4,211 citiri

DIRECŢIA SILVICĂ ILFOV recrutează consilier juridic

romsilva

DIRECȚIA SILVICĂ ILFOV cu sediul în str. Petricani nr. 9A, sector 2 Bucureşti, organizează în data de 15.05.2019, începând cu orele 09:00, la sediul acesteia, concurs/examen pentru ocuparea unui post de consilier juridic în cadrul unităţii, pe durată determinată respectiv pe perioada cât titularul postului are contractul individual de muncă suspendat pentru creşterea copilului.

CONCURSUL ARE LOC ÎN CONDIȚII DE MAXIMĂ TRANSPARENȚĂ!

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun în perioada 01.04.2019-09.05.2019 la sediul Direcției Silvice Ilfov.

Condiţiile generale şi cele specifice de participare la concurs/examen, precum și tematică şi bibliografia sunt disponibile atât la sediul Direcţiei Silvice Ilfov, cât şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva http://www.rosilva.ro / Informare publică / Oportunități angajare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei Silvice Ilfov, tel. 0212332416.

Anunțul este valabil pentru județul Ilfov şi municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 19 mai 2019