3.964 citiri

ERGO recrutează șef departament juridic


ERGO ASIGURĂRI DE VIAȚĂ recrutează șef departament juridic.

RESPONSABILITĂȚI
– urmăreşte şi asigură respectarea cadrului legislativ în vigoare şi normelor CSA;
– reprezintă interesele ERGO Asigurări de Viaţă SA în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notariatelor, precum şi în raporturile cu instituţiile publice, persoanele juridice de drept public şi privat precum şi persoanele fizice ;
– avizează asupra legalităţii contractelor civile şi comerciale, contractelor de muncă, încetarea raporturilor de muncă, deciziilor de imputare, altor proiecte de acte cu efect juridic, precum şi asupra legalităţii oricăror măsuri menite să angajeze răspunderea materială şi patrimonială a societăţii, ori să aducă atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului angajat;
– asigură consultanţă de specialitate la solicitarea acţionarilor, membrilor consiliului de administraţie/de supraveghere, conducerii executive sau a celorlalte departamente din cadrul ERGO Asigurări de Viaţă SA;
– redacteaza procesele verbale ale sedintelor Adunarii Generale al Actionarilor si Consiliului de Administratie.

CERINȚE
– studii universitare de Drept finalizate cu diplomă de licenţă;
– experienţă cel puţin 3 ani in asigurări si cel puţin 3 ani în domeniul juridic;
– bune cunoştinţe despre legislaţia aplicabilă domeniului asigurărilor (de preferinta asigurari de Viata) si legislaţia civilă;
– experienţă anterioara în redactarea şi negocierea de contracte, conditii de asigurare si reprezentare in fata Registrului Comertului si instantelor de judecata şi bune cunoştinţe de utilizare a PC-ului;
– bune cunoştinţe de limba engleză.

Candidații sunt rugați să transmită CV și scrisoare de intenție la adresa de e-mail: adrian.resmerita@ergo.ro

* Anunțul expiră la data de 1 decembrie 2012