2.212 citiri

GEORGIANA JALBĂ recrutează consilier juridic | Executare silită

Biroul Executorului Judecătoresc GEORGIANA JALBĂ recrutează consilier juridic.

CERINŢE
– minim 2 ani experienţă în materia executării silite;
– o bună cunoaştere a dispoziţiilor legale referitoare la procedura de executare silită;
– cunoştinţe operare calculator (Microsoft Office, Internet);
– abilităţi de comunicare şi relaţionare;
– capacitatea de a lucra în echipă şi sub presiunea termenelor limită.

ATRIBUŢII
– gestionarea portofoliului de dosare repartizat;
– tehnoredactarea tuturor adreselor şi actelor de executare silită necesare în cadrul procedurii de executare silită;
– procesarea corespondenţei aferente dosarelor de executare aflate în portofoliu repartizat;
– acordarea de consultanţă şi furnizarea informaţiilor legitime creditorilor, debitorilor şi persoanelor care justifică un interes;
– asigurarea comunicării actelor întocmite în cadrul dosarelor aflate în portofoliul repartizat, precum şi comunicarea oricăror alte acte conform dispoziţiilor legale;
– efectuarea operaţiunilor privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, înregistrarea şi îndosarierea actelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar necesare pentru o mai bună administrare a portofoliului repartizat;
– asigurarea realizării unei evidenţe stricte, păstrarea şi clasarea documentelor întocmite/ primite în cadrul activităţii desfăşurate.

DESCRIEREA COMPANIEI
Biroul Executorului Judecătoresc Georgiana Jalbă activează pe piaţa executorilor silite din anul 2003, fiind specializat în efectuarea procedurilor de executare silită, evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, notificare şi comunicare acte judiciare şi extrajudiciare, recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor, precum şi alte activităţi prevăzute de dispoziţiile legale.

CV-ul poate fi transmis la adresa de email: georgiana.jalba@gmail.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 ianuarie 2022