2,023 citiri

DLA PIPER DINU recrutează contabil/ă

DLA PIPER

DLA PIPER DINU recrutează contabil(ă) cu experienţă într-o firmă de avocatură.

DLA Piper caută contabil(ă) cu experienţă pe un post similar de 2-5 ani, preferabil într-o firmă de avocatură sau o companie internaţională.

Candidatul(a) selectat(ă) va face parte dintr-o echipă tânără, ambiţioasă, va lucra într-un mediu plăcut în care se încurajează performanţa şi va avea ocazia să interacţioneze cu clienţi internaţionali şi să colaboreze cu colegi din alte birouri DLA Piper din lume.

CARE SUNT PRINCIPALELE ATRIBUŢII?
– asigură interfaţa cu persoanele din afara firmei (Administraţia Financiară, organismele de control financiar ale statului, bănci, etc);
– primeşte, verifică şi arhivează facturile primite, contractele şi alte documente de la furnizorii naţionali, internaţionali şi intra-grup;
– întocmeşte fişierele excel pentru clienţii intra-grup, furnizori internaţionali şi reconcilierea acestora;
– crează ordinele de plată a facturilor către furnizori naţionali, internaţionali şi intra-grup – propune plăţi spre aprobare;
– obţine detalii pentru facturare şi întocmeşte facturi către clienţi conform instrucţiunilor primite de la avocaţi şi/sau superiorii ierarhici;
– generează lunar şi oricând la cerere detalierile de plată corespunzatoatre fiecărui client şi/sau dosar al acestuia;
– întocmeşte şi păstrează rapoarte cu debitori: lista clienţilor, solduri clienţi, facturi restante, termene de plată încălcate etc.;
– păstrează legătura cu toţi furnizorii şi clienţii cu privire la soldurile finale de la sfârşit de lună, confirmarea plăţilor, schimbul de documente etc.;
– reconciliază conturile de debitori şi furnizori;
– alocă cheltuielile pe fiecare proiect specific şi/sau centru de cost/profit;
– primeşte şi păstrează/arhivează statele de plată în original şi completează declaraţiile fiscale (100, 102);
– generează raporturi de TVA pentru achiziţii şi vânzări de bunuri şi servicii,
– efectuează operaţiuni de casierie;
– înregistrează extrasele de bancă în Registrele contabile specifice şi păstrează evidenţa zilnică a încasărilor de la clienţi;
– înregistrează activele fixe şi articolele de inventar precum şi amortizarea acestora;
– emite şi verifică declaraţiile fiscale pentru autorităţile de stat;
– asigură sprijin în problemele fiscale şi contabile celorlalţi colegi şi departamente;
– păstrează relaţia cu şi furnizează orice informaţie solicitată de către departamentul financiar al grupului DLA şi/sau alte birouri DLA din grup;
– înregistrează toate operaţiunile şi documentele contabile primite în contabilitatea statutară precum şi în sistemul electronic de consolidare a situaţiilor financiare de grup şi efectuează toate operaţiile necesare închiderii de lună/an pentru contabilitatea statutară şi/sau contabilitatea consolidată a grupului DLA;
– generează toate rapoartele contabile periodice necesare precum şi declaraţiile fiscale;
– întocmeşte şi monitorizează rapoartele emise intern şi /sau extern şi asigură conformitatea acestora cu cerinţele de raportare şi/sau legale.
– pregăteşte şi susţine auditul extern sau fiscal;
– furnizează detalii pentru configurarea unui sistem IT de contabilitate;
– ia la cunoştinţă şi aplică prevederile legale în vigoare în activitatea de zi cu zi;
– identifică modalităţi de a aplica facilităţile fiscale şi de a evita suprataxarea;
– răspunde la solicitări generale venite din partea clienţilor şi colaboratorilor;
– printează, fotocopiază, îndosariază, arhivează documente şi corespondenţă relevantă (poştă, e-mail, fax);
– menţine un sistem eficient de arhivare şi îndosariere a documentelor şi a corespondenţei relevante;
– ajută la completarea formularelor şi a cererilor către autorităţi, precum şi la depunerea documentelor la acestea;
– asigură fluxului informaţional între firmă şi clienţii externi, precum şi între avocaţi şi celelalte departamente ale firmei;
– asigură o bună comunicare cu toate departamentele firmei şi transmite corect şi prompt informaţiile;
– răspunde de păstrarea confidenţialităţii asupra datelor şi informaţiilor la care are acces;
– se preocupă în permanentă de dezvoltarea şi îmbunătăţirea cunoştinţelor, competenţelor şi/sau abilităţilor personale;
– oferă ajutor celorlalţi colegi (avocaţi sau personal funcţii suport) când volumul de muncă este mare;
– oferă sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii administrative din cadrul firmei;
– îndeplineşte prompt sarcinile şi solicitările transmise de superiorii ierarhici.

CARE SUNT CERINŢELE?
– cunostiinte de contabilitate şi fiscalitate (contabilitate în partidă simplă şi dublă);
– autorizaţia CECCAR constituie un avantaj;
– cunoaşterea limbii engleze;
– cunoştinţe operare PC: MS Office, programme de gestiune financiar-contabila;
– capacitate de concentrare, autocontrol, viteză de execuţie şi reacţie;
– atenţie, minuţiozitate, promptitudine, proactivitate, entuziasm;
– capacitate de a respecta cerinţele şi termenii de predare a lucrărilor;
– adaptabilitate la cerinţele postului şi flexibilitate la stiluri şi ritmuri diferite de lucru;
– spirit de organizare şi capacitate de prioritizare şi planificare;
– capacitate de a lucra atât în echipă cât şi pe cont propriu, fără supraveghere;
– capacitate de decizie şi asumarea responsabilităţii;
– capacitatea de a rezolva problemele;
– capacitatea de analiză şi sinteză;
– abilităţi de comunicare şi relaţionare atât cu colegii cât şi cu clienţii externi;
– preocupare pentru ridicarea nivelului profesional.

CE OFERIM?
– oportunitate de construire a unei cariere într-un mediu internaţional dinamic;
– dobândirea de cunoştinţe şi acumularea de experienţă de la o echipă cu înalte standarde de pregătire şi profesionalism;
– pachet atractiv de beneficii (salariu, bonuri de masă, abonament servicii medicale).

Aşteptăm CV-urile voastre la e-mail: monica.zilberman@dlapiper.com

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 18 decembrie 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.