2,171 citiri

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează inspectori de concurenţă asistenţi

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, etaj 1, corp D1, concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii de inspector de concurenţă asistent, la Direcţia Juridic-Contencios.

Concursul va avea loc în data de 30.06.2015, ora 09,30 probă eliminatorie de limba engleză şi la 11,30, probă scrisă, iar, în termenul legal, interviul.
Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, data limită de depunere a dosarului, precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 15.06.2015, ora 16:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 15 iunie 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.