5.562 citiri

CSDE organizează internship


CSDE

CENTRUL DE STUDII DE DREPT EUROPEAN al Institutului de Cercetări Juridice al Academei Române în colaborare cu Asociaţia română de drept şi afaceri europene (ARDAE) anunţă posibilitatea efectuării de stagii de practică de către tineri cercetători-studenţi, masteranzi, doctoranzi sau post-doctoranzi în perioada 2013-2014.

DIRECȚII DE PRACTICĂ ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘI ORGANIZARE A CERCETĂRII

1. Activitate de documentare-cercetare juridică
– documentare pentru anumite teme, inclusiv rezumate pentru anumite subiecte (în special, din actualitate);
– recenzii ale volumelor, rezumatul sumarelor revistelor de specialitate şi al articolelor de specialitate din ţară;
– bibliografii din/ale reviste/lor în domeniul de referinţă.

2. Activitate de traducere
– traducerea şi adaptarea anumitor materiale;
– traducerea de articole pentru Revista română de drept european şi EuRoLaw.

3. Organizare şi relaţii publice
– organizarea conferinţelor;
– redactează informări succinte privind evenimentele din domeniul dreptului european;
– crearea/dezvoltarea unui site internet;
– crearea şi menţinerea unei baze de date referitoare la dreptul UE;
– activităţi de PR, crearea şi menţinerea reţelelor de specialişti;
– activităţi de comunicare şi publicitate a activităţilor.

Activităţile sunt enumerate cu caracter exemplificativ. Persoanele care participă la stagiile CSDE trebuie să lucreze între 7 şi 12 ore/săptămână, pentru un interval de 3 săptămâni.

Stagiarii CSDE vor beneficia de:
– accesul la bazele de date de specialitate (a se vedea www.anelis.ro);
– posibilitatea de a participa la evenimentele/conferinţele organizate de CSDE, ARDAE şi partenerii acestora-interacţionând astfel cu specialişti din domeniu;
– recompensarea cu materiale (cărţi, reviste) publicate de către editurile partenere.

DOCUMENTE NECESARE
– scrisoare de intenţie;
– CV în format european în limba română;
– copia actului de identitate;
– copia adeverinţei de student/masterand/doctorand/absolvent sau a unui act care dovedeşte afilierea instituţională;
– facultativ, copie după scrisoarea de recomandare din partea unui profesor, semnată şi conţinând datele de contact ale semnatarului.

Candidaţii trebuie să fie cel puţin înscrişi în anul al doilea, la nivel de studii de licenţă.

Stagiarul are obligaţia de a verifica posibilitatea recunoaşterii stagiului de practică de către instituţia unde îşi desfăşoară activitatea.

Dosarele se depun la sediul Institutului de Cercetări Juridice
Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, et. 4-„Casa Academiei”
Tel: 0752 124 539 sau 021 318 81 30
Fax: 021 318 24 53

Se pot trimite prin e-mail la adresa mihai.sandru@csde.ro următoarele documente: CV-ul şi scrisoarea de intenţie, urmând ca în ziua programată pentru interviu, dosarul să fie completat cu înscrisurile specificate mai sus.

Procesul de selecţie cuprinde două etape eliminatorii: selecţia pe bază de dosar şi interviu.

Vor fi contactate pentru interviu doar persoanele al căror dosar a fost selectat.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la adresa de e-mail: mihai.sandru@csde.ro

* Anunțul expiră la data de 14 octombrie 2013