2,643 citiri

IMSAT recrutează consilier juridic / contract manager

IMSAT recrutează consilier juridic / contract manager.

Poziţia se subordonează Directorului General Adjunct.

RESPONSABILITĂŢI
– redactează, avizează şi urmăreşte contracte (în limba română, engleză şi franceză), precum şi alte documente emise de departamentele societăţii, verificând legalitatea, oportunitatea şi corectitudinea lor în conformitate cu scopul pentru care au fost redactate. Cunoaşterea contractelor tip FIDIC este absolut necesară (mai ales partea de claim-uri);
– atribuţii de contract management, comunică cu echipele de Project Management ale societăţii, cu clienţii şi cu furnizorii, participă la negocierea contractelor;
– întocmeşte procesele verbale şi deciziile Adunării Generale a Acţionarilor şi Consiliului de Administraţie ale societăţii;
– redactează notificări de reziliere, de punere în întârziere, somaţii de plată, ordonanţe de plată, cesiuni de creanţă, alte acţiuni;
– reprezintă societatea în faţa instanţelor de judecată şi formulează apărarea şi/sau acţiunile în instanţă;
– face demersurile necesare desfăşurării în legalitate a activităţii societăţii (în conformitate cu Legea societăţilor comerciale şi cu orice altă prevedere legală incidentă), identifică noutăţile în materie de legislaţie a societăţilor comerciale pe acţiuni, întocmeşte şi înregistrează documentaţia aferentă pentru desfăşurarea în legalitate a activităţii societăţii;
– acordă consultanţă juridică diferitelor departamente ale societăţii;
– întocmeşte documentaţia necesară în relaţiile societăţii cu instituţiile din România (Registrul Comerţului, Parchet, primării, notariate, poliţie, etc) şi reprezintă societatea în vederea obţinerii actelor şi avizelor necesare desfăşurării în legalitate a activităţii;
– identifică formalităţile legale ce trebuie îndeplinite în relaţia cu autorităţile locale din ţările unde compania urmează să execute lucrări în construcţii (Registrul Comerţului, fisc, inspectoratele de muncă, primării, ministere, sindicate, etc) şi întocmeşte rapoarte cu privire la complexitatea, costurile, durata, etc acestor formalităţi;
– asigură fluxul informaţional referitor la documentele cu conţinut juridic între departamentele societăţii.

CERINŢE
– studii juridice de specialitate absolvite;
– experienţă minimă de 5 ani în domeniul juridic, atribuţii de contract management, activităţi de redactare şi urmărire contracte (FIDIC, dar fără a se limita la acestea), consultanţă în drept societar, relaţii juridice între profesionişti, dreptul muncii, reprezentare în instanţă;
– cunoaşterea limbilor engleză (avansat) şi franceză (preferabil mediu/avansat);
– cunoştinţe operare PC (Word, Excel, Powerpoint);
– capacitate de a finaliza independent activităţile alocate, bune abilităţi de comunicare, atenţie la detalii;
– abilităţi de analiză, sinteză şi organizare, de lucru autonom şi în echipă;
– capacitate de automotivare;
– atenţie, perspicacitate, conştiiciozitate, spirit de iniţiativă, rezistenţă la stres;
– disponibilitate la deplasări.

Se oferă un mediu de lucru plăcut şi profesionist, un salariu atractiv şi posibilitatea de dezvoltare personală şi profesională.

Numai candidaţii selectaţi vor fi contactaţi.

Candidaţii interesaţi pot trimite CV-ul la următoarea adresă de e-mail: cristina.urate@imsat.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 9 septembrie 2018