MUŞAT & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi

MUSAT & ASOCIATII

MUŞAT & ASOCIAŢII recrutează avocaţi specializaţi în restructurare şi insolvenţă.

CERINŢE
– experienţă profesională de minimum 4 ani în domeniul procedurilor de restructurare, reorganizare judiciară/faliment, dizolvare şi lichidare voluntară, litigii în materia raporturilor dintre profesionişti şi recuperări de creanţe;
– cunoaşterea aprofundată a limbii engleze;
– abilităţi de operare PC (pachetul MS Office).

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, redactate în limba engleză, la adresa de e-mail: cariere@musat.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 1 septembrie 2014

D&B DAVID și BAIAS recrutează avocaţi stagiari

D&B David si Baias

D&B DAVID şi BAIAS recrutează avocaţi stagiari pentru activitatea de consultanţă juridică în materie comercială şi civilă, în echipa de Corporate M&A.

Cei interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de email office.mail@david-baias.ro, în atenţia dnei Teodora Voinea sau prin fax la nr. 021-225.37.71

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 1 septembrie 2014

MURAR & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari

Murar & Asociatii

MURAR & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari, membri ai Baroului București, cât și absolvenți ai Facultății de drept ce urmează să susțină examenul de admitere în Baroul București în acest an.

Solicităm bune cunoștințe teoretice ale dreptului comercial și civil, precum și a procedurii civile. De asemenea, este importantă o foarte bună cunoaștere a limbii române, ușurința şi fluență în exprimarea scrisă şi vorbită. Constituie un avantaj cunoașterea dreptului insolvenței, dreptului fiscal și administrativ.

Căutam persoane serioase, responsabile, care doresc crearea și dezvoltarea unei cariere în cadrul unei societăți de avocați specializată în materia dreptului afacerilor.

MURAR & ASOCIAŢII este o societate de avocați înfiinţată în anul 2009 ce oferă servicii de consultanță și reprezentare juridică îndeosebi persoanelor juridice de drept privat ori public.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită cv-ul, redactat în limba română, la adresa de e-mail: office@avocatmurar.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 august 2014

BRAŞOVEANU CERNAT & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi

BRAŞOVEANU CERNAT & ASOCIAŢII recrutează Senior Litigator & Consultant.

Eşti gata să lucrezi într-o societate de avocatură în cadrul căreia îţi vei dezvolta abilităţile avocaturii de afaceri, atât cele de consultanţă la cel mai înalt nivel de profesionalism în avocatură de afaceri şi cele de reprezentare în litigii?
Eşti pregătit să faci parte dintr-o echipă de profesionişti unde termenul de “work-life balance” este recunoscut şi respectat?

Poţi atinge excelenţa în avocatura de afaceri, alături de o echipă de avocaţi de top: Petronela Cernat (Doctor în Drept şi Managing Partner) şi Andrei Brasoveanu (Managing Partner), au fost implicaţi în proiecte de consultanţă şi litigii cu rezultate remarcabile de-a lungul anilor.

DETALII
Oraşul: Bucureşti;
Tip job: Full time;
Nivel carieră: minim 4 ani de experienţă profesională;
Limbi străine: Engleză – nivel avansat.

OFERTĂ
BRAŞOVEANU CERNAT & ASOCIAŢII recrutează avocaţi colaboratori cu experienţă de minim 4 ani pentru a derula proiecte de litigii şi consultanţă în domenii precum drept civil, comercial, corporate, contractual, contencios administrativ, insolvenţă şi concurenţă.
Aplicanţii trebuie să dovedească o pregătire profesională ridicată, să fie buni redactori cu capacitate de exprimare precisă şi de sinteză a ideilor juridice, să fi dobândit experienţă anterioară în materia consultanţei şi a litigiilor, iar decenţa, rezonabilitatea, respectul pentru muncă şi echipă să fie printre principalele valori proprii.

Vrei şansa să îţi dezvolţi şi să îţi pui în valoare întregul tău potenţial profesional şi să îţi construieşti un nume recunoscut în domeniu? Aşteptăm resume-ul tău la adresa de e-mail office@bcpa.ro în atenţia drei. Miron Patricia sau prin fax la nr.: 0314 315 371

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 august 2014

DLA PIPER DINU recrutează avocat definitiv

DLA PIPER

DLA PIPER DINU is looking for an Associate to join our Corporate Department.

JOB DESCRIPTION
An opportunity is available for a high performing corporate/M&A lawyer at the Associate level to join our corporate team in Bucharest.

Our highly regarded corporate team advises clients on M&A transactions, as well as intra-group reorganisations, corporate governance and capital markets issues, often as part of a multi-jurisdictional team comprising of lawyers from DLA Piper offices around the world.

The successful candidate will work in close collaboration with leading M&A practitioners, and be responsible for advising and acting for local, regional and international clients from a wide variety of sectors.

DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE
To be considered for this opportunity you will need to have at least 3 years post admission experience in corporate law at a recognized business law firm. Experience in working in a regulated sector is a bonus.

You will pride yourself on your exceptional client focus, legal, analytical and interpersonal skills, and be energised by working in a very hard working, high performing team who are driven to succeed.

If you are looking to take the next step up in your career and make a valued contribution, this is a fantastic opportunity for you to join a progressive global firm and be part of our success.

If you are interested in applying, please contact Monica Zilberman, HR Advisor at +40 372 155 802 or monica.zilberman@dlapiper.com

For more information about vacancies at DLA Piper, please access: www.dlapiper.com/careers

We are defined by our people. They are our global identity as an organisation. Our brand is based on relationships and our people define our relationships.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 august 2014

ALBOTA LAW FIRM recrutează avocați stagiari

ALBOTA LAW FIRM

ALBOTA LAW FIRM recrutează avocați stagiari.

CERINŢE
– cunoştinţe foarte bune de drept civil, comercial, drept administrativ şi procedură civilă;
– fluență în limba engleză.

Cei interesați sunt rugaţi să trimită CV-ul şi scrisoarea de intenţie în limba engleză la adresa de email: office@albota.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 august 2014

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic

UVT

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA recrutează consilier juridic.

Data concursului este 21.07.2014, iar dosarele de concurs se vor depune până în data de 18.07.2014, ora 16.00 la Biroul Personal, etj.l, cam. 151, sediul central al UVT.

Dosarul va conţine următoarele documente:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
– copia certificatului de naştere,copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
– copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar eliberat cu cel mult 6 luni anterior datei derulării concursului;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae;
– alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea, de către o persoană desemată din cadrul DRU.

Anunțul este valabil pentru orașul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 17 august 2014

YAFCT recrutează avocat definitiv

YAFCT

YAFCT recrutează avocat definitiv pentru departamentul de litigii și achiziții publice.

CERINŢE
– experienţă relevantă de minimum 2 ani în reprezentarea clienţilor în faţa CNSC şi a instanţelor judecătoreşti;
– experienţă relevanta în domeniul de achiziţii publice, privatizări şi/sau fuziuni & achiziţii;
– fluenţa în limba engleză (cunoştinţele de limbă italiana, franceză şi/sau germană pot fi considerate un avantaj);
– cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office, Internet).

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul şi scrisoarea de intenţie în limba engleză la adresa de email: office@yafct.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 august 2014

ONV LAW recrutează avocaţi definitivi

ONV LAW recrutează avocat litigant cu vechime de minim 3 ani de la definitivat şi experiență în litigiile între profesioniști și litigiile civile.

Constituie un avantaj experiența în litigiile de drept public.

Candidații trebuie să aibă cunoştinţe solide de limbă engleză.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@onvlaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 august 2014

FIRON BAR-NIR recrutează avocați definitivi

FIRON BAR-NIR

FIRON BAR-NIR recrutează avocați definitivi cu experienţă şi practică avocaţială în reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti.

CERINŢE
– calitatea de avocat definitiv, membru al Baroului București;
– minim 5 ani experienţă ca avocat pledant;
– cunoștințe solide de drept civil şi procesual civil;
– fluenţă în limba engleză;
– permis de conducere.

Cei ce apreciază că întrunesc condiţiile de mai sus sunt rugaţi să trimită CV însoţit de scrisoare de intenţie (redactate în limba engleză) la adresa de email: georgiana.orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 august 2014