2.343 citiri

SIOUFAS & COLABORATORII recrutează avocat | Executare Silită


SIOUFAS

SIOUFAS & COLABORATORII recrutează avocat pentru departamentul de executare silită.

RESPONSABILITĂŢI
– responsabil cu îndeplinirea formelor legale specifice activităţii de executare silită;
– planificarea, organizarea, controlul şi monitorizarea efectuării acţiunilor necesare procesului de executare silită desfăşurate de executorii judecătoreşti colaboratori;
– managementul relaţiei cu executorii judecătoreşti în toată ţara;
– pregăteşte rapoarte interne specifice activităţii de executare silită către management;
– oferă suport în toate aspectele legate de relaţia cu Executorii Judecătoreşti colaboratori;
– furnizează feedback constant în scopul sporirii eficienţei în cadrul procesului de executare silită;
– propune continuarea/încetarea colaborării cu executori judecătoreşti existenţi în portofoliu;
– menţine relaţia cu Departamentul Juridic, în privinţa solicitărilor primite de la instanţele judecătoreşti sau Poliţie;
– efectuează vizite la sediul Birourilor Executorilor Judecătoreşti colaboratori aflaţi în portofoliu şi redactează rapoarte specifice în urma vizitelor efectuate;
– verifică respectarea condiţiilor contractuale de către Executorii Judecătoreşti colaboratori;
– monitorizarea performanţei şi propune măsuri de îmbunătăţire în relaţia cu Executorii Judecătoreşti colaboratori;
– monitorizarea programarea licitaţiilor şi participă la licitaţii;
– se implică direct în procesul de valorificare garanţii atât prin negocieri amiabile cât şi în cadrul licitaţiilor.

CERINŢE
– experienţă în executarea silită minim 3 ani (Cel puţin 1 an experienţă într-o poziţie de coordonare);
– studii superioare;
– disponibilitate de deplasare (postul presupune deplasare 50% din program);
– abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere;
– abilităţi de organizare, planificare şi coordonare;
– abilităţi de analiză a indicatorilor de performanţă şi de stabilire a planurior de acţiune corespunzătoare;
– capacitatea de a soluţiona problemele;
– cunoştinţe Microsoft Office nivel avansat;
– permis de conducere categoria B – vechime cel puţin 3 ani;
– limba engleză – nivel mediu.

CE OFERIM
– lucrul într-un colectiv tânăr și profesionist;
– accesul la traininguri și posibilitatea dezvoltării profesionale;
– remunerație competitivă;
– implicarea în proiecte de anvergură.

DESCRIEREA COMPANIEI
SIOUFAS & COLABORATORII este o societate internațională de avocați cu birouri în Atena, Thessalonic, Patra și București și care înregistrează peste 400 de angajați, având un portofoliu vast de clienți atât din domeniul de banking, retail, cât și alte ramuri ale economiei.

Cei interesaţi pot trimitie CV la: hr@sioufaslaw.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 30 ianuarie 2016