2.663 citiri

INTACT MEDIA GROUP recrutează Junior Lawyer


intact media group

INTACT MEDIA GROUP recrutează In-House Junior Lawyer.

RESPONSABILITĂŢI
– realizarea procedurilor în faţa instanţelor judecătoreşti prin depunerea, urmărirea şi susţinerea dosarelor;
– redactarea documentelor necesare în relaţia cu instanţele de judecată sau diversele instituţii;
– menţinerea legăturii cu instituţiile de specialitate (notariate, birouri de avocatură, Registrul Comerţului, Oficiul de Cadastru şi Carte Funciară etc.);
– întocmirea documentelor juridice (contracte, notificări, adrese, referate, împuterniciri etc) conform drafturilor existente;
– efectuarea formalităţilor prevăzute de lege (depunerea documentelor) privind: înscrierea de menţiuni la Registrul Comerţului; înregistrarea mărcilor la OSIM; depunerea cererilor de executare silită la executorul judecătoresc, a hotărârilor definitive şi irevocabile ce pot fi puse în executare silită ori a altor titluri executorii;
– depunerea de: documente juridice (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, etc) la instanţele judecătoreşti, de cereri la Instituţii de Stat pentru eliberarea unor acte oficiale, necesare activităţii companiei;
– monitorizarea legislaţiei relevante în activitatea companiei şi informarea asupra modificărilor legislative;
– monitorizarea portalurilor instanţelor de judecată;
– înregistrarea, evidenţa şi arhivarea dosarelor, contractelor şi corespondenței, litigiilor juridice (circuit documente, expediere contracte către parteneri, evidenţă returnare documente, evidenţă durată contracte, etc.);
– redactarea de hotărâri A.G.A.;
– redactarea proiectelor de contracte (civil, comercial, etc.) în baza unor drafturi existente.

CERINŢE
– avocat stagiar;
– experienţă în domeniul consultanţei juridice şi reprezentării în faţa instanţelor judecătoreşti;
– excelente cunoştinţe juridice (drept civil şi societar, precum şi de drept procesual civil);
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);
– limba Engleză – nivel avansat scris;
– foarte bune abilităţi de comunicare, relaţionare; abilitatea de a lucra în echipă; negociere;
– iniţiativă, spirit organizatoric, orientare spre rezultate.

Aşteptăm CV-ul dumneavoastră la adresa de email: cariere@intactmediagroup.ro

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi în vederea programării pentru interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 decembrie 2015