2.835 citiri

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează consilier juridic


Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, numărul 1, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier juridic grad asistent, la Direcția Juridic–Contencios.

Concursul va avea loc pe data de 10.12.2015, ora 9:30 – proba eliminatorie de limba engleză şi la ora 11:30 – proba scrisă, iar în termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro.

Dosarele de participare la concurs se pot depune până cel târziu în data de 25 noiembrie 2015, ora 16:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 noiembrie 2015