BWSP HAMMOND BOGARU & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv

HBA Law

BWSP HAMMOND BOGARU & ASSOCIATES recrutează avocați definitivi cu 5 ani experiență susținută în consultanță și litigii.

CERINȚE OBLIGATORII
– cunoștințe teoretice solide de drept;
– 5 ani experiență susținută în consultanță/litigii comerciale și civile;
– cunoașterea limbii engleze și franceze/italiane la nivel avansat;
– persoane dedicate, serioase, motivate, rezistente la stres;
– foarte bune abilități de comunicare și lucru în echipă.

OFERTĂ
Pachet salarial atractiv, posibilitatea dezvoltării carierei într-o societate cu renume pe piața serviciilor juridice.

DESCRIEREA FIRMEI
BWSP Hammond Bogaru & Asociații este o societate de avocați înființată în 2007 prin parteneriatul a doi avocați cu experiență în avocatură de afaceri, Cristian Bogaru – Managing Partner și Nicholas Hammond – Senior Partner, în asociere cu un nucleu de tineri avocați ce le împărtășesc valorile și spiritul întreprinzător. BWSP Hammond Bogaru & Asociații devine societatea parteneră în România a BWSP Legal, un parteneriat strategic ce oferă consultanță și reprezentare juridică integrată în Europa Centrală și de Est.

Avocații interesați pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: admin@hbalaw.eu

* Anunțul expiră la data de 1 august 2013

WHITE & CASE PACHIU recrutează avocat

White & Case

WHITE & CASE PACHIU recrutează avocat Banking & Finance.

Associate: Banking & Finance
Join us! For our expanding practice in Bucharest we are looking for an Associate to work in the Banking & Finance practice group.

QUALIFICATIONS
– up to 4 years experience in Banking and Finance;
– good drafting and analytical skills;
– excellent command of spoken and written English;
– relevant transactional experience;
– effective communication skills.

CONTACT
Do you possess these qualifications? Are you interested in being part of a successful, growing, career-minded team?
Do you look forward to challenging work with demanding clients?
If so, we would love to hear from you.
Please send your CV and motivational letter to our HR Management:

Anca Jugaru
Office Manager
SCA White & Case Pachiu
Blvd. Lascar Catargiu nr.47-53 Europe House 6th floor
Sector 1 Bucharest
Tel: 031 224 8400; 031 224 8464
Cell: 0722552540
ajugaru@whitecase.com

* Anunțul expiră la data de 1 august 2013

SĂLCIANU recrutează avocați

Salcianu

SĂLCIANU recrutează avocaţi înscrişi în Baroul Bucureşti, cu experienţă profesională de până la 3 ani şi specializaţi în activităţi de consultanţă juridică.

EXPERIENȚĂ RELEVANTĂ
Constituie un plus experienţă dobândită în următoarele domenii:
– achiziţii publice;
– litigii între profesionişti;
– practică relevantă în domeniul dreptului administrativ;
– drepturi reale;
– contracte de antrepriză de construcţii (model FIDIC).

CANDIDAȚII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII
– experiență relevantă de maximum 3 ani în reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești;
– maximum 3 ani vechime în profesia de avocat;
– cunoaşterea limbii engleze la un nivel superior;
– abilități de comunicare și lucru în echipă;
– capacitatea de operare PC la un nivel foarte bun.

Avocaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@lsoffice.ro

* Anunțul expiră la data de 1 august 2013

LiderJust: leadership pentru tineri profesioniști

LiderJust

Asociația Liderjust oferă un curs complet de leadership unui număr de 20 de tineri profesioniști aflați în primii 5 ani de carieră, absolventi atât ai facultătilor de drept, cât și ai facultăților de științe politice, de jurnalism și de economie.

PROGRAM INTENSIV DE LEADERSHIP PENTRU TINERI PROFEȘIONIȘTI
Sinaia, Hotel Casa Iris****, 24-31 august 2013

Partener media: JURIDICE.ro

Scopul programului este de a aduce împreună actori direcți ai sistemului judiciar precum avocați, judecători, procurori, absolvenți ai Academiei de Poliție etc., dar și jurnaliști, economiști și analiști politici care au o activitate în domeniul justiției sau legată de mediul juridic, pentru a dobândi abilități și cunoștințe de leadership, dar și pentru a-și forma o viziune despre sistemul de justiție din România.

Programul, desfășurat în perioada 24-31 august 2013, va avea loc în Sinaia și va aborda teme precum: valorile în sistemul de justiție, lucrul in echipă, managementul timpului, al conflictelor si al schimbării, tehnici de comunicare, dezvoltarea creativității și leadership situațional.

Vor fi invitate pentru a intra în dialog cu participanții personalități care si-au asumat rolul de lideri si au avut o contribuție semnificativă în domeniile în care activează.

O componentă a programului este de a oferi instrumentele si cunostințele necesare participanților pentru ca aceștia să poată pune în practică orice proiect și pentru a atinge, atât pe plan personal, cât și profesional, obiectivele pe care și le propun. Totodată, programul urmărește promovarea leadershipului prin valori ca element fundamental în societatea românească.

Leadership cu atitudine este sprijinit financiar de Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, astfel încât Asociația Liderjust va acoperi taxa de participare la program, cazarea și mesele aferente pentru întreaga perioadă, costurile de transport revenind în sarcina participanților.


Suntem onorați să îi avem în calitate de traineri pe:
Cosmin Alexandru, partener Wanted Transformations
Mihai Dragoi, Managing Partner HR Dimensions
Codru Vrabie, Presedinte al Asociației EPAS, coordonator www.piatadespaga.ro
Marian Staş, coordonator Programul educaţional “Liderii Mileniului Trei”, Quantitative Methods Instructor MC-MPA Summer Program, Harvard Kennedy School


Pentru a participa, trimiteți la adresa corina.rebegea@liderjust.ro până la 12 iulie 2013:
– CV
– scrisoare de intenție
– eseu de 500 de cuvinte ”Trei măsuri esențiale pentru îmbunătățirea sistemului de justiție în România”.

Aplicanții selectați vor susține ulterior un interviu.


Pentru detalii și noutăți vizitați pagina de Facebook: https://www.facebook.com/LIDERJUST

* Anunțul expiră la data de 12 iulie 2013

ALMAJ & ALBU recrutează avocat definitiv

ALMAJ & ALBU recrutează avocat definitiv (3-6 ani experiență).

CERINȚE PROFESIONALE
– avocat definitiv, membru al Baroului București;
– cunoștințe temeinice de drept civil (contracte, negocieri, opinii legale);
– experiență relevantă în domeniul litigiilor între profesioniști (Tribunal, Curtea de Apel);
– experiență în domeniul consultanței acordate profesioniștilor (de preferat, clienți internaționali);
– cunoștințe aprofundate de engleză juridică.

APTITUDINI
– abilități dezvoltate de comunicare (bun orator);
– acuratețe în redactarea documentelor;
– raționament logic, capacitate de analiză și sinteză;
– spirit de lucru în echipă și profesionalism;
– capacitate de organizare și prioritizare, rigurozitate în respectarea termenelor limită.

BENEFICII
– pachet salarial atractiv.

Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție (redactate în limba engleză) la adresa de e-mail: office@almaj-albu.ro

* Anunțul expiră la data de 28 iulie 2013

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII recrutează avocat

Tuca-Zbarcea-Asociatii 10

ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv specializat în pieţe de capital şi asigurări.

CERINȚE
– între 2 şi 5 ani de experienţă juridică relevantă;
– cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
– abilităţi operare PC (pachetul MS Office).

BENEFICII
– pachet salarial atractiv, pe măsura rezultatelor obţinute;
– oportunitatea de a lucra şi a se dezvolta într-un mediu profesionist.

În măsura în care vei considera că te potriveşti profilului de mai sus, te rugăm să ne transmiţi un CV însoţit de scrisoare de intenţie (redactate în limba engleză) cu titlul „Avocat pieţe de capital şi asigurări” la adresa de email: office@tuca.ro

* Anunțul expiră la data de 4 iulie 2013

ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS recrutează avocați

Zamfirescu Racoti & Parteners

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează avocat stagiar şi avocat definitiv pentru departamentul de drept penal.

Societatea civilă de avocaţi ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS vă oferă oportunitatea de a face parte din cea mai bună echipă de litigii din România.

CANDIDAȚII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII GENERALE
– cunoştinţe temeinice de drept penal și procesual penal;
– cunoaşterea limbii române la un nivel superior şi o bună stăpânire a limbii engleze;
– abilități de comunicare și lucru în echipă.

CONDIȚII SPECIALE

Pentru avocatul stagiar
– ambiție și dedicare profesională pentru formarea ca avocat specializat în drept penal.

Pentru avocatul definitiv
– vechime de 3-4 ani în profesia de avocat;
– experienţă în cauze având ca obiect infracţiuni economico-financiare sau în legătură cu relaţiile de serviciu, inclusiv cele care fac obiectul competenței structurilor specializate de Parchet (DIICOT, DNA).

Avocaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: careers@zrp.ro şi/sau office@zrp.ro

* Anunțul expiră la data de 4 iulie 2013

CONSILIUL CONCURENȚEI angajează inspectori de concurență

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează în data de 12.08.2013, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de inspector de concurenţă cl. I, grad profesional asistent la Direcţia Juridic – Contencios.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
– condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

CONDIȚII SPECIFICE PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI
– cunoasterea limbii engleze: scris, citit şi vorbit nivel mediu.

CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI SUNT
Concursul se organizează la sediul Consiliului Concurenţei, din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B3, după cum urmează:
– în data de 12.08.2013, ora 9,30 – susţinerea probei suplimentare eliminatorie de testare a cunoştinţelor de limba engleză şi la ora 11,30 – proba scrisă.
– în data de 20.08.2013 proba de interviu.

Dosarele de participare la concurs se pot depune în perioada 12 iulie – 31 iulie 2013, între orele 9,00 – 16,00, şi vor conţine în mod obligatoriu:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere;
– copia diplomei de licenţă (inclusiv suplimentul la diplomă) precum şi ale altor diplome sau acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– cazierul judiciar;
– adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

ALTE PRECIZĂRI
Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 de candidaţii la concursurile organizate în vederea ocupării unor funcţii publice va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/2013 (cf. model site).

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul Consiliului Concurenţei.

BIBLIOGRAFIA AFERENTĂ CONCURSULUI
1. Legea concurenței nr. 21/1996 (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din data de 16 august 2005) ), modificată prin O.U.G. nr. 75/2010 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.459 din data de 06 iulie 2010), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.490 din data de 11 iulie 2011) ;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1042 din data de 28 decembrie 2006), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 137/2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din data de 24 mai 2007);
3. Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din data de 29 mai 2007), cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată (Monitorul Oficial al RomA¢niei, Partea I, nr. 525 din data de 2 august 2007);
5. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1154 din data de 7 decembrie 2004) cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din data de 25 iulie 2001), aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din data de 22 aprilie 2002), cu modificările și completările ulterioare;
7. Regulament de organizare, funcționare și procedura al Consiliului Concurenței (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din data de 14 februarie 2012) cu modificările ulterioare;
8. Regulamentul Consiliului (CE) nr.1/2003 privind punerea în aplicare a regulilor de concurență prevăzute la articolele 81 și 82 din Tratat (publicat în Jurnalul Oficial L 1 din data de 04.01.2003);
9. Regulamentul privind analiza și soluționarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr.21/1996 și a prevederilor art 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.687 din data de 12 octombrie 2010), cu modificările și completările aduse prin Regulamentul din anul 2011 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din data de 21 septembrie 2011);
10. Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrăƒrilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice] (publicat în Jurnalul Oficial L 24 din data de 29.01.2004);
11. Regulamentul privind concentrăƒrile economice (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 bis din data de 05.08.2010), cu modificările și completările aduse prin Regulamentul din anul 2011 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din data de 11 ianuarie 2012);
12. Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (publicat în Jurnalul Oficial L 83 din data de 27.03.1999), cu modificările și completările ulterioare;
13. Comunicarea Comisiei Europene: Orientッri privind conceptul de efect asupra comerțului din articolele 81 și 82 din Tratat (publicată în Jurnalul Oficial C 01 din data de 27.04.2004);
14. Comunicarea Comisiei privind acordurile de importantッ minorッ care nu restrâng în mod semnificativ concurența în sensul articolului 81 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunitッtii Europene (de minimis) (publicată în Jurnalul Oficial C 368 din data de 22.12.2001);
15. Instrucțiunile privind condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemențッ potrivit prevederilor art. 51 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996 (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.610 din data de 7 septembrie 2009);
16. Instrucțiunile privind definirea pieței relevante (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.553 din data de 5 august 2010);
17. Instrucțiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenței în cazurile referitoare la art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996, art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și în cazurile de concentrări economice (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din data de 18 martie 2011), cu modificările aduse prin Instrucțiunile din anul 2011 (publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din data de 27 octombrie 2011);
18. Glosar de termen ai UE, afișat pe site-ul Consiliului Concurenței, la secțiunea Publicații -€“ Ultimele apariții – link direct.

* Anunțul expiră la data de 31 iulie 2013

PAVEL & ASSOCIATES recrutează avocat

Pavel & Associates

PAVEL & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoașterea doctrinei și jurisprudenței interne cât și a CEDO;
– abilitate de identifica doctrina și jurisprudența aplicabilă speței;
– bine organizat;
– capacitate de concentrare ridicată;
– acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitatea de a face follow up;
– dornic de perfecționare continuă;
– dedicat;
– atent la detalii;
– perseverent;
– exprimare juridică;
– capabil să identifice soluții adecvate cerințelor clienților;
– inovativ;
– foarte bune abilități de relaționare socială;
– dinamic, cu inițiativă și creativitate;
– ambițios și dornic de afirmare;
– orientat către client;
– flexibil;
– cunoscător al limbii engleze, la un nivel avansat (scris și vorbit);
– cunoștințe avansate de operare PC a€“ Word, Excel.

RESPONSABILITĂȚI/BENEFICII
– identificarea și operarea unor strategii specifice fiecărui dosar în parte;
– urmărirea implementării și a derulării strategiei aplicate fiecărui dosar în parte;
– redactarea acțiunilor în materia dreptului civil, comercial și arbitraj;
– reprezentare în fața instanțelor de judecată de toate gradele;
– reprezentare în litigii civile: rezilieri contracte, pretenții civile, evacuări, rezolutiuni antecontracte, uzucapiuni, accesiuni, granițuiri, revendicări, pretenții;
– redactarea de întâmpinări, contestații, note de probe, note de ședință, concluzii scrise;
– redactarea căilor de atac: recursuri, apeluri, cereri în anulare, revizuiri, contestații în anulare;
– reprezentare în procedura insolvenței, redactare și susținere cereri de deschidere a procedurii insolvenței, cereri de admitere a creanțelor, formulare și susținere contestații la tabele preliminare/definitive/cerere de deschidere a procedurii insolvenței, participare activă la adunările creditorilor, acțiuni de atragere a răspunderii patrimoniale, reprezentare și consultare clienți în procedurile de observație, reorganizare și faliment, redactare și revizuire documentație necesară în procedura insolvenței;
– asistență și reprezentare în procedura executării silite: contestații la executare la titlu/acte procedurale/nulități, învestiri cu formulă executorie, suspendări provizorii, etc.;
– asistență clienți și reprezentare în fața diferitelor autorități și instituții, notari publici, executori judecatorești;
– asistentă și reprezentare în litigii privind recuperarea creanțelor, formulare, asistență și reprezentare în cereri în materia dreptului de proprietate, în materia dreptului succesoral;
– asistentă în litigii de răspundere profesională;
– asistentă în disputele dintre angajați-angajatori, redactare proceduri și politici interne ale companiei, practici de muncムneloiale, redactare contracte de muncă inclusiv prin acorduri neconcurențiale și de confidențialitate, asistență în cazuri de cercetare disciplinară a angajaților;
– redactare cu acuratețe și atenție a documentelor juridice;
– exprimare juridică, studiu aprofundat al doctrinei și jurisprudenței;
– excelență în servirea clienților firmei.

DESCRIEREA COMPANIEI
Echipa de avocați a Pavel și Asociații coordonată de Radu Cătălin Pavel este recomandată prin calitatea serviciilor oferite clienților, eficiența, dedicarea și profesionalismul ce caracterizează serviciile de asistență și reprezentare în fața instanțelor până la cel mai înalt grad și înaintea Curților de arbitraj.
Competentă echipei în domeniul litigiilor își găsește aplicația în materia dreptului civil, comercial, insolvenței și nu numai.

Canditatii vor trimite CV-ul alături de o scrisoare de intenție scrisă olograf la adresa de e-mail: office@avocatpavel.ro

* Anunțul expiră la data de 13 iulie 2013

VASS LAWYERS recrutează avocat

vass-lawyers

VASS LAWYERS recrutează avocat definitiv pentru Departamentul Litigii & Arbitraj.

Pe lângă fluență în limba engleză și curiozitate intelectuală, apreciem pasiunea, creativitatea, spiritul de echipă și perseverență.

CERINȚE
– experiență relevantă de minimum 2 ani în reprezentarea clienților în fața instanțelor judecătorești;
– maximum 5 ani vechime în profesia de avocat;
– practică relevantă în domeniul dreptului administrativ;
– experiență în domeniul finanțări europene sau infrastructură & construcții constituie un avantaj;
– fluență în limba engleză (cunoștințele de limba spaniolă, franceză și/sau germană pot fi considerate un avantaj);
– cunoștințe de operare PC (Microsoft Office, Internet).

Aplicanții sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de scrisoarea de intenție (în limba engleză) la adresa de e-mail: office@vasslawyers.eu

* Anunțul expiră la data de 12 iulie 2013

TURCULEANU & ASOCIAȚII recrutează avocat

Turculeanu & Asociatii

TURCULEANU & ASOCIAȚII recrutează avocat litigant.

CANDIDATUL IDEAL VA AVEA UNA SAU MAI MULTE DINTRE URMĂTOARELE CARACTERISTICI
– cunoașterea unor limbi străine;
– experiență profesională cu clienți;
– capacitate de lucru în echipă;
– excelent parcurs academic.

BENEFICII
– pachet salarial atractiv, pe măsura rezultatelor obţinute;
– oportunitatea de a lucra şi a se dezvolta într-un mediu profesionist.

Oferim întotdeauna posibilitatea de a se alătura echipei noastre celor care împărtășesc înaltele noastre standarde profesionale și etice.
Procesul nostru de recrutare își propune să fie unul interactiv și eficient, constând în interviuri cu avocații experimentați ai biroului.

Dacă simțiți că pregătirea și aspirațiile dumneavoastră corespund cu ale noastre, am fi interesați să aflăm mai multe despre dumneavoastră.

Trimiteți un e-mail însoțit de cv-ul și scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@turculeanu.ro

* Anunțul expiră la data de 13 iulie 2013

RAȚIU & RAȚIU recrutează avocaţi

Ratiu&Ratiu

RAȚIU & RAȚIU recrutează avocaţi definitivi înscrişi în Baroul Bucureşti, cu experienţă profesională de minimum 3 ani şi specializaţi în activităţi de consultanţă juridică.

Experienţa dobândită în cel puţin unul din următoarele domenii constituie un avantaj:
– achiziţii publice;
– drepturi reale;
– contracte de antrepriză de construcţii (model FIDIC);
– litigii arbitrale.

Candidaţii interesaţi trebuie să aibă cunoştinţe solide de limba engleză şi să aibă capacitatea de operare PC la un nivel bun.

Aplicanţii pot transmite CV-ul la adresa de e-mail: lawoffice@ratiu.ro

* Anunțul expiră la data de 11 iulie 2013

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați

Dragne & Asociatii

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi.

Societatea civilă de avocați Dragne & Asociații recrutează avocați definitivi cu experiență ȋn domeniile Litigii & arbitraj, Drept civil, Drept penal, Drept administrativ, Drept Societar/Fuziuni şi Achiziții.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII
– experiență ȋn ariile de practică menționate: minim trei ani;
– cultură juridică solidă;
– bune cunoştințe de limba engleză;
– excelente abilități de analiză şi sinteză;
– excelente abilități de comunicare şi exprimare;
– spirit de echipă, profesionalism, creativitate, inițiativă.

Aplicanții sunt rugați să trimită CV-ul ȋnsoțit de scrisoarea de intenție la adresa de e-mail: careers@dragne.ro

* Anunțul expiră la data de 6 iulie 2013

BCLAW CRÎNGUREANU & PARTNERS recrutează avocat

BCLAW Crîngureanu

BCLAW CRÎNGUREANU & PARTNERS recrutează business lawyer.

SKILLS
We are interested in getting in contact with candidates characterized by:
– minimum 2 years of experience in practicing business law;
– confirmed lawyer with the Bar;
– fluency in written and spoken English (French/German would be a plus);
– communication, organizing and planning skills;
– high motivation to achieve results, eagerness to learn and seek solutions within deadlines.

TASKS / JOB DESCRIPTION
Typical responsibilities are:
– be comfortable in providing advice on corporate law, commercial, real estate, labor and litigation;
– ability to work independently, make quick and accurate legal research;

WE OFFER
– motivating financial package and good working conditions;
– young and dynamic work environment;
– possibilities for career development;
– business culture based on innovation, professionalism and commitment.

COMPANY’S DESCRIPTION
BCLAW Crîngureanu & Partners, Attorneys at Law established as one of most trusted law firms on the Romanian and SEE markets. Providing legal advice on inward investment in Romania and SEE, we have acted mainly for the private investors. For more details check our website.

In this respect, we expect you to submit to us a CV with a Photo and a Letter of Intent at: office@bclaw.ro

There will be selected and contacted only the applicants that fit into the job description, therefore we ask you to mention in the application what recommends you for the job.

* Anunțul expiră la data de 6 iulie 2013