PRIME INSOLV PRACTICE recrutează practician în insolvență

PRIME INSOLV PRACTICE recrutează practician în insolvență.

PRIME INSOLV PRACTICE S.P.R.L. este o echipă dinamică, concentrată spre diverse strategii aplicate personalizat pentru fiecare debitor în parte pentru a finaliza cu succes proiectul şi a ajunge la dezideratele propuse.

CANDIDATUL IDEAL
– practician în insolvență înscris în Tabloul UNPIR;
– experiență de minim 3 ani în domeniul insolvenței, precum și cunoștințe juridice solide şi capacitate de a rezolva probleme de ordin juridic/economic în cazurile şi situaţiilor încredinţate spre rezolvare;
– bun cunoscător al legislației în vigoare, în special cea a procedurii insolvenţei;
– cunoștințe de operare PC (Pachet Microsoft Office);
– cunoștinte solide de limba engleză;
– abilități organizatorice și de planificare, capacitate de organizare, analiză și sinteză;
– rezistență la stres și atenție distributivă;
– disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu;
– adaptabilitate, perseverență, bune abilități de comunicare;
– transparență și un cod de conduită etică.studii superioare de specialitate, juridice/economice;
– cunoştinţe solide de legislaţie internă şi europeană;
– orientare către rezultate, cu simţ de răspundere;
– abilităţi de analiză şi sinteză.

DESCRIEREA JOBULUI
– identificarea măsurilor optime de recuperare a creanțelor și depunerea diligențelor pentru realizarea acestora atât pe cale amiabilă, cât și utilizând procedurile judiciare;
– întocmirea diverselor adrese, notificări, somații către clienții societății, precum și către alte persoane fizice și/sau juridice de drept privat sau publice;
– depunerea și ridicarea documentelor, precum și studierea dosarelor aflate pe rol în instanță;
– reprezentarea în fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești sau a altor instituții;
– monitorizarea dosarelor de insolvență pe Buletinul Procedurilor de Insolvență și portalul instanțelor de judecată;
– desfășurarea negocierilor atât cu clienți ai Companiei, cât și cu diferiți terți, în procesul de recuperare al creanțelor;
– verificarea și redactarea actelor cu caracter juridic;
– colaborarea cu instituții de stat și private pentru buna rezolvare a problemelor de natură juridică;
– administrarea şi lichidarea judiciară în baza prevederilor Legii 85/2014 cu completările şi modificările ulterioare a unor societăţi comerciale de dimensiuni mari în ceea ce priveşte patrimoniul, cuantumul creanţelor de recuperat, numărul de personal şi domeniul de activitate;
– supravegherea procedurii de reorganizare judiciară pe baza Legii nr. 85/2014 cu completările şi modificările ulterioare a unor societăţi aflate în dificultate financiară;
– administrarea unui număr mare de proceduri de insolvenţă privind firmele de dimensiuni mici aflate în dificultate.
– reprezentarea intereselor societăţii în faţa instanţelor de judecată şi a altor instituţii ale statului;
– întocmirea documentelor juridice(cereri de chemare în judecată, întâmpinări, note scrise, notificări, adrese, împuterniciri, etc);
– efectuarea formalităţilor prevăzute de lege (depunerea documentelor) privind înscrierea de menţiuni la Registrul Comerţului.

BENEFICII
– mediu de lucru profesional și plăcut alături de o echipă tânără și dinamică;
– pachet salarial motivant.

DESCRIEREA COMPANIEI
PRIME INSOLV PRACTICE S.P.R.L. este o echipă dinamică, concentrată spre diverse strategii aplicate personalizat pentru fiecare debitor în parte pentru a finaliza cu succes proiectul şi a ajunge la dezideratele propuse.
Prime Insolv Practice SPRL îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2006 modificată şi aprobată prin Legea 254/2007 fiind membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă . Prime Insolv Practice SPRL şi-a demonstrat capacităţile sale de administrator/lichidator judiciar prin administrarea şi finalizarea procedurii de insolvenţă a unor importanţi agenţi economici aflaţi în imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau în incapacitate de plată.

Candidații pot trimite CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: office@primeinsolv.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 iulie 2024

GORUN & ASOCIAŢII recrutează Office Manager

GORUN & ASOCIAŢII SCA recrutează Office Manager cu experienţă pentru biroul din Bucureşti.

CERINŢE
– engleza şi româna (scris şi vorbit);
– cunoașterea altor limbi străine constituie un avantaj;
– cunoștințe operare calculator (Microsoft Office, Outlook, Internet);
– abordare responsabilă și proactivă în îndeplinirea sarcinilor date;
– capacitatea de a prioritiza volumul de muncă și de a face față termenelor limită strânse;
– un nivel ridicat de integritate și discreție în manipularea informațiilor confidențiale;
– iniţiativă în rezolvarea situaţiilor neaşteptate;
– îndeplinirea sarcinilor de secretariat privind dosarele instanțelor de judecată, Registrul Comerțului, notari, diferite autorități ale statului şi alte instituții;
– furnizarea de suport administrativ, inclusiv înregistrarea, distribuirea și gestionarea corespondenței de intrare și de ieșire, menținerea dosarelor;
– acordă suport în desfăşurarea activităţilor standard specifice unei firme de avocatură (procedurale) şi cu departamentul financiar-contabil;
– formatarea documentelor conform standardelor firmei;
– preluarea, filtrarea și redirecţionarea apelurilor telefonice;
– întâmpinarea cu protocol a vizitatorilor/clienţilor;
– asistență cu aranjamentele de călătorie;
– organizarea și menținerea calendarului de întâlniri a sălilor de ședințe;
– menținerea bazelor de date (de exemplu, detalii de contact ale clienților, întâlniri etc).

Așteptăm CV-ul dumneavoastră la adresa de mail: office@gpa-law.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 iulie 2024

BACIU PARTNERS is looking for an Executive Assistant

BACIU PARTNERS is currently looking for a colleague to join our administrative department, part of our Business Services.

ROLE
– performing secretarial tasks regarding filings with courts of law, Trade Register, notaries, external counsels and firms, various state authorities, other institutions;
– providing administrative support, including registration, distribution and handling of incoming and outgoing correspondence, maintaining files, binding documents;
– provide support in carrying out standard activities specific for a law firm (procedural) and with the financial-accounting department (invoices processing);
– formatting documents according to firm’s standards;
– answering, screening and routing landline phone calls;
– welcome visitors and assist with protocol;
– assisting with travel arrangements;
– organizing and maintaining the meeting rooms calendar of appointments;
– maintaining databases (e.g. client contact details, meetings).

PROFILE
– fluent English and Romanian (spoken and written);
– knowledge of other foreign languages is an advantage;
– computer skills (Microsoft Office, Outlook, Internet);
– responsible and proactive approach towards fulfilling given tasks;
– ability to prioritize workload and cope with tight deadlines;
– a high level of integrity and discretion in handling confidential information;
– initiative in resolving unexpected situations;
– previous experience in the professional services is not mandatory.

We are committed to respecting diversity, no matter the age, gender, race, identify or ethnic background and to give fair chances to all candidates.

WHAT WE OFFER
– competitive remuneration and annual bonus based on performance and transparent evaluation;
– medical services package;
– friendly environment, with an enthusiastic beat, designed to nurture your desire to boost your own professional identify and find your voice as part of a highly reputable Romanian independent law firm;
– mentoring and constant feedback from professionals recognized as leading individuals in their fields of activity,

ARE WE A MATCH? LET’S CONNECT!
We are looking forward to receiving your CV at hr@baciupartners.ro
Subject line: Executive Assistant
When applying for the role and contact us, kindly note that your data will be processed according to BACIU PARTNERS Privacy Policy.
All information will be treated with strict confidentiality.

ABOUT US
BACIU PARTNERS is a business law firm that stands out thanks to its enthusiastic spirit for providing rapid, accessible, and genuinely useful legal assistance. Our reputation in the Romanian legal market is that of a provider of outstanding services and being the first to signal and answer genuinely difficult questions in our particular areas of expertise, all with strong regulatory content. Our goal is to foster a collaborative professional environment and to contribute our respective distinctive voices to the unique and unmatchable sound of BACIU PARTNERS, the sound of knowledge.
BACIU PARTNERS is the umbrella brand for BACIU & ASOCIATII Law Firm, BACIU BENDE IP SRL and BPARTNERS 360 REGULATORY SRL.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 iulie 2024

POPESCU & ASOCIAŢII recrutează asistent/ă recepție

POPESCU & ASOCIAȚII recrutează asistent/ă | secretar/ă recepție.

RESPONSABILITĂȚI
– coordonează corespondența primită prin e-mail, curier, poștă (înregistrare și repartizare);
– asigură și este responsabil/ă de expedierea, în bune condiții, a corespondeței din companie;
– preia și redirecționează apelurile telefonice;
– îndeplineşte activități de protocol (se asigură că sălile de întâlnire sunt pregătite, întâmpină clienții și îi îndrumă în sălile de întâlnire, etc);
– îndosariază și arhivează documentele companiei;
– asigură activitatea administrativă a societății;
– întocmeşte și actualizează diferite situații interne derivate din specificul activității societății;
– asigură păstrarea registrului unic de intrări/ieșiri al documentelor;
– copiază/redactează/tehnoredactează/scanează diferite documente;
– stabilește necesarul de consumabile pentru companie și gestionează aprovizionarea (papetărie, protocol, alte materiale consumabile);
– transmite periodic informări cu privire la stadiul dosarelor și informațiile obținute;
– îndeplineşte orice alte atribuții aferente postului, colaborează îndeaproape cu avocații societății.

CERINȚE
– studii superioare;
– capacitatea de a respecta cerințele și termenele de predare a lucrărilor;
– capacitate de planificare, organizare și prioritizare a sarcinilor;
– capacitatea de a lucra atât individual, cât și în echipă;
– experiență în utilizarea programelor MS Office;
– cunoașterea limbii engleze, nivel mediu;
– experiență, minim un an, pe un rol administrativ similar;
– disponibilitatea de a lucra exclusiv de la birou;
– experiența într-o societate de avocatură reprezintă un avantaj.

BENEFICII
– pachet salarial atractiv, în concordanță cu experiența acumulată până în prezent;
– mediu de lucru plăcut, alături de oameni care încurajează dezvoltarea profesională continuă;
– birou amplasat central, în zona Piața Victoriei.

POPESCU & ASOCIAȚII este firma de avocatură din prima linie, cu experiență dovedită în consultanța juridică, precum și ariile litigiilor și dreptului penal. Societatea și avocații săi sunt clasați în toate clasamentele directoarelor juridice prestigioase precum Legal 500, Chambers & Partners, IFLR 1000, ITR World Tax, Benchmark Litigation.

În 2023, compania a primit titlul Eastern Europe Firm of the Year în cadrul Women in Business Law Awards EMEA de la Londra.

Dacă doriți să faceți parte din echipa noastră, așteptăm CV-ul la adresa cariere@popescu-asociatii.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 10 iulie 2024

SYNERGY PARTNERS recrutează practicieni în insolvență

SYNERGY PARTNERS S.P.R.L. recrutează practicieni în insolvență.

SYNERGY PARTNERS S.P.R.L. este o societate profesională înregistrată în Registrul Formelor de Organizare a UNPIR sub nr. 2A1387/27.01.2023, cu sediul în București.
Suntem specializați în gestionarea procedurilor de insolvență și oferim servicii complete de administrare judiciară și consultanță juridică, având o echipă de colaboratori și experți cu vastă experiență.
Suntem o echipă tânără și entuziastă, care pune mare preț pe un mediu de lucru plăcut și colaborativ. La SYNERGY PARTNERS S.P.R.L., credem că succesul vine din pasiunea pentru ceea ce facem și din dorința de a învăța și de a ne dezvolta continuu. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă dinamic, unde ideile tale sunt apreciate și unde ai ocazia să te implici în proiecte interesante și variate, te așteptăm alături de noi!

CERINȚE
– absolvent de studii superioare în domeniul juridic;
– practician în insolvență înscris în Tabloul UNPIR;
– cunoașterea aprofundată a legislației în vigoare, în special a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
– abilități excelente de comunicare și lucru în echipă;
– capacitate de analiză și sinteză, orientare către soluții și detalii;
– permis de conducere categoria B și disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu;
– cunoașterea limbii engleze reprezintă un avantaj.

RESPONSABILITĂȚI
– gestionarea și coordonarea procedurilor de insolvență și faliment;
– redactarea și revizuirea documentației juridice specifice;
– consilierea și reprezentarea clienților în cadrul procedurilor de insolvență;
– întocmirea rapoartelor de activitate și a planurilor de reorganizare;
– participarea la ședințele de judecată și la întâlnirile cu creditorii și debitorii;
– monitorizarea implementării planurilor de reorganizare și evaluarea periodică a progresului.

BENEFICII
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de profesioniști dedicați și tineri;
– posibilitatea de dezvoltare profesională continuă prin acces la traininguri și seminarii de specialitate. Susținem orice inițiativă de dezvoltare personală și profesională;
– un mediu de lucru dinamic și colaborativ.

CUM SĂ APLICI
Candidații interesați sunt rugați să trimită CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: synergy.insolventa@gmail.com sau office@synergypartners.ro până la data de 30 iunie 2024, sau să ne contactați direct la Tel: 0754.264.399.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 iulie 2024

NOTABILIS recrutează secretar notarial

NOTABILIS recrutează secretar notarial.

Tipul postului: normă întreagă

CERINȚE
– experiență de minimum 3 ani într-un birou notarial este obligatorie;
– studii superioare, absolvent/ă al/a Facultății de drept;
– excelente abilități de comunicare și relaționare interumană (amabilitate și deschidere față de clienți, răbdare, atenție la detalii, capacitate de organizare);
– capacitatea de a rezolva probleme multiple în același timp;
– seriozitate și discreție cu privire la datele prelucrate;
– cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Office-Word, Excel, Adobe) rapiditate și acuratețe în redactarea documentelor;
– integritate morală și profesională;
– rigurozitate în respectarea cu acuratețe a termenelor limită și a sarcinilor;
– verificări și înscrieri în registrele notariale INFONOT și Eterra;
– bună cunoaștere a procedurilor notariale, a registrelor de evidență notarială și a registrelor electronice notariale;
– arhivare.

DESCRIEREA POSTULUI
– redactarea proiectelor de acte notariale: declarații, legalizări, procuri, diferite tipuri de contracte, succesiuni, divorțuri etc;
– pregătirea documentelor necesare întocmirii acestor acte;
– finalizarea actelor pentru a fi semnate;
– interogare și înscriere în registrele notariale naționale;
– înscrierea actelor în registrele notariale aflate la sediul biroului;
– realizarea relației directe cu publicul într-un mod deschis, amabil și profesionist;
– întocmirea mapelor respectivelor documente/proceduri notariale pentru a fi arhivate;
– facturare;
– corespondență.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un email conținând Curriculum Vitae cu fotografie și scrisoare de intenție la următoarea adresă: office@notabilis.com
Numai candidații selectați pe baza CV-ului și a scrisorii de intenție vor fi invitați la interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 iunie 2024

BIROU NOTARIAL recrutează operator calculator

BIROU NOTARIAL recrutează operator calculator cu experienţă minim 5 ani în domeniu.
Oferim salariu atractiv şi condiţii excelente pentru desfăşurarea activităţii într-un mediu profesionist, plăcut şi organizat.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la nr: 0721 264 818.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 mai 2024

SPRING LAWYERS recrutează Front Office Manager

Echipa SPRING LAWYERS recrutează Front Office Manager.

Oferim un mediu plăcut de activitate şi dezvoltare, stabilitate, condiţii financiare deosebit de avantajoase dar şi alte beneficii.
  
LUCRÂND CU NOI VEI BENEFICIA DE
– un loc de muncă stabil într-o companie cu vechime în piaţă aflată în continuă expansiune;
– mediu de lucru plăcut şi relaxant într-o locaţie exclusivistă în Bucureşti.
 
Dacă îţi doreşti să faci parte din echipa noastră şi ai cunoştinţe juridice necesare derulării activităţii specifice într-o casă de avocatură, te rog să trimiţi CV-ul tău la adresa noastră de e-mail: office@springlawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 24 mai 2024

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII recrutează secretară

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII Bucureşti recrutează secretară pe perioadă nedeterminată şi cu jumătate de normă.

CANDIDATUL IDEAL ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE CONDIȚII
– cunoştinţe foarte bune de operare PC (MS Office, Internet);
– cunoştinţe de limba engleză obligatoriu;
– abilităţi avansate de comunicare, relaţionare şi organizare, atenţie la detalii;
– capacitate de concentrare pe priorităţi;
– seriozitate, confidenţialitate, punctualitate;
– program de lucru part-time: 14:00 – 18:00.

RESPONSABILITĂȚI
– scanare, copiere, redactare, arhivare, formatare, traducere documente;
– gestionarea corespondenţei/apelurilor telefonice;
– transmitere documente prin curier/poştă;
– înregistrare/preluare documente la instanțe şi alte autorităţi;
– evidenţa dosarelor în lucru, informări cu privire la stadiul acestora, verificarea portalului instanțelor de judecată, obţinere certificate online;
– diferite comenzi: publicaţii, papetărie, produse protocol;
– rezervări, programări întâlniri.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: nicoleta.giura@bnt.eu
Poziția este pentru biroul din Bucureşti al SPARL Gilescu Văleanu & Partenerii.

DESCRIEREA COMPANIEI
Gilescu Văleanu & Partenerii oferă consiliere clienţilor naţionali şi internaţionali, în primul rând cu privire la fuziuni şi achiziţii, drept imobiliar şi al construcţiilor, drept bancar şi financiar, dreptul muncii şi dreptul concurenţei. Avocaţii birourilor noastre din România au atât experienţă internaţională cât şi locală, şi sunt apreciaţi de clienţi pentru abordarea orientată spre business şi dăruirea pentru excelenţă.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 mai 2024

INFINEXA RESTRUCTURING recrutează practician în insolvență

INFINEXA RESTRUCTURING recrutează practician în insolvență.

Alătură-te echipei noastre ca Practician în Insolvență și devino o parte esențială în misiunea noastră de a reda speranța și a reconstrui afacerile. La Infinexa, căutăm persoane dedicate, care să împărtășească pasiunea noastră pentru profesionalism, integritate și inovație.
În rolul acesta, vei avea oportunitatea de a lucra alături de o echipă de experți, folosind abordări inovatoare pentru a identifica cele mai bune soluții de salvare a business-urilor aflate în dificultate. Dacă ai o înclinație naturală pentru rezolvarea problemelor complexe, vrei să descoperi domenii de activitate cât mai diversificate și ești motivat de ideea de a face o diferență reală, te invităm să te alături călătoriei noastre.

Ceea ce îți garantăm este că nu te vei plictisi pe parcursul călătoriei alături de noi, vei cunoaște oameni din toate domeniile de activitate, oameni de la care vei avea de învățat și care te vor provoca în permanență să evoluezi pentru a face față provocărilor. Experiența alături de noi și de provocările clienților noști îți va îmbogății expertiza și îți va permite să ai o privire de ansamblu asupra unei game variate de domenii care poate reprezenta un plus în orice îți vei propune pentru viitor.

CERINŢE
– practician în insolvență înscris în Tabloul UNPIR sau Avocat înscris în Tabloul UNBR cu experiență de minim 2 ani;
– bun cunoscător al legislației în vigoare, îndeosebi Legea 85/2014, Legea 31/1990, Noul Cod Civil și Noul Cod de Procedură Civilă;
– experiența juridică relevantă în gestionarea dosarelor de restructurare sau insolvență reprezintă un avantaj;
– experiența juridică relevantă în materie comercială reprezintă un avantaj;
– abilități de comunicare și lucru în echipă;
– capacitate de planificare și organizare;
– cunoaşterea limbii engleze la un nivel avansat.

RESPONSABILITĂȚI
– asigură consultanța juridică și reprezintă societatea în fața instanțelor judecătorești și în raporturile cu autoritățile publice, cu societățile din portofoliu, precum și în relația cu creditorii;
– întocmeşte toate documentele aferente unei proceduri de restructurare / insolvență;  
– oferă celorlalți colegi suport în desfășurarea procedurilor specifice insolvenței din punct de vedere juridic.

CE OFERIM
– un mediu de lucru modern, plin de vigoare, ce are în spate o echipă tânără, dinamică şi motivată;
– pachet salarial atractiv, revizuibil anual în concordanță cu volumul de lucru, nivelul de implicare și nivelul de know-how aplicat asupra – activității profesionale desfășurate;
– oportunitatea de a te implica în elaborarea și punerea în practică a unor soluții juridice și economice inovatoare care să ducă la reinserția în circuitul economic a unor companii românești de top, aflate în prezent în dificultate;
– mentorat și suport profesional în vederea dezvoltării carierei juridice.

DESPRE INFINEXA
INFINEXA RESTRUCTURING SPRL a fost fondată în anul 2022 de către practicieni cu o vastă experiență în restructurare și insolvență. Misiunea Infinexa este de a clădi un sistem antreprenorial sănătos, în care eșecul reprezintă cea mai bună oportunitate de a învăța, aceasta fiind calea spre afaceri sănătoase și sustenabile.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul către adresa de e-mail: cariere@infinexa.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 13 mai 2024

DAVID, AVRĂMIȚĂ & ASOCIAȚII recrutează secretară

Societatea Civilă de Avocaţi DAVID, AVRĂMIȚĂ & ASOCIAȚII, cu sediul în București, Sector 3, Bdul Unirii nr. 72, recrutează secretară.

Candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe foarte bune de operare PC și să fie persoane organizate și cu atenție la detalii.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită un CV, însoţit de o scrisoare de intenţie, la adresele de e-mail: c.avramita@dalaw.ro a.david@dalaw.ro, b.hudisteanu@dalaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 23 mai 2024

Dr. Max România recrutează Legal Manager

Dr. Max România recrutează Legal Manager.

Facem echipă împreună!

Dr. Max România este în căutarea unui Legal Manager în cadrul Departamentului Juridic, Head Office București.

CARE SUNT RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI?
– vei acorda suport juridic departamentelor care gestionează procese operaţionale, revizuire contracte, puncte de vedere, opinii juridice;
– vei colabora cu celelalte departamente pentru desfășurarea optimă a activității;
– vei realiza rapoarte, la solicitarea managerului direct sau pentru managementul companiei.

CE AȘTEPTĂM DE LA TINE?
– să ai studii superioare finalizate (domeniul juridic);
– să ai minim 5 ani experiență în domeniul juridic (experiența în industria farmaceutică sau retail reprezintă avantaj);
– să ai cunoștințe avansate despre activitățile și practicile legislative;
– să ai excelente abilități de comunicare și relaționare;
– să ai abilități de prioritizare, organizare și atenție la detalii;
– să ai competențe de rezolvare a problemelor și să ai focus pe identificarea de soluții;
– să ai o bună capacitate de analiză și sinteză;
– să ai o atitudine proactivă;
– să ai cunoștințe avansate de MS Office (Excel, Word);
– să ai cunoștințe avansate de limba engleză.

CE ÎȚI OFERIM?
– mediu de lucru într-o companie stabilă de distribuție și retail farmaceutic cu acoperire națională, în care punem preț pe deschidere și colaborare între colegi;
– oportunitatea de a-ți crește cariera, de a te dezvolta și de a promova alături de o echipă de profesioniști;
– mod de lucru hibrid;
– investiție în dezvoltarea profesională și personală cu ajutorul programelor de training de specialitate, soft skills, management, access la platforma e-learning și Bookster;
– pachet salarial format din salariu fix competitiv, bonusuri pentru recunoașterea performanței și portofoliu diversificat de beneficii;
– zile de concediu suplimentare în funcție de vechime, până la maxim 24 zile;
– zile libere și sprijin financiar pentru evenimentele importante din viața ta și a familiei;
– oferte speciale la achiziția de bunuri și servicii, asigurate de către partenerii companiei;
– pachet de servicii medicale la unul din cei mai mari furnizori de servicii medicale.

Dr. Max România, parte a Dr. Max Group, este unul dintre cele mai mari grupuri farmaceutice din România, care oferă servicii integrate de import, distribuție și retail farmaceutic, prin intermediul companiei Mediplus și a lanțului de farmacii Dr.Max. Suntem ghidați de valori precum: grijă, curaj, orientare către clienți și responsabilitate și credem cu tărie că doar împreună construim o zi de mâine mai sănătoasă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de e-mail: corina.tudorache@drmax.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 3 mai 2024

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII recrutează personal auxiliar

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII Timișoara recrutează în vederea angajării cu normă întreagă și pe perioadă nedeterminată personal auxiliar cu studii superioare.

CANDIDATUL IDEAL ÎNDEPLINEȘTE URMĂTOARELE CONDIȚII
– studii superioare;
– cunoștințe foarte bune de operare PC (Pachetul Microsoft Office, Internet);
– cunoștințe de limba engleză, obligatoriu; limba germană reprezintă un avantaj;
– abilități avansate de comunicare, relaționare și organizare, atenție la detalii;
– capacitate de concentrare pe priorități;
– seriozitate, confidențialitate, punctualitate.

RESPONSABILITĂȚI
– activități de scanare, copiere, redactare/formatare/traducere documente;
– înregistrarea documentelor la instanțe și alte autorități, preluarea unor documente de la aceste instituții;
– menținerea evidenței dosarelor în lucru și transmiterea de informări cu privire la stadiul acestora, inclusiv prin verificarea portalului instanțelor de judecată;
– efectuarea de operațiuni în diverse registre ale autorităților naționale;
– organizarea și arhivarea înscrisurilor cu caracter juridic și menținerea evidenței registrelor societății;
– redactarea de informări și notificări succinte;
– pregătirea, înregistrarea, transmiterea și urmărirea corespondenței societății;
– recepționarea apelurilor și redirecționarea acestora către departamentele din cadrul societății;
– activități de protocol.

Candidații interesați pot trimite CV-ul însoțit de o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: adela.fara@bnt.eu

DESCRIEREA SOCIETĂȚII
bnt attorneys in CEE în România oferă servicii de consultanță juridică atât clienților naționali cât și celor internaționali, în primul rând cu privire la fuziuni și achiziții, drept imobiliar și al construcțiilor, drept bancar și financiar, dreptul muncii și dreptul concurenței.
Biroul principal din România al societății bnt attorneys în CEE este situat chiar în centrul Bucureștiului, iar cel de-al doilea birou din România se află la Timișoara și coordonează activitățile din vestul țării, fiind situat într-una dintre clădirile istorice emblematice ale Timișoarei, chiar în inima frumosului centru istoric al orașului.

Anunțul este valabil pentru municipiul Timișoara.

* Anunțul expiră la data de 29 aprilie 2024

A&A CONSULTANTS recrutează practician în insolvență

A&A CONSULTANTS SPRL, specializată în domeniul insolvenței, recrutează practician în insolvență definitiv.

Candidatul va fi responsabil de reprezentarea societății în calitatea sa de administrator/lichidator judiciar, atât în fața instanțelor de judecată, cât și în relație cu toate celelalte părți implicate sau de interes în cadrul procedurii insolvenței.
Candidatul trebuie să aibă abilitatea de a redacta și susține orice act de procedură aferent dosarelor aflate în portofoliul societății.

RESPONSABILITĂȚILE PRINCIPALE INCLUD
– gestionarea și monitorizarea cazurilor de insolvență în conformitate cu legislația în vigoare;
– asigurarea conformității cu termenele și procedurile stabilite;
– reprezentare în instanță;
– colectarea și analiza informațiilor relevante pentru fiecare caz;
– redactarea documentelor legale și a rapoartelor necesare;
– comunicarea eficientă cu clienții, creditori, și alte părți implicate în procedura de insolvență.

CERINȚE
– practician în insolvență definitiv înscris în Tabloul UNPIR;
– experiență anterioară în domeniu de minim 3 ani;
– cunoștințe solide de legislație și proceduri în domeniul insolvenței și a dreptului comun;
– abilități de comunicare orală și lucru în echipă;
– capacitatea de a lucra sub presiune și de a gestiona eficient mai multe proiecte simultan;
– cunoștințe avansate de utilizare a computerului și a programelor de birou;
– cunoștințe de limba engleză la nivel conversațional.

Dacă sunteți interesat și îndepliniți cerințele de mai sus, vă rugăm să trimiteți un CV la adresa de e-mail insolventa@avanastasescu.ro, până la data de 11.04.2024.
Doar candidații selectați pentru interviu vor fi contactați.
Vă mulțumim pentru interesul manifestat față de poziția propusă!

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 aprilie 2024

SPRING LAWYERS recrutează specialist | Fond funciar

Echipa SPRING LAWYERS recrutează specialist în Fond funciar.

Oferim un mediu plăcut de activitate şi dezvoltare, stabilitate, condiţii financiare deosebit de avantajoase dar şi alte beneficii salariale, posibilitatea de a activa în majoritatea ariilor de practică şi de specializare în domeniile de interes.
  
LUCRÂND CU NOI VEI BENEFICIA DE
– schemă de onorarii motivante, beneficii salariale suplimentare şi alte facilităţi;
– un loc de muncă stabil într-o companie cu vechime în piaţă aflată în continuă expansiune;
– posibilitate de colaborare cu avocaţi/profesionişti cu experienţă remarcabilă şi cu disponibilitate de a-ţi oferi îndrumare;
– mediu de lucru plăcut şi relaxant într-o locaţie exclusivistă în Bucureşti.

Calitatea de avocat constituie un avantaj la ocuparea postului.

Dacă îţi doreşti să faci parte din echipa noastră, te rog să trimiţi CV-ul tău la adresa noastră de e-mail: office@springlawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 martie 2024

MANCIU & ASSOCIATES recrutează secretară

MANCIU & ASSOCIATES recrutează secretară.

DESCRIERE
Cabinetul de Avocat Manciu Cătălin Adrian, cu o reputație solidă în domeniul juridic și un portofoliu impresionant de clienți, este în căutarea unei secretare dedicate și profesioniste pentru a se alătura echipei noastre din București. Acest rol este esențial pentru funcționarea eficientă a Biroului nostru și oferă oportunitatea de a lucra într-un mediu dinamic și respectat.

RESPONSABILITĂȚI
– gestionarea apelurilor telefonice și a corespondenței (e-mail, scrisori, pachete etc.);
– programarea întâlnirilor și a întrevederilor;
– asistarea avocaților în pregătirea documentațiilor și dosarelor pentru cazuri;
– organizarea și arhivarea documentelor;
– gestionarea agendei de lucru a avocatului titular;
– oferirea de asistență clienților și colaboratorilor.

CERINȚE
– experiența anterioară într-un rol similar este preferată;
– cunoștințe solide de operare PC (MS Office, Internet, aplicații de e-mail);
– abilități excelente de comunicare verbală și scrisă;
– cunoașterea limbii Engleze;
– capacitatea de a gestiona multiple sarcini simultan și de a prioritiza eficient;
– atenție la detalii și o abordare meticuloasă a sarcinilor;
– discreție și capacitatea de a gestiona informații confidențiale;
– cel puțin studii medii, studiile superioare constituind un avantaj.

OFERIM
– un mediu de lucru profesionist și stimulativ;
– oportunități de dezvoltare profesională și personală;
– salariu competitiv și beneficii corespunzătoare experienței;
– abonament medical privat;
– program de lucru, de Luni până Vineri, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

CUM SĂ APLICAȚI
Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți CV-ul și o scrisoare de intenție prin e-mail la office@scpmanciu.ro
Menționați în subiectul email-ului „Aplicație Secretară – Numele Dvs.”. Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este data de 25.03.2024.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 martie 2024

MAREȘ & MAREŞ recrutează secretară front-desk

MARES

MAREȘ & MAREŞ recrutează secretară front-desk.

CERINȚE MINIME
– persoană activă, comunicativă, amabilă;
– cunoștințe de operare PC, MS Office (Word, Excel, etc.), Outlook și Internet;
– cunoștințe limba engleză;
– seriozitate, confidențialitate, punctualitate;
– atenție la detalii și abilități organizatorice.

Funcția de secretară front-desk ar putea implica și atribuții administrative de nivel managerial.
Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae cu fotografie sau o scrisoare de intenție la adresa de e-mail: careers@mares.ro

Interviul va avea loc la sediul firmei.

DESPRE MAREȘ & MAREȘ
Fondată în 2006, Mareș & Mareș a evoluat continuu, ajungând în prezent lider pe piața de drept penal al afacerilor din România.
Suntem o societate de avocați foarte apreciați și de încredere, cu sediul în București, având o expertiză de excepție în gestionarea cazurilor complexe de criminalitate economică și corupție.
Având o înțelegere profundă a sistemului judiciar din România, asigurăm asistență și reprezentare juridică unei game diverse de clienți, incluzând oameni de afaceri, executivi de top, antreprenori, politicieni, mari grupuri industriale, instituții financiare, precum și companii mari locale și internaționale.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 martie 2024

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS FOR COUNCIL OF EUROPE is recruiting an Assistant Lawyer

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS FOR COUNCIL OF EUROPE is recruiting an Assistant Lawyer – Romania.

Are you a young law graduate who wants to gain experience in an international Organisation working for human rights, democracy and the rule of law? Do you want to help the European Court of Human Rights to ensure respect for the human rights of 700 million Europeans? Dealing with applications alleging violations of the rights set out in the European Convention on Human Rights interests you? If so, this Programme may be the good opportunity for you.

WHO WE ARE
With over 2200 staff representing all its 46 member States, the Council of Europe is a multicultural Organisation. We all strive towards protecting human rights, democracy and the rule of law and our three core values – professionalism, integrity and respect – guide the way we work.

The European Court of Human Rights oversees the implementation of the European Convention on Human Rights in the member States. Individuals can bring complaints of human rights violations to the Strasbourg Court once all possibilities of appeal have been exhausted in the member State concerned. See the Court’s website for information about its activities.

The Council of Europe has its headquarters in Strasbourg (France) and has external presence in more than twenty countries. See here for more information about the Council of Europe external presence.

YOUR ROLE
As an Assistant Lawyer, you will assist more senior members of staff in the preparation of correspondence with applicants and draft decisions in standard form cases.
You will:
– examine and deal with applications in prima facie inadmissible cases and in cases which can be dealt with in a standard manner;
– draft decisions, minutes, reports, notes and other documents;
– attend the Court’s sessions and present applications;
– assist one or more experienced case-lawyers, where necessary, in the preparation of Chamber cases for examination by the Court.

The Junior Professional Programme opens the Council of Europe’s doors to people at the start of their career, giving them an opportunity to gain experience working with this pan-European institution. At the Court, you will benefit from regular working contact with staff members, assist senior colleagues with their daily work and benefit from the Council of Europe’s training programme, as well as deepening your knowledge of the Organisation. The length of employment of Junior Professionals is limited to a maximum of four years under this scheme.

WHAT WE ARE LOOKING FOR
You must:
– have a higher education degree in law obtained in Romania of a standard permitting access, either on the basis of qualifications or after passing a competitive examination, to the judicial administration or legal professions in Romania;
– after having obtained the relevant higher education degree in law, have a maximum of two years of relevant professional experience acquired in the legal field (preferably in the judicial service) in Romania or in international Organisations;
– have a very good knowledge of one of the two official languages of the Council of Europe (English, French) and the ability to draft legal texts therein clearly and precisely;
– have an excellent knowledge of Romanian (mother tongue level);
– be a citizen of one of the member States of the Council of Europe and fulfil the conditions for appointment to the civil service of that State;
– have discharged any obligation concerning national service (military, civil or comparable);
– not be the parent, child, stepchild or grandchild of a serving staff member of the Council of Europe;
– be under 35 years of age at the closing of the deadline for submission of applications for this vacancy notice.

DEMONSTRATE TO US THAT YOU HAVE THE FOLLOWING COMPETENCIES
Professional and technical expertise:
– thorough knowledge of the Romanian legal system and ability to handle cases arising in other jurisdictions;
– knowledge of European Union Law and of international law.
Drafting skills
Concern for quality
Planning and work organisation
Analysis and problem solving
Learning and development
Teamwork and co-operation
Adaptability

These would be an asset:
Results orientation
Communication
Decision making
Initiative

WHAT WE OFFER
If successful, you may be offered employment based on renewable fixed-term contracts for a maximum cumulated duration of four years at grade B3. You will receive a basic monthly gross salary of €4107 which is exempt from national income tax.

For more information on how to apply, please click the apply button.

Reference: e006/2024
Location: Strasbourg
Deadline: 04.03.2024

EURO BEST TEAM recrutează Lectori pentru Cursul de Pregătire Admitere INM/ Magistratură

EURO BEST TEAM extinde echipa de lectori pentru materiile Drept Penal, Drept Procedură Penală, Drept Civil, Drept Procedură Civilă.

CERINȚE SPECIFICE
– fost magistrat sau avocat cu experiență;
– bune abilități de comunicare și îndrumare didactică și învățare prin utilizarea grilelor de concurs;
– abilități digitale de bază privind utilizarea calculatorului și a platformelor online;
– experiența în mediul universitar este un avantaj;
– diplomă de Formator (certificat recunoscut Ministerul Muncii).

AVANTAJE
– colaborare pe termen lung;
– integrarea în echipa de profesioniști cu experiență;
– onorariu motivant.

Pentru a aplica la un post de lector în domeniul pregătirii pentru admitere în INM/Magistratură, vă rugăm să trimiteți Cv-ul dumneavoastră la adresa: cariera@eurobestteam.ro

Pentru detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon 0756 065 296.

* Anunțul expiră la data de 4 martie 2024

CONFIDES recrutează contabil

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ CONFIDES recrutează contabil.

CERINŢE
– minim 5 ani experiență;
– utilizare avansată a programelor PC de birou;
– excelente abilități de comunicare și relaționare interumană (amabilitate și capacitatea de a rezolva probleme multiple în același timp);
– seriozitate și discreție cu privire la datele prelucrate.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae cu fotografie la adresa de e-mail: trifoi.doru@enp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 februarie 2024

INFINEXA RESTRUCTURING recrutează practician în insolvență

INFINEXA RESTRUCTURING recrutează practician în insolvență.

Candidatul ideal va fi responsabil de reprezentarea Infinexa Restructuring SPRL în calitatea sa de administrator/lichidator judiciar, precum și a companiilor aflate în portofoliu, atât în fața instanțelor de judecată, cât și în relație cu toate celelalte părți implicate sau de interes în cadrul procedurii insolvenței sau de restructurare.
Candidatul trebuie să aibă abilitatea de a redacta și susține orice act de procedură aferent dosarelor aflate în portofoliu.

CERINŢE
– practician în insolvență înscris în Tabloul UNPIR sau avocat înscris în Tabloul UNBR cu experiență de minim 2 ani;
– bun cunoscător al legislației în vigoare, îndeosebi Legea 85/2014, Legea 31/1990, Noul Cod Civil și Noul Cod de Procedură Civilă;
– experiența juridică relevantă în gestionarea dosarelor de restructurare sau insolvență reprezintă un avantaj;
– experiența juridică relevantă în materie comercială reprezintă un avantaj;
– abilități de comunicare și lucru în echipă;
– capacitate de planificare și organizare;
– cunoaşterea limbii engleze la un nivel avansat.

RESPONSABILITĂȚI
– asigură consultanța juridică și reprezintă societatea în fața instanțelor judecătorești și în raporturile cu autoritățile publice, cu societățile din portofoliu, precum și în relația cu creditorii;
– întocmeşte toate documentele aferente unei proceduri de restructurare/insolvență;  
– oferă celorlalți colegi suport în desfășurarea procedurilor specifice insolvenței din punct de vedere juridic.

CE OFERIM
– un mediu de lucru modern, plin de vigoare, ce are în spate o echipă tânără, dinamică şi motivată;
– oportunitatea de a te implica în elaborarea și punerea în practică a unor soluții juridice și economice inovatoare care să ducă la reinserția în circuitul economic a unor companii românești de top, aflate în prezent în dificultate;
– mentorat și suport profesional în vederea dezvoltării carierei juridice.

DESPRE INFINEXA
INFINEXA RESTRUCTURING SPRL a fost fondată în anul 2022 de către practicieni cu o vastă experiență în restructurare și insolvență. Misiunea Infinexa este de a clădi un sistem antreprenorial sănătos, în care eșecul reprezintă cea mai bună oportunitate de a învăța,
aceasta fiind calea spre afaceri sănătoase și sustenabile.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul către adresa de e-mail: office@infinexa.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 februarie 2024

MUȘAT & ASOCIAȚII | Consultanță Fiscală recrutează Tax Senior Consultant

MUȘAT & ASOCIAȚII | Consultanță Fiscală își extinde echipa cu un Tax Senior Consultant.

CALIFICĂRI NECESARE
– experiență practică dovedită de cel puțin 3 ani în consultanță fiscală;
– rezultate academice bune;
– bună cunoaștere a limbii engleze scrise și vorbite;
– cunoștințe de calculator (MS Office);
– bune abilități de comunicare, încredere în sine și dorință de a învăța;
– profesionalism și aplecare spre dezvoltare personală continuă;
– dispus să lucreze într-o echipă a cărei misiune este aceea de a furniza servicii juridice premium.

DESCRIEREA POSTULUI
– cercetarea spețelor și pregătirea corespunzătoare a corespondenței pentru clienţi, în diverse domenii de expertiză (ex. TVA, impozit pe profit, impozit cu reținere la sursă sau procedură fiscală);
– participarea la întâlniri cu clienții împreună cu colegii seniori;
– lucrul în echipă pentru a aborda problemele fiscale relevante ale clienților noștri, în cel mai adecvat mod;
– colaborarea cu colegii din alte departamente, pe proiecte complexe (de exemplu, proiecte de consultanță care implică aspecte juridice specifice industriei, proiecte de due diligence sau de litigii fiscale);
– pregătirea materialului suport pentru seminarii/ traininguri/ conferințe pentru clienți;
– reprezentarea clienților în fața autorităților fiscale.

OFERTA NOASTRĂ
– oportunități, resurse și standarde ale unei case de avocatură românești de top;
– dezvoltarea unei expertize consistente în fiscalitatea națională și internațională;
– mediu de lucru provocator, cu expunere directă la proiectele clienților, încă de la început.

Dacă sunteți interesați să vă duceți cariera la următorul nivel, vă rugăm să trimiteți aplicația voastră (CV și scrisoare de intenție, ambele în limba engleză) la adresa cariere@musat.ro
Interviul va avea loc la sediul Mușat & Asociații din B-dul. Aviatorilor 43, sector 1, București.

DESPRE NOI
Mușat & Asociații | Consultanță Fiscală este o divizie a Mușat & Asociații – una dintre primele firme de avocatură din România, cu o experiență de peste trei decenii. Cu 17 parteneri și 100 de avocați și consultanți, oferim servicii de consultanță în toate domeniile dreptului afacerilor. Renumită ca fiind unul dintre pilonii practicii de drept al afacerilor din România, Mușat & Asociații este recomandată în mod constant de publicațiile internaționale de specialitate (Chambers & Partners, International Financial Law Review, Legal 500 etc.) ca o firmă de avocatură lider în România. În plus, mulți dintre avocații noștri au fost nominalizați de astfel de publicații ca făcând parte din elita avocaturii de business din România.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 februarie 2024

DOJANĂ & ASOCIAȚII recrutează office manager

DOJANĂ & ASOCIAȚII S.C.A. recrutează office manager.

CE CĂUTĂM LA VIITORUL NOSTRU COLABORATOR?
– experiență de minim un an într-o poziție similară într-o altă societate de avocați, birou notarial sau birou executori;
– excelentă cunoaștere a limbii române, scris și vorbit;
– competențe de comunicare cu ușurință în stabilirea contactelor cu terțe persoane;
– capacitatea de gestionare eficientă a activităților și a timpului de lucru;
– atitudine proactivă și flexibilitate;
– capacitatea de a lucra individual, dar și în echipă;
– încredere, prezență de spirit și simțul umorului;
– cunoștințe solide de utilizare a pachetului Microsoft Office.

CE RESPONSABILITĂȚI VEI AVEA?
– preluarea, înregistrarea și direcționarea corespondenței către avocații implicați;
– pregătirea și expedierea corespondenței către destinatarii indicați de către avocați;
– gestionarea programului de evidență a dosarelor de instanță implementat la nivelul societății;
– copierea, scanarea, printarea, redactarea și tehno-redactarea diferitelor documentelor necesare avocaților;
– gestionarea încheierii contractelor de asistență juridică și ținerea evidenței acestora, precum și a evidenței altor registre profesionale;
– asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor ce au loc la sediul societății;
– orice alte activități care țin de suportul operațional și administrativ al activității avocaților.

DESPRE NOI
DOJANĂ ȘI ASOCIAȚII este o societate profesională de avocați înființată în anul 2000 ce oferă o paletă largă de servicii juridice, la un nivel profesional foarte ridicat, bazându-se pe o echipă de avocați tânără, dar cu o bogată experiență în domeniul juridic.
Experiența noastră de peste 20 de ani ne recomandă pentru prestarea cu profesionalism a serviciilor juridice specializate constând în consultanță juridică, asistență juridică și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată și a autorităților cu atribuții jurisdicționale naționale și internaționale.
Sediul societății noastre este situat în strada Mihai Eminescu, însă deținem și un punct de lucru situat lângă Piața Alba Iulia.

Dacă vrei să faci parte din echipa noastră, așteptăm CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email office@djn.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 februarie 2024

RAŢIU & PARTNERS recrutează secretară

Societatea de avocați RAŢIU & PARTNERS recrutează secretară (program – full time, Bucuresti):

– persoană cu abilități în comunicare, organizare și prioritizare, pozitivă, spirit de inițiativă, dinamică și responsabilă;
– cunoştinţe pachet MS office;
– cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional;
– experiență și cunoştinţe în domeniul secretariat constituie avantaj.
 
POSTUL PRESUPUNE
– gestionarea corespondenței și a documentelor primite prin poștă, fax și email (preluare, înregistrare, arhivare, sortare, verificare, distribuire);
– actualizarea permanentă și administrarea diverselor evidențe și baze de date (clienți/furnizori);
– întâmpinarea vizitatorilor (beneficiari, furnizori, clienți, etc.) și realizarea serviciilor de protocol;
– preluarea apelurilor telefonice și redirecționarea lor, efectuarea legăturilor telefonice cu interiorul/exteriorul;
– tehnoredactarea de documente;
– deplasarea la diferite instituții ale statului pentru depunerea şi ridicarea de documente.
 
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de e-mail: lawoffice@ratiu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 februarie 2024

CONFIDES recrutează secretari notariali

SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ CONFIDES recrutează secretari notariali.

CERINŢE
– utilizare avansată a programelor PC de birou (Microsoft Office – Word, Excel, Outlook, etc.);
– excelente abilități de comunicare și relaționare interumană (amabilitate și deschidere față de clienți, răbdare, atenție la detalii, capacitate de organizare);
– capacitatea de a rezolva probleme multiple în același timp;
– seriozitate și discreție cu privire la datele prelucrate;
– realizarea relaţiei directe cu publicul într-un mod deschis, amabil şi profesionist.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae cu fotografie la adresa de e-mail: trifoi.doru@enp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 12 februarie 2024

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA is looking for a Deputy Manager

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA is looking for a Deputy Manager.

DEPARTMENT: Juridic

INTERNAL RELATIONAL SPHERE
– subordinated to: department Manager;
– superior for: Legal assistant;
– functional relationships: with other Department Managers, members of the company;
– cooperation relations: with all other company departments.

EXTERNAL RELATIONAL SPHERE
– with public authorities and institutions;
– with private legal entities.

RESPONSIBILITIES OF POSITION
– consult management on legal issues;
– conduct the due diligence evaluation process for all partner companies and provide legal advice;
– manage all rent & sales contract process;
– monitor the execution of the rent & sale agreements, of the contract with suppliers etc;
– ensure that all deadlines and conditions set forth in the contracts (eg collections, payments) are met;
– prepare supporting documents related to the rent & sales processes;
– analyze the potential risks involved in the terms of the contract;
– inform the head of other departments on the violations of the contract terms, reviews and updates the existing contracts, explaining the terms and conditions to managers and interested parties;
– maintain a defined system of physical and electronic records;
– follow up on contract validity periods to determine renewal dates when required;
– handle regulatory issues including governmental filings, licenses, approvals and registration of the company;
– ensure all corporate documents i.e. licenses, branch licenses, permits and authorizations are renewed, upgraded on time, valid at all time and in line with constantly changing laws and business models of the company;
– knowledge of legislative changes and coordination with other departments when needed;
– coordinates the relation with the in-house or outsource lawyers;
– reviews any complaints and inquiries that are sent to the Legal department;
– ensures adherence to all compliance obligations set both externally (through legislation, regulation, or industry guidelines) and with related internal policies and procedures;
– assists the Manager and all other team members in any other matters as so required from time to time;
– to represent the company and its officials in front of control authorities;
– research and update legal knowledge;
– translate documents and review translation works.

SKILLS REQUIREMENT(S)
– minimum 3 years’ experience in commercial/corporate practice at reputable law firm or private company;
– good understanding of corporate and commercial transactions and direct involvement in handling rent & sales commercial contracts;
– having experience in working with authorities, creating and maintaining relationship with authorities;
– ability to communicate, present and influence all levels of the organization, including executives;
– self-starter, self-motivated, responsible, trustworthy, and hard-working;
– good research, analytical skills, and logical thinking;
– ability to work both independently and as a team member under high pressure;
– excellent listening, negotiation, and presentation skills;
– excellent verbal and written communications skills in English;
– SAP experience is a plus.

WHAT WE OFFER
– multilingual exposure;
– positive environment;
– good working conditions;
– good remuneration;
– team with young professionals.

ABOUT THE COMPANY
Founded in 2002 and headquartered in Bulgaria, Euro Games Technology (EGT) has always prided itself on being amongst the most progressive companies in the global gaming industry. Its main focus is the development, production, sales, and technical support of a diverse range of products. Today its global distribution network includes dealerships in 25 countries and most of its portfolio models are installed in over 85 jurisdictions in Europe, Asia, Africa, North, Central, and South America. EGT’s headquarters and manufacturing facilities are spread across 7 buildings of around 51,448 sq. m and its team includes over 2,100 employees.
Within the main product scope of the company are the high-performing and trendy slot gaming machines, the thrilling mystery and progressive jackpot systems, the diverse and ever-enriching library of multigame mixes, the highly effective VLT, and casino management systems. Apart from its core slot business Euro Games Technology has established the subsidiaries EGT Multiplayer, which specializes in multiplayer solutions; EGT Interactive, serving the iGaming market exclusively; EGT Digital, which focused on all online gaming verticals, including sports, betting, and lottery; and EGT Steel Production that makes the housings and all metal components for the slot cabinets. Every year numerous new products and games are released by all affiliates of EGT, building on its 360-degree portfolio.
Every year EGT takes part in numerous international exhibitions.
The company’s technical achievements and key product novelties are presented each year at some of the most prestigious international gaming exhibitions, like ICE London, G2E Las Vegas, G2E Asia, Peru Gaming Show, FADJA Colombia, SAGSE Argentina, ExpoJoc Valencia, Irish Gaming Show, Fer-Interazar Madrid, Indian Gaming Show, Entertainment Arena Romania, Belgrade Future Gaming, BEGE Expo Sofia, ICE Africa, etc.
The company’s products are certified by various international regulatory agencies and testing laboratories, including GLI and SIQ.
Euro Games Technology is a member of the Gaming Standards Association (GSA), the Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM), the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), and the Bulgarian Gaming Association (BGA). The company has obtained international certificates from various regulatory agencies and testing laboratories, including GLI, SIQ, and BMM, assuring the compliance of its products with the requirements of many different jurisdictions. EGT has implemented a quality management system according to ISO 9001:2015 that is certified by Lloyd’s Register Quality Assurance and achieves operational excellence also thanks to the enterprise resource planning software SAP.

We inform you that through your application submitted for this position, you express your consent to the processing of personal data contained in your resume. We also inform you that under Law 677/2001 on Personal Data Processing, you have the right to information, the right to access/update your personal data, the right to oppose at any time the processing of personal data, and request the deletion of your information from our databases.

If you meet our requirements and are interested in joining our team, please send your application at: alexandra.gruia@egt-bg.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 februarie 2024

TURMAC INSOLVENCY recrutează practician în insolvenţă

TURMAC INSOLVENCY recrutează practician în insolvență.

CERINŢE
– practician în insolvență înscris în Tabloul UNPIR;
– absolvent al Facultății de drept/student facultatea de drept;
– bun cunoscător al legislației în vigoare; în special cea a procedurii insolvenței;
– cunoaşterea limbii engleze;
– abilități de comunicare și lucru în echipă;
– disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu;
– capacitate bună de lucru în condiții de stres;
– capacitate de planificare și organizare.

Candidaţii pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: office@turmacinsolvency.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 ianuarie 2024

CĂTĂLIN GĂINĂ recrutează avocat definitiv

CĂTĂLIN GĂINĂ – Cabinet de Avocat este în proces de extindere și deschide o poziție pentru un avocat definitiv pentru activități care vizează, în principal, proceduri în fața instanțelor judecătorești.

CERINȚE
– pregătire juridică temeinică;
– abilități de lucru în echipă;
– capacitate de concentrare și de adaptare la volumul de activități desfășurate;
– capacitate de analiză și atenție la detalii;
– cunoștințe avansate de limba engleză;
– experiență de 2 – 3 ani.
– deținerea unui permis de conducere categoria B.

Dacă doriți să faceți parte din echipa noastră, așteptăm CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa de email: office@cg-law.ro
Candidații selecționați pentru interviu vor fi contactați telefonic sau prin corespondență electronică.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 decembrie 2023

EDITURA SOLOMON recrutează redactor de carte juridică & online

🔊 EDITURA SOLOMON recrutează redactor de carte juridică & online.

Dacă ești absolvent de DREPT, îți place să citești, ai „ochi” pentru detalii, ești ordonat și un „grammar nazi”, ai inițiativă și îți place să faci research, atunci ești candidatul ideal pentru postul de redactor full-time pe care îl scoatem la concurs.
Acesta presupune o lectură atentă și o corectare pe formă și pe fond a manuscriselor publicate de editură, precum și alte responsabilități legate de site-urile juridice pe care le deținem.

📌 CERINȚE SINE QUA NON 
– licență în DREPT;
– cunoaștere aprofundată a gramaticii limbii române; 
– cunoștințe avansate de utilizare a programului Microsoft Word;
– atenție la detalii;
– rigoare profesională, dorința de asimilare de noi cunoștințe;  
– pasiune pentru lectură și mai ales răbdare pentru lectura de carte juridică; 
– aptitudini pentru research.

🤷 Dacă nu ai reușit să bifezi toate cerințele de mai sus, nu te descuraja ❗

În Redacția Editurii Solomon vei putea nu numai să APLICI cunoștințele acumulate în timpul facultății, ci și să DOBÂNDEȘTI abilități noi, precum:

✔ dezoltarea limbajului juridic și a abilităților de redactare a unor texte cu specific academic ori jurnalistic;
✔ cercetarea și corelarea conceptelor teoretice cu textele de lege;
✔ prelucrarea jurisprudenței naționale și internaționale;
✔ prelucrarea unui comunicat de presă și transformarea acestuia într-o știre;
✔ elaborarea unor articole cu tematică juridică și practică;
✔ realizarea unor interviuri cu specialiști în domeniu;
✔ stabilirea și menținerea unor contacte profesionale cu practicieni din diferite arii, prin proiectele editurii și site-urile noastre.

⏱ Programul este de 8 ore pe zi și poate fi hibrid, alternându-se prezența fizică la birou cu lucrul de acasă. Nu ne dorim însă colaborări exclusiv remote.

📧 Persoanele care întrunesc cumulativ aceste cerințe sunt rugate să ne trimită CV-ul lor pe adresa office@editurasolomon.ro

📝 Recrutarea se va face în urma unui TEST DE REDACTARE, pe care doar persoanele selecționate după primirea CV-urilor îl vor primi pe adresa lor de e-mail.

⚠️ Anunțul expiră la data de 6 decembrie 2023.

Dr. Max România recrutează Legal Manager

Dr. Max România recrutează Legal Manager.

Facem echipă împreună!

Dr. Max România este în căutarea unui Legal Manager în cadrul Departamentului Juridic, Head Office București.

CARE SUNT RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI?
– vei acorda suport juridic departamentelor care gestionează procese, revizuire contracte, puncte de vedere, opinii juridice;
– vei coordona implementarea și respectarea principiilor de etică și guvernanță la nivelul Dr. Max România, aplicarea și revizuirea standardului de conduită și a procedurilor și politicilor de Compliance ale Grupului pentru angajații Dr. Max România;
– vei colabora cu celelalte departamente pentru dezvoltarea și implementarea programelor de training în domeniul conformităţii;
– vei susține periodic traininguri și audituri de conformitate pentru a implementa ghidurile şi procedurile juridice.

CE AȘTEPTĂM DE LA TINE?
– să ai studii superioare finalizate (domeniul juridic);
– să ai excelente abilități de comunicare și relaționare;
– să ai minim 2 ani experiență în domeniul juridic (experiența în industria farmaceutică sau retail reprezintă avantaj);
– să ai cunoștințe avansate despre activitățile și practicile legislative;
– să ai abilități de prioritizare, organizare și atenție la detalii;
– să ai competențe de rezolvare a problemelor și să ai focus pe identificarea de soluții;
– să ai o bună capacitate de analiză și sinteză;
– să ai o atitudine proactivă;
– să ai cunoștințe avansate de MS Office (Excel, Word);
– să ai cunoștințe avansate de limba engleză.

CE ÎȚI OFERIM?
– mediu de lucru într-o companie stabilă de distribuție și retail farmaceutic cu acoperire națională, în care punem preț pe deschidere și colaborare între colegi;
– oportunitatea de a-ți crește cariera, de a te dezvolta și de a promova alături de o echipă de profesioniști;
– mod de lucru hibrid și program de lucru flexibil;
– investiție în dezvoltarea profesională și personală cu ajutorul programelor de training de specialitate, soft skills, management, access la platforma e-learning și Bookster;
– pachet salarial format din salariu fix competitiv, bonusuri pentru recunoașterea performanței și portofoliu diversificat de beneficii;
– zile de concediu suplimentare în funcție de vechime, până la maxim 24 zile;
– zile libere și sprijin financiar pentru evenimentele importante din viața ta și a familiei;
– oferte speciale la achiziția de bunuri și servicii, asigurate de către partenerii companiei;
– pachet de servicii medicale la unul din cei mai mari furnizori de servicii medicale.

Dr. Max România, parte a Dr. Max Group, este unul dintre cele mai mari grupuri farmaceutice din România, care oferă servicii integrate de import, distribuție și retail farmaceutic, prin intermediul companiei Mediplus și a lanțului de farmacii Dr.Max. Suntem ghidați de valori precum: grijă, curaj, orientare către clienți și responsabilitate și credem cu tărie că doar împreună construim o zi de mâine mai sănătoasă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de e-mail: corina.tudorache@drmax.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 noiembrie 2023

TOPOR VÂRBAN recrutează Office Manager

Cabinet de Avocat TOPOR VÂRBAN recrutează secretară – Office Manager.

CERINȚE MINIME
– cunoașterea limbii române;
– cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
– cunoașterea regulilor de conduită în societate;
– cunoștințe avansate PC;
– organizare;
– responsabilitate;
– rezidentă în București;
– adaptarea programului la nevoile Cabinetului;
– cunoștințele juridice constituie un avantaj.

DESCRIERE JOB
– gestionarea serviciilor de secretariat, evidență dosare, termene, contracte cu clienții și cu furnizorii;
– asigură relația cu departamentul financiar;
– asigură corespondența administrativă cu instanțele;
– tehnoredactare materiale juridice;
– administrarea dosarelor în faza de regularizare;
– arhivare dosare.

PROGRAM DE LUCRU: 9:30 – 18:00.

Persoanele interesate pot transmite CV la adresele de email: vmclegal@yahoo.com și office@valentinatopor.ro + un text de prezentare.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 6 decembrie 2023

STĂNCULESCU DAVID & ASOCIAŢII recrutează secretară

STĂNCULESCU DAVID & ASOCIAŢII recrutează secretară.

CERINŢE
– experienţă în activitatea de secretariat;
– cunoştinţe avansate PC
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– atenţie sporită la detalii, punctualitate;
– capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
– integritate morală, profesionalism, eficienţă, responsabilitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
– excelenta cunoaştere a limbii române, exprimarea corectă şi coerentă, atât verbal, cât şi în scris;
– experienţă în completarea fişelor de activitate zilnică;
– cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu.

DESCRIEREA JOBULUI
Responsabilități principale:
– activitate standard de secretariat;
– asigurarea protocolului şi diverse alte activităţi de secretariat, de recepţie;
– asigurarea necesarului de birotică şi consumabile;
– alte activităţi specifice de intermediere a relaţiilor cu diverşi parteneri;
– asigurarea relaţiei cu departamentul financiar, organizarea documentelor financiare şi centralizarea acestora;
– elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor solicitate de management;
– îndosarierea şi arhivarea corespondenţei şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a celorlalţi angajaţi.

Aplicaţiile pot fi trimise pe adresa de e-mail: office@sdalaw.ro

DESCRIEREA COMPANIEI
Societate Profesională de Avocați Stănculescu, David şi Asociații înființată în 2015, specializată în servicii de reprezentare la toate treptele de jurisdicție din România. Societatea este structurată şi funcţionează potrivit principiului specializării. În cadrul Societăţii îşi desfăşoară activitatea avocaţi specializaţi pe domenii şi subdomenii ale dreptului, oferind posibilitatea de a acoperi din punct de vedere al soluţiilor legale, întreaga arie de activitate.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 decembrie 2023

MDM LEGAL recrutează asistent manager

Cabinet de avocat MDM LEGAL recrutează asistent manager.

CERINȚE
– experiența în domeniu reprezintă un avantaj;
– cunoştinţe avansate PC;
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– atenţie sporită la detalii, punctualitate;
– capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
– integritate morală, profesionalism, eficienţă, responsabilitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
– experienţă în completarea fişelor de activitate zilnică;
– cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu;
– capacitate de analiză şi sinteză.

ATRIBUȚII
– activitate standard de secretariat;
– asigurarea protocolului şi diverse alte activităţi de secretariat, de recepţie;
– asigurarea necesarului de birotică şi consumabile;
– alte activităţi specifice de intermediere a relaţiilor cu diverşi parteneri;
– scanare, copiere, redactare, formatare documente;
– asigurare protocol, primire clienți, asigurare suport în cadrul întâlnirilor;
– îndosarierea şi arhivarea corespondenţei, a dosarelor şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a celorlalţi angajaţi;
– preluarea/înregistrarea corespondenţei sau a altor documente de la autorităţi;
– transmiterea documentelor către clienţi sau autorități;

Să fie o persoană de încredere, sociabilă, ordonată, să aibă spirit de echipă.

Persoanele interesate pot trimite un Cv cu fotografie la adresa de e-mail: emma.hostiuc @mdm-legal.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 decembrie 2023

RAŢIU & PARTNERS recrutează secretară

Societatea de avocați RAŢIU & PARTNERS recrutează secretară (program – full time, Bucuresti):

– persoană cu abilități în comunicare, organizare și prioritizare, pozitivă, spirit de inițiativă, dinamică și responsabilă;
– cunoştinţe pachet MS office;
– cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional;
– experiență și cunoştinţe în domeniul secretariat/juridic constituie avantaj.
 
POSTUL PRESUPUNE 
– preluarea şi administrarea corespondenței şi apelurilor telefonice, pregătirea corespondenței pentru Poștă;
– asigurarea protocolului în cadrul întâlnirilor și în relația cu avocații parteneri;
– asistarea salariaților/colaboratorilor societății în probleme de comunicare, documentare şi coordonare internă;
– activități de secretariat și suport administrativ (ex: aprovizionare consumabile, asigurarea bunei funcţionări a biroului) ;
– deplasarea la diferite instituții ale statului pentru depunerea şi ridicarea de documente;
– îndosarierea şi arhivarea documentelor companiei;
– lucrul cu bază de date a companiei;
– elaborarea şi redactarea situațiilor cerute de management.
 
Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV la adresa de e-mail: cristina.taranu@ratiu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 decembrie 2023

Dr. Max România recrutează Compliance & Legal Manager

Dr. Max România recrutează Compliance & Legal Manager.

Facem echipă împreună!

Dr. Max România este în căutarea unui Compliance & Legal Manager în cadrul Departamentului Juridic, Head Office București.

CARE SUNT RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI?
– vei coordona implementarea și respectarea principiilor de etică și guvernanță la nivelul Dr. Max România;
– vei gestiona aplicarea și revizuirea standardului de conduită și a procedurilor și politicilor de Compliance ale Grupului pentru angajații Dr. Max România;
– vei acționa pentru identificarea eficientă și la timp a eventualelor riscuri de conformitate, vei dezvolta și vei implementa planuri corective și vei informa managementul pentru evitarea situațiilor similare în viitor;
– vei colabora cu celelalte departamente pentru dezvoltarea și implementarea programelor de training în domeniul conformităţii;
– vei susține traininguri și audituri de conformitate pentru a implementa o cultură organizațională privind conformitatea reală și eficientă;
– vei realiza rapoarte, la solicitarea managerului direct sau pentru managementul companiei, în vederea informării cu privire la progresul implementării operațiunilor de conformitate.

CE AȘTEPTĂM DE LA TINE?
– să ai studii superioare finalizate (domeniul juridic);
– să ai excelente abilități de comunicare și relaționare;
– să ai minim 2 ani experiență în domeniul conformitate (experiența în industria farmaceutică sau retail reprezintă avantaj);
– să ai cunoștințe avansate despre activitățile și practicile legislative;
– să ai abilități de prioritizare, organizare și atenție la detalii;
– să ai competențe de rezolvare a problemelor și să ai focus pe identificarea de soluții;
– să ai o bună capacitate de analiză și sinteză;
– să ai o atitudine proactivă;
– să ai cunoștințe avansate de MS Office (Excel, Word);
– să ai cunoștințe avansate de limba engleză.

CE ÎȚI OFERIM?
– mediu de lucru într-o companie stabilă de distribuție și retail farmaceutic cu acoperire națională, în care punem preț pe deschidere și colaborare între colegi;
– oportunitatea de a-ți crește cariera, de a te dezvolta și de a promova alături de o echipă de profesioniști;
– mod de lucru hibrid și program de lucru flexibil;
– investiție în dezvoltarea profesională și personală cu ajutorul programelor de training de specialitate, soft skills, management, access la platforma e-learning și Bookster;
– pachet salarial format din salariu fix competitiv, bonusuri pentru recunoașterea performanței și portofoliu diversificat de beneficii;
– zile de concediu suplimentare în funcție de vechime, până la maxim 24 zile;
– zile libere și sprijin financiar pentru evenimentele importante din viața ta și a familiei;
– oferte speciale la achiziția de bunuri și servicii, asigurate de către partenerii companiei;
– pachet de servicii medicale la unul din cei mai mari furnizori de servicii medicale.

Dr. Max România, parte a Dr. Max Group, este unul dintre cele mai mari grupuri farmaceutice din România, care oferă servicii integrate de import, distribuție și retail farmaceutic, prin intermediul companiei Mediplus și a lanțului de farmacii Dr.Max. Suntem ghidați de valori precum: grijă, curaj, orientare către clienți și responsabilitate și credem cu tărie că doar împreună construim o zi de mâine mai sănătoasă.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de e-mail: corina.tudorache@drmax.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 29 noiembrie 2023

SPRING LAWYERS recrutează Front Office Manager

Echipa SPRING LAWYERS recrutează Front Office Manager.

Oferim un mediu plăcut de activitate şi dezvoltare, stabilitate, condiţii financiare deosebit de avantajoase dar şi alte beneficii.
  
LUCRÂND CU NOI VEI BENEFICIA DE
– un loc de muncă stabil într-o companie cu vechime în piaţă aflată în continuă expansiune;
– mediu de lucru plăcut şi relaxant într-o locaţie exclusivistă în Bucureşti.
 
Dacă îţi doreşti să faci parte din echipa noastră şi ai cunoştinţe juridice necesare derulării activităţii specifice într-o casă de avocatură, te rog să trimiţi CV-ul tău la adresa noastră de e-mail: office@springlawyers.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 noiembrie 2023

ROMPATENT DESIGN recrutează avocat | Proprietate Industrială

ROMPATENT DESIGN recrutează avocat specializat în Proprietate Industrială.

DESCRIEREA POSTULUI
Suntem în căutarea unui nou membru al echipei care să livreze repede şi la cele mai înalte standarde de competenţă profesională consultanţă juridică în materia proprietăţii industriale clienţilor noştri.

Candidatul trebuie să aibă diplomă de consilier în proprietate industrială, emisă de OSIM, pentru mărci şi indicaţii geografice, brevete de invenţie şi desene şi modele industriale şi să nu fie membru al Camerei Naţionale al Consilierilor în Proprietate Industrială.

RESPONSABILITĂŢI
– interacţiune permanentă cu partenerii de afaceri ai companiei;
– întocmirea lucrărilor în termenele stabilite de conducerea companiei;
– reprezentarea în faţa OSIM/EUIPO/WIPO în procedurile specifice Legii Mărcilor;
– reprezentarea în faţa instanţelor de judecată în litigiile specifice proprietăţii industriale;
– cunoaşterea temeinică a legislației naționale și europene în domeniul proprietății industriale.

ABILITĂȚI ȘI CALIFICĂRI
– experiență de minim 5 ani în domeniul proprietății industriale (mărci, desene, brevete);
– studii juridice, de preferat urmate în cadrul unei facultăți de stat;
– excelente abilități de comunicare și cunoaşterea limbii engleze la nivel avansat;
– cunoștințe de operare PC (MS Office);
– abilități organizatorice și de stabilire a priorităților, capacitate de a lucra la mai multe proiecte concomitent, proactiv.

Aplicanţii ne pot trimite CV-ul la adresa de email office@patentdesing.ro, urmând apoi a fi contactaţi de către noi pentru a răspunde unui set de întrebări.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 noiembrie 2023

SCHINDHELM rekrutiert deutschsprachigen Sekretärin

Für SCHINDHELM, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien mit den Schwerpunkten Mittel- und Osteuropa sowie Asien und Pazifik, sind an 31 Standorten ca. 230 Juristinnen/Juristen tätig. Als international tätige Wirtschaftskanzlei verstehen wir uns als Unternehmer mit dem Anspruch, unseren Mandanten auf allen Gebieten des Wirtschaftsrechts erstklassige anwaltliche Beratungsleistungen zu bieten.

Zur Verstärkung unseres Teams ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Position einer deutschsprachigen Sekretärin für unser Büro in Bukarest zu besetzen.

IHRE AUFGABE
Auf Sie warten anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem von Teamgeist geprägten dynamischen Dienstleistungsunternehmen. Ihre Aufgaben bieten Gelegenheit zur Eigeninitiative und selbständiger Arbeit wie z.B.:
– fristen- und Terminüberwachung;
– rechnungsstellung und Kassenbuchführung;
– aktenführung, Ablage und Wiedervorlage;
– telefonkontakt und E-Mail-Korrespondenz mit Mandanten;
– unterstützung der Mitarbeiter bei der Mandatsbearbeitung.

IHR PROFIL
– sie verfügen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Organisationstalent und sehr gute PC-Kenntnisse;
– sie arbeiten gern im Team und können sich gut in ein bestehendes Team integrieren, sind kontaktfreudig, flexibel und einsatzfreudig;
– ihre Diskretion und Loyalität zeichnen Sie aus;
– sie haben eine schnelle Auffassungsgabe und hohe Flexibilität;
– sie arbeiten eigenverantwortlich, proaktiv und selbständig auch in stressigen Situationen;
– sie haben ein souveränes und freundliches Auftreten.

UNSER ANGEBOT
Es erwartet Sie eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem motivierten Team und modernen Arbeitsumfeld bei einer attraktiven Vergütung.

KONTAKT
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild, unter Nennung Ihrer Gehaltsvorstellung sowie des nächstmöglichen Eintrittsdatums per E-Mail an: anja.woodcock@schindhelm.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 octombrie 2023

BÎRSAN, POPESCU & ASOCIAŢII recrutează asistent manager

BÎRSAN, POPESCU & ASOCIAŢII recrutează asistent manager.

CERINȚE
– experienţă în activitatea de secretariat de minim 3 ani;
– cunoştinţe avansate PC;
– capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
– atenţie sporită la detalii, punctualitate;
– capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor;
– integritate morală, profesionalism, eficienţă, responsabilitate, confidenţialitate şi abilităţi de lucru în echipă;
– experienţă în completarea fişelor de activitate zilnică;
– cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu;
– capacitate de analiză şi sinteză.

ATRIBUȚII
– activitate standard de secretariat;
– asigurarea protocolului şi diverse alte activităţi de secretariat, de recepţie;
– asigurarea necesarului de birotică şi consumabile;
– alte activităţi specifice de intermediere a relaţiilor cu diverşi parteneri;
– scanare, copiere, redactare, formatare documente solicitate de avocaţi;
– îndosarierea şi arhivarea corespondenţei, a dosarelor şi a mesajelor primite din partea partenerilor, clienţilor şi a celorlalţi angajaţi;
– preluarea/înregistrarea corespondenţei sau a altor documente de și la instanțe, respectiv alte autorităţi;
– transmiterea documentelor către instanțele de judecată și alte autorități;
– relaționarea cu instanțele de judecată în vederea obținerii de legalizări și alte documente de la departamentele de specialitate ale instituțiilor cu care intrăm în contact.

Să fie o persoană de încredere, sociabilă, ordonată, să aibă spirit de echipă.
Se dorește o colaborare de lungă durată.

Avocaţii interesaţi pot trimite un Cv cu fotografie la adresa de e-mail: corina.popescu@bpavocati.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 27 octombrie 2023

MIHAELA LUPU recrutează asistent manager

Cabinetul de Avocat MIHAELA LUPU recrutează asistent manager.

CERINȚE
– abilități de lucru în echipă;
– foarte bune abilități de utilizare pachet Microsoft Office;
– atenţie sporită la detalii;
– seriozitate;
– proactivitate;
– excelentă cunoaştere a limbii române, exprimare corectă şi coerentă, atât verbal, cât şi în scris;
– capacitate de gestionare a situaţiilor dificile şi de prioritizare a activităţilor.

DESCRIEREA POSTULUI
– activitate de secretariat (asigurarea relației cu clienții, furnizorii, orice alte persoane, primirea și gestionarea corespondenței, copierea, arhivarea, scanarea documentelor);
– organizare sarcini și termene de judecată aferente dosarelor/altor proiecte din activitatea Cabinetului,
– asigurare necesar de birotică și consumabile;
– colectarea documentelor financiare ale cabinetului, centralizarea și trimiterea acestora către contabilitate;
– redactare diverse adrese/răspunsuri necesare organizării activității cabinetului;
– asigurare protocol, primire clienți, asigurare suport în cadrul întâlnirilor;
– emiterea și comunicarea pe e-mail a facturilor.

Experiența în domeniu reprezintă un avantaj.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită CV-ul lor la adresa de e-mail office@avocatlupu.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 20 octombrie 2023

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII recrutează personal auxiliar

bnt GILESCU, VĂLEANU & PARTENERII recrutează în vederea angajării cu jumătate de normă și pe perioadă nedeterminată personal auxiliar în domeniul administrativ.

CANDIDATUL IDEAL ÎNDEPLINEŞTE URMĂTOARELE CONDIȚII
– cunoştinţe foarte bune de operare PC (MS Office, Internet);
– cunoştinţe de limba engleză obligatoriu;
– abilităţi avansate de comunicare, relaţionare şi organizare, atenţie la detalii;
– capacitate de concentrare pe priorităţi;
– seriozitate, confidenţialitate, punctualitate;
– experienţa şi studiile superioare juridice reprezintă un avantaj;
– program de lucru part-time: 14:00 – 18:00.

RESPONSABILITĂȚI
– scanare, copiere, redactare, arhivare, formatare, traducere documente;
– gestionarea corespondenţei/apelurilor telefonice;
– transmitere documente prin curier/poştă;
– înregistrare/preluare documente la instanțe şi alte autorităţi;
– evidenţa dosarelor în lucru, informări cu privire la stadiul acestora, verificarea portalului instanțelor de judecată;
– rezervări, programări întâlniri, activităţi de protocol.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul la adresa de e-mail: info.ro@bnt.eu

DESCRIEREA COMPANIEI
Gilescu Văleanu & Partenerii oferă consiliere clienţilor naţionali şi internaţionali, în primul rând cu privire la fuziuni şi achiziţii, drept imobiliar şi al construcţiilor, drept bancar şi financiar, dreptul muncii şi dreptul concurenţei. Avocaţii birourilor noastre din România au atât experienţă internaţională cât şi locală şi sunt apreciaţi de clienţi pentru abordarea orientată spre business şi dăruirea pentru excelenţă.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 octombrie 2023

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ recrutează Expert | Achiziții Publice

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 12.09.2023, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:
Expert Achiziții Publice – Biroul Achiziții Publice: 1 post – perioadă determinată.

CONDIŢII NECESARE
– absolvent în domeniul ştiinţelor inginereşti / ştiinţelor juridice / ştiinţelor economice – studii de lungă durată cu diplomă de licenţă;
– experiență practică și teoretică în achiziții publice sau domeniul juridic de cel puțin 1 an;
– cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice;
– cunoştinţe Microsoft Office (nivel avansat);
– rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
– abilităţi de lucru în echipă;
– seriozitate şi profesionalism;
– cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat.

REPREZINTĂ AVANTAJ
– perfecționări (specializări/formări/instruiri): în domeniul achizițiilor publice, dovedite cu certificate/atestate/diplome;
– cunoașterea unei alte limbi străine.

RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI
– întocmeşte documentele aferente procedurilor de achiziții publice demarate de către regie;
– face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor sectoriale;
– participă la procesul de lansare a procedurilor de achiziție prin metodele de publicitate reglementate de dispozițiile legale în vigoare;
– întocmește documentele necesare desfășurării unei proceduri de licitație publică și face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor;
– asigură respectarea legislației specifice din domeniul achizițiilor publice dar și legislația aplicabilă licitațiilor publice;
– asigură respectarea termenelor stabilite în cadrul procedurilor de achiziții sectoriale și în cadrul procedurilor de licitații publice;
– acordă consiliere metodologică privind bunele practici în aplicarea legislației din domeniul achizițiilor sectoriale și a închirierii de bunuri;
– în exercitarea atribuțiilor specifice, colaborează cu celelalte structuri din cadrul regiei;
– îndeplinește sarcinile încredințate de superiorii ierarhici, în legătură cu atribuțiile directe care decurg din domeniul său de activitate, în termenele stabilite de către conducerea regiei.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE 
– cerere pentru înscrierea la selecție;
– Curriculum Vitae;
– copie C.I.;
– declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

PROBELE
Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
proba scrisă
interviul va avea loc ulterior la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
Fiecare probă este eliminatorie.

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la secretariatul Aeroportului, până în data de 11.09.2023, ora 15:00, sau se pot transmite la adresa de emai: office@airportcluj.ro sau resurseumane@airportcluj.ro
 
Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Anunțul este valabil pentru municipiul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 11 septembrie 2023

EDITURA SOLOMON recrutează redactor de carte juridică & online

🔊 EDITURA SOLOMON recrutează redactor de carte juridică & online.

Dacă ești absolvent de DREPT, îți place să citești, ai „ochi” pentru detalii, ești ordonat și un „grammar nazi”, ai inițiativă și îți place să faci research, atunci ești candidatul ideal pentru postul de redactor full-time pe care îl scoatem la concurs.
Acesta presupune o lectură atentă și o corectare pe formă și pe fond a manuscriselor publicate de editură, precum și alte responsabilități legate de site-urile juridice pe care le deținem.

📌 CERINȚE SINE QUA NON
– licență în DREPT;
– cunoaștere aprofundată a gramaticii limbii române;
– cunoștințe avansate de utilizare a programului Microsoft Word;
– atenție la detalii;
– rigoare profesională, dorința de asimilare de noi cunoștințe;
– pasiune pentru lectură și mai ales răbdare pentru lectura de carte juridică;
– aptitudini pentru research.

🤷 Dacă nu ai reușit să bifezi toate cerințele de mai sus, nu te descuraja❗

În Redacția Editurii Solomon vei putea nu numai să APLICI cunoștințele acumulate în timpul facultății, ci și să DOBÂNDEȘTI abilități noi, precum:

✔️ dezoltarea limbajului juridic și a abilităților de redactare a unor texte cu specific academic ori jurnalistic;
✔️ cercetarea și corelarea conceptelor teoretice cu textele de lege;
✔️ prelucrarea jurisprudenței naționale și internaționale;
✔️ prelucrarea unui comunicat de presă și transformarea acestuia într-o știre;
✔️ elaborarea unor articole cu tematică juridică și practică;
✔️ realizarea unor interviuri cu specialiști în domeniu;
✔️ stabilirea și menținerea unor contacte profesionale cu practicieni din diferite arii, prin proiectele editurii și site-urile noastre.

⏱️ Programul este de 8 ore pe zi și presupune prezența fizică la birou, cel puțin în primele luni.

📧 Persoanele care întrunesc cumulativ aceste cerințe sunt rugate să ne trimită CV-ul lor pe adresa office@editurasolomon.ro

📝 Recrutarea se va face în urma unui TEST DE REDACTARE, pe care doar persoanele selecționate după primirea CV-urilor îl vor primi pe adresa lor de e-mail.

⚠️ Anunțul expiră la data de 28 septembrie 2023.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ recrutează Expert | Achiziții Publice

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 01.09.2023, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant:
Expert | Achiziții Publice – Biroul Achiziții Publice: 1 post – perioadă determinată

CONDIŢII NECESARE
– absolvent în domeniul ştiinţelor inginereşti/ştiinţelor juridice/ştiinţelor economice – studii de lungă durată cu diplomă de licenţă;
– experiență practică și teoretică în achiziții publice sau domeniul juridic de cel puțin 1 an;
– cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice;
– cunoştinţe Microsoft Office (nivel avansat);
– rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
– abilităţi de lucru în echipă;
– seriozitate şi profesionalism;
– cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat.

REPREZINTĂ AVANTAJ
– perfecționări (specializări/formări/instruiri): dovedite cu certificate/atestate/diplome;
– experiență în domeniul achizițiilor publice;
– cunoașterea unei alte limbi străine.

RESPONSABILITĂȚILE POSTULUI
– întocmește documentele aferente procedurilor de achiziții publice demarate de către regie;
– face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor sectoriale;
– participă la procesul de lansare a procedurilor de achiziție prin metodele de publicitate reglementate de dispozițiile legale în vigoare;
– întocmește documentele necesare desfășurării unei proceduri de licitație publică și face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor;
– asigură respectarea legislației specifice din domeniul achizițiilor publice dar și legislația aplicabilă licitațiilor publice;
– asigură respectarea termenelor stabilite în cadrul procedurilor de achiziții sectoriale și în cadrul procedurilor de licitații publice;
– acordă consiliere metodologică privind bunele practici în aplicarea legislației din domeniul achizițiilor sectoriale și a închirierii de bunuri;
– în exercitarea atribuțiilor specifice, colaborează cu celelalte structuri din cadrul regiei;
– îndeplineşte sarcinile încredințate de superiorii ierarhici, în legătură cu atribuțiile directe care decurg din domeniul său de activitate, în termenele stabilite de către conducerea regiei.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE  
– cerere pentru înscrierea la selecție;
– Curriculum Vitae;
– copie C.I.;
– declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

PROBELE
Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
proba scrisă  
interviul va avea loc ulterior la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
Fiecare probă este eliminatorie.

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE
Dosarele de înscriere la selecție se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 31.08.2023ora 15:00, sau se pot transmite la adresa de emai: office@airportcluj.ro sau resurseumane@airportcluj.ro

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149 – telefon: 0264/ 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Anunțul este valabil pentru municipiul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 31 august 2023

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA recrutează Legal Manager

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA recrutează Legal Manager.

ATRIBUŢIILE POSTULUI
– oferă asistentă juridică în orice domeniu relevant pentru activitatea societăţii, la solicitarea scrisă sau verbală a managementului;
– asigură redactarea, revizuirea, negocierea și aprobarea contractelor, cererilor, opiniilor legale și memorandumurilor ca și redactarea oricăror alte documente juridice sau înscrisuri;
– asigură reprezentarea și apărarea drepturilor legitime ale societăţii în relaţiile sale cu orice societăţi comerciale sau persoane fizice din România sau din străinătate, precum și în relaţiile sale cu instituţiile publice din România;
– asigură reprezentarea și apărarea drepturilor legitime ale societăţii;
– asigură asistarea societăţii în timpul negocierilor cu terţe părţi;
– oferă asistentă și reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, a organelor de urmărire penală și a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale. Asistarea și reprezentarea societăţii va cuprinde toate actele, mijloacele și operaţiunile permise de lege și necesare ocrotirii și apărării intereselor acestuia;
– oferă asistentă juridică și reprezentare a societăţii în vederea recuperării creanţelor pe cale judecătorească, și efectuează raportări către managementul societăţii;
– asigură apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale societăţii în raporturile acesteia cu autorităţile publice, cu instituţiile și cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină;
– întocmeşte și formulează în numele și/sau interesul societăţii cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii și alte persoane fizice sau juridice;
– asigură coordonarea unitară a întregii activităţi juridice din cadrul societăţii;
– determină strategia juridică, prin dezvoltarea și implementarea procedurilor și politicilor legale pentru a asigura conformitatea activităţii societăţii cu legile aplicabile, în scopul diminuării riscurilor legale;
– coordonează procesul de obținere a tuturor licenţelor, autorizațiilor, avizelor legale și înregistrărilor necesare funcționării, se asigură că toate acestea sunt reînnoite și conforme cu legislaţia în vigoare;
– coordonează și răspunde de realizarea în termen a tuturor raportărilor și declaraţiilor impuse de legislaţia specială în domeniul jocurilor de noroc;
– avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
– răspunde de legalitatea tuturor documentelor întocmite sau avizate;
– îndruma și controlează din punct de vedere profesional modul cum se desfăşoară activitatea juridică personalul aflat în subordine;
– organizează și conduce instructaje periodice cu personalul aflat în subordine, urmărind asigurarea perfecţionării profesionale a acestora;
– asigură legătura cu consilierii externi și realizează supravegherea litigiilor și întocmeşte raportări în legătură cu situaţia acestora;
– participă la negocieri pentru rezolvarea pe cale amiabilă a unor situaţii litigioase, de orice natură;
– colaborează cu toate departamentele relevante în cadrul unei companii (financiar- contabil/operațional/investiții/HR/alte departamente etc);
– consiliază și păstrează contact permanent cu managerii departamentelor din cadrul societăţii și cu top-managementul;
– urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ și semnalează managementului societăţii sarcinile ce revin societăţii, potrivit acestor dispoziţii;
– răspunde întrebărilor punctuale ale managementului societăţii privind aspectele juridice legate de activitatea societăţii, fie în scris sau verbal.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ/CUNOȘTINȚE PROFESIONALE
– diplomă de studii universitare în drept;
– experiență profesională de 6-10+;
– experiență relevantă de management și coordonare a unui departament juridic (minimum 2 ani ca Managing Associate/Head of Legal Department);
– limba engleză – fluent (scris, verbal – terminologie juridică, comercială).

CARACTERISTICI PERSONALE/APTITUDINI INTERPERSONALE
– are abilități naturale de conducere și management, inclusiv capacitatea de a comunica într-o manieră asertivă și clară;
– business-minded, cu abilităţi excelente de comunicare corporativă şi capacitatea de a influenţa la nivel executiv;
– are capacitatea de a decide și reacționa rapid în împrejurări care presupun acordarea de consultanță ad- hoc sau adoptarea unei decizii imediate;
– înţelege cu ușurință și are capacitatea de a extrage rapid informațiile relevante din proiectele gestionate de ceilalți membri ai echipei, oferind suport în adoptarea de strategii și decizii juridice adecvate cauzei;
– este persuasiv și deține excelente abilități de comunicare și lucru în echipă;
– deține experienţă în dezvoltarea de proceduri și instrucţiuni de lucru.

Candidaţii interesaţi să ne cunoască sunt rugaţi să ne comunice candidatura la adresa de e-mail: alexandra.gruia@egt-bg.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 septembrie 2023

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA recrutează Deputy of Legal Director

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA este în căutarea unui nou coleg/colege care să se alăture departamentului Juridic.

CERINŢE
– experiență de minim 3 ani în practică comercială/corporativă la o firmă de avocatură de renume sau o companie privată;
– bună înțelegere a tranzacțiilor corporative și comerciale și implicare directă în gestionarea contractelor comerciale de închiriere și vânzare;
– experiență în lucrul cu autoritățile, crearea și menținerea relațiilor cu autoritățile;
– abilitatea de a comunica şi de a prezenta către toate nivelurile organizației, inclusiv directorii;
– automotivat, responsabil, de încredere și muncitor;
– bun cercetător cu abilități analitice și gândire logică;
– abilitatea de a lucra atât independent, cât și ca membru al echipei, sub presiune ridicată;
– abilități excelente de ascultare, negociere și prezentare;
– abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba engleză;
– experienta SAP este un plus.

CEEA CE OFERIM
– expunere multinaţională;
– mediu pozitiv;
– condiţii bune de muncă;
– remunerare bună;
– echipă cu tineri profesionişti.

RESPONSIBILITATI
– consultarea conducerii pe probleme juridice;
– efectuează procesul de evaluare pentru toate companiile partenere și oferă consultanță juridică;
– gestionează toate procesele contractelor de închiriere și vânzare;
– monitorizează execuţia contractelor de închiriere şi vânzare, a contractului cu furnizorii etc;
– se asigură că sunt îndeplinite toate termenele și condițiile stabilite în contracte (de exemplu, încasări, plăți).
– întocmeşte documente justificative legate de procesele de închiriere şi vânzare;
– analizează potențialele riscuri implicate în termenii contractului;
– informează managerii altor departamente cu privire la încălcările termenilor contractuali, revizuiește și actualizează contractele existente, explicând termenii și condițiile managerilor și părților interesate;
– menține un sistem definit de înregistrări fizice și electronice;
– urmăreşte perioadele de valabilitate a contractului pentru a determina datele de reînnoire atunci când este necesar;
– gestionează problemele de reglementare, inclusiv dosarele guvernamentale, licențele, aprobările și înregistrarea companiei;
– se asigură că toate documentele corporative, adică licențele, licențele de filială, permisele și autorizațiile sunt reînnoite, actualizate la timp, valabile în orice moment și în conformitate cu legile și modelele de afaceri ale companiei în continuă schimbare;
– este tot timpul la curent cu modificările legislative și lucrează cu alte departamente atunci când este necesar;
– coordonează relația cu avocații interni sau externalizați;
– analizează orice plângeri și întrebări care sunt trimise departamentului juridic;
– asigură respectarea tuturor obligațiilor de conformitate stabilite atât din exterior (prin legislație, reglementări sau linii directoare ale industriei), cât și cu politicile și procedurile interne aferente;
– asistă managerul și toți ceilalți membri ai echipei în orice alte probleme, când este necesar;
– reprezintă compania și funcționarii acesteia în fața autorităților de control;
– cercetează și îşi actualizează constant cunoștințele juridice;
– traduce documente și revizuieşte lucrările de traducere.

DESCRIEREA COMPANIEI
Founded in 2002 and headquartered in Bulgaria, Euro Games Technology (EGT) has always prided itself on being amongst the most progressive companies in the global gaming industry. Its main focus is the development, production, sales, and technical support of a diverse range of products. Today its global distribution network includes dealerships in 25 countries and most of its portfolio models are installed in over 85 jurisdictions in Europe, Asia, Africa, North, Central, and South America. EGT’s headquarters and manufacturing facilities are spread across 7 buildings of around 51,448 sq. m and its team includes over 2,100 employees.
Within the main product scope of the company are the high-performing and trendy slot gaming machines, the thrilling mystery and progressive jackpot systems, the diverse and ever-enriching library of multigame mixes, the highly effective VLT, and casino management systems. Apart from its core slot business Euro Games Technology has established the subsidiaries EGT Multiplayer, which specializes in multiplayer solutions; EGT Interactive, serving the iGaming market exclusively; EGT Digital, which focused on all online gaming verticals, including sports, betting, and lottery; and EGT Steel Production that makes the housings and all metal components for the slot cabinets. Every year numerous new products and games are released by all affiliates of EGT, building on its 360-degree portfolio.
Every year EGT takes part in numerous international exhibitions.
The company’s technical achievements and key product novelties are presented each year at some of the most prestigious international gaming exhibitions, like ICE London, G2E Las Vegas, G2E Asia, Peru Gaming Show, FADJA Colombia, SAGSE Argentina, ExpoJoc Valencia, Irish Gaming Show, Fer-Interazar Madrid, Indian Gaming Show, Entertainment Arena Romania, Belgrade Future Gaming, BEGE Expo Sofia, ICE Africa, etc.
The company’s products are certified by various international regulatory agencies and testing laboratories, including GLI and SIQ.
Euro Games Technology is a member of the Gaming Standards Association (GSA), the Association of Gaming Equipment Manufacturers (AGEM), the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), and the Bulgarian Gaming Association (BGA). The company has obtained international certificates from various regulatory agencies and testing laboratories, including GLI, SIQ, and BMM, assuring the compliance of its products with the requirements of many different jurisdictions. EGT has implemented a quality management system according to ISO 9001:2015 that is certified by Lloyd’s Register Quality Assurance and achieves operational excellence also thanks to the enterprise resource planning software SAP.

We inform you that through your application submitted for this position, you express your consent to the processing of personal data contained in your resume. We also inform you that under Law 677/2001 on Personal Data Processing, you have the right to information, the right to access/update your personal data, the right to oppose at any time the processing of personal data, and request the deletion of your information from our databases.

Candidaţii interesaţi să ne cunoască sunt rugaţi să ne comunice candidatura la adresa de e-mail: alexandra.gruia@egt-bg.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 21 septembrie 2023

KONECNA & ZACHA is looking for an Office Assistant

KONECNA & ZACHA, Bucharest office, is looking for a good match for the Office Assistant role to join our team.

Konečná & Zacha specialises in provision of legal counselling to foreign and domestic clients doing business on the territory of Central and Eastern Europe, namely in the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania.

RESPONSABILITIES
– takes phone calls and handles correspondence and couriers;
– handles client reception when there are meetings;
– keeps necessary stock of supplies always available;
– renews all necessary subscriptions (legal programs);
– handles billing and payments proceedings;
– prepares documents for accounting on a regular basis (monthly);
– checks bank account regularly and keeps records of payments;
– performs payments of invoices and taxes;
– follows procedure to request for Land Registry extracts;
– issues invoices, sends invoices to clients, registers invoices in all evidence files;
– keeps monthly records of expenses;
– fills in office records the costs per client;
– handles the relationship with the Bucharest Bar;
– keeps in touch with the IT department;
– works on enforcement requests and RNPM (AEGRM) forms and documents for our clients, in collaboration with the lawyers colleagues;
– ensures that all matters related to the good workflow of the office are fulfilled.

REQUIREMENTS
– minimum 1-year experience as an assistant;
– good command of English language;
– good with numbers in view of performing the regular accounting activities;
– autonomous person, able to work independently, responsible for their work;
– efficient, reliable, analytical, flexible, and adaptable person;
– some experience with Microsoft Office (Word, Excel).

WHAT WE OFFER
– motivating conditions;
– central location;
– pleasant work environment.

We are looking forward to meeting the right person to join our team. If you feel your profile matches the job, please send your CV, at our email address: bucharest@konecna-zacha.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 septembrie 2023

LEGALITAS recrutează secretar notarial

Societatea Profesională Notarială LEGALITAS recrutează secretar notarial.

Tipul postului: full-time

CERINȚE
– experiență de minimum 1 an într-un birou notarial este obligatorie;
– studii superioare, absolvent/ă al/a Facultății de Drept;
– excelente abilități de comunicare și relaționare interumană (amabilitate și deschidere față de clienți, răbdare, atenție la detalii, capacitate de organizare);
– capacitatea de a rezolva probleme multiple în același timp;
– seriozitate și discreție cu privire la datele prelucrate;
– cunoștințe avansate de operare PC (Microsoft Office-Word, Excel, Adobe) rapiditate și acuratețe în redactarea documentelor;
– integritate morală şi profesională;
– rigurozitate în respectarea cu acuratețe a termenelor limită și a sarcinilor;
– verificări și înscrieri în registrele notariale INFONOT și Eterra;
– arhivare.

DESCRIEREA JOBULUI
– redactarea proiectelor de acte notariale: declarații, legalizări, procuri, diferite tipuri de contracte, succesiuni, divorțuri etc;
– pregătirea documentațiilor necesare întocmirii acestor acte;
– finalizarea actelor pentru a fi semnate;
– verificarea și înscrierea acestor acte în registrele naționale notariale;
– realizarea relației directe cu publicul într-un mod deschis, amabil și profesionist;
– întocmirea mapelor respectivelor documente/proceduri notariale pentru a fi arhivate;
– facturare;
– corespondență.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită un email conținând Curriculum Vitae cu fotografie și scrisoare de intenție la următoarea adresă: notar.legalitas@gmail.com
Numai candidații selectați pe baza CV-ului și a scrisorii de intenție vor fi invitați la interviu.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 14 august 2023

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA recrutează Deputy of Legal Director

EURO GAMES TECHNOLOGY ROMÂNIA este în căutarea unui nou coleg/colege care să se alăture departamentului Juridic.

CERINŢE
– experiență de minim 3 ani în practică comercială/corporativă la o firmă de avocatură de renume sau o companie privată;
– bună înțelegere a tranzacțiilor corporative și comerciale și implicare directă în gestionarea contractelor comerciale de închiriere și vânzare;
– experiență în lucrul cu autoritățile, crearea și menținerea relațiilor cu autoritățile;
– abilitatea de a comunica şi de a prezenta către toate nivelurile organizației, inclusiv directorii;
– automotivat, responsabil, de încredere și muncitor;
– bun cercetător cu abilități analitice și gândire logică;
– abilitatea de a lucra atât independent, cât și ca membru al echipei, sub presiune ridicată;
– abilități excelente de ascultare, negociere și prezentare;
– abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba engleză;
– experienţa SAP este un plus.

CEEA CE OFERIM
– expunere multinaţională;
– mediu pozitiv;
– condiţii bune de muncă;
– remunerare bună;
– echipă cu tineri profesionişti.

RESPONSIBILITATI
– consultarea conducerii pe probleme juridice;
– efectuează procesul de evaluare pentru toate companiile partenere și oferă consultanță juridică;
– gestionează toate procesele contractelor de închiriere și vânzare;
– monitorizează execuţia contractelor de închiriere şi vânzare, a contractului cu furnizorii etc;
– se asigură că sunt îndeplinite toate termenele și condițiile stabilite în contracte (de exemplu, încasări, plăți);
– întocmeşte documente justificative legate de procesele de închiriere şi vânzare;
– analizează potențialele riscuri implicate în termenii contractului;
– informează managerii altor departamente cu privire la încălcările termenilor contractuali, revizuiește și actualizează contractele existente, explicând termenii și condițiile managerilor și părților interesate;
– menține un sistem definit de înregistrări fizice și electronice;
– urmăreşte perioadele de valabilitate a contractului pentru a determina datele de reînnoire atunci când este necesar;
– gestionează problemele de reglementare, inclusiv dosarele guvernamentale, licențele, aprobările și înregistrarea companiei;
– se asigură că toate documentele corporative, adică licențele, licențele de filială, permisele și autorizațiile sunt reînnoite, actualizate la timp, valabile în orice moment și în conformitate cu legile și modelele de afaceri ale companiei în continuă schimbare;
– este tot timpul la curent cu modificările legislative și lucrează cu alte departamente atunci când este necesar;
– coordonează relația cu avocații interni sau externalizați;
– analizează orice plângeri și întrebări care sunt trimise departamentului juridic;
– asigură respectarea tuturor obligațiilor de conformitate stabilite atât din exterior (prin legislație, reglementări sau linii directoare ale industriei), cât și cu politicile și procedurile interne aferente;
– asistă managerul și toți ceilalți membri ai echipei în orice alte probleme, când este necesar;
– reprezintă compania și funcționarii acesteia în fața autorităților de control;
– cercetează și îşi actualizează constant cunoștințele juridice;
– traduce documente și revizuieşte lucrările de traducere.

DESCRIEREA COMPANIEI
Founded in 2002 and headquartered in Bulgaria, Euro Games Technology (EGT) has always prided itself on being
amongst the most progressive companies in the global gaming industry. Its main focus is the development,
production, sales, and technical support of a diverse range of products. Today its global distribution network
includes dealerships in 25 countries and most of its portfolio models are installed in over 85 jurisdictions in Europe,
Asia, Africa, North, Central, and South America. EGT’s headquarters and manufacturing facilities are spread across 7
buildings of around 51,448 sq. m and its team includes over 2,100 employees.
Within the main product scope of the company are the high-performing and trendy slot gaming machines, the
thrilling mystery and progressive jackpot systems, the diverse and ever-enriching library of multigame mixes, the
highly effective VLT, and casino management systems. Apart from its core slot business Euro Games Technology has
established the subsidiaries EGT Multiplayer, which specializes in multiplayer solutions; EGT Interactive, serving the
iGaming market exclusively; EGT Digital, which focused on all online gaming verticals, including sports, betting, and
lottery; and EGT Steel Production that makes the housings and all metal components for the slot cabinets. Every
year numerous new products and games are released by all affiliates of EGT, building on its 360-degree portfolio.
Every year EGT takes part in numerous international exhibitions.
The company’s technical achievements and key product novelties are presented each year at some of the most
prestigious international gaming exhibitions, like ICE London, G2E Las Vegas, G2E Asia, Peru Gaming Show, FADJA
Colombia, SAGSE Argentina, ExpoJoc Valencia, Irish Gaming Show, Fer-Interazar Madrid, Indian Gaming Show,
Entertainment Arena Romania, Belgrade Future Gaming, BEGE Expo Sofia, ICE Africa, etc.
The company’s products are certified by various international regulatory agencies and testing laboratories,
including GLI and SIQ.
Euro Games Technology is a member of the Gaming Standards Association (GSA), the Association of Gaming
Equipment Manufacturers (AGEM), the Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI), and the Bulgarian
Gaming Association (BGA). The company has obtained international certificates from various regulatory agencies
and testing laboratories, including GLI, SIQ, and BMM, assuring the compliance of its products with the
requirements of many different jurisdictions. EGT has implemented a quality management system according to ISO
9001:2015 that is certified by Lloyd’s Register Quality Assurance and achieves operational excellence also thanks to
the enterprise resource planning software SAP.

We inform you that through your application submitted for this position, you express your consent to the
processing of personal data contained in your resume. We also inform you that under Law 677/2001 on Personal
Data Processing, you have the right to information, the right to access/update your personal data, the right to
oppose at any time the processing of personal data, and request the deletion of your information from our
databases.

Candidaţii interesaţi să ne cunoască sunt rugaţi să ne comunice candidatura la adresa de e-mail: alexandra.gruia@egt-bg.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 14 iulie 2023

CITR recrutează practician în insolvenţă

Echipa CITR GROUP este în căutarea unui nou coleg pentru rolul de Practician în Insolvență pentru biroul din Cluj-Napoca.
Așadar, dacă ești o persoană energică, orientată spre soluții, colaborativă, rezilientă și flexibilă și vrei să faci parte dintr-o echipă tânără, prietenoasă și ambițioasă, aceasta este oportunitatea potrivită pentru tine.

NE DORIM SĂ ADUCI ÎN ECHIPĂ
– experiență de minim 5 ani în domeniul insolvenței, precum și cunoștințe juridice solide;
– orientare către rezultate și o viziune holistică asupra procedurii de insolvență;
– ai demonstrat abilități organizatorice, de comunicare şi colaborare;
– ești flexibil și te adaptezi ușor;
– cunoștințe de operare PC (word, excel);
– cunoști limba engleză la nivel cel puțin mediu;
– cauți o companie vizionară și o echipă performantă care să îți ofere resursele pentru următorul nivel de dezvoltare și care să te impulsioneze să evoluezi profesional;
– alegi să te implici acolo unde să simți că aduci valoare societății.

DESPRE ROLUL TĂU
– gestionezi problemele din diverse cazuri de insolvență din portofoliu;
– gestionezi contracte și litigii interne;
– oferi consultanță juridică, avizezi și întocmești documente specifice procedurii insolvenței;
– convoci și prezidezi adunări de creditori, comitete de creditori;
– întocmești adrese, cereri, notificări, contestații;
– elaborezi și susții în instanță rapoartele de activitate periodice;
– întocmești măsurile de recuperare a creanțelor.

ÎȚI OFERIM
– abonament medical;
– abonament Bookster 7card – îți oferă acces în cea mai mare rețea de săli de fitness din oraș;
– traininguri de dezvoltare personală și profesională;
– teambuildinguri şi petreceri fabuloase de Crăciun;
– zi liberă de ziua ta;
– fructe la birou de 2 ori pe săptămână;
– un birou prietenos și modern situat în zona centrală a orașului.

Candidaţii interesaţi sunt rugaţi să trimită CV-ul la adresa de e-mail: cariere@citr.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul Cluj-Napoca.

* Anunțul expiră la data de 13 iulie 2023