2,767 citiri

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează inspectori de concurență

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 3 funcţii publice vacante de inspector de concurenţă cls.I, gradul profesional asistent, la Direcţia Juridic-Contecios.

Concursul va avea loc în data de 21.10.2014, ora 9,30 – proba eliminatorie de limba engleză şi ora 11,30 – proba scrisă, iar în termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, data limită de depunere a dosarului, precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 8 octombrie 2014

Consiliul Concurenţei amână, din motive obiective, organizarea concursului stabilit pentru data de 21.10.2014, de recrutare a 3 funcţii de inspector de concurenţă grad asistent, la Direcţia Juridic-Contencios, acest urmand a avea loc în data de 04.11.2014, orele 09,30 proba eliminatorie de limba engleză si la 11,30 – proba scrisă, iar, in termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, data limită de depunere a dosarului, precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, etaj 1, corp D1 şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.