3,823 citiri

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocat definitiv

CDRS

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocat definitiv.

CERINŢE PROFESIONALE
– avocat definitiv, cu cunoştinţe temeinice de drept civil şi procesual civil, drept comercial şi societar, experienţă privind procedurile de la registrul comerţului;
– precizie şi acurateţe în redactarea actelor – judiciare sau societare – şi contractelor;
– atenţie la detalii, profesionalism, eficienţă şi responsabilitate, rezistenţa la stres, spirit de echipă, iniţiativă, capacitatea de relaţionare cu clienţii;
– flexibilitate în programul de lucru în cazul unor eventuale necesităţi urgente ale S.C.A.;
– disponibilitatea la deplasări în ţară pentru una sau mai multe zile, pentru a participa la termene de judecată sau şedinţe de lucru;
– cunoaşterea limbii italiene scris şi vorbit (sau disponibilitatea de a o învăţa în 2-3 luni) şi engleză juridică.

RESPONSABILITĂŢI
– activităţi de consultanţă juridică, cât şi de reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor în materie civilă, comercial şi societar, recuperări de creanţă, executări silite, raporturi între profesionişti, litigiile derivate din raporturile contractuale;
– redactarea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, contestațiilor, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, căilor de atac şi întocmirea dosarelor pentru instanţă;
– analizarea şi redactarea contractelor sau actelor societare;
– redactare opinii juridice;
– urmărirea modificărilor legislative;
– orice alte activităţi specifice profesiei, conform solicitărilor clienţilor.

OFERTĂ
Bonusurile şi beneficiile se discută la interviu în funcţie de experienţă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa de e-mail: office@cdrs.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2019