DRAGNE & ASOCIAȚII recrutează avocați

Dragne & Asociatii

DRAGNE & ASOCIAȚII is recruiting junior and senior lawyers specialized in Litigation & Arbitration, Criminal Law, Corporate & Commercial and Competition.

The most important selection criteria for the positions are the relevant experience in the mentioned areas (at least 3 or 4 years for the senior lawyers specialized in Litigation & Arbitration and between 4 and 5 years for the lawyers specialized in Criminal Law), the ability to communicate effectively, analysis and synthesis skills, but also a solid theoretical background and excellent knowledge of English.

DRAGNE & ASOCIAȚII is one of the leading law firms in Romania specialized in Litigation and Arbitration. The society’s activity and the lawyers experience in various areas of legal practice are internationally acknowledged, year after year, by being ranked in the top positions of legal guides such as Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000 and Best Lawyers.

The applicants are invited to submit their resume, together with the letter of intent to the e-mail address: careers@dragne.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 octombrie 2014

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează inspectori de concurență

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 funcţii publice vacante de inspector de concurenţă cls.I, gradul profesional asistent, la Direcţia Juridic-Contecios.

Concursul va avea loc în data de 21.10.2014, ora 9,30 – proba eliminatorie de limba engleză şi ora 11,30 – proba scrisă, iar în termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, data limită de depunere a dosarului, precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 octombrie 2014

Consiliul Concurenţei amână, din motive obiective, organizarea concursului stabilit pentru data de 21.10.2014, de recrutare a 3 funcţii de inspector de concurenţă grad asistent, la Direcţia Juridic-Contencios, acest urmand a avea loc în data de 04.11.2014, orele 09,30 proba eliminatorie de limba engleză si la 11,30 – proba scrisă, iar, in termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, data limită de depunere a dosarului, precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, etaj 1, corp D1 şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

CHIRIC & CHIRIC recrutează avocaţi stagiari

CHIRIC & CHIRIC

CHIRIC & CHIRIC recrutează avocaţi stagiari colaboratori.

Oraş: Bucureşti

Tip Job: Full time

Permis Conducere: B (vechime cel puţin 1 an)

CANDIDATUL IDEAL
– integritate morală şi profesională;
– dorinţă de a învăţa şi de a se perfecţiona, capacitatea de a gândi şi acţiona responsabil;
– abilităţi de analiză, sinteză şi adoptare a deciziilor cu promptitudine;
– persoană organizată;
– capacitatea de a respecta termenele;
– foarte bune abilităţi de operare PC: Internet, E-mail, Microsoft Office.

RESPONSABILITĂŢI/BENEFICII

– formularea actelor de procedură: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, căi de atac, contestaţii, concluzii, note, etc;
– reprezentarea în instantă, în vederea susţinerii cauzelor;
– abilităţi de comunicare, exprimare coerentă şi corectă, atât verbal, cât şi în scris;
– urmărirea şi gestionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, consultanţă pe marginea acestora şi formularea de avize legale;
– abilităţi în vederea documentării juridice, în vederea formulării acţiunilor, întocmirea şi completarea dosarelor pentru instanţă;
– abilităţi în redactarea de acte / documente juridice (adrese, cereri, notificări, opinii legale, rapoarte juridice, corespondenţă juridică, etc.);
– experienţă în lucru cu autorităţile (ANAF, ORC, etc.).

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@chiric.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 octombrie 2014

UNIVERSUL JURIDIC recrutează redactori de carte juridică

Sigla UJ

Editura UNIVERSUL JURIDIC recrutează redactori de carte juridică.

DACĂ
– sunteţi sau aţi fost redactor de carte juridică (constituie un avantaj);
– aţi absolvit facultatea de drept;
– sunteţi interesat de cercetare juridică;
– aveţi cunoştinţe temeinice de gramatică şi de ortografie;
– stăpâniţi foarte bine Microsoft Office Word;
– aveţi răbdare şi grijă pentru detalii;
– vă descurcaţi bine în privinţa sarcinilor redacţionale executiv-administrative şi în privinţa relaţiilor interumane (cu colegii, superiorii şi colaboratorii externi);
– doriţi să fiţi permanent la curent cu ştirile din domeniul juridic;
– vă doriţi o carieră în domeniul juridic, în cadrul unei edituri de prestigiu, aflată în proces de permanentă dezvoltare şi extindere;

atunci Editura Universul Juridic este locul potrivit pentru a vă dezvolta aptitudinile şi cunoştinţele, în calitate de redactor de carte juridică, în regim de colaborare full time.

Aşteptăm CV-urile dumneavoastră la adresa de e-mail: cariere@universuljuridic.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 octombrie 2014

PIPEREA & ASOCIAŢII recrutează avocaţi stagiari

Piperea & Asociatii

PIPEREA & ASOCIAŢII recrutează stagiari admişi în profesie în septembrie 2014.

Se solicită cunoştinţe teoretice solide şi vocaţie pentru litigii.

Este obligatorie cunoaşterea limbii române la un nivel superior şi stăpânirea limbajului juridic în engleză şi/sau franceză.

Cunoştinţele avansate de operare a calculatorului (Microsoft Office), disponibilitatea de a călători în provincie şi permisul de conducere categoria “B” reprezintă criterii suplimentare de selecţie.

PIPEREA & ASOCIAŢII oferă un mediu de lucru profesionist, oportunitatea dezvoltării profesionale şi personale, precum şi o ambianţă de lucru colegială şi plăcută.

Cei interesaţi sunt rugaţi să trimită scrisoarea de intenţie şi CV-ul la adresa: lavinia.lukacsi@piperea.ro

Anunțul este valabil pentru București.

* Anunțul expiră la data de 6 octombrie 2014

TITU EUGEN recrutează avocat stagiar

TITU EUGEN

TITU EUGEN recrutează avocat stagiar.

RESPONSABILITĂȚI
– reprezentarea în fața instanțelor de judecată / urmărire penală / Registrul Comerțului;
– redactare diverse documente juridice.

CERINȚE
– este necesară înscrierea în Barou;
– disponibilitate la deplasări și rezistență la stres;
– capacitate de adaptare, spirit de echipă;
– capacitate de muncă susținută.

CV-urile vor fi trimise la adresa de e-mail: cab_av_titueugen@clicknet.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 octombrie 2014

ZAMFIRESCU RACOȚI & PARTNERS recrutează avocaţi stagiari

Zamfirescu Racoti & Parteners

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează absolvenţi ai Facultăţii de Drept, Universitatea Bucureşti, promoţia 2014, care au promovat examenul de admitere în profesie în sesiunea septembrie 2014.

Societatea civilă de avocaţi ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS vă oferă oportunitatea de a face parte din cea mai bună echipă de litigii din România.

CERINȚE
Candidaţii vor trebui să îndeplinească următoarele condiţii generale:
– să dovedeasca cunoştinţe juridice temeinice;
– ambiție și dedicare profesională pentru formarea ca avocat de litigii;
– cunoaşterea limbii române la un nivel superior şi o bună stăpânire a limbii engleze (cunoştinţele de limba franceză, germană, italiană şi/sau spaniolă pot fi considerate un avantaj);
– capacitatea de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– să aibă excelente abilităţi de comunicator şi jucător în echipă;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: elena.popa@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 septembrie 2014

KINSTELLAR recrutează avocat definitiv

Kinstellar

KINSTELLAR is recruiting an experienced Competition, Corporate and Employment lawyer with 2-3 years of practical experience in Bucharest.

Location: Romania
Office: Bucharest
Salary: On agreement
Start date: On agreement

Kinstellar is a full-service firm, with particularly strong finance, M&A/corporate, competition, private equity, energy and real estate practices. We take on the most complex and high profile assignments from some of the world’s most successful companies, who expect the highest level of service and expertise. We’ve built our reputation by exceeding their expectations.

We are looking for an experienced mid-level associate with excellent competition, corporate and employment legal skills for our Bucharest office, qualified to practice in Romanian, with a minimum of 2-3 years of practical experience in the competition, corporate and employment practice. Candidates must be team players and commercially minded, with demonstrated abilities to work proactively as part of a high-calibre team.

Very good written and spoken English is a must; knowledge of further foreign languages is an advantage.

The job will involve client facing and matter management responsibilities from the outset to completion projects, and will involve responsibility for multiple projects at any given time. Given the limited size and location of our office, the candidate will need to be willing to be „on call” at unusual times to manage his/her share of the office’s workload as well as liaise with clients in multiple time zones. The candidate will join a team of dedicated qualified lawyers throughout the Emerging Europe region, benefitting from excellent support in their activities.

WE OFFER
– interesting and challenging work for both local and international clients;
– training and development opportunities across practice groups and jurisdictions;
– modern, dynamic and friendly environment.

HOW TO APPLY
Please send your application (CV and Cover letter) in English to Manuela Leptiher, HR Manager at: manuela.leptiher@kinstellar.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 octombrie 2014

ONV LAW recrutează avocat definitiv

ONV LAW recrutează avocat cu experiență profesională de minim 2 ani.

CERINŢE
– cunoștințe în domeniul dreptului administrativ;
– experienţă în domeniul achizițiilor publice;
– cunoștințe foarte bune în drept civil și procedură civilă;
– cunoștințe solide de limbă engleză.

AVANTAJE
– experienţă în materia contractelor FIDIC;
– cunoașterea limbii franceze sau germane.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un curriculum vitae însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@onvlaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 octombrie 2014

FIRON BAR-NIR recrutează avocați

FIRON BAR-NIR

FIRON BAR-NIR recrutează avocați stagiari şi definitivi cu experienţă şi practică avocaţială în reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti.

CERINŢE PENTRU AVOCAT STAGIAR
– membri ai Baroului, în special absolvenți ai Facultății de Drept ce au susținut și promovat examenul de intrare în Barou în acest an;
– bune cunoștințe teoretice ale dreptului comercial și civil, precum și ale procedurii civile;
– fluenţă în limba engleză (scris/citit/vorbit).

CERINŢE PENTRU AVOCAT DEFINITIV
– calitatea de avocat definitiv, membru al Baroului București;
– minim 6 ani experienţă ca avocat pledant;
– cunoștințe solide de drept civil şi procesual civil;
– fluenţă în limba engleză;
– carnetul de conducere este un plus.

Cei ce apreciază că întrunesc condiţiile de mai sus sunt rugaţi să trimită CV însoţit de scrisoare de intenţie (redactate în limba engleză) la adresa de email: georgiana.orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 octombrie 2014

PELI FILIP recrutează avocaţi stagiari

pelifilip logo variante

PELI FILIP recrutează avocaţi stagiari inteligenţi, ambiţioşi şi interesaţi de o dezvoltare profesională accelerată în cadrul unei echipe dinamice, într-un mediu profesional sofisticat şi prietenos.

Remunerare competitivă.

Aplicaţiile se trimit la adresa de e-mail: join@pelifilip.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 octombrie 2014

NNDKP recrutează avocat stagiar

NNDKP

Biroul din Cluj-Napoca al Societăţii Civile de Avocaţi NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN recrutează avocat (entry-level).

Daca sunteţi avocat, aveţi cunostinţe solide în materia dreptului civil şi a procedurii civile şi cunoaşteţi bine limba engleză, vă invităm să vă alăturaţi echipei noastre!

NNDKP vă oferă oportunitatea de dezvoltare profesională în Cluj-Napoca, într-un mediu profesionist, de prestigiu pe piaţa românească, şi un onorariu motivant.

NNDKP este promotor al avocaturii de afaceri în România şi are în prezent o echipă formată din 110 avocaţi, 30 de consultanţi şi 75 de angajaţi, birouri operaţionale la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Craiova. Firma oferă servicii de avocatură complete companiilor care îşi desfăsoară activitatea în România.
În ultimii ani NNDKP a fost cea mai bine clasată firmă din România de către publicaţiile internaţionale Chambers Global, The European Legal 500 şi IFLR 1000, ca recunoaştere a poziţiei de lider în domenii precum: Drept corporatist/Fuziuni şi achiziţii, Litigii, Drept bancar, finanţări şi pieţe de capital, Energie şi resurse naturale, IT, Telecom şi media, Privatizare şi PPP, Finanţarea proiectelor, Drept imobiliar şi construcţii, Restructurări şi insolvenţă.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa de e-mail: ruxandra.teodorescu@nndkp.ro

Anunțul este valabil pentru oraşul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 20 octombrie 2014

MURAR & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari

Murar & Asociatii

MURAR & ASOCIAŢII recrutează avocați stagiari, membri ai Baroului București, în special absolvenți ai Facultății de drept ce au susținut și promovat examenul de intrare în Baroul București în acest an.

Solicităm bune cunoștințe teoretice ale dreptului comercial și civil, precum și ale procedurii civile. De asemenea, este importantă o foarte bună cunoaștere a limbii române, ușurința şi fluența în exprimarea scrisă şi vorbită. Constituie un avantaj cunoașterea dreptului insolvenței, dreptului fiscal și administrativ.

Căutam persoane serioase, responsabile, care doresc crearea și dezvoltarea unei cariere în cadrul unei societăți de avocați specializată în materia dreptului afacerilor (drept fiscal, recuperare de creanțe, litigii și consultanță în materie comercială etc.).

MURAR & ASOCIAŢII este o societate de avocați înfiinţată în anul 2009 ce oferă servicii de consultanță și reprezentare juridică îndeosebi persoanelor juridice de drept privat ori public.

Onorariul maxim brut oferit avocaților stagiari, pentru primul an de activitate în cadrul societății, este de 1.600 lei/lună.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită cv-ul, redactat în limba română, la adresa de e-mail: office@avocatmurar.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 octombrie 2014

FIRON BAR-NIR recrutează avocați definitivi

FIRON BAR-NIR

FIRON BAR-NIR recrutează avocați definitivi cu experienţă şi practică avocaţială în reprezentare in faţa instanţelor judecătoreşti.

CERINŢE
– calitatea de avocat definitiv, membru al Baroului București;
– minim 5 ani experienţă ca avocat pledant;
– cunoștințe solide de drept civil şi procesual civil;
– fluenţă în limba engleză;
– carnet de conducere.

Cei ce apreciază că întrunesc condiţiile de mai sus sunt rugaţi să trimită CV însoţit de scrisoare de intenţie (redactate în limba engleză) la adresa de email: georgiana.orsaria@firon-barnir.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 septembrie 2014

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recrutează avocaţi stagiari/absolvenţi

MARES

MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ recruits trainees for the White Collar Crime and Intellectual Property Departments.

REQUIREMENTS
– junior lawyer or graduate of law school in 2014;
– degree from a reputable law school;
– an in-depth knowledge of the legal and/or technical rules applicable in criminal law, litigation practice and intellectual property practice, especially regarding trademarks and copyrights;
– full professional proficiency of spoken and written English is compulsory, while other language is an asset.

WORKING ENVIRONMENT
MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ offer an open, flexible and supportive place in which to practice law. Incoming members of our team are assigned into the firm’s practices based on their skills and interests, yet adapted to the current needs of the firm.

Our firm’s structure provides associates with exposure to a broad range of client types and practice styles while ensuring a strong grounding in several major areas of our corporate practice. Any newcomer is encouraged to take ownership of the transactions, clients, and business development responsibilities that they are involved in, according to his skills and expertise.

There is no minimum number of billable hours an associate must meet. The billable hours are monitored by partners to assure an associate’s full involvement in our practice and to attempt to spread workloads fairly.

ABOUT MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ
MAREȘ / DANILESCU / MAREȘ is one of the most dynamic business law firms in Romania, founded by lawyers who have acquired solid expertise in local and international law firms. The partners have assisted mostly international corporations and large scale local entrepreneurs in practices such as mergers and acquisitions, banking and finance, international arbitration and litigation, competition and intellectual property, insolvency, labor and tax.

The founding partners of Mares / Danilescu / Mares have a substantial input in the legal assistance rendered to clients, providing advice in industries such as automotive, banking, capital markets, energy, environment, FMCG, infrastructure, insurance, media, real estate and telecom.

RECRUITMENT INFO
If you are interested in joining our team and if your background respects the profile hereby proposed, please be so kind and transmit your resume together with your application letter, in English language to e-mail address careers@mares.ro

The selected candidates will be invited to participate to an interview with our partners. Job details, team and career opportunities will be discussed during direct meetings. Please be aware of the fact that only selected candidates will be contacted.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 octombrie 2014

NNDKP recrutează avocat

NNDKP

Biroul din Craiova al Societăţii Civile de Avocaţi NESTOR NESTOR DICULESCU KINGSTON PETERSEN recrutează avocat.

Dacă sunteţi avocat, aveţi cunoştinţe solide în materia drepturilor reale, a contractelor civile şi comerciale, expertiză în reprezentarea clienţilor în litigii comerciale şi cunoaşteţi bine limba engleză, vă invităm să vă alăturaţi echipei noastre!

NNDKP vă oferă oportunitatea de dezvoltare profesională în Craiova, într-un mediu profesionist, de prestigiu pe piaţa românească, şi un onorariu motivant.

Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen este promotor al avocaturii de afaceri în România şi are în prezent o echipă formată din 110 avocaţi, 30 de consultanţi şi 75 de angajaţi, birouri operaţionale la Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Craiova. Firma oferă servicii de avocatură complete companiilor care îşi desfăşoară activitatea în România.

În ultimii ani NNDKP a fost  cea mai bine clasată firmă din România de către publicaţiile internaţionale Chambers Global, The European Legal 500 şi IFLR 1000, ca recunoaştere a poziţiei de lider în domenii precum: Drept corporatist/Fuziuni şi achiziţii, Litigii, Drept bancar, finanţări şi pieţe de capital, Energie şi resurse naturale, IT, Telecom şi media, Privatizare şi PPP, Finanţarea proiectelor, Drept imobiliar şi construcţii, Restructurări şi insolvenţă.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresa de e-mail: cristina.badea@nndkp.ro

Anunțul este valabil pentru oraşul Craiova.

* Anunțul expiră la data de 9 octombrie 2014