MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate | Litigii

Maravela & Asociatii

MARAVELA & ASOCIAŢII recrutează associate competitiv 1-5 PQE, pentru departamentul de litigii / dispute resolution.

CE OFERIM
– oportunitatea de a lucra într-o echipă de înalt nivel profesional;
– mediu de lucru în care se pune accentul pe integritate, colegialitate și spirit de echipă;
– proiecte și clienți de anvergură;
– oportunități reale de promovare bazate pe calitățile profesionale și umane;
– onorariu competitiv;
– spațiu de lucru elegant, dinamic şi prietenos.

CE CĂUTĂM
– obligatorie cunoaşterea limbii engleze, la nivel avansat (scris și vorbit) precum şi cunoştinţe solide de engleză juridică; fluența în a doua limbă străină reprezintă un avantaj;
– experiență între 1 şi 5 ani de la admiterea în barou în litigii comerciale, civile și administrative;
cunoștințe solide de drept, rigurozitate și raționament juridic impecabil (diploma de master acordată de/studii în curs la o universitate străină reprezintă un avantaj);
– capacitatea de adaptare la exigențele firmei și coordonarea avocaților asociați;
– trăsături personale: conștiinciozitate, eficiență, spirit de echipă, integritate, dorinţa de formare profesională continuă.

Vă invităm să ne transmiteţi CV-urile şi scrisorile de intenţie pe adresa: office@maravela.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 septembrie 2016

BRD Groupe Societe Generale recrutează Şef Serviciu Litigii

BRD

BRD Groupe Societe Generale recrutează, cu contract pe perioadă neterminată, pentru Departamentul său Juridic Şef Serviciu Litigii.

RESPONSABILITĂŢI
– coordonează activitatea juridică desfăşurată în cadrul Serviciului Litigii din structura Departamentului Juridic;
– asigură monitorizarea litigilor Băncii şi ale Filialelor BRD, la cererea acestora din urmă, cu excepţia celor ce privesc activitatea de recuperare a creditelor neperformante, urmărind implementarea soluţiilor adecvate în vederea limitării riscurilor la care banca este expusă în respectivele litigii;
– urmăreşte întocmirea şi transmiterea rapoartelor dosarelor în care banca este parte, pentru structurile din Centrala Băncii, BNR, auditorul extern şi Société Générale;
– colaborează cu Departamentul Financiar ȋn vederea stabilirii provizioanelor aferente litigiilor în care Banca este parte, ȋn conformitate cu documentele normative aplicabile;
– urmăreşte formularea şi înregistrarea cererilor de chemare în judecată la instanţele judecătoreşti, redactarea şi susţinerea întâmpinărilor, a concluziilor scrise sau a exercitării căilor de atac pe baza dispoziţiilor reprezentanţilor băncii, conform competenţelor stabilite în actele normative interne în cauzele în care Banca este reprezentată prin consilierii juridici din cadrul Serviciului Litigii;
– reprezintă banca în litigiile aflate în gestiunea directă a Serviciului Litigii;
– asigură aplicarea strategiei băncii în litigiile coordonate, inclusiv prin utilizarea jurisprudenţei relevante;
– studiază jurisprudenţă în domeniu, asigurându-se de difuzarea principalelor sale orientări la nivelul consilierilor juridici, a avocaţilor colaboratori şi propune modificări la nivelul produselor şi serviciilor oferite de bancă, atunci când este cazul;
– propune soluţii privind strategia de apărare a intereselor Băncii sau Filialelor BRD, la cererea acestora din urmă, în litigiile în care sunt parte;
– asigură prevenirea litigiilor, propunând atunci când este cazul organelor interne competente conform normativelor interne, soluţii privind stingerea situaţiilor de litigiu ce ar putea afecta Banca sau Filialele BRD, la cererea acestora din urmă;
– asigură coordonarea activităţii juridice referitoare la cererile privind înfiinţarea popririlor sau a măsurilor asigurătorii fiscale, civile şi penale, formulate de organele de executare sau de organele penale cu privire la conturile clienţilor BRD-Groupe Societe Generale SA;
– coordonează dosarele penale în care banca este implicată;
– asigură coordonarea activităţii juridice cu privire la solicitările ce au ca obiect divulgarea secretului profesional, formulate de autorităţi şi/sau alte persoane fizice/juridice;
– urmăreşte examinarea din punct de vedere juridic, a plângerilor/reclamaţiilor ce au legătură cu activitatea Serviciului Litigii, propunând măsuri de soluţionare a acestora;
– asigură actualizarea instrucţiunilor şi procedurilor băncii specifice domeniului de activitate, cu privire la aspectele juridice din conţinutul acestora;
– asigură urmărirea evoluţiei indicatorilor statistici privind încărcarea pe consilieri juridici şi pe tipuri de lucrări şi realizează propuneri în consecinţă.

MANAGEMENT DE ECHIPĂ
– alocă resurse pe activităţile derulate în cadrul serviciului;
– stabileşte obiectivele de activitate;
– asigură repartizarea sarcinilor şi urmăreşte realizarea lor pentru atingerea obiectivelor stabilite;
– animă şi motivează echipa.

CERINŢE
– minimum 5 ani experienţă în gestionarea dosarelor de litigii din domeniul bancar;
– experienţă/abilităţi manageriale;
– cunoştinţe juridice temeinice;
– cunoaşterea legislaţie în domeniu;
– limbi străine – engleză/franceză nivel avansat;
– abilităţi organizatorice şi de prioritizare, oreintare spre rezultate şi acurateţe;
– atitudine pozitivă, orietare spre soluţii, iniţiativă şi proactivitate.

Cei interesaţi sunt rugaţi să transmită CV-ul la adresa de email: alina.gheuca@brd.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 26 septembrie 2016

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează avocat definitiv | Litigii

Zamfirescu Racoti & Parteners

ZAMFIRESCU RACOŢI & PARTNERS recrutează avocat definitiv pentru departamentul Litigii.

CANDIDAŢII VOR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE CONDIŢII GENERALE
– să fie avocat definitiv cu vechime în profesie de peste 10 ani;
– cunoștințe avansate de limba engleză;
– experienţa semnificativă în următoarele domenii, chiar și pe perioade mai scurte de 10 ani, face candidatul eligibil: litigii în dreptul muncii, achiziții publice, dreptul concurenței, piața de capital, drept contencios-administrativ, executare silită, drept civil;
– capacitate de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– să aibă spirit inovativ, excelente abilităţi de comunicator şi jucător în echipă;
– să aibă cunoştinţe operare PC.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul însoţit de o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: elena.popa@zrp.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 16 septembrie 2016