2,750 citiri

LIDER DE PIAŢĂ ÎN DOMENIUL DEPOZITĂRII DEŞEURILOR recrutează avocat senior

Companie din București LIDER DE PIAŢĂ ÎN DOMENIUL DEPOZITĂRII DEŞEURILOR recrutează avocat intern – nivel senior executive.

DESCRIEREA POSTULUI
Asigură consultanţa juridică pentru companie, oferind soluţii juridice pentru activitatea curentă a societăţii şi reprezintă interesele societăţii în toate problemele juridice în care este angajat în relaţia cu persoanele juridice, instituţiile publice, reprezentarea în instanță în litigii comerciale.

PRINCIPALELE ATRIBUŢII
– conceperea, redactarea şi avizarea contractelor societăţii sau alte acte juridice încheiate cu persoanele juridice;
– verificarea şi urmărirea executării contractelor încheiate cu beneficiarii;
– soluţionarea problemelor apărute în activitatea societăţii din punct de vedere legal;
– elaborarea şi redactarea documentelor şi situaţiilor cerute de management;
– activitate de consiliere privind problemele legale cu care se confruntă societatea;
– redactare acte juridice (contracte comerciale, civile, acte constitutive şi acte adiţionale,);
– consultanţă drept comercial (negociere contracte comerciale, înfiinţare societăţi, modificare acte constitutive societăţi, recuperare debite);
– reprezentare persoane juridice în faţa diferitelor autorităţi, instituţii şi instanţe judecătoreşti.

CERINŢE MINIME DE COMPETENŢĂ
– educaţie: studii universitare juridice – constituie avantaj studiile postuniversitare de specialitate juridică;
– minimum 10 ani experienţa în poziţii similare – asigurarea consultanţei în domeniile sus-menţionate – experienţă similară în domeniu, reprezintă avantaj;
– experiență în susținerea în instanță a acțiunilor comerciale şi civile.

CV-urile redactate în limba română se pot transmite la adresa de e-mail: recrutari.2017@gmail.com
Doar candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 19 august 2020