4.653 citiri

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocaţi


CDRS

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocat definitiv şi avocat stagiar.

Avocat definitiv

CERINŢE PROFESIONALE
– avocat definitiv, membru al Baroului Bucureşti, cu experienţă;
– cunoştinţe temeinice de drept civil, comercial şi societar (contracte, negocieri, opinii legale), precum şi de drept procesual civil;
– experienţă relevantă în domeniul litigiilor între profesionişti (Tribunal, Curtea de Apel);
– experienţă în domeniul consultanţei acordate profesioniştilor;
– acurateţe în redactarea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, contestațiilor, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, căilor de atac;
– capacitatea de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– atent la detalii, rezistent la stres, spirit de echipă,profesionalism, iniţiativă;
– cunoaşterea limbii italiene, scris şi vorbit;
– cunoştinţe aprofundate de engleză juridică.

RESPONSABILITĂŢI
– activităţi de consultanţă juridică, cât şi de reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor în materie civilă, comercial şi societar, recuperări de creanţă, executări silite, raporturi dintre profesionişti, litigiilor derivate din raporturile delictuale şi contractuale;
– analiză, verificare şi redactare contracte de orice fel;
– redactarea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, contestațiilor, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, căilor de atac, etc;
– redactare opinii juridice;
– întocmirea dosarelor pentru instanţă;
– orice alte activităţi specifice profesiei, conform solicitărilor clienţilor.

Avocat stagiar

CERINŢE PROFESIONALE
– admis în profesia de avocat;
– cunoştinţe solide de drept civil, procesual civil, comercial şi societar, precum şi cunoștințe privind procedurile de la registrul comerţului;
– abilităţi de comunicare şi de negociere, spirit de echipă, flexibilitate, precizie, eficienţă şi responsabilitate;
– utilizează cu ușurință construcții gramaticale complexe și vocabular bogat în limba română (scris și vorbit);
– cunoscător al limbii italiene – cerinţă obligatorie
– limba engleză avansat (scris, citit, vorbit);

RESPONSABILITĂŢI
– studierea temeinică a dosarelor încredinţate;
– urmărirea modificărilor legislative;
– redactarea de cereri de chemare în judecată, note scrise, concluzii, etc;
– realizarea operaţiunilor ce ţin de Registrul Comerţului;
– documentarea juridică în vederea formulării acţiunilor în instanţă;
– redactare/depuneri/ridicări cereri în instanţă şi la diverse instituţii;
– gestionarea activităţilor de traducere şi legalizare a actelor necesare în dosarele în care este implicat;
– menţinerea constantă a relaţiilor cu instanţele judecătoreşti, precum şi cu celelalte autorităţi;
– reprezentare în fața diverselor autorități.

OFERTĂ
Bonusurile şi beneficiile se discută la interviu în funcţie de experienţă.
Persoanele interesate sunt rugate să transmită un Curriculum Vitae, însoțit de o scrisoare de intenție, la adresa de e-mail: office@cdrs.eu

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 iulie 2016