PIPEREA & ASOCIAȚII recrutează avocați definitivi

Piperea & Asociatii

PIPEREA & ASOCIAȚII recrutează avocați care au maxim 2 ani de la definitivatul în profesie.

Se solicită cunoștințe teoretice solide, experiență relevantă în dreptul afacerilor și vocație pentru litigii.

Este obligatorie cunoașterea limbii române la un nivel superior și stăpânirea limbajului juridic în engleză sau franceză.

Cunoștințele avansate de operare a calculatorului (Microsoft Office), disponibilitatea de a călători la instanțele din țară şi permisul de conducere categoria “B” reprezintă criterii suplimentare de selecție.

PIPEREA & ASOCIAȚII oferă un mediu de lucru profesionist, oportunitatea dezvoltării profesionale și personale, precum și o ambianță de lucru colegială și plăcută.

Cei interesați sunt rugați să trimită scrisoarea de intenție și CV-ul la adresa: lavinia.lukacsi@piperea.ro

Anunțul este valabil pentru București.

* Anunțul expiră la data de 30 septembrie 2016

DECALEX organizează internship juridic

DECALEX

DECALEX organizează internship în domeniul juridic.

CUM ESTE PERSOANA PE CARE O CĂUTĂM?
– este student la Drept minim anul 3;
– este dispusă să înveţe;
– gândeşte preventiv;
– vorbeşte limba engleză/franceză;
– este deschisă şi optimistă;
– este orientată către soluţii rapide.

CE VA FACE ACEASTĂ PERSOANĂ?
– va învăţa să redacteze acte cu caracter juridic;
– va studia în detaliu dosarele şi va forma opinii juridice pe ele;
– va depune şi ridica documente de la instanţele de judecată sau alte instituţii;
– va oferi suport legal asociaţilor.

CE OFERIM?
– seriozitate;
– posibilitatea ca la finalul internship-ului să rămână în cadrul echipei;
– scrisoare de recomandare;
– îndrumarea unui specialist în domeniu.

DE CÂND AVEM NEVOIE?
Cât mai repede.

Trimite cv-ul tău la adresa office@decalex.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 septembrie 2016

DELEANU VASILE ATTORNEYS AT LAW recrutează avocat definitiv

sigla SCA DELEANU

DELEANU VASILE ATTORNEYS AT LAW recrutează avocat definitiv cu experienţă.

Experienţă în domeniul insolvenţei sau deţinerea calităţii de practician în insolvenţă, precum şi cunoaşterea limbii engleze constituie avantaje importante.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: aura.deleanu@deleanu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 septembrie 2016

RADU & ASOCIAŢII | EY Law recrutează avocaţi juniori | Consultanţă

EY Law

RADU & ASOCIAŢII | EY Law recrutează avocați juniori pentru practica de consultanță,care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii:
– 1-3 ani vechime în profesie și experiență, de preferat în cadrul unei societăți de avocatură;
– examen de primire în profesia de avocat – promovat;
– cunoștințe juridice temeinice în cel puțin una din următoarele arii de practică: drept societar, drept comercial, dreptul muncii;
– bună cunoaștere a limbii engleze.

CUM SĂ APLICI
Așteptăm CV-urile (fără scrisori de intenție) la adresa: alexandra.teglet@ro.ey.com

DESPRE NOI
Radu și Asociații SPRL | EY Law este societatea de avocatură din România care face parte din rețeaua globală EY Law, în cadrul căreia își desfășoară activitatea aproximativ 1.700 de avocați din 73 de țări. Activitatea desfășurată de avocații rețelei EY Law este recunoscută de publicații de specialitate, precum Legal 500, PLC Which Lawyer sau Chambers & Partners. În România, echipa Radu şi Asociaţii SPRL | EY Law, formată din peste 30 de avocați, oferă atât servicii de consultanță juridică (cu accent pe domeniul societar, al contractelor comerciale, fuziuni și achiziții, finanțări), cât și reprezentare în instanță (având o practică semnificativă de litigii fiscale și comerciale).

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 28 septembrie 2016

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate | Litigii

Maravela & Asociatii

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate competitiv 1-5 PQE, pentru departamentul de litigii / dispute resolution.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de înalt nivel profesional;
– mediu de lucru în care se pune accentul pe integritate, colegialitate și spirit de echipă;
– proiecte și clienți de anvergură;
– oportunități reale de promovare bazate pe calitățile profesionale și umane;
– onorariu competitiv;
– spațiu de lucru elegant, dinamic şi prietenos.

CE CĂUTĂM
– obligatorie cunoaşterea limbii engleze, la nivel avansat (scris și vorbit) precum şi cunoştinţe solide de engleză juridică; fluența în a doua limbă străină reprezintă un avantaj;
– experiență între 1 şi 5 ani de la admiterea în barou în litigii comerciale, civile și administrative;
cunoștințe solide de drept, rigurozitate și raționament juridic impecabil (diploma de master acordată de/studii în curs la o universitate străină reprezintă un avantaj);
– capacitatea de adaptare la exigențele firmei și coordonarea avocaților asociați;
– trăsături personale: conștiinciozitate, eficiență, spirit de echipă, integritate, dorinţa de formare profesională continuă.

Vă invităm să ne transmiteţi CV-urile şi scrisorile de intenţie pe adresa: office@maravela.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 septembrie 2016

BRD Groupe Societe Generale recrutează Şef Serviciu Litigii

BRD

BRD Groupe Societe Generale recrutează, cu contract pe perioadă neterminată, pentru Departamentul său Juridic Şef Serviciu Litigii.

RESPONSABILITĂŢI
– coordonează activitatea juridică desfăşurată în cadrul Serviciului Litigii din structura Departamentului Juridic;
– asigură monitorizarea litigilor Băncii şi ale Filialelor BRD, la cererea acestora din urmă, cu excepţia celor ce privesc activitatea de recuperare a creditelor neperformante, urmărind implementarea soluţiilor adecvate în vederea limitării riscurilor la care banca este expusă în respectivele litigii;
– urmăreşte întocmirea şi transmiterea rapoartelor dosarelor în care banca este parte, pentru structurile din Centrala Băncii, BNR, auditorul extern şi Société Générale;
– colaborează cu Departamentul Financiar ȋn vederea stabilirii provizioanelor aferente litigiilor în care Banca este parte, ȋn conformitate cu documentele normative aplicabile;
– urmăreşte formularea şi înregistrarea cererilor de chemare în judecată la instanţele judecătoreşti, redactarea şi susţinerea întâmpinărilor, a concluziilor scrise sau a exercitării căilor de atac pe baza dispoziţiilor reprezentanţilor băncii, conform competenţelor stabilite în actele normative interne în cauzele în care Banca este reprezentată prin consilierii juridici din cadrul Serviciului Litigii;
– reprezintă banca în litigiile aflate în gestiunea directă a Serviciului Litigii;
– asigură aplicarea strategiei băncii în litigiile coordonate, inclusiv prin utilizarea jurisprudenţei relevante;
– studiază jurisprudenţă în domeniu, asigurându-se de difuzarea principalelor sale orientări la nivelul consilierilor juridici, a avocaţilor colaboratori şi propune modificări la nivelul produselor şi serviciilor oferite de bancă, atunci când este cazul;
– propune soluţii privind strategia de apărare a intereselor Băncii sau Filialelor BRD, la cererea acestora din urmă, în litigiile în care sunt parte;
– asigură prevenirea litigiilor, propunând atunci când este cazul organelor interne competente conform normativelor interne, soluţii privind stingerea situaţiilor de litigiu ce ar putea afecta Banca sau Filialele BRD, la cererea acestora din urmă;
– asigură coordonarea activităţii juridice referitoare la cererile privind înfiinţarea popririlor sau a măsurilor asigurătorii fiscale, civile şi penale, formulate de organele de executare sau de organele penale cu privire la conturile clienţilor BRD-Groupe Societe Generale SA;
– coordonează dosarele penale în care banca este implicată;
– asigură coordonarea activităţii juridice cu privire la solicitările ce au ca obiect divulgarea secretului profesional, formulate de autorităţi şi/sau alte persoane fizice/juridice;
– urmăreşte examinarea din punct de vedere juridic, a plângerilor/reclamaţiilor ce au legătură cu activitatea Serviciului Litigii, propunând măsuri de soluţionare a acestora;
– asigură actualizarea instrucţiunilor şi procedurilor băncii specifice domeniului de activitate, cu privire la aspectele juridice din conţinutul acestora;
– asigură urmărirea evoluţiei indicatorilor statistici privind încărcarea pe consilieri juridici şi pe tipuri de lucrări şi realizează propuneri în consecinţă.

MANAGEMENT DE ECHIPĂ
– alocă resurse pe activităţile derulate în cadrul serviciului;
– stabileşte obiectivele de activitate;
– asigură repartizarea sarcinilor şi urmăreşte realizarea lor pentru atingerea obiectivelor stabilite;
– animă şi motivează echipa.

CERINŢE
– minimum 5 ani experienţă în gestionarea dosarelor de litigii din domeniul bancar;
– experienţă/abilităţi manageriale;
– cunoştinţe juridice temeinice;
– cunoaşterea legislaţie în domeniu;
– limbi străine – engleză/franceză nivel avansat;
– abilităţi organizatorice şi de prioritizare, oreintare spre rezultate şi acurateţe;
– atitudine pozitivă, orietare spre soluţii, iniţiativă şi proactivitate.

Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită CV-ul la adresa de email: alina.gheuca@brd.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 septembrie 2016

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii

Zamfirescu Racoti & Parteners

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează avocat definitiv pentru departamentul Litigii.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– să fie avocat definitiv cu vechime în profesie de peste 10 ani;
– cunoștințe avansate de limba engleză;
– experienţa semnificativă în următoarele domenii, chiar și pe perioade mai scurte de 10 ani, face candidatul eligibil: litigii în dreptul muncii, achiziții publice, dreptul concurenței, piața de capital, drept contencios-administrativ, executare silită, drept civil;
– capacitate de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– să aibă spirit inovativ, excelente abilităţi de comunicator şi jucător în echipă;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: elena.popa@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 septembrie 2016

REWE ROMÂNIA recrutează compliance officer

Penny

REWE ROMÂNIA recrutează compliance officer.

CANDIDATUL IDEAL
– studii în domeniul juridic finalizate;
– experienţă relevantă pe funcţia de compliance officer sau consilier juridic / avocat de minim 3 ani; (constituie un avantaj experienţa în retail)
– excelente cunoştinţe de legislaţia dreptului concurenţial;
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);
– limba Engleză – nivel avansat (limba Germană constituie un avantaj)– iniţiativă;
– orientare spre rezultate, cu simţ de răspundere capabil să lucreze eficient;
– abilităţi de analiză şi sinteză;
– imparţialitate;
– orientare către rezultat şi abiliatatea de a detecta riscuri la nivelul activităţii companiei şi de a propune măsuri de prevenire sau eliminare a acestora.

DESCRIEREA JOBULUI
– cercetează cazurile de neconformare din cadrul societăţii;
– întocmeşte rapoarte pe care le înaintează administratorilor societăţii cu privire la concluziile cercetărilor efectuate;
– depune diligenţe în vederea identificării cazurilor de neconformare, de fraudă, corupţie, încălcarea principiilor concurenţiale şi a spălării de bani;
– acordă consultanţă şi organizează intern sau prin intermediul unor terţi şcolarizări periodice pe următoarele teme: drept concurenţial, anticorupţie, antifraudă, spălare de bani;
– organizează testări periodice ale salariaţilor din departamentul achiziţii pe tema principiilor concurenţiale;
– propune planuri de îmbunătăţire a proceselor din activitate; evaluează riscurile la care poate fi supusă societatea în activitatea sa;
– elaborează planuri de măsuri pentru situaţiile în care se încălcă procedurile aplicabile în cadrul societăţii;
– pune în aplicare strategia de conformare dezvoltată la nivel de grup.

BENEFICII
– asigurare medicală privată;
– transport asigurat;
– masă de prânz;
– laptop;
– telefon de serviciu.

Cei interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: g.mihailescu@penny.ro, în atenţia dnei Mihăilescu Gabriela.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 septembrie 2016

STALFORT recrutează avocat | Litigation

STALFORT

STALFORT. Legal. Tax. Audit. bietet seit 1997 als deutsch-rumänische Wirtschaftsrechtskanzlei auf Rumänien spezialisierte Beratung für ausländische Investoren, zum Großteil aus Deutschland und Österreich, an. Als „full service provider” decken wir in drei Büros in Rumänien jeden Aspekt des rumänischen Wirtschafts- und Steuerrechts ab.

Zur Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit am Standort Bukarest suchen wir einen engagierten und erfahrenen.

Avocat (Rechtsanwalt/ Rechtsanwältin RO)
für den Bereich

Litigation.

Unsere Anforderungen

Mindestens [5] Jahre Berufserfahrung in der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Interessen von Mandanten in allen Bereichen, insbesondere Zivilrecht (Handelssachen, Forderungseinzug), Verwaltungs- und Steuerrecht; Arbeitsrecht.

Ihre Voraussetzungen

– sie beherrschen die deutsche, englische und rumänische Sprache verhandlungssicher;
– sie haben die Fähigkeit, auch komplexe Mandate sorgfältig und selbstständig zu bearbeiten, sind aber zugleich an der fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit anderen Experten unserer Kanzlei (insbesondere aus dem Immobilien-, Arbeits- und Steuerrecht) interessiert;
– unternehmerisches Denken und die Ausrichtung Ihrer Beratung an den wirtschaftlichen Zielen des Mandanten sind Sie gewohnt.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreich arbeitenden jungen Team, ein angenehmes Betriebsklima, Kontakt mit ausschließlich internationaler (vorwiegend deutscher) Mandantschaft, Weiterbildungsmöglichkeiten und eine leistungsgerechte Entlohnung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an
jobs@stalfort.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 septembrie 2016

STALFORT recrutează avocat | Corporate & Commercial

STALFORT

STALFORT. Legal. Tax. Audit. bietet seit 1997 als deutsch-rumänische Wirtschaftsrechtskanzlei auf Rumänien spezialisierte Beratung für ausländische Investoren, zum Großteil aus Deutschland und Österreich, an. Als „full service provider” decken wir in drei Büros in Rumänien jeden Aspekt des rumänischen Wirtschafts- und Steuerrechts ab.

Zur Ausweitung unserer Geschäftstätigkeit am Standort Bukarest suchen wir einen engagierten und erfahrenen.

Avocat (Rechtsanwalt/ Rechtsanwältin RO)
für den Bereich

Commercial & Corporate.

Unsere Anforderungen

Fundierte, mehrjährige Berufserfahrung in der Rechtsberatung auf den Gebieten Gesellschaftsrecht, M&A (Unternehmenskauf: Due Diligence, Vertragserstellung und -Verhandlung zu asset und share deals; Verschmelzungen und Spaltungen) sowie Handelsrecht (Erstellung und Verhandlung von Verträgen aller Art); Erfahrung im Bankbereich ist von Vorteil.

Ihre Voraussetzungen

– sie beherrschen die deutsche, englische und rumänische Sprache verhandlungssicher;
– sie haben die Fähigkeit, auch komplexe Mandate sorgfältig und selbstständig zu bearbeiten, sind aber zugleich an der fächerübergreifenden Zusammenarbeit mit anderen Experten unserer Kanzlei (insbesondere aus dem Immobilien-, Arbeits- und Steuerrecht) interessiert;
– unternehmerisches Denken und die Ausrichtung Ihrer Beratung an den wirtschaftlichen Zielen des Mandanten sind Sie gewohnt.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfolgreich arbeitenden jungen Team, ein angenehmes Betriebsklima, Kontakt mit ausschließlich internationaler (vorwiegend deutscher) Mandantschaft, Weiterbildungsmöglichkeiten und eine leistungsgerechte Entlohnung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an

jobs@stalfort.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 septembrie 2016

DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi stagiari / definitivi

Avocat Dobrescu

C.A. DOBRESCU BOGDAN recrutează avocaţi stagiari / definitivi.

Fiind într-o continuă ascensiune, echipa noastră este deschisă colaborării cu avocați stagiari, definitivi, specializați atât în domeniul avocaturii de litigii, cât și de consultanță.
O persoană care respectă profesia de avocat și împărtăşeşte același valori promovate de către societatea noastră, este binevenită în echipa noastră.

Dacă faci parte din una din categoriile de mai sus și îți dorești să ni te alături te invităm să ne transmiţi CV-ul şi scrisorea de intenţie pe adresa de e-mail: office@avocatdobrescu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 septembrie 2016

KPMG is looking for a Senior Public Procurement Consultant to join its Public Procurement Center of Excellence

MMO

KPMG is looking for a experienced and ambitious Senior Public Procurement Consultant to join its Public Procurement Centre of Excellence in Bucharest.

PROFILE
– university degree (preferably in Law, Economics, Science or Technical). Relevant postgraduate awards/certifications would be desirable but not essential;
– at least 5 years of experience in dealing with public procurement matters;
– excellent knowledge of national and EU applicable legislation;
– excellent business writing skills;
– good inter-personal skills;
– good command of MS Office package;
– innovative and entrepreneurial;
– proficiency in English;
– proven, hands-on expertise in several of the below activities:

  • drafting of tender documentation on behalf of/for contracting authorities;
  • knowledge of SEAP administrative procedures for up-loading and managing tenders;
  • participation as co-opted expert within evaluation committees, on behalf of the contracting authority;
  • formulating complaints/appeals in relation to public procurement matters;
  • provision of consultancy (including written advice) on public procurement matters;
  • compliance reviews/audits of public procurement procedures undertaken by contracting authorities;
  • provision of training sessions/presentations to contracting authorities and/or potential bidders.

HOW TO APPLY?
We are looking forward to receiving your CV and your letter of motivation, in English, at: mycareer@kpmg.ro

Note: The CV to be submitted for this opportunity should summarize the projects, as well as the industries the candidate has been exposed to as a public procurement specialist/expert.

Shortlisted candidates will be invited for written tests and an interview.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 septembrie 2016

BOGARU BRAUN NOVIELLO & ASOCIAŢII recrutează avocaţi definitivi

BOGARU-BRAUN-NOVIELLO-1024x585

BOGARU BRAUN NOVIELLO & ASOCIAŢII (fostă BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii) recrutează doi avocaţi definitivi cu minim 2 – 3 ani experienţă în profesia de avocat definitiv: un avocat pentru departamentul de consultanţă şi un avocat pentru departamentul de litigii.

CERINŢE
– cunoştinţe teoretice solide de drept;
– 2-3 ani experienţă susţinută ca avocat definitiv în consultanţă/ litigii comerciale şi civile şi drept penal;
– cunoaşterea limbii engleză la nivel avansat. Cunoaşterea limbii franceze sau italiane reprezintă un plus;
– persoane organizate, responsabile, motivate şi rezistente la stres;
– abilităţi excelente de comunicare şi lucru în echipă.

OFERTĂ
Posibilitatea dezvoltării carierei într-o societate de avocatură cu renume pe piaţa serviciilor juridice.

DESCRIEREA FIRMEI
Bogaru Braun Noviello & Asociaţii este o societate de avocaţi cu experienţă pe piaţa de avocatură naţională şi internaţională, avându-l ca avocat coordonator pe dl. av. Christian Bogaru, fost co-fondator al societăţii de avocatură BWSP Hammond Bogaru & Asociaţii.

Avocaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul detaliat la adresa de e-mail: admin@bbnalaw.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 septembrie 2016

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează senior associate / managing associate | Consultanţă

Maravela & Asociatii

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează senior associate/managing associate competitiv, pentru departamentul de consultanţă.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de înalt nivel profesional;
– mediu de lucru în care se pune accentul pe integritate, colegialitate și spirit de echipă;
– proiecte și clienți de anvergură;
– oportunități reale de promovare bazate pe calitățile profesionale și umane;
– dezvoltarea calităților de management prin posibilitatea de a participa în mod direct la administrarea și dezvoltarea firmei;
– onorariu competitiv;
– spațiu de lucru elegant.

CE CĂUTĂM
– obligatorie cunoaşterea limbii engleze, la nivel avansat (scris și vorbit) precum şi cunoştinţe solide de engleză juridică; fluența în a doua limbă străină reprezintă un avantaj;
– experiență de minim 3 ani de la admiterea în barou, în societăți de avocatură cu echipe formate din cel puțin 10 avocați;
– cunoștințe solide de drept, rigurozitate și raționament juridic impecabil (diploma de master acordată de o universitate străină reprezintă un avantaj);
– experiență anterioară în proiecte corporate & commercial și regulatory (experiența suplimentară în proiecte din oricare din domeniile M&A, real estate & construction, concurenţă, employment, IP reprezintă un avantaj);
– deschiderea și capacitatea de a se implica într-un număr mare de arii de practică în domeniul dreptului afacerilor;
– capacitatea de a coordona de facto proiecte și echipe de avocați, dovedite prin experiența anterioară, reprezintă un avantaj;
– deschiderea reală pentru formare profesională continuă, adaptarea la exigențele firmei și coordonarea avocaților asociați.

Vă invităm să ne transmiteţi CV-urile şi scrisorile de intenţie pe adresa: office@maravela.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 septembrie 2016

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate | Consultanţă

Maravela & Asociatii

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate competitiv 1-5 PQE, pentru departamentul de consultanţă.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de înalt nivel profesional;
– mediu de lucru în care se pune accentul pe integritate, colegialitate și spirit de echipă;
– proiecte și clienți de anvergură;
– oportunități reale de promovare bazate pe calitățile profesionale și umane;
– onorariu competitiv;
– spațiu de lucru elegant, dinamic şi prietenos.

CE CĂUTĂM
– obligatorie cunoaşterea limbii engleze, la nivel avansat (scris și vorbit) precum şi cunoştinţe solide de engleză juridică; fluența în a doua limbă străină reprezintă un avantaj;
– experiență în avocatura de business între 1 şi 3 ani de la admiterea în barou;
– cunoștințe solide de drept, rigurozitate și raționament juridic impecabil (diploma de master acordată de/studii în curs la o universitate străină reprezintă un avantaj);
– contact anterior cu proiecte în oricare din domeniile corporate & commercial, regulatory, real estate & construction, M&A, concurenţă, employment, IP;
– capacitatea de adaptare la exigențele firmei și coordonarea avocaților asociați;
– trăsături personale: conștiinciozitate, eficiență, spirit de echipă, integritate, dorinţa de formare profesională continuă.

Vă invităm să ne transmiteţi CV-urile şi scrisorile de intenţie pe adresa: office@maravela.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 septembrie 2016

LULEA & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar

Lulea

SCA LULEA & ASOCIAŢII recrutează avocat stagiar.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII
– să deţină cunoştinţe temeinice de Drept Civil, Procedură Civilă, cunoştinţele de Procedură Penală şi Drept Penal constituie un avantaj;
– cunoştinţe de limba engleză;
– deţinerea permisului de conducere cat. B constituie un avantaj;
– să aibă disponibilitate la deplasări pe teritoriul României;
– abilităţi de redactare coerentă a argumentelor juridice invocate şi de susţinere a acestora;
– perseverenţă, responsabilitate şi integritate.

RESPONSABILITĂŢI
– reprezentare juridică în instanţă;
– redactarea actelor necesare asistării clienţilor în faţa instanţelor precum cererile de chemare în judecată, întâmpinări, cererile de intervenţie, etc;
– asistenţă şi reprezentare în faţa organelor de cercetare penală precum şi alte activităţi juridice.

OFERIM
– onorarii motivante;
– lucru într-o echipă dinamică şi motivată.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să transmită CV la adresa: office@crlawyer.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 septembrie 2016

CUNESCU, BALACIU & ASOCIAŢII recrutează secretară

Cunescu

CUNESCU, BALACIU & ASOCIAŢII recrutează secretară.

COMPETENŢE
– studii superioare;
– capacitate de planificare şi organizare;
– operare PC: Windows, Office, Outlook, Internet;
– abilităţi de comunicare şi relaţionare în echipă şi cu terţi;
– excelentă cunoaştere a limbii române, scris şi vorbit;
– cunoaşterea limbii engleze.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să transmită CV la adresa: cv@cunescu.ro

Doar candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi telefonic prntru stabilirea unui interviu.

CUNESCU, BALACIU & ASOCIAȚII reprezintă în România zona de legal a rețelei internaționale de consultanță NEXIA Internaţional, făcând parte și din rețeaua specializată a firmelor de avocaţi ADVOC Internaţional. În prezent, CBA are o echipă formată din 17 avocați dintre care trei parteneri, alcătuind o echipă redutabilă în litigii şi consultanță de business.
Numărul clienților pentru care avocații CBA au prestat servicii în 2015 depăşeşte 120 companii.
Cunescu, Balaciu & Asociații a fost înființată în anul 1996 de Constantin Cunescu şi Alina Anca Balaciu, fiind una dintre primele case de avocatură de business din Bucureşti.
Principalele domenii de activitate ale societății de avocatură se regăsesc în asistența juridică în proiecte mari de investiții şi infrastructură, în asistență pentru proceduri de fuziuni şi achiziții, precum şi în domeniul internetului şi al comerțului electronic.
Specialiştii de la Cunescu, Balaciu şi Asociații acoperă cu soluții eficiente spețe privind proprietatea industrială şi drepturile de autor, construcțiile, relațiile de muncă, viața societăților comerciale dar și exproprieri şi retrocedări.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 septembrie 2016

JURIDICE.ro recrutează consilier juridic pentru birou notarial

JURIDICE.ro

JURIDICE.ro recrutează, pentru un birou notarial, consilier juridic.

CERINȚE PENTRU POSTUL DE CONSILIER JURIDIC
– cunoștințe temeinice de drept civil;
– profesionalism și acuratete în redactarea documentelor juridice;
– atenție la detalii, rezistentă la stres, spirit de echipă;
– experiența într-o profesie juridică e un plus.

Vă rugăm să transmiteți CV la adresa:
recrutare-consilier-juridic-notariat@juridice.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 septembrie 2016

JURIDICE.ro recrutează secretar pentru birou notarial

JURIDICE.ro

JURIDICE.ro recrutează, pentru un birou notarial, secretar birou notarial.

CERINȚE PENTRU POSTUL DE SECRETAR BIROU NOTARIAL
– experiență în unul din domeniile juridice;
– persoana organizată, cu spirit de echipă și inițiativă, dornică să învețe lucruri noi;
– excelente cunoștințe de gramatică și vocabular;
– abilitîtăți deosebite de comunicare, eficiență, flexibilitate și responsabilitate.

Vă rugăm să transmiteți CV la adresa:
recrutare-secretar-notariat@juridice.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 septembrie 2016

REWE ROMÂNIA recrutează consilier juridic / avocat

Penny

REWE ROMÂNIA recrutează consilier juridic / avocat.

CANDIDATUL IDEAL
– studii în domeniul juridic finalizate;
– experienţă generală în profesia de consilier juridic sau avocat între 2 și 4 ani;
– excelente cunoştinţe de legislaţie;
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);
– limba Engleză – nivel avansat;
– foarte bune abilităţi de comunicare şi relaţionare;
– iniţiativă;
– spirit organizatoric;
– orientare spre rezultate, cu simţ de răspundere capabil să lucreze eficient;
– abilităţi de analiză şi sinteză.

DESCRIEREA JOBULUI
– întocmirea documentelor juridice (opinii legale, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, notificări, adrese, împuterniciri etc);
– efectuarea formalităţilor prevăzute de lege (depunerea documentelor) privind: înscrierea de menţiuni la Registrul Comerţului (înfiinţare puncte de lucru, numire administratori, prelungire mandat administrator, reavizari puncte de lucru, prelungire sedii, alte menţiuni);
– înregistrare mărci la OSIM;
– redactarea de hotărâri A.G.A.;
– redactarea şi revizuire contracte (civil, comercial, etc.);
– participarea la termene şi asigurarea reprezentării societăţii în instanţe;
– reprezentarea societăţii în relaţiile cu autorităţile române;
– oferă suport şi opinii legale departamentelor societăţii, redactare/revizuire regulamente campanii publicitare, concursuri.

Cei interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: e.stanciu@penny.ro, în atenţia dnei Emilia Stanciu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 septembrie 2016

NOTARIAT PIPERA recrutează consilier juridic

NOTARIAT PIPERA recrutează consilier juridic.

Mediu de lucru şi orar civilizat, posibilităţi dobândire noi cunostiinte şi începere carieră.

Anunţul se adresează EXCLUSIV absolvenţilor din promoţiile 2015-2016 ai Universităţii Bucureşti, precum şi studenţilor săi din an terminal! E un job entry level, nu aplicaţi inutil dacă aveţi vechime mai mare de 2 ani în domeniul juridic!

Pentru programare interviu sunaţi la 0722 411 382, notar Munteanu Ovidiu şi trimiteţi CV pe mail la: Ovidiu.Munteanu@xnet.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 septembrie 2016

APS ROMÂNIA is recruiting lawyers | Dispute Resolution & Insolvency

APS

ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA is recruiting lawyers | Dispute Resolution & Insolvency.

RESPONSIBILITIES
– representing our company and clients in any legal matters according to company objectives;
– interpreting laws, rulings and regulations;
– preparing legal briefs and opinions for different presentations;
– managing and reviewing all the contracts;
– maintaining an excellent relationship with internal and external clients;
– representations in front of the law courts throughout all geographical areas.

REQUIREMENTS
– the ideal candidate for this role will have between 3 and 6 years of professional experience as a fully qualified lawyer, or working in a law/ insolvency firm, with a proven track record in dispute resolution;
– good understanding of the insolvency law;
– bar membership;
– solid knowledge of civil and commercial law, civil debt recovery and insolvency procedure;
– ability to learn quickly and thrive in a dynamic environment;
– well organized and good interpersonal skills;
– team worker, efficient, good communicator, flexible and adaptable;
– english knowledge – medium level;
– driving license (B category);
– availability to travel.

BENEFITS
– excellent career opportunities for high quality professionals;
– young, dynamic and pleasant environment;
– motivating compensation package.

All those interested in this opportunity are required to apply by sending an updated CV to ro_hrteam@aps-holding.com

ASSET PORTFOLIO SERVICING ROMANIA is part of the APS Group of companies, headquartered in Prague, Czech Republic.

APS Romania was founded at the end of 2007, rapidly growing into one of the most active investors and managers of the performing and non-performing loans, partner of the strongest financial and non-financial companies in Romania.

Anunțul este valabil pentru municipiile București, Cluj, Constanţa.

* Anunțul expiră la data de 20 septembrie 2016

LEAUA & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari | Consultanță | Arbitraj | Litigii

Leaua & Asociatii

LEAUA & ASOCIAȚII recrutează avocați stagiari pentru echipa de consultanță / arbitraj / litigii.

CERINŢE
– pot aplica şi cei care urmează să susțină examenul de primire în profesia de avocat în sesiunea septembrie 2016;
– bun cunoscător al limbii engleze;
– cunoştinţe solide de operare pe calculator.

O diplomă de masterat ori statutul de student la masterat, precum şi cunoaşterea unei alte limbi străine constituie un avantaj.

Vă rugăm să menționați în mod expres în CV vechimea în profesia de avocat calculată atât de la data emiterii Deciziei de intrare în profesie.

Rugăm persoanele interesate să trimită un CV la adresa de e-mail: office@leaua.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 septembrie 2016

LEAUA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv | Consultanță – Arbitraj

Leaua & Asociatii

LEAUA & ASOCIAȚII recrutează avocat definitiv pentru echipa de consultanță / arbitraj cu experiență de minim 5 ani.

CERINŢE
– avocat definitiv cu experiență în consultanță și / sau arbitraj de minim 5 ani;
– bun cunoscător al limbii engleze;
– cunoştinţe solide de operare pe calculator.

O diplomă de masterat ori statutul de student la masterat, precum şi cunoaşterea unei alte limbi străine constituie un avantaj.

Vă rugăm să menționați în mod expres în CV vechimea în profesia de avocat calculată atât de la data emiterii Deciziei de intrare în profesie, cât și de la data emiterii Deciziei de avocat definitiv.

Rugăm persoanele interesate să trimită un CV la adresa de e-mail: office@leaua.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 septembrie 2016

FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant

FIRON

FIRON BAR-NIR recrutează Partners` Assistant.

CERINŢE
– studii superioare;
– capacitate de planificare şi organizare;
– operare PC: Windows, Office, Outlook, internet;
– cunoaşterea limbii engleze.

ATRIBUŢII
– managementul relaţiilor cu furnizorii de servicii hoteliere din ţară şi din străinătate (rezervări, monitorizare plăţi);
– monitorizare consum intern (comenzi, plăţi);
– managementul relaţiilor cu furnizorii de cărţi şi reviste de specialitate (comenzi, abonamente);
– operaţiuni arhivistice (întocmire dosare, arhivă internă şi externă);
– evidenţa corespondenţei ce intră şi iese din companie;
– stabilirea agendei partenerilor.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie redactate în limba engleză, la adresa de e-mail: Georgiana.orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 17 septembrie 2016