REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA recrutează consilier juridic

romsilva

În conformitate cu prevederile Contractului colectiv de muncă 2021 – 2023, Anexa 9 pct.4, etapa II, REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA DIRECTIA SILVICA SIBIU organizează un examen/concurs în data de 17.03.2022, ora 10:00, la sediul său din Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, pentru ocuparea următorului post vacant: 1 post de consilier juridic, COR – 261103, pe perioadă nedeterminată.

CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE
– să fie absolvent de studii superioare juridice cu o vechime de minimum 2 ani în specialitate, pentru postul de consilier juridic;
– să aibă capacitate de exerciţiu; să fie apt din punct de vedere medical; să nu fie condamnat penal fără reabilitare;
– să nu se afle în litigiu față de Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA sau subunitățile acesteia.

MODALITĂŢI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR
2 etape: 1- probă scrisă – text grilă; 2-interviu. Nota minimă pentru fiecare etapă este 7. Doar concurenții care obțin minim nota 7 la proba scrisă sunt admiși la interviu, cei care au obținut note sub 7 nu vor fi admiși la interviu.

DOSARUL TREBUIE SĂ CUPRINDĂ
– cerere prin care solicită aprobarea conducătorului unităţii pentru participarea la verificarea organizată pentru ocuparea postului vacant anunţat;
– curicculum vitae;
– diplomă ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare (copie conformă cu originalul) / adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ absolvită ce atestă studiile prevăzute la condiţiile de participare;
– adeverinţă privind vechimea în muncă;
– adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (original).
– certificat de cazier judiciar;
– buletin (carte) act de identitate (copie);
– adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, care să ateste starea de sănătate respectiv că este apt pentru angajare;
– declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu față de Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA sau cu subunităţile acesteia;
– certificat de căsătorie în copie conformă cu originalul (dacă este cazul).

TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR
15.03.2022, ora 12;00, la Compartimentul Organizare din cadrul DS Sibiu (cererile de depun la secretariat).

AFIŞAREA REZULTATELOR
18.03.2022 ora 12.00, termen de depunere a contestaţiilor: 21.03.2022, ora 12.00.

Bibliografia și tematica se atașează prezentului anunț și este afișată la avizierul direcției.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Organizare,Resurse Umane, din cadrul DS Sibiu 0730651652 sau resumane@sibiu.rosilva.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul Sibiu.

* Anunțul expiră la data de 17 martie 2022