SAVU | CRISTESCU & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Litigii

SAVU | CRISTESCU & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv | Litigii.

OFERTA NOASTRĂ
– colectiv de înaltă calitate profesională şi umană;
– birou central şi condiţii de muncă la standarde înalte;
– remuneraţie atractivă în funcţie de performanţă.

CANDIDATUL IDEAL
– membru al baroului (preferabil Baroul Bucureşti);
– experienţă profesională ca avocat de 2-5 ani (domeniul dreptului afacerilor reprezintă un avantaj);
– cunoştinţe teoretice solide în domeniul dreptului;
– cunoştinţe avansate de limba engleză scris, vorbit, citit (diploma în urma unor cursuri speciale/ specializate reprezintă un avantaj);
– cunoştinţe avansate operare PC (Windows, Outlook, Office, Internet);
– dorinţă şi capacitate de a învăţa, disponibilitate la program extins şi la călătorii în interesul clienţilor, responsabilitate, bune abilităţi de organizare şi comunicare.

DESCRIEREA POSTULUI
– redactare şi susţinere de acţiuni, întâmpinări, formulare căi de atac, plângeri etc.;
– menţinerea legăturii cu instanţele judecătoreşti şi alte instituţii;
– redactare şi negociere de contracte, acte adiţionale, notificări etc.;
– reprezentare în faţa executorilor judecătoreşti, administratorilor judiciari/ lichidatorilor etc.;
– redactare documente specifice şi înregistrare dosare la Registrul Comerţului.

Candidații interesați sunt rugați să depună la următoarele adrese de e-mail: office@savu-cristescu.ro şi secretariat@savu-cristescu.ro
– C.V. bilingv rom/eng;
– scrisoare de intenție;
– fotografie recentă.

La SAVU-CRISTESCU & ASOCIAŢII preţuim adevăratele valori:

EXCELENŢA
Misiunea noastră este să asigurăm servicii profesionale, bazate pe o pregătire riguroasă, elaborarea de soluţii eficiente, înţelegerea nevoilor clientului şi, nu în ultimul rând, pe vasta experienţă a specialiştilor noştri.

DEVOTAMENT
Eforturile noastre servesc întotdeauna interesul clienţilor, prin anticiparea nevoilor acestora şi identificarea celor mai bune soluţii pentru satisfacerea lor. Aşadar, preţuim încrederea reciprocă şi devotamentul total.

INTEGRITATE
Orice profesionist se ghidează după înalte standarde etice – este, deci, firesc ca integritatea să fie un principiu omniprezent şi decisiv în activitatea noastră, atât în soluţiile propuse clienţilor, cât şi în interacţiunea cu parteneri şi adversari.

RESPECT
Credem cu fermitate că este fundamental să acordăm tuturor – clienţi, parteneri, angajaţi sau adversari – respectul şi consideraţia cuvenite. În consecinţă, apreciem diferenţa de opinii, preţuim diversitatea şi ne străduim să jucăm un rol activ în comunitate.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

SAVU | CRISTESCU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

SAVU | CRISTESCU & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar.

OFERTA NOASTRĂ
– colectiv de înaltă calitate profesională şi umană;
– birou central şi condiţii de muncă la standarde înalte;
– remuneraţie atractivă în funcţie de performanţă.

CANDIDATUL IDEAL
– membru al baroului (preferabil Baroul Bucureşti);
– experienţă profesională ca avocat de 0-2 ani (domeniul dreptului afacerilor reprezintă un avantaj);
– cunoştinţe teoretice solide în domeniul dreptului;
– cunoştinţe avansate de limba engleză scris, vorbit, citit (diploma în urma unor cursuri speciale/specializate reprezintă un avantaj);
– cunoştinţe avansate operare PC (Windows, Outlook, Office, Internet);
– dorinţă şi capacitate de a învăţa, disponibilitate la program extins şi la călătorii în interesul clienţilor, responsabilitate, bune abilităţi de organizare şi comunicare.

DESCRIEREA POSTULUI
– redactare şi susţinere de acţiuni, întâmpinări, formulare căi de atac, plângeri etc.;
– redactare şi negociere de contracte, acte adiţionale, notificări etc.;
– reprezentare în faţa executorilor judecătoreşti, administratorilor judiciari/ lichidatorilor etc.;
– redactare documente specifice şi înregistrare dosare la Registrul Comerţului;
– menţinerea legăturii cu instanţele judecătoreşti şi alte instituţii.

Candidații interesați sunt rugați să depună la următoarele adrese de e-mail: office@savu-cristescu.ro şi secretariat@savu-cristescu.ro
– C.V. bilingv rom/eng;
– scrisoare de intenție;
– fotografie recentă.

La SAVU-CRISTESCU & ASOCIAŢII preţuim adevăratele valori:

EXCELENŢA
Misiunea noastră este să asigurăm servicii profesionale, bazate pe o pregătire riguroasă, elaborarea de soluţii eficiente, înţelegerea nevoilor clientului şi, nu în ultimul rând, pe vasta experienţă a specialiştilor noştri.

DEVOTAMENT
Eforturile noastre servesc întotdeauna interesul clienţilor, prin anticiparea nevoilor acestora şi identificarea celor mai bune soluţii pentru satisfacerea lor. Aşadar, preţuim încrederea reciprocă şi devotamentul total.

INTEGRITATE
Orice profesionist se ghidează după înalte standarde etice – este, deci, firesc ca integritatea să fie un principiu omniprezent şi decisiv în activitatea noastră, atât în soluţiile propuse clienţilor, cât şi în interacţiunea cu parteneri şi adversari.

RESPECT
Credem cu fermitate că este fundamental să acordăm tuturor – clienţi, parteneri, angajaţi sau adversari – respectul şi consideraţia cuvenite. În consecinţă, apreciem diferenţa de opinii, preţuim diversitatea şi ne străduim să jucăm un rol activ în comunitate.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic | Executare silită

Birou Executor Judecătoresc VIOLETA PÂRVAN recrutează consilier juridic.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează încasările din dosarele gestionate;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: executorparvan@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

SĂVESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați

SĂVESCU & ASOCIAȚII recrutează avocați.

CERINȚE
– receptivitate, reactivitate, rapiditate, precizie, responsabilitate, implicare, concentrare, calm, simțul umorului;
– cunoaștere bună a materiei de drept preferate;
– cunoaştere bună a limbii engleze.

RESPONSABILITĂȚI
– studiu legislație, jurisprudență și doctrină;
– redactare cereri, apărări, căi de atac, consultații;
– asistență și reprezentare clienți.

AVANTAJE
– integrare într-un grup special;
– venit motivant;
– vizibilitate.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE
– Echipa
– Confidențialitate

Tip activitate: full-time

CV şi scrisoare de intenţie: office@savescu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 decembrie 2020

OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII recrutează consilier juridic în domeniul fondului funciar.

SCPA OLARU ADELA & ASOCIAŢII este formată dintr-o echipă de profesionişti, specializaţi şi experimentaţi practicieni în dreptul naţional, oferind consultanţă şi reprezentare în faţa instituţiilor şi instanţelor de judecată într-o arie largă de domenii precum, civil, penal, contencios-administrativ, familie, muncii, proprietate intelectuală.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare juridice cu licență;
– vechime în muncă minim 3- 5 ani în domeniul fondului funciar;
– experiența în utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare în Microsft Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet & Social Media;
– deține cunoștințe temeinice în materia fondului funciar, drept civil, procedură civilă;
– excelente abilități de comunicare și capacitate mare de integrare într-un colectiv;
– deschidere şi disponibilitate spre un progres continuu;
– dă dovadă de acuratețe în redactarea documentelor;
– capacitate superioară de concentrare şi orientare către obiective şi sarcini;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂȚI
– redactare acte necesare asistării clienților în fața instanțelor;
– redactare cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri de intervenție, etc;
– asistentă și reprezentare în fața organelor de cercetare penală.

OPORTUNITĂŢI
– schemă de onorarii motivante;
– un loc de muncă stabil într-o companie echilibrată;
– posibilitate de dezvoltare reală din punct de vedere profesional într-un cadru de profesionişti;
– locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Aşteptăm CV-urile dvs. la adresa noastră de e-mail: scpaolarusiasociatii@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează senior associate lawyer | Litigii

PAVEL, MĂRGĂRIT & ASSOCIATES recrutează un Avocat Senior (Senior Associate Lawyer) pentru a se alătura echipei noastre de litigii.

Acordăm clienților noștri servicii juridice complete prin menținerea unor înalte standarde profesionale într-o gamă largă de industrii.

Ca Avocat Senior în cadrul Departamentului de Litigii vei lucra dosare de litigii variate: civile, litigii între profesioniști, contencios administrativ sau dosare de insolvență, reprezentând clienții noștri, preponderent persoane juridice – companii locale și internaționale în principal, cât şi persoane fizice reputabile, atât la nivel local cât şi internațional.

Dosarele în care vei lucra sunt dosare complexe, care îți vor acorda posibilitatea să te dezvolți într-o echipă de tineri profesioniști.

Ne dorim să ai cunoștințe temeinice de drept civil, comercial, administrativ și experiență anterioară de lucru în societăți de avocatură, cu mandate diverse și importante în dosare complexe.

Activitatea constă în asigurarea asistenței şi reprezentării clientului, de la procesul de analizarea înscrisurilor și identificarea soluției legale, redactarea tuturor documentelor în dosar, într-o manieră profesionistă și eficientă şi până la asigurarea asistenței și reprezentării în fața instanțelor judecătorești.

În echipa noastră vei avea oportunitatea să îți aduci aportul în proiecte complexe din diverse industrii, lucrând cu clienți de înalt calibru.

Ca Avocat Senior Associate, vei fi implicat și în procesul de ofertare, pregătire a estimărilor, ofertelor de servicii juridice și vei avea contact direct atât cu clienții existenți cât şi cu potențiali clienți. Vei fi totodată implicat în asigurarea de coaching și mentoring pentru avocații Associate și Junior și vei avea obiective clare de performanță, bonusuri și evaluări anuale.

* În perioada imediat următoare, dat fiind pandemia de Covid 19 și măsurile restrictive impuse de Ministerul Sănătății, interviul se va putea ține și online prin teleconferinţă/ Skype/ Zoom.

EXPERIENȚĂ NECESARĂ
– peste 7 ani experiență în mandate de litigii în cadrul unor societăți de avocatură reputabile;
– abilități avansate de comunicare și scriere juridică, atât în limba română cât și în limba engleză;
– capacitate de scriere cu acuratețe, rezolvarea de probleme, loialitate, dedicație, integritate;
– gândire structurată și juridică, experiență în lucrul cu clienții și mandate internaționale, abilitatea de a-ți prioritiza și eficientiza timpul de lucru, atunci când lucrezi în proiecte cu termen de livrare urgent, focusat pe client și pe obiectivele acestuia, etică profesională, persoană adaptabilă şi flexibilă;
– cunoștințe şi abilitate de abordare eficientă a fiecărei/ui tranzacții/ dosar de la început şi până la finalizare, lucrând alături de clienții noștri, pentru a te asigura că obiectivele acestora au fost pe deplin atinse.

DESPRE PAVEL, MĂRGĂRIT & ASOCIAȚII
Echipa Pavel, Mărgărit & Asociații este formată din avocați specializați în diverse arii de practică, care oferă clienților noştri servicii juridice peste așteptări. Societatea abordează cazurile cu maxim profesionalism și dedicare, scopul final fiind atingerea obiectivelor clienților noştri, rezultatele fiind unele de excepție. Printre clienții companiei se numără multinaționale, companii autohtone cu cifra de afaceri de zeci de milioane de euro și persoane fizice reputabile, atât pe lan local cât și internațional. Proiectele de succes ale societății de avocatură i-au adus recunoașterea internațională din partea celor mai prestigioase ghiduri și publicații internaționale de profil.
Astfel, Pavel, Mărgărit & Asociații s-a situat în acest an pe poziții de top în mai multe arii de practică în clasamentul firmelor de avocatură de business cu cea mai relevantă expertiză, realizat de publicația Legal 500, cel mai prestigios ghid de firme de avocatură din lume, cu sediul în Londra. Societatea de avocatură este recunoscută totodată la nivel internațional și de ghidul IFLR 1000 Financial and Corporate 2020. De asemenea, Pavel, Mărgărit & Asociații este singura societate de avocatură din România recomandată de directorul internațional Global Law Experts din Londra în aria de practică Dispute Resolution.

Echipă tânără, primitoare, atmosferă de lucru plăcută, seriozitate.
Aplică cu un CV și vino să ne cunoști!
Trimite CV – ul tău la adresa noastră de email: office@avocatpavel.ro
Menționează în titlul emailului poziția pentru care ai aplicat (Ex: Avocat Senior Litigii).

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

RADU & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari | Consultanță

EY Law

RADU & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari pentru practica de consultanță.

RADU & ASOCIAŢII SPRL RECRUTEAZĂ AVOCAȚI STAGIARI CARE ÎNDEPLINESC, ÎN MOD CUMULATIV, URMĂTOARELE CRITERII
– membru al Baroul București;
– cunoștințe juridice temeinice în următoarele arii de practică: drept societar și drept civil;
– experiență de lucru de minim un an în cadrul unei societăți de avocați constituie un avantaj;
– bună cunoaștere a limbii engleze.

CUM SĂ APLICI
Așteptăm CV-urile (fără scrisori de intenție) la adresa: office@ra-law.ro

DESPRE NOI
RADU & ASOCIAŢII SPRL este o societate de avocați ce oferă servicii juridice complete, care includ atât servicii de consultanță juridică cât și asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, având o practică importantă de controverse și dispute fiscale.
RADU & ASOCIAŢII SPRL este membră a societăților din grupul Ernst & Young Global Ltd și face parte din rețeaua globală EY Law, aflată în plină expansiune, în cadrul căreia lucrează peste 2400 de avocați în mai mult de 80 de țări.
Experiența noastră a fost recunoscută de piață și de publicații internaționale. Chambers Global 2019 a recunoscut practica noastră de Corporate/M&A în timp ce Chambers Europe 2019 și 2020 au plasat practica noastră de Controverse și Dispute Fiscale pe banda 1. Totodată, The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 și 2020 au premiat practica noastră de Drept Comercial, Drept Societar și M&A, ediția 2020 plasând practica de Controverse și Dispute Fiscale pe poziția 1.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 decembrie 2020

BOGDAN CIOTEA & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar

BOGDAN CIOTEA & ASOCIAȚII este în căutarea unui avocat stagiar.

CERINȚE
– abilități de comunicare și de lucru în echipă;
– spirit organizatoric și proactiv;
– atitudine pozitivă și analitică;
– abilități de redactare documente.

Deținerea permisului de conducere reprezintă un avantaj.

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră te rugăm să ne trimiți CV-ul tău, însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@thelawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 decembrie 2020

ŢIRIAC GROUP recrutează avocat / consilier juridic | Protecţia datelor

ŢIRIAC GROUP recrutează avocat / consilier juridic specializat în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

CANDIDATUL IDEAL
– minim 5 ani vechime în profesia juridică, din care minim 1 an în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
– persoană cu experienţă în domeniul corporatist, familiarizată cu organizarea şi funcţionarea entităţilor cu obiect de activitate distinct;
– cunoscător al limbii engleze;
– cu abilităţi tehnice IT necesare pentru activitatea de protecţie a datelor;
– să fi absolvit un curs de specializare acreditat de Autoritatea Naţionala pentru Calificări, iar dacă acesta a fost susţinut de PwC’s Academy – reprezintă un avantaj; se acceptă şi alte certificări, calificări obţinute în acest domeniu;
– este important să aibă abilităţi foarte bune de organizare, comunicare şi relaţionare cu oamenii, cumulat cu capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în mod independent şi de a-şi asuma răspunderi proprii, stabilindu-şi priorităţile.

RESPONSABILITĂŢILE
– acordă consultanţă pentru aplicarea planului de conformare propriu al fiecărei companii din Ţiriac Group;
– elaborează personalizat măsurile conform cu Regulamentul general de protecţie a datelor nr. 679/2016 (EU) (RGPD), pentru entităţi diferite, cu organizări diferite şi obiect de activitate distinct;
– se implică activ în procesul de conformare RGPD;
– acordă sprijin responsabilului cu protecţia datelor;
– consiliază conducerea entităţilor şi angajaţii cu privire la obligaţiile ce le revin în temeiul Regulamentului (EU) 2016/679 şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
– coordonează managementul respectării principiilor RGPD de către entităţile juridice.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile pe adresa: resurse.umane@tiriacgroup.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate telefonic pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 decembrie 2020

VERNON | DAVID is currently looking for new law associates

VERNON | DAVID is currently looking for new law associates from entry level (recent graduates) to 2 years of experience.
Recently graduated law students/ attorneys (including those who are not yet members of the bar) and those still at university, but who will graduate next Summer, are strongly encouraged to apply.

We provide many roads for personal growth and satisfaction and will help you develop your career and meet your personal goals. In addition, we offer a challenging, dynamic and fun work environment and an attractive salary package.

A lawyer with Vernon | David will work closely with both partners and senior attorneys in developing commercial and technical solutions for complex legal matters.

The perfect candidates will have a solid understanding of Romanian law. In addition, the candidate will be a self-starter and able to manage his/her time and assignments within agreed budgets and deadlines. Thinking “outside the box” and the ability to handle multiple assignments and matters is highly desired. A proactive approach to client requests and matters is essential.

REQUIREMENTS
– fluent in English (both verbal and written);
– good communication and organizational skills;
– computer skills (MS Office, Windows OS, Internet Explorer);
– strong motivation, dedication and enthusiasm.

THE FOLLOWING WILL BE HIGHLY APPRECIATED
– proficiency in other foreign languages (German or Russian is a significant plus);
– relevant work experience in similar positions.

To be considered for a position within our law firm, interested persons who meet the above requirements should submit a letter of interest and a current resume in English by e-mail to office@vdalegal.com or by fax at 021-311-5650.
Only candidates selected for an interview will be contacted.

COMPANY DESCRIPTION
Vernon, David & Associates is a US/ Romanian/ Moldovan law firm providing full-service legal advice to a wide array of domestic and international clients ranging from start-ups to large multinational companies and foreign governments.
We are a leading regional law firm and have worked on some of Romania’s and Moldova’s largest financial, corporate and property transactions.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 decembrie 2020

AEROPORTURI BUCUREŞTI recrutează consilier juridic

ANUNŢ

Compania Naţională “AEROPORTURI BUCUREŞTI” – S.A. organizează la data de 26.11.2020, ora 10:00 concurs extern pentru ocuparea unui post vacant de Consilier juridic în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru, conform prevederilor art. 66 din Contractul Colectiv de Muncă al companiei și ale Procedurii de lucru AB-SRU PL-01, Rev: 7/01.08.2019.

DESCRIEREA GENERAL A POSTULUI
– asigură suport juridic întregii activități de implementare a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică prin care să se realizeze identificarea, inventarierea, înregistrarea documentelor specifice serviciului, atât intern cât și la autoritățile competente, conform legislației, precum și menținerea unei evidențe stricte a tuturor corpurilor de proprietate ale CNAB, indiferent de destinație;
– aplică și gestionează din punct de vedere juridic, strategia de integrare și actualizare a evidenței tehnice, economice și juridice a întregului patrimoniu al CNAB, în simbioză cu gestionarea realizării, actualizării și întreținerii cadastrului aeroportuar și a hărților aeroportuare;
– asigură suport juridic pentru activitățile desfășurate cu privire la gestionarea contractelor de asigurare în cadrul Serviciului Patrimoniu și Cadastru.

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONSILIER JURIDIC
– studii superioare juridice cu licență;
– vechime în muncă minim 5 ani în domeniul juridic;
– experiența în domeniul reprezentării în instanță – minim 5 ani (se vor indica dosarele de instanță în care a reprezentat: împuterniciri/ procuri sau alte informații care pot dovedi experiența în instanță);
– limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaştere);
– experiența în utilizarea calculatorului, cunoștințe de operare în Microsft Office (Word, Excel), PowerPoint, Internet & Social Media;
– abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudine de comunicare, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe şi în echipă, capacitate de decizie rapidă, promptitudine şi eficienţă în executarea lucrărilor, asumarea responsabilităţii, responsabilitate, rezistență la stres, păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor.

Înscrierile la concursul extern pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic se fac la sediul companiei – Serviciul Resurse Umane și Integritate până la data de 24.11.2020, ora 12:00.

LA ÎNSCRIERE, CANDIDAȚII VOR DEPUNE UN DOSAR CU URMĂTOARELE DOCUMENTE
– cerere;
– C.V. (în limba română);
– copie a cărții de identitate;
– copie a diplomei de licență;
– acte doveditoare privind vechimea în muncă și experiența în domeniul juridic;
– pentru a dovedi experiența de minim 5 ani în domeniul reprezentării în instanță se vor depune împuterniciri/ procuri sau alte informații așa cum se specifică în Cerințele pentru ocuparea postului de Consilier juridic de mai sus.

La data susținerii concursului, candidații vor prezenta documentele solicitate în original.

CNAB vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile care vă sunt recunoscute de Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 (RGPD) cunoscut ca General Data Protection Regulation UE/2016/679 (GDPR), dar și de alte acte normative naționale (Legea nr. 190/2018).

Documentele/ datele cu caracter personal care vă sunt solicitate sunt necesare în scopul înscrierii/ participării la acest concurs și al evaluării pregătirii dumneavoastră profesionale pentru a se decide eventuala încheiere a unui raport de muncă cu dumneavoastră. Procedura de concurs și de evaluare a pregătirii dumneavoastră nu se bazează pe un proces decizional automatizat ori pe crearea de profiluri.
Furnizarea documentelor/ datelor cu caracter personal reprezintă o condiție esențială pentru a vă înscrie/ participa la acest concurs și prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. b) din RGPD.
Furnizarea anumitor documente/ date cu caracter personal poate fi impusă de un act normativ a cărui respectare este obligatorie pentru CNAB, dar și pentru dumneavoastră caz în care, prelucrarea acestora este legală în temeiul art. 6 lit. c) din RGPD.
Refuzul furnizării documentelor/ datelor cu caracter personal care vă sunt solicitate duce la imposibilitatea îndeplinirii de către CNAB scopurilor declarate mai sus.
Documentele/ datele cu caracter personal sunt accesate/ prelucrate/ manipulate doar de salariații CNAB potrivit sarcinilor ce le revin și vor fi păstrate până la soluționarea definitivă a contestațiilor, după care se șterg/ distrug.
Datele dumneavoastră nu sunt comunicate altor persoane fizice sau juridice și nu vor fi prelucrate ulterior în alt scop.
CNAB aplică măsuri tehnice și organizatorice privind securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră și vă garantează respectarea drepturilor în conformitate cu prevederile GDPR.
Pentru orice detalii suplimentare pe problematica GDPR referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră oricând, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e-mail: dpo@cnab.ro sau puteți depune o cerere scrisă la registratura CNAB.
Trebuie să știți că aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile.

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Concursul va consta în:
Proba scrisă se va desfășura sub formă de test grilă și întrebări deschise și va cuprinde 15 puncte.

Punctajul acordat este următorul:
– 0,50 puncte / întrebare pentru răspunsurile la întrebările tip grilă;
– 1 punct / întrebare pentru răspunsurile întrebărilor deschise.

Timpul de rezolvare pentru lucrarea scrisă este de 120 minute.
Nota minimă pentru a fi declarat admis este 5,00 (cinci).
Va fi declarat admis candidatul care va obține nota cea mai mare.

NOTĂ
În cazul în care vor fi mai mulţi candidați cu aceeași notă, delimitarea acestora se va face printr-o altă probă scrisă sub formă de test grilă care va cuprinde 5 întrebări grilă a câte 2 puncte, având aceleași caracteristici stabilite la proba inițială.

BIBLIOGRAFIE
– Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare;
– Codul de Procedură Civilă, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;
– Hotărârea nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
– Codul Aerian, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul V – Aerodromurile civile și Capitolul IX, Secţiunea a V-a – Zone supuse servituţilor de aeronautică civilă).

MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Litigii

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI DE AVOCAŢI MITEL & ASOCIAŢII!

MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi, care au vechime în profesie de 2-5 ani, precum şi o bună cunoaştere a limbii engleze, pentru Departamentul Litigii.

CERINŢE
– experienţă şi cunoştinţe solide de drept civil, drept contencios administrativ și drept comercial.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională intensă într-un climat profesional motivant şi prietenos, în care se promovează excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi să transmită CV-urile la adresa: office@mitelpartners.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 decembrie 2020

MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi | Corporate, M&A

ALĂTURĂ-TE ECHIPEI DE AVOCAŢI MITEL & ASOCIAŢII!

MITEL & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi, care au vechime în profesie de 2-5 ani, precum şi o bună cunoaştere a limbii engleze, pentru Departamentul Corporate, M&A.

CERINŢE
– cunoştinţe solide în drept civil și comercial;
– experienţă în domenii reglementate, cum ar fi protecţia datelor cu caracter personal, drept bancar/ finanţări;
– dreptul concurenţei reprezintă un avantaj.

Candidaţii interesaţi de o dezvoltare profesională intensă într-un climat profesional motivant şi prietenos, în care se promovează excelenţa şi spiritul de echipă, sunt rugaţi să transmită CV-urile la adresa: office@mitelpartners.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 11 decembrie 2020

WOLF THEISS recrutează avocaţi | Corporate, M&A

Wolf Theiss

WOLF THEISS is a leading business law firm in Central, Eastern and South-Eastern Europe with over 600 people in 13 countries. We have built our reputation on a combination of unrivalled local knowledge and strong international capability.

We are currently looking for a highly motivated person to join our Corporate M&A team in Bucharest.

WHAT WE OFFER
– professional growth with the opportunity to learn from internationally recognized legal experts;
– young and dynamic team with interesting domestic and global clients;
– opportunity to work on large multinational cross-border projects;
– solid company culture with team support and clear career development prospects;
– interesting ongoing training opportunities in Vienna or other CEE countries as part of the WOLF THEISS School of Excellence;
– excellent conditions and attractive benefits of an international company.

WHAT WE EXPECT
– you are a definitive lawyers with at least two years experience in Corporate M&A;
– you have an outstanding command of the English language and an international outlook;
– you have excellent analytical and logical thinking;
– you have profound interest in law in a business context;
– you are willing to learn and able to work hard;
– you are detail-oriented, organised, flexible, and able to supervise a team of junior associates;
– you have excellent writing skills;
– prior experience in either a regional or international law firm is an advantage.

We are committed to providing a working environment that values diversity as part of our corporate culture.

If you fulfil the above requirements, please send us your motivation letter and CV in Romanian and English language to: mihaela.hodivoianu@wolftheiss.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 decembrie 2020

TONCESCU & ASOCIAȚII – KPMG Legal is looking for a Senior Lawyer

TONCESCU & ASOCIAȚII SPARL – KPMG Legal is looking for a Senior Lawyer.

WHO ARE WE?
When you choose KPMG as the place to develop your career, you choose to inspire confidence and empower the change around you. KPMG ’s vision is to recruit extraordinary people and build extraordinary professionals. Are you an experienced professional looking to make the next great step in your career?

We are currently seeking a Senior Lawyer for our Internal Contracting Unit to join us.

WHAT ARE WE LOOKING FOR?
Senior Lawyer for our office in Bucharest who:
– has University degree in Law. Relevant postgraduate awards/certifications would be desirable but not essential;
– has relevant at least 3-4 years’ work experience in the legal area;
– has good knowledge of civil, intellectual property and corporate & commercial law;
– has good inter-personal skills;
– has good command of MS Office package;
– is proficiency in English;
– membership of the Bucharest Bar Association.

WHAT ABOUT YOUR ROLE?
– monitor KPMG`s compliance with contractual terms and conditions, internal policies and procedures;
– review contracts concluded with clients, partners or suppliers;
– validation of technology projects, draft and review commercial and technology contracts, in terms of compliance with technology and business needs, focusing on compliance with laws and internal policies and procedures;
– drafting corporate documentation and registration formalities with competent authorities;
– drafting Legal opinions for internal departments;
– ensure compliance with corporate policies, reporting, accounting and other professional requirements;
– involvement in the collection of outstanding debts from our clients;
– deals with authorities;
– permanently monitoring the compliance with the applicable laws of KPMG in Romania companies and their professional activity.

KPMG IN ROMANIA OFFERS
– the chance to work in a professional environment, exceptional opportunities for career growth, as well as a strong learning and development culture;
– attractive remuneration package;
– a combination of great jobs to work on;
– great colleagues to work with;
– relevant professional development and training;
– continuous feedback from the people you work with, professional coaching and mentoring with any of the leaders in the firm.

HOW TO APPLY?
We are looking forward to receiving your CV and letter of motivation at: aionascu@kpmg.com

CONFIDENTIALITY
Confidentiality will be ensured to protect the interests of applicants.
Only preselected candidates will be invited to an interview.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 decembrie 2020

UPFAR ARGOA recrutează consilier juridic / avocat definitiv

UPFAR ARGOA, organism de gestiune colectivă care gestionează drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale – înființat potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe recrutează consilier juridic sau avocat definitiv.

Persoana interesată ar trebui să fie bună cunoscătoare a dreptului de proprietate intelectuală, a legislației privind persoanele juridice fără scop patrimonial, a dreptului civil și adreptului procesual civil.

Aşteptăm CV-ul, însoţit de poză recentă, la adresa de e-mail: secretariat@upfarargoa.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 decembrie 2020

MOROIANU MIHAI SORIN recrutează asistent manager

CIA MOROIANU MIHAI SORIN recrutează asistent manager.

Candidaţii care doresc ocuparea postului ofertat trebuie să fie absolvenţi ai unei Facultăţi de Drept, promoţia 2020.

Căutam persoane serioase, responsabile, care doresc crearea și dezvoltarea unei cariere în cadrul unui cabinet individual de avocat specializat în materia dreptului civil şi al asigurărilor.

DESCRIEREA FIRMEI
Cabinetul Individual de Avocatură «Sorin Mihai Moroianu» a luat naștere în anul 2008, în prezent reunind mai mulţi avocaţi şi colaboratori specializaţi în drept comercial, civil, proprietate intelectuală şi asigurări.

Activitatea profesională se va desfăşura la sediul cabinetului situat în Municipiul Bucureşti, B-dul. Mircea Vodă, nr. 39H, et. 4, ap. 11, sector 3. (imobilul se află situat în vecinătatea Tribunalului Bucureşti).

Salariul net oferit asistentului manager, pentru primul an de activitate în cadrul cabinetului, este de 2.000 lei/ lună.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul, redactat în limba română, la adresa de e-mail: office@avocatmoroianu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 decembrie 2020

SĂLCIANU ATTORNEYS AT LAW recrutează avocaţi definitivi

SĂLCIANU ATTORNEYS AT LAW îşi lărgeşte echipa şi recrutează avocaţi definitivi specializaţi în drept civil şi dreptul afacerilor.

CERINŢE
– experienţă 2-3 ani (de la definitivat);
– cunoştinţe solide de drept civil şi dreptul afacerilor;
– cunoştinţe de drept procesual civil şi experienţă în reprezentarea clienţilor în instanţă;
– experienţă în ceea ce priveşte redactarea de opinii legale şi efectuarea de analize juridice (due diligence);
– experienţă în ceea ce priveşte redactarea/revizuirea/negocierea contractelor;
– cunoaşterea limbii engleze – nivel avansat: citit, vorbit, scris; cunoaşterea şi a limbii spaniole sau germane constituie un avantaj;
– cunoştinţe de operare computer.

ABILITĂŢI PROFESIONALE/PERSONALE
– persoană organizată, cu gândire logică, atentă la detalii, punctuală;
– capacitate de respectare a termenelor limită şi de eficientizare şi prioritizare;
– capacitate de redactare cu acurateţe, experienţă în lucrul cu clienții și mandate internaționale;
– etică profesională;
– adaptabilitate la un program de lucru alert;
– flexibilitate.

Avocaţii interesaţi sunt rugaţi să transmită CV-urile la adresa de email: office@lsoffice.ro

În perioada următoare, dat fiind pandemia de Covid 19 și măsurile restrictive impuse de Ministerul Sănătății, primul interviu se va ține online prin teleconferinţă/ Skype/ Zoom.

Mai multe detalii se pot obţine la numărul de telefon + 40 (21) 650 2424.

DESPRE SĂLCIANU ATTORNEYS AT LAW
Prin îmbinarea armonioasă a vastei experinţe acumulate de avocaţii noştri pe parcursul colaborării lor anterioare cu firme de consultanţă de prim rang cu dinamismul şi flexibilitatea ce reprezintă valori esenţiale şi preocupări constante ale Cabinetului nostru, suntem în măsură să răspundem aşteptărilor clienţilor într-o manieră promptă şi de încredere, pe baza unei independenţe autentice.

Utilizând la maximum cunoştinţele legale şi cele privind mediul de afaceri român, dublate de experienţa dobândită prin implicarea în diverse tranzacţii internaţionale, Cabinetul nostru dispune de resursele necesare pentru soluţionarea unei palete largi de probleme juridice, în special în următoarele domenii:
– drept societar şi comercial;
– tranzacţii şi investiţii în domeniul imobiliar;
– redactarea şi negocierea de diverse contracte;
– aspecte privind dreptul muncii;
– drept financiar şi bancar, garanţii reale, dreptul asigurărilor;
– dreptul concurenţei şi dreptul proprietăţii intelectuale;
– aspecte generale de dreptul afacerilor şi autorizare;
– dispute şi litigii.

Serviciile pe care Cabinetul nostru le poate pune la dispoziţia clienţilor săi includ, fără a se limita la, consultanţă juridică, audit şi analiză juridică, reprezentare în faţa diverselor instanţe şi autorităţi publice române, asistenţă în domeniul înfiinţării de societăţi comerciale, redactare de opinii juridice, redactarea şi negocierea de diverse contracte, studii privind diverse teme juridice, şi se bazează pe înalt grad de disponibilitate şi adaptibilitate faţă de nevoile şi solicitările clienţilor, valoare adăugată şi profesionalism.

Faptul că o parte semnificativă a asistenţei juridice oferite de Cabinetul nostru de Avocatură se adresează fie unor societăţi înfiinţate în cadrul altor state membre ale Uniunii Europene, fie unor societăţi care desfăşoară intens activităţi în cadrul Uniunii Europeane, acordă avocaţilor Cabinetului nostru de Avocatură o familiaritate unică cu privire la cadrul juridic general aplicabil la nivelul Unuinii Europene.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 decembrie 2020

CUCULIS & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar / definitiv

SCPA CUCULIS & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar/ definitiv cu vechime între 0-4 ani.

SCPA CUCULIS & ASOCIAŢII este o firmă de avocați cu un istoric juridic de mare durată, făcându-și prezența pe piaţa avocaturii prin multuitudinea de litigii în domeniul bancar, societar, fiscal și nu numai.

CANDIDATUL IDEAL AR TREBUIE SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIȚII
– să fie membru UNBR cu o vechime între 0-4 ani;
– persoană orientată spre atingerea obiectivelor;
– dorinţă de a lucra în echipă;
– să aibă spirit inovativ și excelente abilităţi de comunicare;
– deschidere de a lucra în mai multe arii ale dreptului civil;
– experiență de lucru cu clienții, abilitatea de a prioritiza și eficientiza timpul de lucru, atunci când lucrează în proiecte cu termen de livrare urgent;
– atitudine orientată problem-solving, dorință de muncă, atenție deosebită la detalii
– cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit) – nivel intermediar/ avansat.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae la adresa de e-mail: catalina@indrumari-juridice.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 decembrie 2020

MUȘAT & PARTNERS recrutează avocat definitiv

MUȘAT & PARTNERS recrutează avocat definitiv pentru sediul din Timișoara.

CERINȚE MINIME
– absolvent al unei Universităţi de stat din marile centre universitare;
– experiența relevantă în profesie de minimum 4 ani;
– capacitate de scriere cu acuratețe, rezolvarea de probleme, loialitate, implicare, dorință de muncă, integritate;
– abilități de management al proiectelor, gândire structurată, abilitatea de a-și prioritiza și eficientiza timpul de lucru și de a respecta deadline-urile prestabilite;
– focusat pe client și pe obiectivele acestuia, etică profesională, persoană adaptabilă şi flexibilă;
– disponibilitate pentru program prelungit și deplasări;
– permis de conducere categoria B (condiție eliminatorie);
– cunoştinţe avansate operare PC;
– cunoaşterea limbii engleze și italiene reprezintă un avantaj.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: recrutari@avocat-musat.ro
Numai candidaţii care îndeplinesc criteriile menţionate vor fi contactaţi.

Anunţul este valabil pentru municipiul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 3 decembrie 2020

RADU & ASOCIAŢII recrutează avocați definitivi | Consultanță

EY Law

RADU & ASOCIAŢII recrutează avocați definitivi pentru practica de consultanță.

RADU & ASOCIAȚII SPRL RECRUTEAZĂ AVOCAȚI DEFINITIVI CARE ÎNDEPLINESC, ÎN MOD CUMULATIV, URMĂTOARELE CRITERII
– membru al Baroul București;
– cunoștințe juridice temeinice în următoarele arii de practică: drept societar și drept civil;
– experiență profesională între 1 an și 5 ani de la data definitivării în profesia de avocat;
– experiență profesională dobândită în proiecte de fuziuni și achiziții și de energie reprezintă un avantaj;
– experiență de lucru în cadrul unei societăți de avocați constituie un avantaj;
– bună cunoaștere a limbii engleze.

CUM SĂ APLICI
Așteptăm CV-urile (fără scrisori de intenție) la adresa: office@ra-law.ro

DESPRE NOI
Radu & Asociații SPRL este o societate de avocați ce oferă servicii juridice complete, care includ atât servicii de consultanță juridică cât și asistență și reprezentare în fața instanțelor de judecată, având o practică importantă de controverse și dispute fiscale.

Radu & Asociații SPRL este membră a societăților din grupul Ernst & Young Global Ltd și face parte din rețeaua globală EY Law, aflată în plină expansiune, în cadrul căreia lucrează peste 2400 de avocați în mai mult de 80 de țări.

Experiența noastră a fost recunoscută de piață și de publicații internaționale. Chambers Global 2019 a recunoscut practica noastră de Corporate/ M&A în timp ce Chambers Europe 2019 și 2020 au plasat practica noastră de Controverse și Dispute Fiscale pe banda 1. Totodată, The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2019 și 2020 au premiat practica noastră de Drept Comercial, Drept Societar și M&A, ediția 2020 plasând practica de Controverse și Dispute Fiscale pe poziția 1.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 decembrie 2020

SAVIN & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv

SCPA SAVIN & ASOCIAŢII recrutează urgent avocat definitiv cu experienţă de minim 4 ani de la definitivarea în profesie, în domenii precum drept civil, dreptul afacerilor, insolvenţă, litigii.

Candidatul potrivit va trebui să deţină o pregătire academică solidă, cunoştinţe avansate de limba engleză precum şi o practică relevantă în cadrul unor reputabile firme de avocatură.

VIITORUL NOSTRU COLABORATOR, VA TREBUI SĂ MANIFESTE, DE ASEMENEA
– disponibilitate deplină pentru performanţă şi dezvoltare profesională;
– abilităţi excelente de lucru sub presiune, comunicare şi spirit de echipă;
– interes activ pentru implicarea în proiecte diverse;
– atenție deosebită la detalii, performanță înaltă și etică profesională impecabilă;
– atitudine pozitivă și abordare entuziastă;
– aptitudini interpersonale bine definite și abilitatea de a colabora cu echipa şi cu Managing Partner-ul.

Beneficiile oferite de SCPA SAVIN & ASOCIAŢII constau într-un pachet de beneficii atractiv (detalii cu privire la conţinutul acestuia vor fi comunicate în cadrul interviului) şi asigurarea unui mediu de lucru profesionist.

În cazul în care vă consideraţi potrivit şi doriţi să profesaţi într-un mediu competitiv, care promovează competenţa profesională şi spiritul de echipă, sunteţi rugaţi să trimiteţi un Curriculum Vitae şi o scrisoare de intenţie în limba engleză la: office@popsavin.ro

Notă: Site-ul nostru este în lucru astfel că orice informaţii doriţi să cunoaşteţi despre noi veţi afla în cadrul interviului.

Vă rugăm să nu aplicaţi dacă nu corespundeţi cerinţelor.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 2 decembrie 2020

VOLCIUC – IONESCU is looking for an associate | Corporate & M&A

VOLCIUC – IONESCU is looking for a Corporate/M&A Associate to join our team.

We are passionate about the law and have sound interpersonal skills, a business-oriented approach and a commitment to excellence.

REQUIREMENTS
– 2016, 2017, 2018, 2019 or 2020 law school graduate with excellent academic records;
– experience in Corporate/M&A of 1 to 3 years;
– sector expertise such as technology, energy, real estate or life sciences is a significant plus;
– fluency in English is a must.

SKILLS
– ability to balance priorities and co-ordinate work effectively;
– excellent analytical skills, an eye for detail and the big picture;
– ability to multi-task, solution oriented and proactive.

SOUNDS INTERESTING?
Send an English language resume, as soon as possible, to: recruitment@volciucionescu.com
We look forward to meeting you!

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 2 decembrie 2020