5,307 citiri

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează inspectori de concurenţă

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unor funcţii publice de specialitate vacante, după cum urmează:

1 post – inspector de concurenţă, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Direcţiei Juridic-Contencios;
3 posturi – inspector de concurenţă, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcţiei Juridic-Contencios.

Concursul se organizează la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, după cum urmează:

– în data de 03.06.2019 – ora 09:30 – probele eliminatorii de testare a competenţelor lingvistice de comunicare în limba engleză şi o probă practică de testare a cunoştinţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei – (conform nivelului prevăzut în cadrul condiţiilor de participare). Evaluarea acestor probe se va face prin calificativul “admis”/”respins”. Numai candidaţii declaraţi “admis” la proba elimintorie vor susţine proba scrisă;
– în data de 04.06.2019 ora 10:00 – proba scrisă. Interviul se va susţine în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Consiliului Concurenţei în perioada 03.05. – 22.05.2019.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Inspector de concurenţă, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Direcţiei Juridic-Contencios – 1 post: condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau – echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
– să cunoască o limbă de circulaţie internaţională (engleză): scris, citit şi vorbit – (nivel mediu);
– cunoştinţe de operare pe calculator: (Word, Excel şi Internet) – (nivel mediu);
– condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată;
– vechime în specialitatea studiilor: 0 ani.

Inspector de concurenţă, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcţiei Juridic-Contencios – 3 posturi: condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, r2, cu modificările şi completările ulterioare;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau – echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
– să cunoască o limbă de circulaţie internaţională (engleză): scris, citit şi vorbit – (nivel mediu);
– cunoştinţe de operare pe calculator: (Word, Excel şi Internet) – (nivel mediu);
– condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea funcţiei publice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, conform art. 71 alin. (1) din Legea nr. 21/1996, republicată;
– vechime în specialitatea studiilor: 1 an.

Condiţiile de participare şi desfăşurare ale concursului de recrutare, atribuţiile prevăzute în fişa postului şi bibliografia corespunzătoare sunt afişate la sediul şi pe site-ul Consiliului Concurenţei www.consiliulconcurentei.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0376/611.728, persoană de contact – Corneliu – Ioan ISTRATE – expert superior, e-mail:
cornel.istrate@consiliulconcurentei.ro sau la sediul Consiliului Concurenţei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 mai 2019