8,502 citiri

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează inspectori de concurență asistenți

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul său din Piața Presei Libere nr.1, sector 1, Bucureşti, concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 posturi de inspector de concurență asistent în cadrul Direcției Juridic-Contencios.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
– vechime minimă de 1 an în domeniul studiilor juridice;
– cunoştinţe de operare calculator – nivel mediu;
– cunoștințe de limba engleză(scris, citit, vorbit) – nivel mediu;
– stare de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei funcții publice specifice de inspector de concurență, atestată pe bază de examen medical de specialitate și testare psihologică, efectuate în unități specializate, conform art. 71 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996.

Dosarele pentru înscriere în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în perioada 16.06.2020-06.07.2020, urmând ca probele suplimentare (operare calculator și limba engleză), proba scrisă și proba interviu să se desfășoare în cursul lunii septembrie 2020, conform calendarului stabilit.

Pe site-ul Consiliului Concurenţei www.consiliulconcurentei.ro la secțiunea Despre noi rubrica Oportunităţi de angajare/ promovare, puteți descărca lista documentelor necesare pentru înscrierea la concurs, iar începând cu data de 16.06.2020 veți putea găsi bibliografia și informațiile referitoare la datele de desfășurare a probelor concursului.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 021/405.45.93 sau la sediul instituției.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 iunie 2019