3.978 citiri

SOCIETATE PROFESIONALĂ CIVILĂ DE AVOCAŢI recrutează avocaţi


SOCIETATE PROFESIONALĂ CIVILĂ DE AVOCAŢI recrutează avocaţi colaboratori definitivi şi stagiari.

CERINŢE
– cunoştinţe juridice temeinice;
– logică juridică;
– cunoaşterea temeinică a limbii române şi capacitate de redactare cu acurateţe a lucrărilor;
– abilităţi de documentare, capacitate de analiză, sinteză şi de exprimare;
– cunoştinţe avansate operare PC;
– atitudine corespunzătoare profesiei de avocat, incluzând ţinută corespunzătoare, buna-crestere, răbdare;
– cunoaşterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV în limba română şi/sau engleză, scrisoare de intenţie în limba română şi/sau engleză, diplomă de licenţă sau adeverinţă care ţine loc de diplomă, foaia matricolă cu rezultatele obţinute în timpul facultăţii, dovada admiterii în baroul de avocaţi sau dovada validării înscrierii la examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, la adresa de e-mail: hr@romanialawoffice.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 octombrie 2016