GEORGIANA IOANA HAVRILEŢ recrutează avocat stagiar

Georgiana Havrilet

Cabinet de avocat GEORGIANA HAVRILEŢ recrutează avocat stagiar.

CANDIDATUL IDEAL
– deține cunoștințe temeinice de drept civil, procedură civilă, drept penal şi procedură penală;
– deține permis de conducere cat. B;
– deţine cunoștințe avansate de Microsoft Word și posedă acuratețe în redactarea documentelor;
– redactează și susține coerent argumentele juridice invocate;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– reprezentare juridică în instanță;
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanței;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– alte activități juridice.

OFERIM
– onorariu lunar atractiv, cu posibilitate de bonusare;
– condiții clare de decontare și compensare;
– posibilitate de promovare;
– lucru într-o echipă tânără, dinamică şi motivată.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile la adresa de e-mail: office@havrilet.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 ianuarie 2019

VOINESCU LAWYERS organizează stagii de practică

VOINESCU LAWYERS organizează stagii de practică pentru unul sau mai mulți studenți ai Facultății de Drept, aflați în anul 2 sau 3 de studiu.

În cadrul stagiului de practică, studenții vor fi implicați în proiectele societății, atât în domeniul litigiilor, cât și în cel al consultanței juridice, având ocazia de a pune în aplicare cunoștințele teoretice acumulate în facultate.

Programul stagiului este de 4 ore/zi și se va desfășura în prima parte a zilei, existând flexibilitate raportat la programul studentului.

Studenții interesați sunt rugați să transmită CV-ul și scrisoarea de intenție în limba engleză la adresa: alexandru.balbarau@voinesculawyers.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 ianuarie 2019

SINESCU & NAZAT recrutează avocaţi | Drept civil

SINESCU & NAZAT recrutează avocaţi stagiari şi definitivi pentru practica de Drept civil.

CONDIŢII GENERALE
– cunoştinţe juridice temeinice;
– cunoaşterea limbii engleze la un nivel superior (cunoştinţele de limba franceză, germană pot fi considerate un avantaj);
– spirit de echipă;
– cunoştinţe operare PC.

Candidaţii interesaţi de colaborarea cu Societatea noastră, sunt rugaţi să trimită CV-ul şi/sau o scrisoare de intenţie la adresa: office@sinescu-nazat.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 ianuarie 2019

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA recrutează consilier juridic

romsilva

REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA organizează în data de 10.01.2019, începând cu orele 9:00, la Direcția Silvică Suceava, cu sediul în Municipiul Suceava, strada B.dul 1 Mai nr.6, examen / concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic definitiv, pe perioadă nedeterminată.

CONCURSUL ARE LOC ÎN CONDIȚII DE MAXIMĂ TRANSPARENȚĂ.

Dosarele de înscriere la examen / concurs se depun în perioada 19.12.2018 – 08.01.2019 la sediul Direcției Silvice Suceava.

Condiţiile generale şi cele specifice de participare la examen/concurs, precum și tematică şi bibliografia sunt disponibile atât la sediul direcțiilor silvice, cât şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva http://www.rosilva.ro / Informare publică / Oportunități angajare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul resurse umane de la Direcţia Silvică Suceava.

Anunțul este valabil pentru municipiul Suceava.

* Anunțul expiră la data de 8 ianuarie 2019

TONUCCI & PARTNERS organizează stagii de practică

TONUCCI & PARTNERS

TONUCCI & PARTNERS, societate internaţională de avocaţi activă în România din anul 2001, organizează stagii de practică pentru unul sau mai mulţi studenţi ai Facultăţii de Drept.

Între beneficiile principale oferite de stagiul de practică se număra cunoașterea/ aprofundarea cunoștințelor legate de activitatea profesională a avocaților, atât în domeniul consultanţei juridice, cât și în domeniul litigiilor, prin implicarea directă a studenților în proiectele societății.

Programul stagiului este de 3-4 ore/zi, dimineața sau seara, în funcție de disponibilitatea candidaților.

Studenții interesați sunt rugați să transmită un e-mail la adresa: bucharest@tonucci.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 decembrie 2018

D&B DAVID și BAIAS recrutează avocaţi definitivi | Litigii administrative şi comerciale

D&B David si Baias

D&B DAVID şi BAIAS – societatea de avocatură afiliată PricewaterhouseCoopers în România, recrutează avocați definitivi pentru a se alătura echipei de litigii administrative și comerciale.

CERINȚE OBLIGATORII
– 2-4 ani de experiență profesională în domeniul litigiilor de drept administrativ și comercial;
– experiență în achiziții publice reprezintă un avantaj;
– cunoștințe teoretice și practice temeinice de drept administrativ și comercial, drept civil și procesual civil, etc.;
– raționament juridic riguros, capacitate de analiză și interpretare a dispozițiilor legale incidente raportat la particularitățile fiecărui caz;
– capacitate de redactare a documentelor juridice într-o manieră coerentă, structurată şi utilizând un limbaj juridic adecvat;
– bună exprimare în limba engleză, atât în scris cât și verbal;
– bune abilităţi de comunicare şi organizare.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională într-un climat multinaţional în care sunt cultivate excelenţa şi spiritul de echipă sunt rugaţi să trimită CV-ul şi o scrisoare de intenţie la adresa steriana.albu@david-baias.ro în atenţia dnei. Steriana Albu sau prin fax la nr. 021-225.37.71

DESPRE D&B DAVID ŞI BAIAS
D&B David şi Baias, societatea de avocatură afiliată a PricewaterhouseCoopers în România (“D&B”), cea mai mare reţea internaţională de audit, consultanţă fiscală şi de afaceri, fiind integrată în reţeaua societăţilor de avocaţi corespondentă PwC care cuprinde mai mult de 2.000 de avocaţi în 85 de jurisdicţii. D&B David şi Baias este concepută ca un parteneriat bazat pe o comunitate de valori între avocaţii ei, între aceştia şi clienţi şi între D&B şi PwC. Pe piața locală, D&B, împreună cu PwC, lucrează cu clienți din România și Republica Moldova prin intermediul rețelei de 5 birouri PwC din Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Constanţa şi Chișinău.

D&B este recunoscută și recomandată de cercetători internaționali independenți, cum ar fi Chambers & Partners, Legal 500 și IFLR 1000 ca fiind o firmă de avocatură de top în domenii precum Litigii fiscale şi de drept administrativ, Concurență & Antitrust, Corporate, M & A.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 februarie 2019

FRISCH & PARTNERS recrutează avocat stagiar / paralegal

FRISCH & PARTNERS recrutează avocat stagiar / paralegal.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de mail: office@frisch.ro

Aplicanţii selectaţi vor fi contactaţi pentru programarea unui interviu ulterior datei de 10 ianuarie.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 14 ianuarie 2019

HRISTESCU & PARTNERS is looking for a senior lawyer | Corporate / M&A / Banking & finance

HRISTESCU & PARTNERS is a law firm that provides legal services for Romanian and international companies, including assistance and representation, with strong credentials in the business law field.

We are looking for a senior lawyer to handle business consultancy for our clients.

TASKS AND RESPONSIBILITIES
– providing legal assistance with focus on corporate and commercial law;
– drafting and reviewing contracts, assisting clients in negotiation process;
– developing contracts, reviewing, negotiating, and interpreting a wide array of business/corporate agreements;
– guide clients and ensuring an up to date consultancy with the laws, regulations, and industry trends that have an impact on the client’s businesses.

REQUIREMENTS
– >5 year of working experience in corporate and commercial law; expertise in Merger and Acquisition, and/ or Banking & Finance areas is a plus;
– professional experience in business environment/ corporations/ ex in-house lawyer is a plus;
– pro-active and self-driven attitude, attention to details, patience and a team player;
– excellent negotiation and communications skills;
– a good command of English language and specialized legal terminology.

If you would like to be a HMP talent, send your resume at: office@hmpartners.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 ianuarie 2019

ROMÂNIA FILM recrutează consilier juridic

REGIA AUTONOMĂ A DISTRIBUȚIEI ȘI EXPLOATĂRII FILMELOR ROMÂNIA FILM – în insolvenţă – recrutează consilier juridic cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

CONDIŢII OBLIGATORII PENTRU OCUPAREA POSTULUI
– are cetăţenia română şi domiciliul în România;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de medicina muncii;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
– licenţiat al unei facultăţi de drept, specializarea ştiinţe juridice – calitatea de consilier juridic definitiv;
– vechime peste 5 ani în studii juridice;
– cunoştinţe operare PC: Windows, Microsoft Office, Internet Explorer;
– bune abilităţi de comunicare, prezentare, planificare, organizare;
– onestitate, seriozitate, adaptabilitate, perseverenţă şi capacitate mare de muncă.

Cei interesaţi pot transmite scrisoarea de intenţie și CV-ul la adresa de e-mail: resurseumane@romaniafilm.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 ianuarie 2019

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Employment

SCHOENHERR_LOGO

SCHOENHERR & ASOCIAȚII is looking for an attorney at law | Employment.

WE ARE LOOKING FOR
– excellent written and spoken English (good knowledge of additional foreign languages is an advantage);
– dedication to continuous learning and improvement;
– commitment to work in a challenging but rewarding professional environment;
– completed Romanian legal studies (international study experience or economic background is welcomed);
– 3-4 years of experience, including 1-2 years as an employment attorney;
– proactive attitude and positive approach to work, strong analytical ability, excellent research, writing and verbal communication skills, and a commitment to client service;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable.

WE OFFER
– interesting and challenging work for renowned clients;
– an innovative and international working environment with high profile man-dates;
– the opportunity to work closely with other practice groups on a domestic and cross-border basis;
– a collegial working atmosphere.

Do you possess these qualifications? Are you interested in being part of a successful, growing, career-minded team?
Do you look forward to challenging work with demanding international clients?
If so, we would love to hear from you.

Please send your CV with photo, letter of motivation, university transcripts, and reference letters in English to Ana Lupsor at: a.lupsor@schoenherr.eu

For more information regarding our recruitment process and how to apply, please go to www.schoenherr.eu/recruiting-process

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 ianuarie 2019

DRAGNE & ASOCIAȚII is recruiting front desk assistant

Dragne & Asociatii

DRAGNE & ASOCIAȚII is recruiting front desk assistant.

IDEAL CANDIDATE
We are looking for an organized Font Desk Assistant, with good command of English. Also, knowledge of Microsoft package is required.
No previous experience required on a similar job but the ability to handle rapidly and efficiently day-to-day administrative tasks is a must.
This position does not involve legal support and it is not addressed to Law School graduates.

JOB DESCRIPTION
– front desk coverage with clients/business partners;
– handling incoming calls, faxes and company e-mail;
– meeting rooms management and related administrative activities;
– administrative support for the lawyers (binding, copying, scanning);
– office supplies monitoring and ordering;
– meetings and appointments handling;
– organizing of internal events/meeting.

We are an internationally recommended Romanian law firm.

If you fit the description, please send your CV (including a passport size photo) to: office@dragne.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 ianuarie 2019

BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar, de preferat absolvent/absolventă al/a unei universităţi de stat.

Cunoaşterea foarte bună a limbii engleze este o condiţie obligatorie.

Aşteptăm CV-ul şi scrisoarea de intenţie la adresa: office@balanoiu.com

SCA BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII s-a constituit în anul 2009. Reputaţia şi încrederea în SCA BĂLĂNOIU & ASOCIAŢII a fost câştigată datorită profesionalismului şi seriozităţii cu care avocaţii societăţii tratează toate aspectele juridice, specialiştii noştri încercând de fiecare dată rezolvarea problemelor în maniera cea mai eficientă pentru clienţi.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 ianuarie 2019

BOGARU & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Consultanţă

BOGARU & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv cu minim 4 ani experienţă în domeniul consultanţei juridice.

CERINŢE
– cunoştinţe teoretice solide de drept;
– experienţă susţinută de minim 4-5 ani ca avocat definitiv în domeniul consultanţei juridice;
– cunoaşterea limbilor engleză şi franceză;
– excelente abilităţi de exprimare a ideilor juridice în engleză/franceză;
– persoane serioase, motivate, implicate profesional şi rezistente la un mediu de lucru dinamic;
– foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

OFERTĂ
Posibilitatea dezvoltării carierei într-o societate cu renume pe piaţa serviciilor juridice.

DESCRIEREA FIRMEI
Bogaru & Asociaţii este o societate de avocaţi cu experienţă pe piaţa de avocatură naţională şi internaţională, avându-l ca avocat coordonator pe dl. av. Christian Bogaru, avocat membru al Baroului Geneva şi al Baroului Bucureşti.

Avocaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: admin@bbnalaw.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 ianuarie 2019

FORTUNESCU & GAVAT recrutează avocat stagiar | Litigii

FORTUNESCU & GAVAT – Societate Civilă de Avocaţi recrutează avocat stagiar pentru a se alătura echipei de litigii civile.

PROFIL CANDIDAT
– cunoştinţe solide de drept civil şi drept procesual civil – experienţă în litigii civile constituie avantaj;
– cunoştinţe avansate operare PC;
– excelente abilităţi de comunicare şi relaţionare, seriozitate, iniţiativă, spirit de echipă;
– capacitate de a planifica, organiza şi urmări în timp îndeplinirea sarcinilor şi lucrărilor repartizate.

RESPONSABILITĂŢI
– redactare acte juridice, cereri, opinii legale etc;
– asistenţă juridică/reprezentare clienţi în faţa instanţelor judecătoreşti;
– menţinere evidenţe privind dosarele şi lucrările de consultanţă;
– depunere acte la registratură şi obţinere informaţii de la serviciul arhivă din cadrul instanţelor judecătoreşti;
– asistenţă juridică/reprezentare clienţi în faţa altor instituţii/autorităţi;
– activităţi de consultanţă juridică.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de o scurtă scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@lawyer.ro

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 31 ianuarie 2019

IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII recrutează avocați definitivi

IORDACHESCU&ASOCIATII

IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi colaboratori, membri ai Baroului Bucureşti, cu 2-3 ani de experienţă în profesie, pentru ariile de practică Litigii, Drept Civil, Drept Penal şi Consultanţă.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– să fie avocat cu experiență profesională de minim 2 ani în domeniul litigiilor precum și al consultanței;
– să dovedească cunoştinţe juridice teoretice și practice temeinice de drept civil și drept penal;
– să demonstreze raționament juridic riguros, capacitate de analiză și interpretare a dispozițiilor legale incidente raportat la particularităţile fiecărui proiect;
– să aibă cunoștințe avansate de limbă engleză (cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională reprezintă un avantaj);
– să fie o persoană organizată, cu abilități de management al proiectelor;
– să aibă spirit inovativ, excelente abilităţi de comunicare şi de jucător în echipă;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@iordachescu-law.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 ianuarie 2019

NNDKP recrutează avocat | Litigii

Societatea Civilă de Avocaţi NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN recrutează avocat pentru echipa de Litigii.

Dacă sunteţi avocat litigator, aveţi cunoștinţe solide în domeniile drepturilor reale, a contractelor civile și comerciale, expertiză în reprezentarea clienților în litigii comerciale şi cunoaşteţi bine limba engleză, vă invităm să vă alăturaţi echipei noastre!

Este considerat un plus experiența în dosare de instanță având drept obiect cereri întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 193/2000, OUG nr. 50/2010, Legea nr. 296/2004 privind codul consumului, Legea nr. 289/2004, Directiva 93/13/.

NNDKP vă oferă oportunitatea de dezvoltare profesională într-un mediu profesionist, de prestigiu pe piaţa românească, şi un onorariu motivant.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa de e-mail: Ruxandra.Teodorescu@nndkp.ro

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România şi are în prezent o echipă formată din peste 150 avocaţi şi consultanţi şi peste 80 de angajaţi, birouri operaţionale la Bucureşti, Braşov, Timişoara şi Cluj-Napoca. Firma oferă servicii de avocatură complete companiilor care îşi desfășoară activitatea în România.
NNDKP este cea mai bine clasată firmă din România de către publicaţiile internaţionale Chambers Global, The European Legal 500 şi IFLR 1000, ca recunoaştere a poziţiei de lider în domenii precum: Drept corporatist / Fuziuni şi achiziţii, Litigii, Drept bancar, Finanţări şi Pieţe de capital, Energie şi resurse naturale, IT, Telecom şi media, Privatizare şi PPP, Finanţarea proiectelor, Drept imobiliar şi construcţii, Restructurări şi insolvenţă.

Anunțul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 7 ianuarie 2019

MUŞAT & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi

MUŞAT & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi colaboratori, membri ai Baroului Bucureşti, cu 2-3 ani de experienţă în profesie, pentru ariile de practică Litigii, Drept Penal şi Consultanţă.

Cei selectaţi au oportunitatea de a-şi continua cariera de avocat în cadrul firmei noastre, una dintre cele mai prestigioase case de avocatură din România.

Integrarea în echipa noastră presupune implicarea directă în mandatele firmei – multe printre cele mai complexe tranzacţii şi litigii din România – alături de avocaţi renumiţi în întreaga ţară.

Din motivele anterior menţionate, viitorii noştri colaboratori vor trebui să manifeste:
– disponibilitate deplină pentru performanţă şi dezvoltare profesională;
– capacitate de analiză şi atenţie la detalii;
– competenţe solide de limba engleză;
– abilităţi excelente de lucru sub presiune, comunicare şi spirit de echipă.

Aplicaţiile pot fi trimise pe adresa de e-mail: cariere@musat.ro
Vă rugăm să vă trimiteţi CV-ul detaliat şi scrisoarea de intenţie – ambele în limba engleză.

DESPRE FIRMĂ
Numele Muşat & Asociaţii este sinonim cu excelenţa în practica avocaturii de afaceri din România. În timp, am devenit una dintre cele mai respectate case de avocatură din ţară, la care atât clienţii, cât şi competitorii noştri se raportează ca la un lider în domeniu. În relaţia cu colaboratorii şi clienţii noştri, acţionăm conform principiilor noastre de afaceri: calitate, integritate şi responsabilitate. Experienţa noastră de peste un sfert de secol şi valorile solide după care ne conducem zi de zi sunt garanţia succesului nostru şi al clienţilor noştri pentru următorii ani.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 ianuarie 2019

SYNEVO ROMÂNIA is recruiting legal advisor

SYNEVO ROMÂNIA is recruiting Legal Advisor, who is expected to provide support to the company on aspects related to legal matters, in accordance with company, group policies and applicable laws, as well as activity specific requirements.

ESSENTIAL SKILLS AND ABILITIES
To fulfill the role, you should possess excellent analytical, researching, drafting skills and legal English. Strong interpersonal and communication skills, ability to take good decisions based on judgment and ability to deal appropriately with the confidential information are absolutely essential. You should be an excellent team player with the ability to prioritize work, especially when some deadlines need to be met. Also, you must keep updated with all the laws and should be able to apply them in the given situation.

EDUCATIONAL BACKGROUND
If you are planning to apply, then you should hold at least a bachelor’s degree from a prestigious university in law. Also, a master’s degree will definitely be preferred. 3-year experience in a legal department of an international company (or similar experience in a law firm) is mandatory.
Strong theoretical and practical knowledge in civil, commercial and companies’ law and specific legislation knowledge in: protection of personal data, patient rights and e-commerce.

KEY RESPONSIBILITIES
– ensures that all rules, regulations and procedures of the company are according to the legislation;
– performs legal research and analysis on various legal matters and provides updates on legal developments affecting the business by using various resources and selecting the relevant material to analyze the legal information;
– provide consultancy and internal advice in various areas, such as regulatory issues (medical), data protection, employment, etc.;
– advises on contract, contract compliance and different legal aspects and drafting legal opinions;
– propose solutions for risks mitigation;
– reviewing legal and other relevant documents and identifying the most important issues that need to be addressed on a priority basis;
– preparing and/ or review of legal documents (contracts, addenda, legal opinions);
– draw up formalities regarding the settlement of disputes and monitor the implementation of the legal clauses;
– actively monitoring the litigation portfolio and submitting reports, when needed.

If you meet our requirements and are interested in joining our team we will be pleased to meet you.
You can send your resume at: smaranda.huluta@synevo.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 ianuarie 2019

HĂLĂU MARIUS recrutează avocat definitiv / consilier juridic

HĂLĂU MARIUS recrutează avocat definitiv / consilier juridic.

Căutam persoane serioase, responsabile, care doresc dezvoltarea, alături de noi, a unei cariere în avocatură.

CERINŢE
– definitivarea în profesia de avocat / consilier juridic – cu cel mult trei ani în urmă;
– bune cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul dreptului civil, comercial şi al procedurii civile;
– cunoaşterea limbii engleze şi permisul de conducere constituie avantaje importante.

Aşteptăm CV-ul dumneavoastră la adresa de e-mail: office@avmh.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 ianuarie 2018

SPRING JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING recrutează avocat definitiv

SPRING JURIDICAL & BUSINESS CONSULTING recrutează avocat definitiv.

Spring Juridical & Business Consulting  împreună cu echipa sa de specialişti oferă servicii de asistenţă şi reprezentare juridică în majoritatea ariilor de practică ale dreptului civil, drept societar, drept bancar, drept fiscal etc, precum şi servicii de consultanţă business care au drept scop protejarea intereselor clientului.

Spring Juridical & Business Consulting  este o companie care creşte constant, se adaptează permanent la nou şi introduce noi servicii pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor săi.

CANDIDATUL IDEAL
– avocat definitiv, cu experiență vastă în profesia de avocat;
– deține cunoștiințe solide de drept civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– reprezentare juridică în instanță (Judecătorie, Tribunal, Curte de Apel, secțiile civile și penale);
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanțelor;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală.

OPORTUNITĂŢI
– schemă de onorarii motivante;
– Un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: springjuridical@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 ianuarie 2018

BOGDAN PALADE recrutează avocat

Cabinet de avocat BOGDAN PALADE, specializat drept penal, drept civil (litigii bănci, executări silite, recuperări creanţe, divorţ/partaj, dosare retrocedări ANRP), recrutează avocat avocat stagiar / defintiv.

CERINȚE
– avocat stagiar admis în sesiunea 2018;
– avocat stagiar cu minim 1 an experienţă în profesie poate constitui un avantaj;
– avocat definitiv cu maxim 2-3 ani experienţă de la definitivat;
– cunoștințe temeinice, teoretice de drept civil, procedură civilă, drept penal, procedură penală;
– abilități de comunicare și relaționare, dinamism;
– atenție la detalii și rigoare în redactarea documentelor;
– să demonstreze raționament juridic riguros, capacitate de analiză și interpretare a dispozițiilor legale.

RESPONSABILITĂȚI
– studiere aprofundată și redactare lucrări dosare de instanță;
– asistență și consultanță juridică în domeniul precizat;
– reprezentare juridică în faţa instanțelor de judecată,asistenţă juridică/reprezentare în faţa organelor de urmărire penală precum şi alte instituţii;
– alte activități juridice specifice.

Persoanele interesate sunt învitate să trimită un CV la adresa de e-mail: contact@avocatbogdanpalade.ro
Persoanele selecționate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 ianuarie 2019

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

GIURGIU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar, membru ori viitor membru al Baroului Bucureşti (persoanele care au promovat examenul de primire în profesie din 31.08.2018).

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
– să dovedească cunoştinţe juridice temeinice;
– să dovedească cunoştinţe avansate de limba engleză;
– capacitate de analiză şi atenţie la detalii;
– curiozitate profesională şi dorinţă de a învăţa;
– abilităţi bune de comunicare, adaptabilitate şi atitudine orientată către lucrul în echipă;
– cunoştinţe avansate operare PC.

DESCRIEREA JOBULUI
– menţinerea relaţiilor de natură administrativă cu instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, autorităţile cu atribuţii jurisdicţionale, notari publici şi executori judecătoreşti, organe ale administraţiei publice, precum şi a altor persoane juridice;
– urmărirea modificărilor legislative şi redactarea de acte/documente specifice domeniului juridic (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise etc.);
– redactare/depunere/ridicare cereri, atât în instanţă, cât şi la diverse instituţii;
– atribuţii administrative specifice desfăşurării activităţilor de furnizare servicii juridice.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@gplex.ro sau prin fax la nr. 031.105.09.58.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 ianuarie 2019

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați | Litigii

Dragne & Asociatii

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI DRAGNE & ASOCIAŢII!

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari şi definitivi pentru departamentul de Litigii, care:
– cunosc limba engleză (nivel avansat) şi au un limbaj juridic dezvoltat (comunicare scrisă şi orală);
– au cunoștințe teoretice solide, abilități de comunicare şi capacitate de a lucra în echipă;
– experiență practică în domeniul litigiilor (pentru avocaţii definitivi);
– permis auto categoria B şi/sau disponibilitate pentru deplasări la instanţele din țară.

CV-ul şi scrisoarea de intenţie în limba engleză se transmit la adresa: office@dragne.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 ianuarie 2019

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați | Consultanță

Dragne & Asociatii

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI DRAGNE & ASOCIAŢII!

DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari şi definitivi pentru departamentul de Consultanță, care:
– cunosc limba engleză (nivel avansat) şi au un limbaj juridic dezvoltat (comunicare scrisă şi orală);
– au cunoștințe teoretice solide, abilități de comunicare şi capacitate de a lucra în echipă;
– au experiență practică în unul sau mai multe dintre domeniile: Real Estate, Corporate & Commercial, M&A, Competition.

CV-ul şi scrisoarea de intenţie în limba engleză se transmit la adresa: office@dragne.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 ianuarie 2019

COBUZ & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar

COBUZ & ASOCIATII

Societate civilă profesională de avocaţi COBUZ & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar cu disponibilitate pentru program full time.

CERINŢE
– avocat stagiar, admis în Baroul Bucureşti – promoţia septembrie 2018;
– solide cunoştinţe de drept civil, procedură civilă şi drept comercial;
– cunoştinţe de limba engleză – nivel mediu spre avansat;
– disponibilitate pentru asistare şi reprezentare clienţi în instanţă;
– cunoaşterea a încă unei limbi străine, în afară de engleză, constituie un avantaj;
– capacitate de analiză şi sinteză;
– punctualitate şi capacitate de organizare.

Oferim remuneraţie adecvată în raport cu volumul şi calitatea lucrărilor efectuate precum şi respectarea echilibrului între viaţa profesională şi personală.

Avocaţii stagiari interesaţi care îndeplinesc criteriile sunt rugaţi să transmită CV împreună cu fotografie la adresa: office@cobuz.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 ianuarie 2018

HUDSON WEIR recruits law graduates

HUDSON WEIR recruits law graduates.

WHO WE ARE
Hudson Weir is an established firm of Insolvency Practitioners specialising in business recovery and corporate financial solutions. Hudson Weir provides industry leading, nationwide services for its clients with the intention of easing financial pressures and providing recovery strategies for struggling businesses.

Based in Central London, just a short walk from the courts, our offices are easily accessed from all corners of the country being well connected to all major London rail stations.

WHAT WE ARE LOOKING FOR
– we are looking for honest and friendly people, ambitious and willing to learn, dedicated to work and serious about it;
– bright law graduate wanted;
– organised, reliable, and excellent attention to detail;
– good English necessary;
– IT literate (basic to medium Excel, Word and Outlook);
– no experience required as everything will be taught.

JOB DESCRIPTION
– the role will involve assisting the managers or partners with placing companies into administration or insolvent liquidation. During your training you will partakes in tasks such as drafting reports and proposals, interviewing directors, undertaking investigations into companies and individuals, preparing conduct reports communicating with creditors and debtors, preparation of both annual and final reports to interested parties (including making distributions where appropriate) and ensuring compliance with the relevant legislation and best practice;
– highly qualified 8 months to 1 year training in London where everything will be taught;
– accommodation and transport to and from London and within London arranged and paid by the company;
– after training work back from central Cluj Napoca;
– salary – 3300 RON Net;
– raise of 10% p.a. and 20% (one off) once JIEB qualified.

HOW TO APPLY
Step 1
– create an online account here: https://bit.ly/2PODlFD;
– Sign Up -> Register -> Apply Now -> Update Details (Personal Details, Work Experience, Upload CV, Qualifications, Languages and Skills).

Step 2
Online Test 1 (Numerical-40 min and English-20 min) – Specimen tests are available (Numerical-15 min, English-10 min) – Recommended! You can find the Test on ‘Online Tests’ page or on the right side of Home Page (My Profile) – Immediate results.

Step 3
Online Test 2 (3 Different logic tests) – This test is available only after sitting the first one – Length: 60 minutes – Same procedure.

Step 4
Verification exam (done in controlled conditions).

Step 5
Skype/Phone interview.

Step 6
Final interview with the company’s director.

This announcement is valid until 4rd of January 2019