4.341 citiri

VILAU | ASSOCIATES is currently looking for qualified and trainee lawyers


vilau&associates

VILAU | ASSOCIATES is currently looking for qualified and trainee lawyers for the following areas of practice:

1. Corporate & Commercial;
2. M&A and Private Equity;
3. Energy.

They will be primarily responsible for advising on legal aspects of Romanian law, related but not limited to the following:
1. Corporate & Commercial – corporate governance, shareholder agreements, company secretarial teams for shareholders and board of directors meetings, directors responsibilities, corporate restructuring, commercial contracts, commercial advice;
2. M&A and Private Equity – strategy, deal negotiations, sale of assets and businesses, purchases and sales of shares, due diligence, joint ventures, investments and recapitalization, privatizations post m&a integration;
3. Energy – regulatory services, compliance, projects, financing, acquisitions, generation, carriage, supply and distribution of electricity renewable energy projects (wind, solar, hydropower, geothermal and waste to energy): acquisition, clearance, development, finance, construction & operation of the facility, power purchase agreements, green certificates purchase agreements.

Very good written and spoken English is a must, as well as strong reading, writing and analytical skills.

WE OFFER complex and challenging work, opportunity of professional growth in a dynamic and competitive environment, excellent future career opportunities.

BRIEF DESCRIPTION OF OUR FIRM
We are a full-service Romanian law firm, advising a vast array of international and local clients. We are particularly skilled in assisting foreign investors establishing a local presence in Romania and in expanding their businesses in the entire Central and Eastern Europe. Moreover, our successes so far compliment and support our unique approach to client needs.

HOW TO APPLY
Please send your CV in English mentioning the position title to: office@vilau.ro and delia.dirjan@vilau.ro

Only candidates selected for an interview will be contacted.

* * *

 
VILAU | ASOCIAŢII recrutează avocaţi stagiari şi definitivi pentru următoarele arii de practică:

1. Drept societar şi comercial;
2. Fuziuni şi achiziţii şi private equity;
3. Energie.

Responsabilităţile principale vor consta în acordarea de consultanţă cu privire la aspecte ale legislaţiei din România, în legătură cu cele mai jos, însă fără a se limita la acestea:
1. Drept societar şi comercial – guvernanţă corporatistă, acorduri ale acţionarilor/asociaţilor, asistenţă în cadrul adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor şi consiliilor de administraţie, atribuţii ale administratorilor, restructurare internă, contracte comerciale, consultanţă comercială;
2. Fuziuni şi achiziţii şi private equity – strategie, negocieri ale tranzacţiilor, vânzare şi cumpărare de active şi fond comercial, rapoarte due diligence, asocieri, investiţii şi recapitalizări, privatizări, integrare ulterioară fuziunilor şi achiziţiilor;
3. Energie – servicii de reglementare, conformitate, proiecte, finanţare, achiziţii, generare, transport, furnizare şi distribuţie de energie electrică, proiecte de energie recuperabilă (energie eoliană, solară, hidraulică, geotermală şi de biomasă): achiziţie, autorizare, dezvoltare, finanţare, construirea şi funcţionarea centralelor energetice, contracte de vânzare-cumpărare de energie electrică, contracte de vânzare-cumpărare de certificate verzi.

Sunt necesare excelente abilităţi de redactare, relaţionare, negociere şi comunicare în limba engleză şi de asemenea capacităţi generale foarte bune analitice şi de sinteză.

CE OFERIM? 
Spaţiu profesional complex şi dinamic, excelente oportunităţi viitoare de dezvoltare, alături de avocaţi cu o experienţă vastă şi diversificată.

SCURTĂ DESCRIERE A FIRMEI 
Suntem o societate de avocatură din România ce consiliază clienţi locali şi internaţionali. Avem o experienţă deosebită în ceea ce priveşte asistenţa juridică oferită investitorilor străini care doresc să intre pe piaţa din România şi să îşi dezvolte activitatea în Europa Centrală şi de Est. Realizările de până acum confirmă abordarea noastră unică faţă de necesităţile clienţilor.

CUM SĂ APLICAŢI 
Vă rugăm să trimiteţi CV-urile la adresele de e-mail office@vilau.ro şi delia.dirjan@vilau.ro, precizând poziţia pentru care aplicaţi.
Doar candidaţii selectaţi pentru interviu vor fi contactaţi ulterior.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 iulie 2016