5,273 citiri

MOCANU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar / definitiv

Societatea Civilă de Avocați MOCANU & ASOCIAȚII recrutează avocat stagiar/ definitiv care să îndeplinească următoarele criterii

CERINŢE PROFESIONALE
– avocat membru al Baroului București;
– cunoștințe solide de drept civil, procesual civil și drept societar;
– experiență în redactarea de acțiuni, întâmpinări, contracte, opinii legale, notificări, somații;
– abilități de comunicare, spirit de echipă, flexibilitate, eficiență și responsabilitate;
– inițiativă în modul de gestionare al dosarelor încredințate;
– persoană organizată, care își gestionează eficient programul de lucru;
– bun cunoscător al limbii române (scris și vorbit);
– cunoștințe de limba engleză – nivel avansat (scris, citit, vorbit).

RESPONSABILITĂŢI
– studierea temeinică a dosarelor încredințate;
– documentarea juridică în vederea formulării acțiunilor/pozițiilor procesuale în fața instanțelor de judecată;
– redactare acțiuni, întâmpinări, diverse cereri și poziții procesuale;
– redactarea de contracte, informări, opinii legale, note scrise, concluzii, etc;
– reprezentarea juridică a clienților în fața instanțelor de judecată și a diverselor autorități.

DESCRIEREA ECHIPEI
Formăm o echipă dinamică și ambițioasă, alcătuită dintr-un tânăr grup de profesioniști, avocați titulari și colaboratori, cu o experiență îndelungată pe piața avocaturii din România.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un email conținând Curriculum Vitae însoțit de o scrisoare de prezentare cu accente pe experiența concretă a candidatului, indicând în subiect postul pentru care aplică, la următoarea adresă: contact@mocanuviorel.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 septembrie 2019