CABINET DE AVOCAT recrutează avocați

CABINET DE AVOCAT recrutează avocați stagiari cu/fără experiență.

Căutăm avocați stagiari care acceptă provocările profesiei pentru a le oferi posibilitatea de a-și exprima ideile și de a-și pune în practică cunoștințele acumulate, într-un mediu plăcut dar exigent din punct de vedere profesional.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII

– să aibă cunoștințe juridice temeinice oglindite inclusiv în rezultatele obținute la examenele din timpul facultății;
– candidații trebuie să fi promovat examenul de admitere în profesie din cadrul Baroului București;
– să aibă abilități excelente de comunicare și spirit de echipă;
– să fie creativi și proactivi;
– să aibă capacitatea de a respecta termenele limită;
– să fie cunoscători ai limbii engleze la nivel avansat.

În vederea transmiterii scrisorilor de intenție și a CV-urilor, candidații sunt rugați să ne contacteze la numărul de telefon: 0767.010.290.

* Anunțul expiră la data de 27 aprilie 2013

VASS Lawyers – program de training

vass-lawyers

VASS Lawyers susţine şi promovează aspiraţiile profesionale ale studenţilor la drept, prin organizarea unui nou program de training inperioada aprilie – mai 2013.

Programul, denumit generic “Training Law Students for Real Life”, va fi susţinut de avocaţii VASS Lawyers şi de expertul în consultanţă din cadrul firmei Achieve Global – Cosmin Joldes, la sediul casei de avocatură. Acesta este gândit în format modular, incluzând tematici precum:
– cum să redactezi o opinie legală;
– cum să vorbeşti în public;
– cum să redactezi un contract;
– cum să înfiinţezi o societate comercială;
– cum să redactezi o cerere de chemare în judecată.

Doar zece studenţi vor fi selectaţi pentru această sesiune de training, cei trei studenţi aflaţi în stagiu de practică la momentul respectiv fiind de plano participanţi. La finalul programului, participanţii vor primi o diplomă care atestă cunoştinţele acumulate.

CERINŢE
– studenţi la drept din anii II, III şi IV de studii;
– dorinţa de a învăţa lucruri noi şi de a deveni un avocat excepţional;
– seriozitate şi responsabilitate;
– abilităţi de comunicare şi flexibilitate;
– fluenţa în limbă engleză.

CALENDAR PROGRAM
– 20 martie–31 martie: primirea aplicaţiilor;
– 1 aprilie–3 aprilie: interviuri cu VASS Lawyers;
– 5 aprilie, 12 aprilie, 19 aprilie, 26 aprilie, 10 mai: sesiuni de training.

APLICAŢII
Aşteptăm CV-urile şi scrisorile voastre de intenţie în limba engleză,
Precum şi foaia matricolă, la adresa de e-mail: vpaa@bucuresti.elsa.ro

* Anunțul expiră la data de 31 martie 2013

vass-lawyers

UNIVERSUL JURIDIC recrutează redactori de carte juridică

Sigla UJ

Editura UNIVERSUL JURIDIC recrutează redactori de carte juridică.

DACĂ

– sunteţi sau aţi fost redactor de carte juridică, ceea ce constituie un avantaj;
– aţi absolvit facultatea de drept;
– nu vă regăsiţi în meseriile clasice profesate de jurişti: avocat, magistrat, consilier juridic;
– sunteţi pasionaţi de cărţi şi de cercetarea juridică;
– aveţi cunoştinţe temeinice de gramatica şi ortografia limbii române;
– stăpâniţi foarte bine Microsoft Office Word;
– sunteţi sociabili şi dinamici;
– aveţi răbdare şi grijă pentru detalii;
– vă place să fiţi permanent la curent cu ştirile din domeniul juridic,

atunci Editura Universul Juridic este locul ideal pentru a vă dezvolta aptitudinile şi cunoştinţele, în calitate de redactor de carte juridică.

Suntem o echipă tânără, în plin proces de restructurare şi consolidare, în căutare de noi membri, atât în regim de colaborare full time, cât şi part time.

Dacă întruniţi cumulativ condiţiile de mai sus, aşteptăm cv-urile dumneavoastră la adresa de e-mail: cariere@universuljuridic.ro

* Anunțul expiră la data de 15 aprilie 2013

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE recrutează traducători

CVRIA

CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE anunță organizarea unei proceduri de achiziții pentru încheierea de contracte-cadru în vederea traducerii unor texte juridice din anumite limbi oficiale ale Uniunii Europene în limba română. Condițiile de participare, data limită pentru primirea ofertelor și procedura de atribuire a contractelor sunt cuprinse în anunțul de participare publicat în JO S 47 din 07.03.2013, disponibil pe situl CURIA.

Se urmărește colaborarea cu traducători externi pentru traducerea în limba română a unor texte juridice din limbile sursă franceză și/sau engleză, germană, italiană, spaniolă. Pe lângă cunoașterea limbii române și a limbii sursă, cerințele specifice de capacitate profesională sunt următoarele:
– pentru limbile sursă franceză, engleză și italiană: diplomă de licență în drept român și minimum un an de experiență profesională în domeniul juridic sau ca traducător/revizor de texte juridice din limba sursă în limba română;
– pentru limbile sursă germană și spaniolă: fie diplomă de licență în drept român, fie diplomă de licență în alt domeniu și minimum doi ani de experiență profesională ca traducător/revizor de texte juridice din limba sursă în limba română.

Contractele-cadru se încheie pe o durată de un an, cu posibilitatea prelungirii pe încă trei perioade de un an.

Invitația de a depune o ofertă este permanentă; cererile de participare primite după data limită precizată în anunțul de participare, 26.4.2013, se evaluează la intervale regulate și în limita numărului maxim de contractanți pe lot.

Anunțuri de participare privind alte combinații lingvistice sunt de asemenea disponibile la aceeași adresă de internet.

* Anunțul expiră la data de 26 aprilie 2013

SSJ-internship. Mai-noiembrie 2013

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE organizează în perioada mai-octombrie 2013 stagiu de practică (internship) pentru studenții Facultăților de Drept.

Activități ce pot fi desfășurate în cadrul stagiului:

1. Cercetare și documentare juridică:
– redactare de materiale și/sau întocmirea de studii juridice pe teme de interes;
– formularea de opinii juridice și/sau comentarii pe marginea unor acte normative de actualitate;
– traduceri juridice;
– analize jurisprudențiale.

2. PR și organizare de evenimente:
– organizarea de evenimente juridice;
– întâmpinarea participanților;
– activități de PR și comunicare;
– follow-up evenimente;
– crearea și actualizarea unor baze de date;
– captarea, montarea și uploadarea unor filme cu conținut juridic.

3. Monitorizarea unor site-uri și instituții de interes juridic, cum sunt:
– Monitorul Oficial;
– Consiliul Superior al Magistraturii;
– Ministerul Justiției;
– Uniunea Natională a Barourilor din România și barouri;
– Institutul Național al Magistraturii;
– Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților;
– Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
– Comisia Europeană;
– Parlamentul European;
– Site-uri specializate în materie penală (DNA, DIICOT, Parchetul General etc.).

Program: Studenții care se înscriu la stagiile SSJ vor avea posibilitatea să desfășoare activități între 8 și 16 ore/săptămână. Activitatea se desfățoară cu precădere online.

Beneficii:
– mentor pe parcursul întregului stagiu de practică;
– acces la baze de date de specialitate;
– posibilitatea de a participa în mod gratuit la evenimentele/conferințele organizate de SSJ;
– scrisoare de recomandare;
– adeverință de practică.

Documente:
– scrisoare de intenție (max. 1 pag.);
– CV în format european în limba română, însoțit de fotografie;
– eseu Care este cea mai interesantă lege pentru mine (300-900 cuvinte).

Stagiile de practică se adresează tuturor studenților facultăților de drept, indiferent de anul de studiu.

Procesul de selecție cuprinde două etape eliminatorii: selecția pe baza documentelor și interviu. În cadrul interviului se organizează un micro-test și se redactează, olograf, răspunsul la o întrebare.

Termen limită: 31 martie 2013, ora 21:00

Transmiteți documentele la adresade e-mail: admin@juridice.ro

ONV LAW recrutează avocat

ONV LAW recrutează avocat definitiv specializat în drept public: achiziții publice, drept fiscal, contencios administrativ.

CERINȚE
– minim 3 ani de experiență în materia achizițiilor publice;
– cunoștințe temeinice de limbă engleză.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@onvlaw.ro

* Anunțul expiră la data de 8 aprilie 2012

MAGDA VOLONCIU & ASOCIAȚII recrutează avocați

MAGDA VOLONCIU & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari.

CERINȚE
– candidații trebuie să fi promovat examenul de admitere în profesie din sesiunea octombrie 2012 a Baroului București;
– membru al Baroului București;
– cunoscător al limbii engleze la nivel avansat;
– abilități bune de comunicare, creativ, proactiv, spirit de echipă;
– rezistent la stres și capacitate de a respecta termene limită.

DESCRIEREA POSTULUI
– activități de suport pentru avocații definitivi din cadrul firmei;
– activitate de research în domeniul juridic: doctrină, articole, jurisprudență națională, europeană;
– activități aferente reprezentării în instanță: evaluare/research dosar, drafting/redactare acțiune, întâmpinare etc. pregătire probatoriu, drafting/redactare interogatoriu etc.

Candidații sunt rugați să transmită CV la adresa de e-mail: office@volonciu.ro

* Anunțul expiră la data de 6 aprilie 2013

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați

Dragne & Asociatii

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi şi stagiari ȋn domeniile: Litigii & arbitraj, Drept fiscal și Restructurare & Insolvență.

CANDIDAȚII TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMATOARELE CONDIȚII
– experiență ȋn ariile de practică menționate: minim trei ani (pentru avocatii definitivi);
– cultură juridică solidă;
– bune cunoştințe de limba engleză;
– excelente abilități de analiză şi sinteză;
– excelente abilități de comunicare şi exprimare;
– spirit de echipă, profesionalism, creativitate, inițiativă.

Aplicanții sunt rugați să trimită CV-ul ȋnsoțit de scrisoarea de intenție la adresa de e-mail: careers@dragne.ro

* Anunțul expiră la data de 5 aprilie 2013

Dragne & Asociatii