8.979 citiri

BRD Groupe Societe Generale recrutează Şef Serviciu Litigii


BRD

BRD Groupe Societe Generale recrutează, cu contract pe perioadă neterminată, pentru Departamentul său Juridic Şef Serviciu Litigii.

RESPONSABILITĂŢI
– coordonează activitatea juridică desfăşurată în cadrul Serviciului Litigii din structura Departamentului Juridic;
– asigură monitorizarea litigilor Băncii şi ale Filialelor BRD, la cererea acestora din urmă, cu excepţia celor ce privesc activitatea de recuperare a creditelor neperformante, urmărind implementarea soluţiilor adecvate în vederea limitării riscurilor la care banca este expusă în respectivele litigii;
– urmăreşte întocmirea şi transmiterea rapoartelor dosarelor în care banca este parte, pentru structurile din Centrala Băncii, BNR, auditorul extern şi Société Générale;
– colaborează cu Departamentul Financiar ȋn vederea stabilirii provizioanelor aferente litigiilor în care Banca este parte, ȋn conformitate cu documentele normative aplicabile;
– urmăreşte formularea şi înregistrarea cererilor de chemare în judecată la instanţele judecătoreşti, redactarea şi susţinerea întâmpinărilor, a concluziilor scrise sau a exercitării căilor de atac pe baza dispoziţiilor reprezentanţilor băncii, conform competenţelor stabilite în actele normative interne în cauzele în care Banca este reprezentată prin consilierii juridici din cadrul Serviciului Litigii;
– reprezintă banca în litigiile aflate în gestiunea directă a Serviciului Litigii;
– asigură aplicarea strategiei băncii în litigiile coordonate, inclusiv prin utilizarea jurisprudenţei relevante;
– studiază jurisprudenţă în domeniu, asigurându-se de difuzarea principalelor sale orientări la nivelul consilierilor juridici, a avocaţilor colaboratori şi propune modificări la nivelul produselor şi serviciilor oferite de bancă, atunci când este cazul;
– propune soluţii privind strategia de apărare a intereselor Băncii sau Filialelor BRD, la cererea acestora din urmă, în litigiile în care sunt parte;
– asigură prevenirea litigiilor, propunând atunci când este cazul organelor interne competente conform normativelor interne, soluţii privind stingerea situaţiilor de litigiu ce ar putea afecta Banca sau Filialele BRD, la cererea acestora din urmă;
– asigură coordonarea activităţii juridice referitoare la cererile privind înfiinţarea popririlor sau a măsurilor asigurătorii fiscale, civile şi penale, formulate de organele de executare sau de organele penale cu privire la conturile clienţilor BRD-Groupe Societe Generale SA;
– coordonează dosarele penale în care banca este implicată;
– asigură coordonarea activităţii juridice cu privire la solicitările ce au ca obiect divulgarea secretului profesional, formulate de autorităţi şi/sau alte persoane fizice/juridice;
– urmăreşte examinarea din punct de vedere juridic, a plângerilor/reclamaţiilor ce au legătură cu activitatea Serviciului Litigii, propunând măsuri de soluţionare a acestora;
– asigură actualizarea instrucţiunilor şi procedurilor băncii specifice domeniului de activitate, cu privire la aspectele juridice din conţinutul acestora;
– asigură urmărirea evoluţiei indicatorilor statistici privind încărcarea pe consilieri juridici şi pe tipuri de lucrări şi realizează propuneri în consecinţă.

MANAGEMENT DE ECHIPĂ
– alocă resurse pe activităţile derulate în cadrul serviciului;
– stabileşte obiectivele de activitate;
– asigură repartizarea sarcinilor şi urmăreşte realizarea lor pentru atingerea obiectivelor stabilite;
– animă şi motivează echipa.

CERINŢE
– minimum 5 ani experienţă în gestionarea dosarelor de litigii din domeniul bancar;
– experienţă/abilităţi manageriale;
– cunoştinţe juridice temeinice;
– cunoaşterea legislaţie în domeniu;
– limbi străine – engleză/franceză nivel avansat;
– abilităţi organizatorice şi de prioritizare, oreintare spre rezultate şi acurateţe;
– atitudine pozitivă, orietare spre soluţii, iniţiativă şi proactivitate.

Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită CV-ul la adresa de email: alina.gheuca@brd.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 septembrie 2016