4.740 citiri

SANADOR recrutează responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal


SANADOR recrutează Responsabil cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal (DPO).

CANDIDATUL IDEAL
– absolvent studii superioare (de preferat, juridice);
– cunoştinţe MS Office;
– cunoştinţe limba engleză – nivel mediu (scris și conversațional);
– abilităţi foarte bune de organizare, comunicare şi relaţionare cu oamenii;
– capacitate de gestionare eficientă a timpului şi priorităţilor;
– abilităţi de lucru în echipă;
– disponibilitate şi flexibilitate la program prelungit.

COMPETENŢE / ABILITĂŢI
– integritate și etică morală și profesională;
– experiență relevantă în legătură cu legislația și practicile de protecție a datelor la nivel național și european, precum și o înțelegere adecvată a dispozițiilor și principiilor de bază ale Regulamentului General privind Protecția Datelor;
– nivel ridicat de cunoștințe în domeniul protecției datelor, având în vedere domeniul de activitate al societății (sector medical privat), în funcție de operațiunile de prelucrare a datelor efectuate și de nivelul de protecție necesar pentru datele cu caracter personal prelucrate;
– înţelegerea operațiunilor de prelucrare efectuate, precum și sistemele de informații și necesitățile de securitate și protecție a datelor prelucrate de operator;
– cunoștințe relevante privind reglementările legale referitoare la organizarea și funcționarea sectorului medical, precum și a procedurilor generale ce vizează activitatea din domeniul medical;
– certificat privind absolvirea unui curs de specializare în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

DESCRIEREA JOBULUI
– monitorizarea permanentă a conformității operatorului cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal (în special, monitorizarea respectării regulilor Regulamentului General privind Protecția Datelor, precum și a altor dispoziţii de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor);
– oferirea consultanței și asistenței de specialitate în îndeplinirea obligatiior legale ale operatorului de date conform dispozițiilor GDPR, dintre care menționam gestionarea evidenței operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, efectuarea analizei de impact asupra protecției datelor, efectuarea analizei corespunzătoare şi transmiterea notificării incidentelor de securitate ș.a.;
– informarea angajaților companiei cu privire la noutățile legislative din domeniul protecției datelor cu caracter personal și cu privire la obligațiile ce le revin privind respectarea confidențialității datelor și protecția datelor cu caracter personal;
– susținerea de sesiuni de training pentru salariații companiei cu privire la regulile GDPR și obligațiile ce le revin în ceea ce privește respectarea confidențialității datelor și protecția datelor cu caracter personal;
– realizarea auditurilor interne periodice pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;
– asumarea rolului de punct de contact la nivelul operatorului de date pentru Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) privind aspectele legate de prelucrare, inclusiv în ceea ce privește consultarea prealabilă, precum și, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune;
– asigurarea cooperării cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
– înregistrarea cererilor, formularea și transmiterea răspunsurilor la solicitările persoanelor vizate;
– îndeplinirea altor sarcini și atribuții, la solicitarea conducerii societății.

DESCRIEREA COMPANIEI
Sanador este o companie cu capital 100% românesc, care furnizează întreaga gamă de servicii medicale.
Înfiinţată în 2001 Sanador a avut o dezvoltare continuă, exclusiv organică, fără nici o achiziţie.
În anul 2011 Sanador a inaugurat cel mai mare spital privat generalist din România, cu 402 paturi şi 10 săli de operaţie, având una dintre cele mai performante secţii de terapie intensivă adulţi şi neonatologie.
În tot acest timp, Sanador a atras unii dintre cei mai performanţi medici şi personal mediu de înalt profesionalism, reuşind să atingă performanţe deosebite, chiar şi premiere medicale în România. Mizând foarte mult pe resursa umană, Sanador a dezvoltat permanent procesul de recrutare, atrăgând oameni care să se simtă mândri că fac parte din această companie.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită CV-ul la adresa de e-mail: adriana.mihai@sanador.ro

Anunțul este valabil pentru Municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 23 august 2019