2.428 citiri

DLA PIPER DINU recrutează secretară


DLA PIPER

DLA PIPER DINU recrutează secretară.

DESCRIEREA POSTULUI (SCOP, OBIECTIVE, ATRIBUŢII, RESPONSABILITĂŢI)
– asigură interfaţa cu persoanele din afara firmei; promovează imaginea firmei prin activitatea pe care o desfăşoară şi prin comportamentul adoptat;
– preia şi direcţionează apelurile telefonice, interne şi externe, preia şi transmite mesaje complete şi corecte, asigurându-se că au ajuns la destinatar; menţine evidenţa, înregistrează şi distribuie faxurile primite şi trimise;
– răspunde la solicitări generale venite din partea clienţilor şi colaboratorilor;
– printează, fotocopiază, îndosariază, arhivează documente şi corespondenţa relevante (poştă, email, fax);
– menţine legătura cu agenţii de turism, pentru a asigura transportul şi cazarea, pentru deplasările în interes de serviciu ale angajaţilor şi colaboratorilor firmei şi întocmeşte formularele de cheltuieli;
– organizează contactele, întâlnirile şi călătoriile de afaceri (interne şi externe) pentru avocaţii la care este alocat(a) şi clienţii acestora, când este cazul;
– redactează corespondenţa zilnică, pregăteşte şi produce diverse materiale pentru conferinţe, întâlniri şi alte evenimente (interne sau externe);
– menţine un sistem eficient de arhivare şi îndosariere a documentelor şi a corespondenţei relevante;
– procesează documente, inserează comentarii, formatează documente şi utilizează stilul intern în documentele produse;
– ajută la completarea formularelor şi a cererilor către autorităţi, precum şi la depunerea documentelor la acestea;
– înregistrează în sistem activităţile desfăşurate de avocaţi pe fiecare dosar, pregăteşte situaţii lunare cu timpul pentru facturat, trimite facturile clienţilor şi ţine evidenţa lor;
– colectează documentele de identificare clienţi, contractele de asistenţă juridică, deschide dosarele în sistem şi stochează toată documentaţia pe suport de hârtie şi electronic;
– execută traduceri din limba engleză în limba română şi din limba română în limba engleză.

SPECIFICAŢIILE POSTULUI
Nivelul de studii: Studii superioare
Competenţele
– cunoaşterea de limbi străine;
– cunoştinţe operare PC: MS Office;
– capacitate de concentrare, autocontrol, viteză de execuţie şi reacţie;
– atenţie, minuţiozitate, promptitudine, proactivitate, entuziasm;
– capacitate de a respecta cerinţele şi termenii de predare a lucrărilor;
– adaptabilitate la cerinţele postului şi flexibilitate la stiluri şi ritmuri diferite de lucru;
– spirit de organizare şi capacitate de prioritizare şi planificare;
– capacitate de a lucra atât în echipă cât şi pe cont propriu, fără supraveghere;
– abilităţi de comunicare şi relaţionare atât cu colegii cât şi cu clienţii externi;
– preocupare pentru ridicarea nivelului profesional.

PENTRU A APLICA SAU DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI vă rugăm să o contactaţi pe Monica Zilberman, HR Advisor, la email: monica.zilberman@dlapiper.com

DESPRE FIRMĂ
DLA Piper este o firmă internaţională de avocatură cu birouri în peste 30 de ţări din Europa, Statele Unite ale Americii, Asia-Pacific şi Orientul Mijlociu, care oferă servicii de asistență juridică pentru clienţii săi din întreaga lume. DLA Piper deține un birou local în România din noiembrie 2008 și are o echipă de 55 de avocați și consultanți fiscali cu pregătire și experiență internațională.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 25 iulie 2016