3.128 citiri

AGER LEASING IFN recrutează avocat


Ager Leasing

AGER LEASING IFN SA recrutează avocat.

RESPONSABILITĂŢI
– reprezintă Compania în toate situaţiile de natură juridică, în limitele mandatului încredinţat;
– reprezintă Compania în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti;
– informează şi consiliază managementul şi angajaţii Companiei în legătură cu evoluţia legislaţiei;
– întocmeşte formalităţile prevăzute de lege în cazul modificării actului constitutiv, asigurând înregistrarea documentelor la Oficiul Registrului Comerţului;
– redactează opinii juridice scrise în legătură cu contractele încheiate cu Clienţii;
– analizează actele de înfiinţare şi funcţionare ale potenţialilor Clienţi din punct de vedere juridic şi emite opinii pe acest aspect;
– redactează adrese, notificări, somaţii, cereri de executare silită;
– redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, etc.

CERINŢE
– absolvent Universitate – Facultatea de Drept (licenţiat);
– experienţă profesională între 2 şi 5 ani în poziţia de avocat (reprezintă un avantaj experienţa profesională pe drept civil şi comercial, în piaţa financiară non-bancara/bancară);
– disponibilitate pentru deplasări în afara oraşului;
– cunostiinte solide în ceea ce priveşte: dreptul civil şi procedura civilă; dreptul comercial; dreptul penal şi procedura penală; contencios administrativ; dreptul fiscal;
– cunoştinţe privind reglementările specifice legislaţiei în domeniul financiar-bancar/non-bancar.

CV-urile vor fi transmise la adresa de e-mail: resurseumaneager@ager.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 7 iulie 2016