5,904 citiri

TEILOR recrutează consilier juridic

TEILOR recrutează consilier juridic.

Grupul Teilor: În prezent, echipa noastră este formată din peste 400 de profesionişti, care lucrează în: vânzări, achiziţii, HR, IT, marketing, contabilItate, logistică şi management. Brand consacrat şi un Trend Setter în segmentul “Fine Jewllery”, acţionăm atât pe piaţa din România cât şi cea din Europa.

Ca urmare a dezvoltării accelerate a companiei dar şi a noilor strategii de dezvoltare şi consolidare a afacerii, Grupul TEILOR se află în excelenta postură de a recruta un Consilier Juridic, care să asigure asistenţă şi consultanţă juridică necesară funcţionării companiei.

CANDIDATUL IDEAL
– studii superioare în domeniul juridic şi acreditare în profesie (titlu de avocat);
– minim 5 ani experienţă într-un rol similar în sectorul privat în cadrul unei companii de dimensiuni medii şi mari, cu domeniu de activitate în producţie, comerţ, servicii, import-export, financiar;
experienţa anterioară în cadrul IFN-urilor sau în companii cu sucursale în afara ţării, constituie avantaj;
– experienţă în reprezentarea în instanţă a angajatorului;
– experienţă şi cunoştinte temeinice privind organizarea şi funcţionarea persoanelor juridice;
– foarte bune cunoştinţe de utilizare Microsoft Office, program legislativ, internet;
excelente aptituni de comunicare verbală şi scrisă, organizare,relaţionare, negociere şi soluţionare probleme;
– experienţă în redactarea documentelor juridice, a contractelor comerciale şi civile;
– capacitatea de a-şi desfăşura activitatea în mod independent şi de a-şi asuma responsabilităţi;
– capacitate de gestionare eficientă a timpului şi a priorităţilor, atitudine proactivă;
– abilitatea de a lucra în echipă, pentru entităţi cu obiect diferit de activitate;
cunoştinţe solide de drept comercial, civil, dreptul muncii, financiar;
– persoană organizată, dinamică, energică, perseverentă, atentă la detalii şi orientată către rezultate;
limba engleză nivel avansat;
– permis de conducere categoria ”B”.

DESCRIEREA JOBULUI
avizează şi contrasemnează acte cu caracter juridic care urmează să fie supuse acordului superiorilor ierarhici și organelor de conducere ale societăţii, precum: acte de procedură (definite conform codurilor de procedură), contracte, acte adiţionale, acorduri, convenții, documente cu caracter juridic, note de informare, decizii/ hotărâri/ note interne (decizii de angajare, decizii de personal, de stabilire a răspunderilor disciplinare ale personalului din cadrul societăţii), proiecte de contracte propuse spre încheiere de eventualii parteneri contractuali, informări privind domeniul propriu de activitate etc.;
– elaborează punctele de vedere juridice solicitate, potrivit prevederilor legale, în vederea întocmirii documentaţiilor din cadrul societăţii;
asistă şi asigură asistenţă juridică organelor de conducere ale societăţii la negocierea clauzelor contractuale;
redactează hotărâri şi acte constitutive şi realizează formalităţile legale pentru înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comerţului;
pregăteşte contractele în vederea realizării obiectului lor, prin revizuirea tuturor solicitărilor, pregătirea termenilor şi condiţiilor contractuale, evaluarea riscurilor, pregătirea personalului în vederea înţelegerii impactului, a oricăror termene sau condiţii contractuale riscante, asupra activităţii companiei, înainte de semnarea documentelor contractuale;
– avizează legalitatea măsurilor care urmează a fi luate în desfăşurarea activităţilor, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a instituţiei;
urmăreşte respectarea legalităţii în toate aspectele legate de activitatea firmei;
– asigură întocmirea documentaţiei necesare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti;
– sprijină acţiunile organizate pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare, prin activităţi specifice;
monitorizează în permanenţă legislaţia cu impact asupra activităţii societăţii şi informează şefii de departamente şi conducerea societăţii în acest sens;
furnizează consultanţă de specialitate tuturor departamentelor companiei la solicitarea acestora;
– verifică, avizează sau după caz, redactează  orice tip de contract/acord/convenţie/hotărâre/procură sau document înaintat în acest sens departamentului juridic;
reprezintă societatea în relaţiile cu autorităţile sau în cazul unor controale întocmind şi semnând toate documentele necesare în acest sens cu respectarea politicilor aplicabile la nivelul societăţii şi a legislaţiei;
– asigură redactarea actelor juridice încheiate de instituţie cu alte persoane sau entităţi;
– verifică legalitatea actelor cu caracter juridic primite spre avizare;
– asigură promovarea acţiunilor judecătoreşti în faţa instanţelor;
reprezintă societatea în procese în instanţele judecătoreşti;
– analizează, evaluează şi prezintă propuneri asupra conţinutului rapoartelor, proiectelor de instrucţiuni, dispoziţiilor şi ordinelor care se înaintează spre aprobare structurilor superioare şi care tratează în conţinutul lor probleme din domeniul de responsabilitate al postului.

OFERTĂ / BENEFICII
– pachet salarial atractiv;
– asigurare medicală în reţeaua Medicover;
– lucrul într-o companie de renume, la standarde de calitate ridicate;
– posibilitatea de a dezvolta o carieră solidă în cadrul unei echipe tinere și profesioniste;
– dezvoltare profesională şi personală.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile la adresa: recrutare@teilor.ro
Persoanele selecţionate vor fi contactate pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiile Piteşti şi Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 4 noiembrie 2020