4,760 citiri

MUȘETESCU & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv

MUȘETESCU & ASSOCIATES recrutează avocat definitiv.

CERINŢE
– avocat definitiv, cu cunoştinţe temeinice de drept civil şi procesual civil, drept comercial şi societar, consultanţă, experienţă privind procedurile de la registrul comerţului;
– precizie şi acurateţe în redactarea actelor – judiciare sau societare – şi a contractelor;
– atenţie la detalii, profesionalism, eficienţă şi responsabilitate, rezistenţa la stres, spirit de echipă, iniţiativă, capacitatea de relaţionare cu clienţii.

RESPONSABILITĂŢI
– activităţi de consultanţă juridică, cât şi de reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor în materie civilă, comercial şi societar, executări silite, raporturi între profesionişti, litigiile derivate din raporturile contractuale;
– redactarea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, contestațiilor, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, căilor de atac şi întocmirea dosarelor pentru instanţă;
– analizarea şi redactarea contractelor sau actelor societare;
– redactare opinii juridice;
– urmărirea modificărilor legislative;
– oferirea de consultații juridice;
– orice alte activităţi specifice profesiei, conform solicitărilor.

DESCRIEREA SOCIETĂŢII
Societatea profesională de Avocaţi MUȘETESCU & ASSOCIATES îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor confidenţialităţii şi responsabilităţii, oferind servicii competente şi de calitate în diferite domenii ale dreptului, asigurând clienţilor săi respect şi promptitudine.

Echipa de avocaţi din cadrul societăţii îşi desfăşoară activitatea în concordanţă cu principiile prevăzute de legislaţia națională și europeană în domeniul organizării şi desfăşurării profesiei de avocat.

Serviciile juridice oferite de noi, constau în asigurarea legalităţii pentru îndeplinirea obiectului de activitate al clientului, apărarea intereselor patrimoniale, apărarea şi reprezentarea libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clientului în raport cu autorităţile publice, instituţii de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, reprezentarea clientului în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de cercetare/urmărire penală, precum şi în faţa tuturor entităţilor şi instituţiilor administrative cu atribuţii jurisdicţionale.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa de e-mail: office@mslaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 mai 2019