KINSTELLAR is recruiting experienced Energy Lawyer

Kinstellar

KINSTELLAR is recruiting experienced Energy Lawyer with 3 – 6 years of practical experience in Bucharest.

Kinstellar is a full-service firm, with particularly strong finance, M&A/corporate, competition, private equity, energy, litigation and real estate practices. We take on the most complex and high profile assignments from some of the world’s most successful companies, who expect the highest level of service and expertise. We have built our reputation by exceeding their expectations.

THE IDEAL CANDIDATE WILL MEET THE FOLLOWING CRITERIA
We are looking for experienced mid-level associates with excellent energy legal skills to join our team in the Bucharest office, qualified to practice in Romania, with a minimum of 3 years of practical experience in this practice area at an international or major domestic law firms. Candidates must be team players and commercially minded, with demonstrated abilities to work proactively as part of a high-calibre team.

Very good written and spoken English is important; knowledge of further foreign languages is an advantage.

The job will involve client facing and matter management responsibilities from the outset to completion projects, and will involve responsibility for multiple projects at any given time.

WE OFFER
– interesting and challenging work for both local and international clients;
– training and development opportunities across practice groups and jurisdictions;
– modern, dynamic and friendly environment.

INFORMATION FOR THE APPLICANT
As a law firm providing premium legal services, we have a vested interest to ensure that our people have the best opportunities for professional development. We invest significantly in knowledge, learning and professional development.

HOW TO APPLY
Please send your application (CV and Cover letter) in English to Manuela Leptiher, Regional / Bucharest HR Manager at hr.bucharest@kinstellar.com
Please specify the position you are applying for.
Please also note that only shortlisted candidates will be contacted.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 februarie 2016

GRECU & LAWYERS recrutează avocaţi stagiari

GrecuLawyers

GRECU & LAWYERS recrutează avocaţi stagiari.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare de specialitate (eventual completate cu studii de master etc);
– admis în Barou;
– are abilități de negociere, comunicare;
– limba engleză avansat (scris/vorbit);
– persoană organizată, dornică să învețe lucruri noi.

DESCRIEREA JOBULUI
– activități de consultanță juridică și de reprezentare în instanță ( în materie civilă și comercială / proprietate intelectuală);
– studierea temeinică a dosarelor încredințate;
– documentarea juridică în vederea formulării acțiunilor în instanță;
– urmărirea “la zi” a modificărilor legislative;
– redactarea de cereri de chemare în judecată, note scrise, concluzii etc.;
– întocmirea dosarelor pentru instanță și completarea acestora;
– depunerea dosarelor în instanță;
– depuneri/ridicări cereri în instanță și la diverse instituții;
– gestionarea activităților de traducere și legalizare a actelor necesare în dosarele la care lucrează;
– reprezentare la Registrul Comerțului.

DESCRIEREA COMPANIEI
Prezenți pe piața de servicii legale încă din anul 2006, avocații noștri oferă servicii de consultanță juridică pentru o paletă de clienți din România care activează în diverse industrii:
– telecomunicații;
– IT&C;
– pharma;
– consultantă management;
– consultantă financiară;
– mass-media, publicitate.

Urmărim ca orice client al nostru să beneficieze de servicii excelente și soluții la problemele pe care le întâmpină în desfășurarea activităților, toate acestea prin calitățile profesionale ale avocaților noștri, prin respectul, devotamentul și confidențialitatea pe care le oferim.

Candidații interesați sunt rugați să trimită un CV, însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: hr@greculawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 ianuarie 2016

ULMAN BOGDAN recrutează referent specialitate / consilier juridic

Executor Judecătoresc Ulman Bogdan

Executor Judecătoresc ULMAN BOGDAN recrutează referent specialitate / consilier juridic.

Experienţa anterioară în domeniu constituie avantaj.

Vă rugăm trimiteţi CV-ul dumneavoastră la adresa de e-mail: office@executorjudecatorescbucuresti.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 ianuarie 2016

BOGARU BRAUN NOVIELLO & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi

BOGARU BRAUN NOVIELLO

SCA BOGARU BRAUN NOVIELLO & ASOCIAŢII (fostă BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii) recrutează avocaţi definitivi.

CERINŢE OBLIGATORII AVOCAT DEFINITIV
– cunoştinţe teoretice solide de drept;
– 5 ani experienţă susţinută în consultanţă/litigii comerciale şi civile şi drept penal;
– cunoaşterea limbilor engleză şi franceză sau engleză şi germană la nivel avansat. Cunoaşterea limbii italiane reprezintă un plus;
– persoane dedicate, serioase, motivate, rezistente la stres;
– foarte bune abilităţi de comunicare şi lucru în echipă.

OFERTĂ
Posibilitatea dezvoltării carierei într-o societate cu renume pe piaţa serviciilor juridice.

DESCRIEREA FIRMEI
Bogaru Braun Noviello & Asociaţii este o societate de avocaţi cu experienţă pe piaţa de avocatură naţională şi internaţională, avându-l ca avocat coordonator pe dl. av. Christian Bogaru, fost co-fondator al societăţii de avocatură BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii.

Avocaţii interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: admin@hbalaw.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 ianuarie 2016

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv

TROFIN & ASOCIATII

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează avocat definitiv.

CERINŢE
– experienţă de minim 2-3 ani în consultanţă pe dreptul construcţiilor, contracte de antrepriză, contracte FIDIC;
– cunoaştere excelentă a limbii engleze (termeni juridici şi terminologie tehnică).

DESCRIERE JOB
– activitate de consultanţă pe dreptul construcţiilor, redactare, modificare , negociere contracte de antrepriză (incluzând cele tip FIDIC).

TROFIN & ASOCIAŢII este o Societate de Avocaţi specializată în dreptul construcţiilor, drept civil, drept administrativ, consultanţă, insolvenţă.

Toate CV-urile se vor trimite pe adresela de e-mail: office@trofin.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 ianuarie 2016

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

TROFIN & ASOCIATII

TROFIN & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar.

CERINŢE
– cunoştinţe temeinice de drept civil, procedură civilă, litigii cu profesionişti, drept administrativ;
– experienţă minimă obligatorie de 6 luni într-o societate de avocatură/cabinet de avocat;
– cunoaşterea solidă a limbii engleze – scris, vorbit (engleză juridică);
– abilităţi de comunicare, organizatorice.

DESCRIERE JOB
– activitate de instanţă (reprezentarea clienţilor în litigii civile, litigii cu profesionişti, litigii administrative, activităţi de Registratură, Arhivă etc);
– reprezentarea clienţilor în faţa altor instituţii (de exemplu Registrul Comerţului, Secţii de Poliţie, Parchet etc)
– redactare acte de procedură, opinii juridice, interpretare legislaţie, practică.

TROFIN & ASOCIAŢII este o Societate de Avocaţi specializată în dreptul construcţiilor, drept civil, drept administrativ, consultanţă, insolvenţă.

Toate CV-urile se vor trimite pe adresela de e-mail: office@trofin.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 ianuarie 2016

TOPOR VALENTINA recrutează avocaţi definitivi

Valentina Topor

TOPOR VALENTINA recrutează avocaţi definitivi, pentru colaborare, specializaţi în: drept civil, drept comercial, achiziţii publice, drept bancar, fond funciar.

Cei interesaţi pot trimite CV-ul la: office@valentinatopor.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 ianuarie 2016

REWE ROMÂNIA recrutează avocat / consilier juridic

Penny

REWE ROMÂNIA companie internaţională ce face parte din concernul german REWE, unul dintre liderii europeni din domeniul alimentar, prezentă în ţara noastră prin liniile de desfacere XXL Megadiscount şi prin magazinele Penny Market, recrutează:

Avocat in-house, membru al Baroului Bucureşti sau Consilier juridic, membru al Colegiului Consilierilor Juridici Bucureşti, cu experienţă profesională între 3 şi 5 ani

CERINŢE MINIME
– experienţă şi excelente cunoştinţe de legislaţie în dreptul comercial, civil, inclusiv procedură civilă;
– limba Engleză – nivel avansat;
– limba Germană nivel mediu- scris, vorbit;
– atenţie, seriozitate, orientare spre rezultate, cu simţ de răspundere capabil să lucreze eficient;
– bune abilităţi de analiză şi sinteză.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactare documente juridice (opinii legale, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, notificări, adrese, hotărâri A.G.A., împuterniciri etc);
– redactare şi revizuire contracte (civil, comercial);
– efectuarea formalităţilor în faţa autorităţilor (Registrul Comerţului; OSIM; ANPC etc);
– asigurarea reprezentării societăţii în instanţe;
– asigurarea suportului legal departamentelor societăţii.

Cei interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail e.stanciu@penny.ro, în atenţia dnei Emilia Stanciu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 decembrie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE recrutează consilieri juridici

MFP

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional principal (1 post) și consilier juridic clasa I grad profesional asistent (3 posturi) la Direcţia generală juridică.

I. ORGANIZAREA CONCURSULUI
Înscrierea la concurs se va face până la data de 15.12.2015.
Concursul va avea loc în data de 06.01.2016 (proba scrisă) ora 10:00.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale cumulative:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

1. Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic clasa I grad profesional principal (1 post) sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– Office suite (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), cunoșințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări precum și comunicarea prin poșta electronică – nivel mediu;
– limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice – 5 ani.

2. Condiţiile specifice de participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I grad profesional asistent (3 posturi) sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice;
– Office suite (editor de texte, prezentări, calcul tabelar), cunoșințele de operare pe calculator trebuie să asigure necesitatea procesării de adrese, note, rapoarte, efectuarea de calcule complexe și grafice, pregătirea de prezentări precum și comunicarea prin poșta electronică – nivel mediu;
– limba engleză – nivel mediu;
– capacitate de analiză și sinteză, spirit de echipă, gândire echilibrată, capacitatea de a stabili relații profesionale eficiente, spirit comunicativ, perfecționist, corectitudine, implicare în muncă, sociabil;
– disponibilitate pentru lucrul în program prelungit, în condițiile înregistrării unui volum ridicat de lucrări.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice – 1 an.

III. BIBLIOGRAFIE
1. Constituţia României, republicată;
2. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
9. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
11. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
12. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.

IV. ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ÎNSCRIERE
a) formularul de înscriere (se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secţiunea concursuri);
b) copia actului de identitate;
c) copia certificatului de căsătorie;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (modelul de adeverință se poate downloada de pe www.mfinante.ro – carieră profesională, secțiunea concursuri);
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021.319.97.59 interior 1214.
Dosarele se vor depune la Direcţia generală managementul resurselor umane – etaj 2, camera 473 și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate.