4.546 citiri

GRUP DE SOCIETĂȚI recrutează avocat / consilier juridic


GRUP DE SOCIETĂȚI cu activitate diversificată recrutează avocat definitiv sau consilier juridic.

RESPONSABILITĂŢILE PRINCIPALE SUNT
– acordarea de consultanţă juridică în toate aspectele activităţii, concretizată în opinii legale şi memorandumuri;
– asigurarea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii, precum şi asigurarea legalităţii activităţilor societăţilor care fac parte din grup;
– întocmirea şi gestionarea documentelor corporatiste ale societăţii, acte adiţionale, hotărâri AGA, împuterniciri precum şi menţinerea relaţiei cu Registrul Comerţului şi cu alte autorităţi publice pentru clarificarea obligaţiilor legale şi menţinerea la zi a dosarelor juridice;
– redactarea, verificarea şi negocierea, împreună cu partenerii, a contractelor comerciale diverse, actelor adiţionale şi a altor tipuri de contracte de drept civil, internaţional privat, muncii, etc;
– redactarea de acţiuni, întâmpinări, cereri reconvenţionale, contestaţii, memorii, plângeri, alte acte cu caracter jurisdicţional sau procedural şi formularea de căi de atac ordinare şi extraordinare, utilizând orice mijloace legale pentru apărarea şi valorificarea drepturilor şi intereselor patrimoniale şi nepatrimoniale ale societăţii;
– reprezentarea societăţii înaintea autorităţilor publice (primării, oficiile Registrului Comerţului, A.N.C.P.I.) şi birourilor notariale, executori, instanţe, instituţii bancare etc.;
– reprezentarea şi susţinerea intereselor societăţii în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor arbitrale, a altor organe cu activitate jurisdicţională, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, în cauzele/litigiile în care societatea este implicată;
– participarea la întâlniri, redactare de notificări şi răspunsuri, adrese diverse, procuri, brief-uri legislative.
 
CERINŢE
– avocat definitiv, 3-4 ani experienţă în domeniul juridic, în materiile dreptului comercial, civil, procesual civil, proprietăţii intelectuale, muncii, achiziţii publice, alimentaţie publică;
– bun cunoscător al legislaţiei în vigoare;
– maximă seriozitate, responsabilitate, corectitudine, loialitate, punctualitate, discreţie, receptivitate;
– eficienţă în condiţii de stres;
– spirit de organizare şi prioritizare a propriei activităţi;
– abilităţi de comunicare; 
– cunoştinţe de utilizare PC (word, excel), inclusiv a aplicaţiilor legislative;
– spirit de iniţiativă şi implicare în activitate.

OFERTĂ (BONUSURI, BENEFICII) se oferă pachet salarial motivant, mediu de lucru organizat şi posibilităţi de dezvoltare a carierei într-un grup de companii româneşti.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită CV-ul la adresa de e-mail: ana.doaga@terradox.ro

* Anunțul expiră la data de 15 noiembrie 2013