor de judecată.

Avocaţii din cadrul societăţii noastre, depun toate diligenţele necesare, pentru realizarea serviciilor avocaţiale pentru care societatea a fost angajată, analizează temeinic cauzele încredinţate şi se prezintă la termenele instanţelor de judecată, la organele de urmărire penală sau alte instituţii, conform mandatului încredinţat.
Nu în ultimul rând, avocaţii societăţii noastre pledează cu demnitate în faţa magistraţilor şi a părţilor din proces, iar în toate demersurile întreprinse, manifestă conştiinciozitate şi probitate profesională.

Program stagiului de practică neremunerat este part time.

Aplicaţiile se pot transmite la adresa: alecsandrumateescu@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 aprilie 2019

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an associate | EU & Competition

SCHOENHERR_LOGO

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an associate | EU & Competition.

WE ARE LOOKING FOR
– excellent written and spoken English (good knowledge of additional foreign languages is an advantage);
– dedication to continuous learning and improvement;
– commitment to work in a challenging but rewarding professional environment;
– completed Romanian legal studies (international study experience or economic background is welcomed);
– previous experience in business law, preferably in the EU & Competition practice;
– proactive attitude and positive approach to work, strong analytical ability, excellent research, writing and verbal communication skills, and a commitment to client service;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable.

WE OFFER
– interesting and challenging work for renowned clients;
– an innovative and international working environment with high profile mandates;
– the opportunity to work closely with other practice groups on a domestic and cross-border basis;
– a collegial working atmosphere.

Do you possess these qualifications? Are you interested in being part of a successful, growing, career-minded team?

Do you look forward to challenging work with demanding international clients?

If so, we would love to hear from you.

Please send your CV with photo, letter of motivation, university transcripts, and reference letters in English to Ana Lupsor at: a.lupsor@schoenherr.eu

For more information regarding our recruitment process and how to apply, please go to www.schoenherr.eu/recruiting-process

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 aprilie 2019

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES is looking for an associate lawyer | Litigation

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează Avocat Associate | Litigii.

Acordăm clienților noștri servicii juridice complete prin menținerea unor înalte standarde profesionale într-o gamă largă de industrii.

Ca Avocat Associate în Departamentul de litigii vei lucra în dosare de litigii variate: civile, comerciale, contencios administrativ sau dosare de insolvență, reprezentând clienții noștri, în marea majoritate persoane juridice – companii locale și internaționale și persoane fizice de renume, atât la nivel local, cât și la nivel internațional.

Dosarele în care vei lucra sunt dosare complexe, provocatoare care îți vor acorda posibilitatea să te dezvolți profesional într-o echipă de profesioniști.

Ne dorim să ai cunoștințe temeinice de drept civil și experiență anterioară de lucru în societăți de avocatură cu mandate diverse și importante în dosare complexe.

Activitatea constă în asigurarea asistenței şi reprezentării clientului, de la procesul de analizare a dosarelor și identificarea soluției legale pentru client, până la redactarea tuturor documentelor dosarului într-o manieră profesionistă și eficientă, revizuirea acestora și asigurarea asistenței și reprezentării în fața instanțelor judecătorești.

În echipa noastră vei avea oportunitatea să contribui și să îți aduci aportul în proiecte complexe din diverse industrii, lucrând cu clienți de calibru din domeniile respective.

Ca Avocat Associate vei fi implicat și în asigurarea de coacing și mentoring pentru avocații juniori și vei avea obiective clare de performanță, bonusuri și evaluări anuale.

EXPERIENȚĂ NECESARĂ
– peste 6 ani experiență în mandate de litigii în cadrul unor societăți de avocatură;
– abilități avansate de comunicare și scriere juridică în limba engleză;
– capacitate de scriere cu acuratețe, rezolvarea de probleme, loialitate, dedicație, dorință de muncă, integritate;
– gândire structurată și juridică, experiență în lucrul cu clienți și mandate internaționale, abilitatea de a-ți prioritiza și eficientiza timpul de lucru atunci când lucrezi în proiecte urgenţe, focusat pe client și pe obiectivele acestuia, etică profesională, persoană adaptabilă şi flexibilă;
– cunoștințele şi abilitatea de a aborda fiecare tranzacție/dosar din start până la finalizare, lucrând alături de clienții noștri pentru a te asigura că obiectivele acestora au fost atinse pe deplin.

DESPRE PAVEL, MĂRGĂRIT ȘI ASOCIAȚII
Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați în diverse arii de practică, care oferă clienților servicii juridice peste așteptări. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții companiei se află multinaționale, companii autohtone cu cifre de afaceri de zeci de milioane de euro și persoane fizice de renume local și internațional. Proiectele de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe poziții de top în mai multe arii de practică în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2019. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Echipă tânără, primitoare, atmosferă de lucru plăcută, seriozitate.
Aplică cu un CV și vino să ne cunoști.
Trimite CV – ul tău la adresa noastră de e-mail: office@avocatpavel.ro
Menționează în titlul emailului poziția pentru care ai aplicat (Ex: Avocat Associate).

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 aprilie 2019

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează legal assistant manager

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează legal assistant manager.

Echipă tânără, caldă, primitoare, atmosferă de lucru plăcută, seriozitate.
Aplică cu un CV şi vino să ne cunoşti.

CERINŢELE NOASTRE SUNT
– redactează ofertele de servicii pentru clienţi şi potenţiali clienţi;
– preia apelurile telefonice naţionale şi internaţionale;
– răspunde la e-mail-urile primite de la clienţi şi potenţiali clienţi în limba română şi engleză;
– redactează contractele de asistenţă juridică, actele adiţionale şi alte documente administrative;
– gestionează dosarele de resurse umane, de proceduri interne, fişe ale postului;
– scanează, printează, dactilografiază în word, excel diverse documente solicitate de conducere şi avocaţi;
– pregătirea corespondenţei şi ducerea acesteia la poştă sau curier conform instrucţiunilor primite de la avocaţi;
– se deplasează la poştă şi alte instituţii atunci când i se solicită;
– activităţi de contabilitate primară.

Ca şi legal assistant manager în societatea noastră vei avea obiective bine definite, proceduri de lucru, evaluări şi indicatori de performanţă.

EXPERIENŢĂ SOLICITATĂ
– peste 4-5 ani experienţă în poziţii similiare;
– experienţa pe poziţii similare în firme de avocatură reprezintă un avantaj;
– studii administrative sau juridice;
– cunoaşterea limbii engleze scris şi vorbit;
– capacităţi de scriere cu acurateţe, rezolvarea de probleme, loialitate, dedicare, dorinţă de muncă, integritate;
– focusat pe client şi pe nevoile acestuia, etică profesională, capacităţi bune de comunicare, persoană flexibilă şi deschisă la schimbare;
– atenţie superioară la detalii;
– abilitate de a executa mai multe sarcini în acelaşi timp, de a realiza sarcinile în termenele solicitate şi asumate, capacitate de prioritizare a fuxului de lucru şi a sarcinilor postului;
– abilitatea de a judeca sarcinile în mod independent, de a-şi exercita rolul activ;
– capacitate de lucra cu informaţii confidenţiale.

Trimite CV-ul tău la adresa: office@avocatpavel.ro şi menţionează în titlul e-mail-ului poziţia pe care o vizezi.

DESPRE PAVEL, MĂRGĂRIT & ASOCIAȚII
Echipa este formată din avocați specializați, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate, peste așteptările clienților. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicare, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții societății de avocatură se numără companii multinaționale și autohtone de anvergură. Cazurile de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, societatea de avocatură Pavel, Mărgărit & Asociații se situeaza în clasamentul firmelor de avocatură de business din România, potrivit topului realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2018. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 aprilie 2019

TURCU & TURCU recrutează avocaţi stagiari

TURCU & TURCU

Societatea Civilă de Avocaţi TURCU & TURCU recrutează avocaţi stagiari.

CONDIŢII GENERALE
– cunoaşterea limbii engleze (nivel avansat);
– bune cunoştinţe de operare PC.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa de e-mail: valentina@turcu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 aprilie 2019

MARKÓ & UDREA recrutează avocat definitiv | Real estate

Societatea de Avocați MARKÓ & UDREA recrutează avocat(ă) definitiv(ă) cu experienţă în Real Estate / Drept imobiliar.

Dorim să ne consolidăm echipa cu un(o) avocat(ă) definitiv(ă) cu experienţă profesională de minim 5 ani, în special în Real Estate / Drept imobiliar.

Este necesară cunoaşterea limbii engleze, nivel minim Utilizator Independent. Căutăm o persoană interesată să lucreze într-o echipă stabilă, de talie medie, în care calitățile umane și inventivitatea sunt apreciate cel puțin atât de mult ca cele profesionale.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae la adresa de e-mail: david.oprea@marko-udrea.ro

SCA Markó & Udrea prelucrează date personale, inclusiv datele personale din CV-urile primite. Pentru detalii vă rugăm să citiți Informarea privind prelucrarea datelor personale, disponibilă aici.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 aprilie 2019

DBO is looking for senior lawyers

DBO – Andrei Dumitrescu | Mihai Băjenaru | Robert Oancea | Attorneys at law is looking for senior lawyers (minimum 4 years of experience as of the admission into the Bucharest Bar) in consultancy areas such as: Corporate & Commercial, Employment, Environment, Real Estate and Regulatory.

PLEASE SEND US YOUR APPLICATION IF YOU HAVE
– a Degree in Law and Bucharest Bar membership;
– excellent writing and communication skills in English; French and any other languages are considered an advantage;
– good communication skills, including the ability to work in a team;
– willingness for professional improvement and development;
– attention to details and ethics standards.

If you meet the requirements and you would like to be part of our team, please send us your application and letter of intent to office@dbo.ro using the subject line: Consultancy Department.
Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 aprilie 2019

PANTEA | ȘIMON | ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi | Litigii

Pantea Simon Asociatii

PANTEA | ȘIMON | ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi.

CERINŢE
– membru în Baroul București;
– avocat definitiv cu experiență cuprinsă între 2 și 8 ani în domeniul litigiilor;
– limba engleză – nivel avansat;
– operare pe calculator – nivel avansat;
– permis de conducere.

Așteptăm un nivel superior de cunoștințe teoretice și practice în drept civil, drept comercial, drept administrativ, procedură civilă. Totodată se solicită abilități excelente de comunicare în limba română și în engleză.

Experiența anterioară într-o societate de avocatură constituie un avantaj.

Oferim un înalt grad de profesionalism, seriozitate, mediu de lucru excelent, venituri în concordanță cu performanțele, prime, bonusuri.

Rugăm persoanele interesate să trimită CV la adresa de e-mail: office@panteasimon.ro
Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Echipa de avocați litiganți PANTEA | ȘIMON | ASOCIAȚII oferă servicii ultra-personalizate de instrumentare a litigiilor, prin asistență și reprezentare în dosare complexe din domenii precum real-estate, construcții, achiziții publice, insolvență și faliment, impozite și fiscalitate, transporturi, concurență, dreptul muncii.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 aprilie 2019

GRECU & ASOCIAȚII recrutează agent procedural

Grecu & Asociatii

GRECU & ASOCIAȚII recrutează agent procedural – part time.

CERINŢE
– capacitatea de a lucra cu documente;
– cunoştinţe foarte bune de operare PC (MS Office);
– atenţie sporită la detalii;
– capacitate de organizare şi prioritizare a activităţilor;
– responsabilitate;
– capacitate de lucru în echipă;
– punctualitate.

DESCRIEREA JOBULUI
– gestionarea documentelor;
– multiplicarea documentelor şi alte activităţi specifice;
– deplasarea în interes de serviciu la instituţiile statului.

Aşteptăm un email cu o scrisoare de intenţie / Curriculum Vitae la următoarea adresă: hr@greculawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 aprilie 2019

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Real estate

SCHOENHERR_LOGO

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Real estate.

WE ARE LOOKING FOR
– excellent written and spoken English (good knowledge of additional foreign languages is an advantage);
– dedication to continuous learning and improvement;
– commitment to work in a challenging but rewarding professional environment;
– completed Romanian legal studies (international study experience or economic background is welcomed);
– 3-4 years of experience, with a strong focus on real estate;
– proven ability to manage complex real estate projects;
– proactive attitude and positive approach to work, strong analytical ability, excellent research, writing and verbal communication skills, and a commitment to client service;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable.

WE OFFER
– interesting and challenging work for renowned clients;
– an innovative and international working environment with high profile mandates;
– the opportunity to work closely with other practice groups on a domestic and cross-border basis;
– a collegial working atmosphere;
– support and resources for ongoing professional development.

Do you possess these qualifications? Are you interested in being part of a successful, growing, career-minded team?

Do you look forward to challenging work with demanding international clients?

If so, we would love to hear from you.

Please send your CV, letter of motivation, and reference letters in English to Ana Lupsor at: a.lupsor@schoenherr.eu

For more information regarding our recruitment process and how to apply, please go to www.schoenherr.eu/recruiting-process

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 aprilie 2019

PELI FILIP is looking for an associate | Finance & banking

pelifilip logo variante

PELI FILIP is looking for an Associate with 1 to 3 years of experience to join our top of the market Finance & Banking department.

IF YOU
– would like to be part of a dynamic and fun-to-work-with team;
– are smart and creative;
– are willing to learn and develop every day while working on very interesting projects,

we would love to receive your application.

Our offer includes super interesting projects, pleasant working environment, friendly, supportive and collaborative culture and very good career opportunities.

Send your application through Joins Us career section on our site http://www.pelifilip.com/joinus.php

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 aprilie 2019

VASS Lawyers is looking for mid-level to senior attorney | Corporate & employment

VASS Lawyers

VASS LAWYERS is looking for Mid-level to Senior Attorney, Corporate & Employment.

VASS Lawyers, a Legal 500 top tier boutique law firm, seeks mid-level to senior attorney to assist the Corporate & Employment growing practice. Public Procurement & PPP experience is a considerable advantage. Strong verbal and writing skills are required. Healthy personal values are highly appreciated. Candidates must be members of the Bar.

Please send your curriculum vitae and a writing sample to: welcome@vasslawyers.eu
The e-mail subject line should specify the envisaged position.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 17 aprilie 2019

MIC, ILIE & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar / definitiv entry level

MIC, ILIE & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar / definitiv entry level.

Dorim să ne extindem echipa și căutăm un avocat stagiar / definitv entry level.

CERINȚELE NOASTRE DE LA CANDIDAT
– admis în Barou;
– să fie foarte bine organizat și responsabil în soluționarea sarcinilor repartizate;
– să aibă cunoștințe teoretice în materia dreptului societar și procesual civil (experiența în domeniul colectării de debite constituie un avantaj);
– să aibă cel puțin cunoștințe medii de limba engleză și operare PC.

CE OFERIM
– posibilitatea de a lucra într-un mediu relaxat, cu o echipă tânără;
– oportunitatea de a dobândi experienţă în varii domenii ale dreptului;
– îndrumare profesională în rezolvarea tuturor situaţiilor care se ivesc în desfăşurarea activităţii.

Dacă eşti interesat şi crezi că am putea colabora, te rugăm să trimiţi CV-ul tău la adresa de e-mail: oana.dinu@mialegal.ro şi te contactăm noi.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2019

FINE LAW | PĂTRĂŞCANU & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv

FINE LAW | PĂTRĂŞCANU & ASSOCIATES recrutează Avocat Asociat, cu experienţă în Drept Comercial şi Dreptul Muncii, membru al Baroului Bucureşti.

Tipul ofertei: Full time

COMPETENŢE PROFESIONALE
– minim 3 ani de la definitivare;
– cunoştinte solide de drept comercial, dreptul muncii şi civil;
– abilităţi de urmărire a obiectivelor unui proiect şi îndeplinire integrală a sarcinilor necesare atingerii rezultatului;
– respectarea termenelor stabilite;
– cunoştinţe aprofundate de engleză juridică;
– capacitate de organizare şi prioritizare, rigurozitate în respectarea termenelor limită;
– foarte bune abilități de comunicare și lucru în echipă.

OFERTĂ (BONUSURI, BENEFICII)
– remuneraţie financiară corespunzătoare nivelului de pregătire profesională;
– schemă de bonus predeterminată;
– mediu de lucru plăcut şi program rezonabil;
– posibilitatea promovării într-un ritm accelerat în funcţie de performanţa profesională.

Candidaţii interesaţi de o colaborare pe termen lung sunt rugaţi să ne transmită un CV actualizat la adresa de e-mail: office@fine-law.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2019

TITU EUGEN recrutează avocați

TITU EUGEN recrutează avocat stagiar și definitiv.

RESPONSABILITĂȚI
– reprezentarea în fața instanțelor de judecată / urmărire penală / Registrul Comerțului;
– redactare diverse documente juridice.

CERINȚE
– este necesară înscrierea în Barou;
– disponibilitate la deplasări și rezistență la stres;
– capacitate de adaptare, spirit de echipă;
– capacitate de muncă susținută.

Mediu de lucru ultracentral și profesionist.

CV-urile vor fi trimise la adresa de e-mail: avocateugentitu@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2019

VOINESCU LAWYERS organizează stagii de practică

VOINESCU LAWYERS organizează un nou stagiu de practică pentru unul sau mai mulți studenți ai Facultății de Drept, aflați în anul 2 sau 3 de studiu.

În cadrul stagiului de practică, studenții vor fi implicați în proiectele societății, atât în domeniul litigiilor, cât și în cel al consultanței juridice, având ocazia de a pune în aplicare cunoștințele teoretice acumulate în facultate.

Programul stagiului este de 4 ore/zi și se va desfășura în prima parte a zilei, existând flexibilitate raportat la programul studentului.

Studenții interesați sunt rugați să transmită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa: alexandru.balbarau@voinesculawyers.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 martie 2019

NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocaţi stagiari

NEACȘU & ASOCIAȚII recrutează avocaţi stagiari.

Recrutarea a făcut-o deja Baroul Bucureşti, ai intrat în industria avocaturii.

Ştim deci că eşti pregătit pentru acest moment şi am fi bucuroşi să faci o carieră alături de noi.

CE OBŢII TU LUCRÂND CU NOI
– oportunitate de specializare în avocatura de litigii;
– program de mentorat unic în această industrie, ca să înveţi şi să te dezvolţi ca profesionist;
– acces la o viziune inovatoare asupra avocaturii.

CE CĂUTĂM NOI
– cunoştinţe solide de răspundere contractuală şi procedură civilă;
– o persoană organizată, echilibrată, curajoasă şi creativă, capabilă să conceapă strategii şi să îşi asume decizii.

Ne vom întâlni la interviu. Trimite-ne CV-ul tău la: office@neacsu.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2019

SAVIN & ASOCIAŢII recrutează paralegal

Societatea Civilă de Avocaţi SAVIN & ASOCIAŢII recrutează paralegal în vederea unei colaborări full-time pe perioadă nedeterminată.

CANDIDATUL VA TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– studii medii sau superioare (inclusiv studenţi);
– cunoaşterea limbii române la un nivel avansat;
– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj;
– capacitatea de a respecta cerinţele şi termenele de predare a lucrărilor;
– să dea dovadă de o bună organizare, capacitate de prioritizare şi planificare a task-urilor;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în echipă;
– să cunoască la nivel avansat programele din pachetul MS Office.

RESPONSABILITĂȚI
Menţine relaţiile de natură administrativă cu instituţiile publice, Registrul Comerţului, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, traducători, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice, inclusiv, dar fără a se limita la
– efectuarea operaţiunilor la Registrul Comerţului;
– depunere şi ridicare documente de la AEGRM;
– orice alte deplasări impuse de natura activităţii desfăşurate în cadrul societăţii.

DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂŢI DE NATURĂ JURIDICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ SPECIFICĂ SOCIETĂŢII, PRECUM
– transmite periodic informări cu privire la stadiul dosarelor și informațiile obținute;
– tehnoredactează materiale şi documente solicitate de asociați și colaboratori: împuterniciri, împuterniciri avocațiale, delegații, cereri;
– pregătește dosare pentru instanță (fotocopiază documente, verifică existenţa documentelor necesare la dosar, redactează cereri, delegații, împuterniciri);
– caută periodic pe portalul instanțelor și alte site-uri de specialitate informații cu privire la dosare sau alte aspecte solicitate de colaboratorii și asociații societății.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@popsavin.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 aprilie 2019

SAVIN & ASOCIAŢII recrutează avocat senior

SCPA SAVIN & ASOCIAŢII recrutează avocat senior cu experienţă de minim 5-6 ani în domenii precum drept civil, dreptul afacerilor, insolvenţă, litigii.

Candidatul potrivit va trebui să deţină o pregătire academică solidă, cunoştinţe avansate de limba engleză precum şi o practică relevantă în cadrul unor reputabile firme de avocatură.

VIITORUL NOSTRU COLABORATOR, VA TREBUI SĂ MANIFESTE, DE ASEMENEA
– disponibilitate deplină pentru performanţă şi dezvoltare profesională;
– abilităţi excelente de lucru sub presiune, comunicare şi spirit de echipă;
– experienţă în gestionarea directă a relaţiei cu clienţii;
– interes activ pentru implicarea în proiecte diverse;
– disponibilitate pentru coordonare proiecte şi implicarea în managementul relaţiei cu clienţii;
– atenție deosebită la detalii, performanță înaltă și etică profesională impecabilă;
– atitudine pozitivă și abordare entuziastă;
– aptitudini interpersonale bine definite și abilitatea de a colabora cu echipa şi cu Managing Partner-ul.

Beneficiile oferite de SCPA SAVIN & ASOCIAŢII constau într-un pachet de beneficii atractiv (detalii cu privire la conţinutul acestuia vor fi comunicate în cadrul interviului) şi asigurarea unui mediu de lucru profesionist.

În cazul în care vă consideraţi potrivit şi doriţi să profesaţi într-un mediu competitiv, care promovează competenţa profesională şi spiritul de echipă, sunteţi rugaţi să trimiteţi un Curriculum Vitae şi o scrisoare de intenţie în limba engleză la: office@popsavin.ro

Vă rugăm să nu aplicaţi dacă nu corespundeţi ceritelor.

Notă: Site-ul nostru este în lucru astfel că orice informaţii doriţi să cunoaşteţi despre noi veţi afla în cadrul interviului.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 aprilie 2019

ȘOMLEA & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar

ȘOMLEA & ASOCIAȚII recrutează un avocat stagiar.

Candidații trebuie să dea dovadă de seriozitate, flexibilitate și capacitate sporită de muncă.

Buna cunoaștere a limbii engleze sau a unei alte limbi străine constituie un avantaj.

Vă rugăm să trimiteți CV-ul dvs. la: cluj.office@tuca.ro

ȘOMLEA & ASOCIAȚII este o firmă de avocatură cu sediul în Cluj-Napoca, ce din 2007 este asociată cu ȚUCA, ZBÂRCEA & ASOCIAȚII.

ȘOMLEA & ASOCIAȚII oferă servicii de consultanță juridică și reprezentare în principalele arii ale dreptului de afaceri, și anume drept societar, drept comercial, drept fiscal, achiziţii private, achiziţii publice, litigii comerciale și arbitraje, insolvenţă, dreptul concurenţei, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul energiei, urbanism și contencios-administrativ.

Anunțul este valabil pentru municipiul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2019

BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar.

Cunoaşterea foarte bună a limbii engleze este o condiţie obligatorie.

Aşteptăm CV-ul şi scrisoarea de intenţie pe: office@balanoiu.com

SCA BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII s-a constituit în anul 2009. Reputaţia şi încrederea în SCA BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII a fost câştigată datorită profesionalismului şi seriozităţii cu care avocaţii societăţii tratează toate aspectele juridice, specialiştii noştri încercând de fiecare dată rezolvarea problemelor în maniera cea mai eficientă pentru clienţi.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2019

TONUCCI & PARTNERS organizează stagii de practică

TONUCCI & PARTNERS

TONUCCI & PARTNERS, societate internaţională de avocaţi activă în România din anul 2001, organizează stagii de practică pentru unul sau mai mulţi studenţi ai Facultăţii de Drept.

Între beneficiile principale oferite de stagiul de practică se număra cunoașterea/ aprofundarea cunoștințelor legate de activitatea profesională a avocaților, atât în domeniul consultanţei juridice, cât și în domeniul litigiilor, prin implicarea directă a studenților în proiectele societății.

Programul stagiului este de 3-4 ore/zi, dimineața sau seara, în funcție de disponibilitatea candidaților.

Studenții interesați sunt rugați să transmită un e-mail la adresa: bucharest@tonucci.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 martie 2019

ROKAS & PARTNERS LAW FIRM recrutează avocat stagiar | Executare silită

ROKAS

ROKAS & PARTNERS LAW FIRM recrutează avocat stagiar pentru departamentul de executare silită.

ATRIBUȚII ȘI ABILITĂȚI
– monitorizare dosare executare silită, analiză documente primite;
– redactare și depunere cereri incidente;
– menținerea legăturii cu creditorii și executorii judecătorești;
– raționament juridic și interpretare texte legale aplicabile);
– persoană organizată cu abilitatea de a prioritiza lucrările aflate în gestionare;
– cunoştinţe operare PC;
– capacitate de reacție pentru eventuale urgențe în dosarele gestionate.

BENEFICII
– lucru într-un mediu de lucru tânăr, dinamic;
– mentorship permanent din partea unui avocat coordonator și a unei echipe specializate pe executare silită, pentru a putea acumula cunoștințe complete despre executarea silită;
– posibilitatea de a căpăta experientă pe toate aspectele litigioase din cadrul executării silite respectiv cu privire la toate formele de executare silită prevăzute de codul de procedură civilă inclusiv cu privire la executarea silită imobiliară, părți sociale, poprire;
– program de lucru fix.

Experiența anterioară în domeniul executării silite se consideră un avantaj dar nu este decisivă.

Pot aplica și persoanele care au promovat examenul de primire în profesie organizat în luna martie 2019.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită cv-ul la adresa de e-mail: v.radoi@rokas.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2019

TOADER & ASOCIAŢII recrutează avocați

Societatea de avocatură TOADER & ASOCIAŢII îşi măreşte echipa de litigii şi recrutează 1 avocat stagiar şi 1 avocat definitiv cu experienţă de minim 3 ani de la data promovării examenului de definitivat.

CERINŢE
– pregătire teoretică solidă, dublată de un simţ practic dezvoltat şi gândire critică;
– excelente abilităţi de comunicare şi relaţionare, spirit de echipă;
– profesionalism, responsabilitate şi conştiinciozitate, atenţie la detalii;
– spirit inovativ, orientat spre rezultat;
– capacitate de lucru rapid şi eficient, abilităţi de prioritizare şi gestionare a proiectelor simultane, cu respectarea deadline-urilor;
– abilităţi avansate de operare PC: Microsoft Office, E-mail, Internet;
– cunoaşterea limbii engleze la un nivel avansat, scris şi vorbit (stăpânirea terminologiei juridice constituie o cerinţă minimă).

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să transmită CV-ul, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa: office@toaderlaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 aprilie 2019

MIHAELA LUPU recrutează avocat stagiar

Cabinet individual de avocat MIHAELA LUPU recrutează avocat stagiar.

Cariera se construiește prin muncă și dedicare. Avocatul este dator să cunoască şi înțeleagă în profunzime fiecare speţă în care este implicat, să realizeze o documentare doctrinară şi jurisprudenţială adecvate.

CE OFERIM
– implicarea în proiecte avocațiale complexe, în special în domeniile dreptului construcțiilor, drept fiscal, drept societar, drept civil, achiziţii publice, insolvență, arbitraj comercial;
– oportunitatea de a fi implicat în domenii și activități de litigii și consultanță, în mai multe domenii de expertiză;
– echipă de lucru tânără și dedicată;
– oportunități de afirmare și coordonare proiecte.

CE CĂUTĂM LA VIITORII NOȘTRI COLEGI
– implicare, atenţie, dăruire;
– cunoștințe solide de drept privat;
– gândire creativă și aplicată.
– disponibilitate pentru program flexibil.

CUM APLICI
– trimite un CV în limba română;
– răspunde într-o scrisoare de intenție la următoarele întrebări:
1. Ce îți dorești de la locul de muncă în concordanță cu planurile tale de dezvoltare a carierei?
2. Care sunt, în opinia ta, principalele calități ale unui avocat de succes?

Trimite CV-ul și răspunsurile tale la adresa de e-mail: office@avocatlupu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 aprilie 2019

KONECNA & ZACHA is looking for a trainee

KONECNA & ZACHA, Bucharest office, is looking for a trainee.

AS A TRAINEE IN OUR TEAM YOU WILL HAVE TO ACCOMPLISH THE FOLLOWING ACTIVITIES
– various activities that need to be accomplished in the areas of corporate law, real estate, mergers and acquisitions, litigation;
– debt collection activities (insolvencies, enforcements);
– research activities, keeping record of clients’ data bases, correspondence with the court enforcement officers, preparing enforcement files;
– field activities to the Commercial Registry, to the legal courts and other authorities or public institutions etc.

REQUIREMENTS AND NECESSARY EXPERIENCE
– admitted to the Bucharest Bar;
– previous experience represents an advantage;
– good drafting and writing skills for documents and emails;
– good communicator, solution-oriented;
– proficient writing and speaking in English (very important);
– familiarity in working with the MS Office package (Word, Excel);
– flexible and adaptable person.

WHAT WE OFFER
– motivating salary;
– central location;
– pleasant work environment.

We are looking forward to receiving your CV and letter of intent, in English, at our email address: bucharest@konecna-zacha.com

ABOUT US
We specialize in provision of legal counselling to foreign and domestic clients doing business on the territory of Central and Eastern Europe, namely in the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Romania, and in Russia. In order to maintain a high standard of services provided we focus on certain branches of law in which our lawyers have gained relevant professional expertise and experience.

We provide individual as well as comprehensive counselling and support to our clients. We prepare tailor-made solutions reflecting current client’s needs and requirements as well as providing future development potential. Our aim is to combine the highest professional standards with efficiency, ability to respond promptly and with readiness to fulfill our tasks within a broader consulting team.

Since 2000 we have always helped our clients in their real business and we fully understand business consequences of legal steps, wherever they may be taken, from M&As, corporate law, debt collection, IP management, real estate or litigation.

We consistently care about the professional development of our team, and thus, we are ready to deliver complex commercial transactions on a very high level. That’s why we are regularly recognized among the best law firms in Central and Eastern Europe.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 aprilie 2019

KONECNA & ZACHA is looking for a fully qualified lawyer

KONECNA & ZACHA, Bucharest office, is looking for a fully qualified lawyer.

AS A FULLY QUALIFIED LAWYER IN OUR TEAM YOU WILL HAVE TO ACCOMPLISH THE FOLLOWING ACTIVITIES
– various activities that need to be accomplished in the areas of corporate law, real estate, mergers and acquisitions, litigation;
– research activities, drafting legal opinions, documents for the authorities, legal courts;
– correspondence with clients;
– drafting and reviewing contracts and memos.

REQUIREMENTS AND NECESSARY EXPERIENCE
– fully qualified lawyer with 2-3 years experience in the field;
– good communicator, solution-oriented;
– proficient writing and speaking in English (very important);
– familiarity in working with the MS Office package (Word, Excel);
– flexible and adaptable person.

WHAT WE OFFER
– motivating salary;
– central location;
– pleasant work environment.

We are looking forward to receiving your CV and letter of intent, in English, at our email address: bucharest@konecna-zacha.com

ABOUT US
We specialize in provision of legal counselling to foreign and domestic clients doing business on the territory of Central and Eastern Europe, namely in the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria, Romania, and in Russia. In order to maintain a high standard of services provided we focus on certain branches of law in which our lawyers have gained relevant professional expertise and experience.

We provide individual as well as comprehensive counselling and support to our clients. We prepare tailor-made solutions reflecting current client’s needs and requirements as well as providing future development potential. Our aim is to combine the highest professional standards with efficiency, ability to respond promptly and with readiness to fulfill our tasks within a broader consulting team.

Since 2000 we have always helped our clients in their real business and we fully understand business consequences of legal steps, wherever they may be taken, from M&As, corporate law, debt collection, IP management, real estate or litigation.

We consistently care about the professional development of our team, and thus, we are ready to deliver complex commercial transactions on a very high level. That’s why we are regularly recognized among the best law firms in Central and Eastern Europe.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 aprilie 2019

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează paralegal

Zamfirescu Racoti & Parteners

Societatea Civilă de Avocaţi ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează paralegal în vederea unei colaborări full-time pe perioadă nedeterminată.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– studii medii sau superioare (inclusiv studenţi);
– cunoaşterea limbii române la un nivel avansat;
– cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională constituie un avantaj;
– capacitatea de a respecta cerinţele şi termenele de predare a lucrărilor;
– să dea dovadă de o bună organizare, capacitate de prioritizare şi planificare a task-urilor;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât şi în echipă;
– să cunoască la nivel avansat programele din pachetul MS Office.

RESPONSABILITĂȚI
– menţine relaţiile de natură administrativă cu instituţiile publice, Registrul Comerţului, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, traducători, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice, inclusiv, dar fără a se limita la: efectuarea operaţiunilor la Registrul Comerţului, depunere şi ridicare documente de la AEGRM, orice alte deplasări impuse de natura activităţii desfăşurate în cadrul societăţii;

Desfășoară activităţi de natură juridică şi administrativă specifică societăţii, precum
– transmite periodic informări cu privire la stadiul dosarelor și informațiile obținute;
– tehnoredactează materiale şi documente solicitate de asociați și colaboratori: împuterniciri, împuterniciri avocațiale, delegații, cereri;
– pregătește dosare pentru instanță (fotocopiază documente, verifică existenţa documentelor necesare la dosar, redactează cereri, delegații, împuterniciri);
– caută periodic pe portalul instanțelor și alte site-uri de specialitate informații cu privire la dosare sau alte aspecte solicitate de colaboratorii și asociații societății.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: recrutare@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 aprilie 2019

GHERGULESCU LAW OFFICE recrutează avocat stagiar | Litigii

GHERGULESCU LAW OFFICE recrutează avocat stagiar | Litigii.

DACĂ
– eşti pasionat de litigii;
– îţi doreşti să activezi în acest domeniu de practică;
– eşti interesat de implicare în proiecte complexe şi doreşti o provocare din punct de vedere profesional;
– îţi doreşti să lucrezi într-un mediu prietenos dar în acelaşi timp profesional,

atunci aşteptăm cv-ul tău însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: adrian@ghergulescu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 aprilie 2019

NEGOIȚĂ, IANCU & PANAITESCU recrutează avocați stagiari

Societatea civilă profesională de avocați NEGOIȚĂ, IANCU & PANAITESCU organizează interviuri în vederea selecţiei de avocați stagiari.

CERINŢE
– absolvent examen Barou, sesiunea martie 2019;
– abilități foarte bune de comunicare, analiză, sinteză;
– cunoștințe Microsoft Word;
– cunoștințe limbă engleză, scris și vorbit nivel avansat, cunoașterea unei a doua limbi este un plus.

CV și scrisoare de intenție la: office@nipaa.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 aprilie 2019

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES is looking for a senior associate lawyer | Litigation

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează Avocat Senior | Litigii.

Acordăm clienților noștri servicii juridice complete prin menținerea unor înalte standarde profesionale într-o gamă largă de industrii.
Ca Avocat Senior în Departamentul de litigii vei lucra în dosare de litigii variate: civile, comerciale, contencios administrativ sau dosare de insolvență, reprezentând clienții noștri, în marea majoritate persoane juridice – companii locale și internaționale și persoane fizice de renume, atât la nivel local, cât și la nivel internațional.

Dosarele în care vei lucra sunt dosare complexe, provocatoare care îți vor acorda posibilitatea să te dezvolți profesional într-o echipă de profesioniști.

Ne dorim să ai cunoștințe temeinice de drept civil și experiență anterioară de lucru în societăți de avocatură cu mandate diverse și importante în dosare complexe.

Activitatea constă în asigurarea asistenței şi reprezentării clientului, de la procesul de analizare a dosarelor și identificarea soluției legale pentru client, până la redactarea tuturor documentelor dosarului într-o manieră profesionistă și eficientă, revizuirea acestora și asigurarea asistenței și reprezentării în fața instanțelor judecătorești.

În echipa noastră vei avea oportunitatea să contribui și să îți aduci aportul în proiecte complexe din diverse industrii, lucrând cu clienți de calibru din domeniile respective.

Ca Avocat Senior vei fi implicat și în procesul de ofertare, de pregătire a estimărilor, a ofertelor de servicii juridice și vei avea contact direct cu clienții existenți sau cu potențiali clienți. Vei fi totodată implicat în asigurarea de coacing și mentoring pentru avocații associate și junior și vei avea obiective clare de performanță, bonusuri și evaluări anuale.

EXPERIENȚĂ NECESARĂ
– peste 10 ani experiență în mandate de litigii în cadrul unor societăți de avocatură;
– abilități avansate de comunicare și scriere juridică în limba engleză;
– capacitate de scriere cu acuratețe, rezolvarea de probleme, loialitate, dedicație, dorință de muncă, integritate;
– gândire structurată și juridică, experiență în lucrul cu clienți și mandate internaționale, abilitatea de a-ți prioritiza și eficientiza timpul de lucru atunci când lucrezi în proiecte urgenţe, focusat pe client și pe obiectivele acestuia, etică profesională, persoană adaptabilă şi flexibilă;
– cunoștințele şi abilitatea de a aborda fiecare tranzacție/dosar din start până la finalizare, lucrând alături de clienții noștri pentru a te asigura că obiectivele acestora au fost atinse pe deplin.

DESPRE PAVEL, MĂRGĂRIT ȘI ASOCIAȚII
Echipa Pavel, Mărgărit și Asociații este formată din avocați specializați în diverse arii de practică, care oferă clienților servicii juridice peste așteptări. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicație, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții companiei se află multinaționale, companii autohtone cu cifre de afaceri de zeci de milioane de euro și persoane fizice de renume local și internațional. Proiectele de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil. Astfel, Pavel, Mărgărit și Asociații s-a situat în acest an pe poziții de top în mai multe arii de practică în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2019. De asemenea, Pavel, Mărgărit și Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Echipă tânără, primitoare, atmosferă de lucru plăcută, seriozitate.
Aplică cu un CV și vino să ne cunoști.
Trimite CV – ul tău la adresa noastră de e-mail: office@avocatpavel.ro
Menționează în titlul emailului poziția pentru care ai aplicat (Ex: Avocat Senior).

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 aprilie 2019

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar, membru ori viitor membru al Baroului Bucureşti (inclusiv persoanele care au promovat examenul de primire în profesie din 03.03.2019).

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
– să dovedească cunoştinţe juridice temeinice;
– să dovedească cunoştinţe avansate de limba engleză;
– capacitate de analiză şi atenţie la detalii;
– curiozitate profesională şi dorinţă de a învăţa;
– abilităţi bune de comunicare, adaptabilitate şi atitudine orientată către lucrul în echipă;
– cunoştinţe avansate operare PC.

DESCRIEREA JOBULUI
– menţinerea relaţiilor de natură administrativă cu instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice;
– urmărirea modificărilor legislative şi redactarea de acte/documente specifice domeniului juridic (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise etc.);
– redactare/depunere/ridicare cereri, atât în instanţă, cât şi la diverse instituţii;
– atribuţii administrative specifice desfăşurării activităţilor de furnizare servicii juridice.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@gplex.ro, sau prin fax la nr. 031.105.09.58.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 aprilie 2019

MARAVELA & ASOCIAŢII is looking for a German speaking lawyer

MARAVELA & ASOCIAŢII is looking for a German speaking lawyer.

Due to increased activity of our consultancy department and broader client portfolio, we are currently seeking a skilled attorney (5+ years of experience since Bar admission) fluent and fully operational in German (including legal terminology). The ideal candidate should have prior experience with working directly with German clients in German language. A German speaking university law degree (e.g. any form of post-graduate degree) may be an advantage.

WHAT WE ARE OFFERING
– the opportunity to work with an award-winning team that is highly appraised by clients;
– work environment centred on strong ethics, integrity and team spirit;
– varied high-profile clients and assignments, including lead counsel positions for multi-jurisdictional stints;
– genuine career advancement opportunities (up to and including partnership levels) based on professional and personal qualities;
– development of management skills.

WHAT WE ARE SEEKING
– practical experience of 5+ years since final Bar qualification (definitivat), out of which at least 3-4 years with a medium/large law firm (>10 lawyers);
– thorough knowledge of corporate and commercial matters is required; further experience in any other practice area is a plus;
– full working proficiency in English and German (written and spoken) is an absolute must, including strong knowledge of legal English and legal German;
– openness to continuous professional training, team spirit and adaptability to firm`s policies;
– patience and dedication to forming junior team members;
– LL.M or legal PhD and any other degrees in law awarded by a foreign university are a plus.

Please send your resume, language certificate(s) and letter of intent (explaining why you chose to be part of our team and what motivates you in your legal career) to office@maravela.ro using the subject line: German – Senior Associate Advisory.
Due to increased activity of our HR department, only selected candidates will be contacted.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 aprilie 2019

DIRECŢIA SILVICĂ ILFOV recrutează consilier juridic

romsilva

DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV cu sediul în str. Petricani nr. 9A, sector 2 Bucureşti, organizează în data de 25.03.2019, începând cu orele 09:00, la sediul acesteia, concurs / examen pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul unităţii, pe durată determinată respectiv pe perioada cât titularul postului are contractul individual de muncă suspendat pentru creşterea copilului.

CONCURSUL ARE LOC ÎN CONDIȚII DE MAXIMĂ TRANSPARENȚĂ.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în perioada 05.03.2019-19.03.2019 la sediul Direcției Silvice Ilfov.

Condiţiile generale şi cele specifice de participare la concurs/examen, precum și tematică şi bibliografia sunt disponibile atât la sediul Direcţiei Silvice Ilfov, şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva http://www.rosilva.ro / Informare publică / Oportunități angajare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei Silvice Ilfov, tel. 0212332416.

Anunțul este valabil pentru județul Ilfov şi municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 19 mai 2019

HUDSON WEIR recruits law graduates

HUDSON WEIR recruits law graduates.

WHO WE ARE
Hudson Weir is an established firm of Insolvency Practitioners specialising in business recovery and corporate financial solutions. Hudson Weir provides industry leading, nationwide services for its clients with the intention of easing financial pressures and providing recovery strategies for struggling businesses.

Based in Central London, just a short walk from the courts, our offices are easily accessed from all corners of the country being well connected to all major London rail stations.

WHAT WE ARE LOOKING FOR
– we are looking for honest and friendly people, ambitious and willing to learn, dedicated to work and serious about it;
– bright law graduate wanted;
– organised, reliable, and excellent attention to detail;
– good English necessary;
– IT literate (basic to medium Excel, Word and Outlook);
– no experience required as everything will be taught.

JOB DESCRIPTION
– the role will involve assisting the managers or partners with placing companies into administration or insolvent liquidation. During your training you will partakes in tasks such as drafting reports and proposals, interviewing directors, undertaking investigations into companies and individuals, preparing conduct reports communicating with creditors and debtors, preparation of both annual and final reports to interested parties (including making distributions where appropriate) and ensuring compliance with the relevant legislation and best practice;
– highly qualified 18 months training in London where everything will be taught;
– accommodation and transport to and from London and within London arranged and paid by the company;
– after training work back from central Cluj Napoca;
– salary – 3300 RON Net;
– raise of 10% p.a. and 20% (one off) once JIEB qualified.

HOW TO APPLY
Step 1
– create an online account here: https://bit.ly/2PODlFD;
– Sign Up -> Register -> Apply Now -> Update Details (Personal Details, Work Experience, Upload CV, Qualifications, Languages and Skills).

Step 2
Online Test 1 (Numerical-40 min and English-20 min) – Specimen tests are available (Numerical-15 min, English-10 min) – Recommended! You can find the Test on ‘Online Tests’ page or on the right side of Home Page (My Profile) – Immediate results.

Step 3
Online Test 2 (3 Different logic tests) – This test is available only after sitting the first one – Length: 60 minutes – Same procedure.

Step 4
Verification exam (done in controlled conditions).

Step 5
Skype/Phone interview.

Step 6
Final interview with the company’s director.

This announcement is valid until 5rd of April 2019

MITU & ASSOCIATES is looking for a commercial solicitor / junior counsel

MITUASOCIATII

MITU & ASSOCIATES has an exciting opportunity for a qualified Commercial solicitor / junior counsel (2-4 years) member of a British regulators.

Main office is in Bucharest although travelling to UK might be requested. Knowledge of immigration law will be appreciated.

ABOUT US
Mitu & Associates incorporates experience and knowledge acquired over 17 years of existence, managing to provide legal services on consultancy and litigation at the highest level. We respect our clients, value a close relationship with them and act to meet their expectations.

Candidates interested in applying for this job are required to send un updated resume by e-mail to: office@mitulawyers.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 aprilie 2019

HERLEA & PRODEA recrutează consilier juridic

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi HERLEA ROMULUS NICOLAE & PRODEA IOAN ADRIAN, cu sediul în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 14, et. 2, recrutează consilier juridic cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

CERINŢE
– studii superioare juridice;
– cunoştinţe operare PC: Windows, Microsoft Office;
– cunoaşterea legislaţiei în domeniul executării silite;
– persoană orientată spre carieră profesională cu dorinţă de perfecţionare continuă;
– bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare;
– spirit proactiv.

Căutăm persoane serioase, responsabile cărora le oferim un mediu de lucru plăcut, în care se pune accent pe dezvoltare profesională, lucrul în echipă şi respect.

Cei interesaţi pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: secretariat.beja@yahoo.com

Anunţul este valabil pentru municipiul Sibiu.

* Anunțul expiră la data de 5 aprilie 2019