1.423 citiri

ŢIRIAC GROUP recrutează avocat | Protecţia datelor


ŢIRIAC GROUP recrutează avocat specializat în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

Excelența se construiește prin ideile, valorile și oamenii care stau la baza unei companii. Astfel a început povestea Grupului Țiriac. Creat la inițiativa domnului Ioan Țiriac, grupul reunește în prezent peste 40 de companii private autohtone, activând în următoarele sectoare principale: automotive, real-estate, transport aerian și energie. Pe lângă acestea, Țiriac Group desfășoară activități în câteva domenii conexe, precum servicii de pază și protecție, property management, servicii media.

CERINŢELE PENTRU VIITORUL NOSTRU COLEG
– avocat cu vechime în profesie de minim 5 ani (din care asistenţă juridică de minim 3 ani pentru implementarea Regulamentului general privind protecţia datelor – Regulamentul nr. 679/2026) companii);
– certificare CIPP/E prezintă avantaj;
– abilităţi analitice şi de sinteză, intuiţie şi imaginaţie bazată pe cunoaştere;
– persoană proactivă cu dorinţa de perfecţionare continuă;
– capacitatea de înţelegere a afacerilor şi a fluxurilor de date;
– persoană flexibilă, comunicativă, poate lucra în echipă, dar îşi poate desfăşura activitatea şi în mod independent;
– experienţă şi cunoştinte temeinice privind organizarea şi funcţionarea entităţilor juridice, indiferent de forma lor de organizare;
– cunoştinţe IT: Microsoft Office, program legislativ, internet;
– orientare spre rezultat.

DESCRIEREA COLABORĂRII
– persoană capabilă să propună măsuri organizatorice noi, să implementeze şi să contribuie la îmbunătăţirea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru protecţia datelor cu caracter personal, conform cu Regulamentul general de protecţia a datelor nr. 679/2016 (EU) şi legislaţia naţională, pentru entităţi diferite şi în diverse arii de business (analiză şi elaborare documente: politici, proceduri, informări persoane vizate, acorduri între operatori, LIA, DPIA, altele);
– persoană care deţine suficiente cunoştinţe juridice şi în domeniul protecţiei datelor pentru consilierea şi instruirea conducerii entităţilor şi angajaţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în temeiul Regulamentului (EU) 2016/679 şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor.
– persoană care să preia integral respectarea principiilor protecţiei datelor, inclusiv cu: actualizarea permanentă a registrului inventar de date, verificarea planului de conformare şi actualizarea permanentă a informărilor destinate persoanelor vizate, dar şi a măsurilor implementate, potrivit cerinţelor companiilor.
Ca viitor colaborator, va primi sprijin pentru acomodare şi activitatea curentă, cunoaşterea modului de lucru şi a partenerilor/colaboratorilor.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de e-mail: resurse.umane@tiriacgroup.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 martie 2024