2.918 citiri

PADURARU BONCU GRIGORIU organizează internship


Paduraru Boncu Grigoriu

PADURARU BONCU GRIGORIU recrutează absolvent al Facultății de Drept sau student în anii terminali la Facultatea de Drept pentru colaborare.

Căutăm colaboratori bine pregătiţi și entuziaști.
Oferim îndrumare profesională.

CERINȚE
– absolvent al Facultății de Drept sau student în anii terminali la Facultatea de Drept, dornic să acumuleze experiență, cunoștințe juridice și tot ceea ce presupune profesia de avocat;
– cunoștințe juridice-teoretice temeinice;
– dorință de a învăța și de a se perfecționa, capacitatea de a gândi și acționa responsabil;
– abilități în operare PC şi redactarea de acte/documente juridice;
– abilități în vederea documentării juridice;
– abilități de comunicare, exprimare coerentă și corectă, atât verbal, cât și în scris în limba română şi engleză.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactare de documente cu caracter juridic (cereri de chemare în judecată, întâmpinări, concluzii scrise, adrese și notificări);
– depunerea și ridicarea documentelor la/de la instanțele de judecată;
– informarea clienților cu referire la stadiul dosarului;
– documentarea în funcție de fiecare speță în vederea redactării lucrărilor actelor pentru instanță (studierea și selectarea legslației, doctrinei și practicii relevante);
– menținerea ordinii în cadrul dosarelor (aranjare acte în dosar și aranjare dosare);
– asistarea avocaţilor în cadrul întâlnirilor cu clienții.

Candidații interesați pot trimite CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție în limba engleză la adresa de e-mail: costiboncu@paduraruboncu.ro cu subiectul – internship.

Rugăm indicaţi adresă de contact: e-mail, telefon.
Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Anunţul este valabil pentru Municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 13 decembrie 2016