CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează avocat stagiar

CDRS

CONSELVAN – DE RUBERTIS – SARTORI recrutează un tânăr avocat stagiar cu sau fără experienţă, în vederea colaborării.

CERINŢE PROFESIONALE
– cunoştinţe temeinice de drept civil şi societar (contracte, negocieri, opinii legale), precum şi de drept procesual civil;
– acurateţe în redactarea actelor;
– capacitatea de a reacţiona rapid şi de a lua decizii corecte în momente critice, asumându-şi responsabilităţi;
– atent la detalii, rezistent la stres, spirit de echipă, profesionalism, onestitate, integritate;
– cunoştinţe de limba italiană şi/sau engleză;
– disponibilitate deplasare în ţară, eventual cu maşina personală.

RESPONSABILITĂŢI
– activităţi de consultanţă juridică, cât şi de reprezentare în instanţă în cadrul litigiilor în materie civilă atât în Bucureşti cât şi în ţară;
– analiză, verificare şi redactare contracte de orice fel;
– redactarea cererilor de chemare în judecată, a întâmpinărilor, contestaţiilor, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, căilor de atac etc.;
– toate activităţile legate de Registrul Comerţului;
– redactare opinii juridice;
– întocmirea dosarelor pentru instanţă;
– orice alte activităţi specifice profesiei.

DATE DE CONTACT
office@cdrs.eu
tel: 021 659 6618 – 0720 – 984 370

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 22 decembrie 2015