2,671 citiri

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR recrutează consilier juridic

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR recrutează consilier juridic.

SCOPUL POSTULUI
Asigurarea în numele Societăţii a suportului pentru Departamentul de Vânzări şi Marketing, începând din faza de precontractare, încheierea contractelor de vânzare, încheierea contractelor cu băncile finanţatoare, cu respectarea dispoziţiilor legale şi contractuale în materie, conform drafturilor aprobate de conducerea societăţii.

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE
– ţine evidenţa documentelor aferente proprietăţilor Societăţii;
– ţine evidenţa contractelor de vânzare pe baza informărilor primite de la departamentul de vânzări şi marketing;
– completează la zi baza de date cu privire la contractele încheiate;
– redactează drafturile de împuterniciri;
– verifică contractele înainte de semnare;
– transmite notarilor documentele aferente încheierii contractelor de vânzare / promisiunilor de vânzare;
– predă consultanţilor de vânzări documentele de proprietate necesare a fi predate cumpărătorilor;
– prezintă notarilor actele de proprietate în original;
– transmite contractele şi adresele de radiere în vederea radierii ipotecilor;
– întocmeşte şi actualizează situaţia imobilelor radiate de sub ipotecă.

PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI

EDUCAŢIE
Studii de bază: Studii juridice superioare

EXPERIENŢĂ
Experienţă de minim 3 ani într-o poziţie similară.

CUNOŞTINŢE
– foarte bune cunoştinţe de legislaţie şi norme metodologice aplicabile în domeniul de activitate;
– bun utilizator al calculatorului şi al aplicaţiilor Microsoft Office;
– limba engleză – nivel avansat.

ABILITĂŢI
– capacitate de analiză şi sinteză;
– bune abilităţi de planificare şi organizare;
– capacitate de respectare a termenelor propuse;
– orientare spre client şi rezultate;
– bune abilităţi de lucru în echipă;
– atenţie la detalii;
– dinamism, eficienţă;
– rezistenţă la stres.

Îi invităm pe cei interesaţi să trimită un CV şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: anca.pasat@impactsa.ro

Anunţul este valabil pentru municipiul Bucureşti.

* Anunțul expiră la data de 4 mai 2018