2,952 citiri

CONSILIUL CONCURENȚEI recrutează inspectori de concurenţă

Consiliul Concurentei

CONSILIUL CONCURENȚEI organizează la sediul din Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, etaj 1, corp D1, concurs de recrutare pentru ocuparea a 2 funcţii de inspector de concurenţă asistent şi 1 funcţie de inspector de concurenţă debutant, la Direcţia Juridic-Contencios.

Concursul va avea loc în data de 12.12.2016, ora 09:00 proba eliminatorie de limba engleză şi la 11:30, proba scrisă, iar în termenul legal, interviul.

Condiţiile de participare, actele necesare pentru dosarul de înscriere, data limită de depunere a dosarului, precum şi bibliografia se afişează la sediul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul www.consiliulconcurentei.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021/405.45.93, 021/405.45.58 sau la sediul instituţiei.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 5 decembrie 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.