INTACT MEDIA GROUP recrutează Junior Lawyer

intact-media-group

INTACT MEDIA GROUP recrutează In-House Junior Lawyer.

RESPONSABILITĂŢI
– realizarea procedurilor în faţa instanţelor judecătoreşti prin depunerea, urmărirea şi susţinerea dosarelor;
– redactarea documentelor necesare în relaţia cu instanţele de judecată sau diversele instituţii;
– menţinerea legăturii cu instituţiile de specialitate (notariate, birouri de avocatură, Registrul Comerţului, Oficiul de Cadastru şi Carte Funciară etc.);
– întocmirea documentelor juridice (contracte, notificări, adrese, referate, împuterniciri etc) conform drafturilor existente;
– efectuarea formalităţilor prevăzute de lege (depunerea documentelor) privind: înscrierea de menţiuni la Registrul Comerţului; înregistrarea mărcilor la OSIM; depunerea cererilor de executare silită la executorul judecătoresc, a hotărârilor definitive şi irevocabile ce pot fi puse în executare silită ori a altor titluri executorii;
– depunerea de: documente juridice (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, etc) la instanţele judecătoreşti, de cereri la Instituţii de Stat pentru eliberarea unor acte oficiale, necesare activităţii companiei;
– monitorizarea legislaţiei relevante în activitatea companiei şi informarea asupra modificărilor legislative;
– monitorizarea portalurilor instanţelor de judecată;
– înregistrarea, evidenţa şi arhivarea dosarelor, contractelor şi corespondenței, litigiilor juridice (circuit documente, expediere contracte către parteneri, evidenţă returnare documente, evidenţă durată contracte, etc.);
– redactarea de hotărâri A.G.A.;
– redactarea proiectelor de contracte (civil, comercial, etc.) în baza unor drafturi existente.

CERINŢE
– avocat stagiar;
– experienţă în domeniul consultanţei juridice şi reprezentării în faţa instanţelor judecătoreşti;
– excelente cunoştinţe juridice (drept civil şi societar, precum şi de drept procesual civil);
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);
– limba Engleză – nivel avansat scris;
– foarte bune abilităţi de comunicare, relaţionare; abilitatea de a lucra în echipă; negociere;
– iniţiativă, spirit organizatoric, orientare spre rezultate.

Aşteptăm CV-ul dumneavoastră la adresa de email: cariere@intactmediagroup.ro

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea programării pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 decembrie 2015

MĂRGĂRIT, FLOROV & PARTNERS recrutează avocat definitiv

MFP

MĂRGĂRIT, FLOROV & PARTNERS recrutează avocat definitiv cu experiență de instanță de 1 an (incluzând perioada stagiaturii) pentru pregătire acte și comunicări cu instanțele.

Obligatoriu cunoștințe de procedură civilă.

CV-urile și scrisorile de intenție se pot transmite la adresa: office@mfplawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2015

CABINETE ASOCIATE DE AVOCAŢI recrutează avocat şi studenţi

BIROU AVOCATI

CABINETE ASOCIATE DE AVOCAŢI recrutează avocat definitiv sau stagiar cu / fără experienţă.

De asemenea, căutăm studenţi pentru practică, de preferat studenţi ai Universităţii Bucureşti.

Seriozitatea este o condiţie.

CONTACT
Av. Niculescu – 0720120710
Av. Olaras – 0727937397

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 decembrie 2015

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocat stagiar

CDRS

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează un tânăr avocat stagiar cu sau fără experienţă, în vederea colaborării.

CERINŢE PROFESIONALE
– cunoştinţe temeinice de drept civil şi societar (contracte, negocieri, opinii legale), precum şi de drept procesual civil;
– acurateţe în redactarea actelor;
– capacitatea de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– atent la detalii, rezistent la stres, spirit de echipă, profesionalism, onestitate, integritate;
– cunoştinţe de limba italiană şi/sau engleză;
– disponibilitate deplasare în ţară, eventual cu maşina personală.

RESPONSABILITĂŢI
– activităţi de consultanţă juridică, cât şi de reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor în materie civilă atât în Bucureşti cât şi în ţară;
– analiză, verificare şi redactare contracte de orice fel;
– redactarea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, contestaţiilor, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, căilor de atac etc.;
– toate activităţile legate de Registrul Comerţului;
– redactare opinii juridice;
– întocmirea dosarelor pentru instanţă;
– orice alte activităţi specifice profesiei.

DATE DE CONTACT
office@cdrs.eu
tel: 021 659 6618 – 0720 – 984 370

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 decembrie 2015

FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UAIC organizează internship

FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UAIC organizează stagiu de practică la Curtea Constituţională a României, Institutul National al Magistraturii, Avocatul Poporului şi Comisiile juridice ale Parlamentului, în perioada 14–18 decembrie 2015.

Condiţiile de participare, formularul de înscriere precum şi tematica sunt afișate pe site-ul laws.uaic.ro.

Mai multe detalii la adresa de e-mail: drept@uaic.ro

Anunțul este valabil pentru orașul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 3 decembrie 2015

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate competitiv 1-5 PQE | Litigii

Maravela & Asociatii

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate competitiv 1-5 PQE, pentru departamentul de litigii.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de înalt nivel profesional;
– mediu de lucru în care se pune accentul pe integritate, colegialitate și spirit de echipă;
– proiecte și clienți de anvergură;
– oportunități reale de promovare bazate pe calitățile profesionale și umane;
– onorariu competitiv;
– spațiu de lucru elegant, dinamic şi prietenos.

CE CĂUTĂM
– experiență între 1 şi 5 ani de la admiterea în barou în litigii comerciale, civile și administrative;
– cunoștințe solide de drept, rigurozitate și raționament juridic impecabil (diploma de master acordată de/studii în curs la o universitate străină reprezintă un avantaj);
– fluență în limba engleză, scris și vorbit (nivel avansat-proficiency); fluența în a doua limbă străină reprezintă un avantaj;
– capacitatea de adaptare la exigențele firmei și coordonarea avocaților asociați;
– trăsături personale: conștiinciozitate, eficiență, spirit de echipă, integritate, dorinţa de formare profesională continuă.

Vă invităm să ne transmiteţi CV-urile şi scrisorile de intenţie pe adresa: office@maravela.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 decembrie 2015

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate competitiv 1-5 PQE | Consultanţă

Maravela & Asociatii

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate competitiv 1-5 PQE, pentru departamentul de consultanţă.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de înalt nivel profesional;
– mediu de lucru în care se pune accentul pe integritate, colegialitate și spirit de echipă;
– proiecte și clienți de anvergură;
– oportunități reale de promovare bazate pe calitățile profesionale și umane;
– onorariu competitiv;
– spațiu de lucru elegant, dinamic şi prietenos.

CE CĂUTĂM
– experiență în avocatura de business între 1 şi 5 ani de la admiterea în barou;
– cunoștințe solide de drept, rigurozitate și raționament juridic impecabil (diploma de master acordată de/studii în curs la o universitate străină reprezintă un avantaj);
– contact anterior cu proiecte în oricare din domeniile corporate & commercial, regulatory, real estate & construction, M&A, banking & finance;
– fluență în limba engleză, scris și vorbit (nivel avansat-proficiency); fluența în a doua limbă străină reprezintă un avantaj;
– capacitatea de adaptare la exigențele firmei și coordonarea avocaților asociați;
– trăsături personale: conștiinciozitate, eficiență, spirit de echipă, integritate, dorinţa de formare profesională continuă.

Vă invităm să ne transmiteţi CV-urile şi scrisorile de intenţie pe adresa: office@maravela.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 decembrie 2015

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează consilier juridic

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, numărul 1, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier juridic grad asistent, la Direcția Juridic–Contencios.

Concursul va avea loc pe data de 10.12.2015, ora 9:30 – proba eliminatorie de limba engleză şi la ora 11:30 – proba scrisă, iar în termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro.

Dosarele de participare la concurs se pot depune până cel târziu în data de 25 noiembrie 2015, ora 16:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2015

BOGARU BRAUN NOVIELLO & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi şi stagiari

SCA BOGARU BRAUN NOVIELLO & ASOCIAŢII (fostă BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii) recrutează avocaţi definitivi şi avocaţi stagiari cu examenul de Barou promovat.

CERINŢE OBLIGATORII AVOCAT DEFINITIV
– cunoştinţe teoretice solide de drept;
– 5 ani experienţă susţinută în consultanţă/litigii comerciale şi civile şi drept penal;
– cunoaşterea limbilor engleză şi franceză la nivel avansat. Cunoaşterea limbii italiane reprezintă un plus;
– persoane dedicate, serioase, motivate, rezistente la stres;
– foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

CERINŢE OBLIGATORII AVOCAT STAGIAR
– examenul de Barou promovat;
– cunoştinţe teoretice solide de drept;
– cunostiinte avansate de limba engleză şi franceză/italiană;
– persoane dedicate, serioase, motivate, rezistente la stres;
– foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

OFERTĂ
Posibilitatea dezvoltării carierei într-o societate cu renume pe piaţa serviciilor juridice.

DESCRIEREA FIRMEI
Bogaru Braun Noviello & Asociaţii este o societate de avocaţi cu experienţă pe piaţa de avocatură naţională şi internaţională, avându-l ca avocat coordonator pe dl. av. Christian Bogaru, fost co-fondator al societăţii de avocatură BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii.

Avocaţii interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: admin@hbalaw.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 decembrie 2015

BOSCOLO & PARTNERS is looking for a senior lawyer

BOSCOLO

International consulting company is looking for senior lawyer, member of the Bucharest Bar, with 5-8 years of experience in corporate and commercial law.

REQUIRED SKILLS
– graduate of the Law Faculty-State University;
– good knowledge of civil, commercial and corporate law;
– good drafting and negotiation skills;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable;
– good computer literacy – MS Office, Outlook;
– fluency in written and spoken English is a must, fluency in written and spoken Italian is an advantage.

RESPONSIBILITIES
– drawing up legal documents for the Trade Registry procedures (company set-up, amendments, mergers, spin-off procedures, etc.)
– providing legal advice and law interpretation, regarding specific transactions/procedures;
– drawing up/ interpretation of a wide range of commercial contracts;
– advice and assist in all legal and administrative matters related to corporate/commercial transactions;
– providing assistance and representation in fiscal/labour/debt recovery litigations.

COMPANY’S DESCRIPTION
Boscolo & Partners was incorporated in November 1994 for the purposes of providing services to foreign investors in Romania in the following professional areas — consulting and financial advisory services, legal services, audit. Boscolo & Partners joined Morison International starting August 2011 and represents ever since the association in Romania. With over 90 member firms working across 222 offices in more than 60 countries, Morison International is a leading association of independent professional services firms. More than 6,500 staff and over 575 partners serve clients in various markets worldwide.
The Company’s law department provides assistance on various matters including corporate and commercial law, civil law, real estate, employment, fiscal and commercial litigation. Currently, in the law department work three senior lawyers, two juniors and one legal assistant.

CONTACT DETAILS
Boscolo&Partners Consulting
Attention Mrs.Georgiana Kost
e-mail: georgiana.kost@boscolonet.eu
fax: 031/229.10.08

PLEASE APPLY ONLY IF DO MEET THE ABOVE REQUIRED SKILLS.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 decembrie 2015

INSPECȚIA JUDICIARĂ recrutează consilier juridic

INSPECȚIA JUDICIARĂ organizează concurs / examen pentru ocuparea unui post de consilier juridic definitiv – personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din aparatul propriu al Inspecției Judiciare.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere precum şi bibliografia sunt afișate pe site-ul www.inspectiajudiciara.ro.

Mai multe detalii la adresa de e-mail: ij@csm1909.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2015

PIPEREA & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi

Piperea & Asociatii

PIPEREA & ASOCIAȚII recrutează avocați care au maxim 5 ani de la definitivatul în profesie.

Se solicită cunoștințe teoretice solide, experiență relevantă în dreptul afacerilor și vocație pentru litigii.

Este obligatorie cunoașterea limbii române la un nivel superior și stăpânirea limbajului juridic în engleză sau franceză.

Cunoștințele avansate de operare a calculatorului (Microsoft Office), disponibilitatea de a călători la instanțele din țară şi permisul de conducere categoria “B” reprezintă criterii suplimentare de selecție.

PIPEREA & ASOCIAȚII oferă un mediu de lucru profesionist, oportunitatea dezvoltării profesionale și personale, precum și o ambianță de lucru colegială și plăcută.

Cei interesați sunt rugați să trimită scrisoarea de intenție și CV-ul la adresa: lavinia.lukacsi@piperea.ro

Anunțul este valabil pentru București.

* Anunțul expiră la data de 13 decembrie 2015

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează senior associate / managing associate

Maravela & Asociatii

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează senior associate / managing associate competitiv, pentru departamentul de consultanţă.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de înalt nivel profesional;
– mediu de lucru în care se pune accentul pe integritate, colegialitate și spirit de echipă;
– proiecte și clienți de anvergură;
– oportunități reale de promovare bazate pe calitățile profesionale și umane;
– dezvoltarea calităților de management prin posibilitatea de a participa în mod direct la administrarea și dezvoltarea firmei;
– onorariu competitiv;
– spațiu de lucru elegant.

CE CĂUTĂM
– experiență de minim 5 ani de la admiterea în barou, în societăți de avocatură cu echipe formate din cel puțin 10 avocați;
– cunoștințe solide de drept, rigurozitate și raționament juridic impecabil (diploma de master acordată de o universitate străină reprezintă un avantaj);
– experiență anterioară în proiecte corporate & commercial și regulatory (experiența suplimentară în proiecte M&A și real estate & construction reprezintă un avantaj);
– deschiderea și capacitatea de a se implica într-un număr mare de arii de practică în domeniul dreptului afacerilor;
– capacitatea de a coordona de facto proiecte și echipe de avocați, dovedite prin experiența anterioară, reprezintă un avantaj;
– fluență în limba engleză, scris și vorbit (nivel avansat-proficiency); fluența în a doua limbă străină reprezintă un avantaj;
– deschiderea reală pentru formare profesională continuă, adaptarea la exigențele firmei și coordonarea avocaților asociați.

Vă invităm să ne transmiteţi CV-urile şi scrisorile de intenţie pe adresa: office@maravela.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 decembrie 2015

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI recrutează consilier juridic / practician în insolvență / avocat definitiv

MANAGEMENT REORGANIZARE LICHIDARE IAȘI recrutează consilier juridic / practician în insolvență / avocat definitiv.

Mai multe detalii la adresa de e-mail: secretariat@insolventa.ro

Anunțul este valabil pentru orașul Iași.

* Anunțul expiră la data de 10 decembrie 2015

GHERGULESCU LAW OFFICE recrutează avocat definitiv

Ghergulescu Law Office

GHERGULESCU LAW OFFICE recrutează avocat definitiv specializat în litigii şi arbitraj.

COMPETENŢE PROFESIONALE
– avocat definitiv, membru al Baroului Bucureşti;
– cunoştinţe solide de drept civil, dreptul afacerilor şi procesual civil;
– proceduri de drept societar, inclusiv în faţa Registrului Comerţului;
– redactare opinii legale, legal due diligence;
– redactarea de acte cu conţinut juridic, notificări, somaţii, contracte civile şi comerciale; transport intern & internaţional şi/sau dreptul muncii;
– asigurarea asistenţei şi consultanţei juridice pentru clienţi;
– abilităţi de urmărire a obiectivelor unui proiect şi îndeplinire integrală a sarcinilor necesare atingerii rezultatului;

CERINŢE
– experienţă relevantă de minimum 3 ani în reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti;
– abilitatea de a lucra în echipă;
– disponibilitate în vederea eventualelor deplasări;
– experienţă în achiziţii publice constituie un avantaj;
– flexibilitate la program de lucru prelungit, după caz;
– fluenţă în limba engleză (cunoştinţele de limba germană pot fi considerate un avantaj);
– cunoştinţe de operare PC;
– permis de conducere;

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul însoţit de scrisoarea de intenţie (ambele în limba engleză) la adresa de e-mail: office@ghergulescu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 decembrie 2015

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recrutează recepţionistă

MARES

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recrutează recepţionistă.

CERINŢE OBLIGATORII
– excelente abilităţi de comunicare;
– bună cunoaştere a limbii engleze;
– bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office;
– persoană bine organizată, adaptabilă şi capabilă să ia decizii prompte;
– experienţă şi studiile superioare constituie un avantaj.

RESPONSABILITĂŢI
– îndeplinirea activităţilor zilnice de front office, asigurând interfaţa cu persoanele din afara firmei;
– preluarea şi direcţionarea apelurilor telefonice şi transmiterea de mesaje către avocaţii şi personalul auxiliar al firmei;
– primirea vizitatorilor şi anunţarea persoanelor de contact din societate;
– asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerinţele zilnice;
– preluarea, înregistrarea, distribuirea la compartimentele implicate, îndosariere şi arhivarea corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a furnizorilor;
– asigurarea transmiterii documentelor prin poştă, fax, e-mail.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul (însoţit de fotografie) la: careers@mares.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 noiembrie 2015

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recrutează Office Manager

MARES

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recrutează Office Manager.

CERINŢE OBLIGATORII
– studii superioare;
– experienţă de minim 2 ani într-o societate de avocaţi;
– excelente abilităţi de comunicare;
– excelentă cunoaştere a limbii engleze;
– bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office;
– capacitate de organizare, prioritizare şi planificare şi de respectare a termenelor de predare a lucrărilor;
– rezistenţă la stres, autocontrol, mobilitate, capacitate de analiză şi sinteză;
– proactivitate, adaptabilitate şi atenţie la detalii.

RESPONSABILITĂȚI
– asistarea avocaţilor societăţii, menţinând fluxul informaţional între aceştia şi celelalte departamente ale firmei;
– coordonarea internă a departamentelor firmei, activităţi de suport administrativ, menţinerea contactului cu toţi furnizorii firmei;
– asigurarea repartizării şi transmiterii informaţiilor dinspre management precum şi în sens invers;
– promovarea imaginii firmei prin activitatea pe care o desfăşoară;
– lucrul cu baza de date a firmei, menţinând un sistem de arhivare eficient şi îndosariere a tuturor documentelor relevante;
– respectarea şi verificarea procedurilor de lucru generale specifice societăţii (programul de lucru, punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.);
– organizarea călătoriilor de afaceri ale avocaţilor precum şi a participărilor la conferinţe/ seminarii locale şi internaţionale;
– conceptualizarea, redactarea şi procesarea documentelor către furnizori şi/sau către clienţi, a formularelor şi cererilor către autorităţi, utilizând stilul intern al societăţii;
– completarea actelor necesare angajării personalului auxiliar şi ţinerea dosarelor de angajare;
– asigurarea interfeţei principale cu departamentul de contabilitate şi IT al firmei;
– experienţă în utilizarea sistemelor de pontare, de întocmire a fişelor de timp şi de emitere a facturilor, specifice prestării serviciilor juridice (i.e. Jurnal Gold);
– traducere din şi în limba engleză.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul (însoţit de fotografie) la: careers@mares.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 noiembrie 2015