1,149 citiri

NCH Capital recrutează avocat definitiv | Consultanţă

NCH CAPITAL Inc. recrutează avocat definitiv | Consultanţă.

CANDIDATUL IDEAL
– are 1-2 ani de experienţă ca avocat definitiv; ideal experienţă in-house în cadrul unei societăţi pe acţiuni;
– cunoştinţe juridice în următoarele arii de practică: drept civil, drept societar, dreptul muncii;
– cunoştinţe de legislaţie privind protecţia datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr. 2016/679);
– are capacitate de concentrare pentru a a gestiona mai multe sarcini simultan în cadrul termenelor limită, este organizat, atent la detalii, şi manifestă perseverenţă, responsabilitate, integritate și orientare către rezolvarea obiectivelor stabilite şi a sarcinilor alocate;
– fire analitică pentru a identifica riscuri la nivelul activităţii societăţii şi de a propune măsuri de prevenire sau eliminare a acestora;
– cunoştinţe de limba engleză.

RESPONSABILITĂȚI
– analiză, redactarea de clauze pentru gestionarea contractelor comerciale şi a altor documente juridice (întocmiri, modificări, revizuiri, monitorizare semnare, arhivare contracte);
– participarea la negocierea/ renegocierea clauzelor generale din contractele comerciale;
– propune planuri de îmbunătăţire a proceselor din activitate; evaluează riscurile la care poate fi supusă compania în activitatea sa;
– ţine legătura cu DPO şi monitorizează implementarea instrucţiunilor şi recomandărilor acestuia în cadrul societăţii;
– asigură suport Dep. Resurse Umane în gestionarea cercetărilor disciplinare şi redactează motivarea acestor decizii;
– verifică BOPI, depune cereri de înregistrare marcă, formulează cereri de opoziţie, după caz; administrează portofoliul de mărci al societăţii;
– redactează şi validează decizii şi hotărâri ale organelor de conducere;
– întocmirea informărilor legislative aplicabile în aria de activitate a societăţii.

Persoanele interesate sunt invitate să trimită un CV la adresa de e-mail: daniela.stanciu@nchcapital.ro

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 11 martie 2021