2.182 citiri

NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită


Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociaţi NANU & DIMACHE recrutează consilier juridic | Executare silită.

CANDIDATUL IDEAL
– cunoştinţe temeinice de drept civil, procedură civilă;
– spirit organizatoric, eficienţă, punctualitate, seriozitate, atenţie la detalii, flexibilitate;
– cunoştinţe avansate operare P.C., Office, Microsoft Word, utilizare internet;
– abilităţi de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoştinţe solide de limba română;
– cunoştinţe procedurale bine stăpânite: executare prin popriri, executare silită mobiliară, executare silită imobiliară, executare directă, etc;
– dorinţă de implicare pe termen lung;
– căutăm o persoană muncitoare, implicată, foarte atentă la detalii, eficientă, cu spirit de echipă şi deschisă la a învăţa tot timpul lucruri noi.

ATRIBUŢII
– gestionează portofoliul de dosare alocat;
– emite şi comunică acte de procedură;
– efectuează formele de publicitate conform dispoziţiilor legale;
– efectuează verificări periodice ale debitorilor urmăriţi;
– întreprinde demersuri pentru urmărirea bunurilor debitorilor;
– păstrează relaţia cu debitorii, încheie angajamente de plată cu acordul creditorului şi al executorului judecătoresc;
– monitorizează zilnic corespondenţa;
– transmite instituţiilor abilitate informaţiile şi documentele solicitate;
– gestionează relaţia cu creditorul oferind informări periodice legate de stadiul dosarului de executare silită.

Aplicanţii sunt rugaţi să trimită CV–urile la adresa noastră de e-mail: office.beja@yahoo.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 martie 2021