5.716 citiri

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează consilier juridic


CONSILIUL CONCURENȚEI organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice vacante de execuție de Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, în cadrul Direcţiei Juridic-Contencios.

Concursul de recrutare se organizează la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, după cum urmează:
1. în data de 24.06.2019 – ora 10:00 – probele suplimentare de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză şi cea practică de testare a cunoştinţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei se testează – (conform nivelului prevăzut în cadrul condiţiilor de participare). Evaluarea acestor probe se va face prin calificativul “admis”/ ”respins”. Numai candidaţii declaraţi “admis” la probele elimintorii vor susţine proba scrisă;
2. în data de 25.06.2019 ora 10:00 – proba scrisă. Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Consiliului Concurenţei în perioada 24.05.2019 – 12.06.2019.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – 1 post, în cadrul Direcţiei Juridic-Contencios:
– condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
– să cunoască o limbă de circulaţie internaţională (engleză): scris, citit şi vorbit – (nivel mediu);
– cunoştinţe de operare pe calculator: (Word, Excel şi Internet) – (nivel mediu);
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.

Condiţiile de participare şi desfăşurare ale concursului de recrutare, atribuţiile prevăzute în fişa postului şi bibliografia corespunzătoare sunt afişate la sediul şi pe site-ul Consiliului Concurenţei www.consiliulconcurentei.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0376/611.728, persoană de contact – Corneliu – Ioan ISTRATE – expert superior, e-mail:
cornel.istrate@consiliulconcurentei.ro sau la sediul Consiliului Concurenţei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 iunie 2019