INTERCOM MANAGEMENT recrutează avocat stagiar

INTERCOM MANAGEMENT SPRL recrutează avocat stagiar.

INTERCOM MANAGEMENT SPRL (societate asociată SCA TUDOSE, GHEORGHE & ASOCIAŢII) este o Societate Profesională specializată în Insolvenţă cu o experienţă de peste 11 ani în domeniul insolvenţei şi un portofoliu de peste 1000 de dosare de insolvenţă/ reorganizare judiciară/ faliment soluţionate până în prezent.

CERINŢE
– membru UNBR;
– abilităţi foarte bune de comunicare, de organizare şi planificare;
– bun cunoscător al limbii române şi engleze;
– cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);
– capacitate de a lucra eficient în echipă şi cu termene limită.

Constituie un avantaj dacă aplicantul este membru UNPIR.

Trimite CV-ul la adresa de e-mail: constantin@inspec.ro

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 4 noiembrie 2019

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA recrutează consilier juridic

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA recrutează consilier juridic.

SCOP
Ordinul Arhitecților din România (OAR) își completează echipa cu un nou Consilier Juridic, cu ajutorul căruia să susțină crearea unui mediu legislativ optim desfășurării profesiei de arhitect.

Dacă te interesează dreptul urban şi mecanismele legislative care influențează dezvoltarea orașului, la OAR vei găsi locul în care afli noutățile din domeniu şi contribui direct la modificarea şi optimizarea legislației, lucrând atât cu profesioniștii din domeniu şi alte organizații profesionale, cât şi cu administrația publică centrală (Parlament, Guvern), parteneri naţionali şi internaţionali, colaboratori din organizații non-guvernamentale şi mediul de business.

Mediul de lucru este unul bazat pe cooperare şi dezvoltare continuă, încurajând libera exprimare şi inițiativa.

RESPONSABILITĂȚI
– identificarea inițiativelor legislative care vizează atât domeniul (arhitectură, urbanism, patrimoniu), cât și profesia;
– realizarea și întreținerea unei baze de date actualizate cu acte normative și reglementări cu impact asupra profesiei și organizației;
– generarea de propuneri de modificări și completări legislative și susținerea acestora în fața autorităților competente;
– participarea la dezbaterea actelor normative care vizează domeniul de activitate al arhitecților, precum și la întocmirea rapoartelor de specialitate;
– coordonarea activității de elaborare și fundamentare, în baza reglementărilor naționale și internaționale, a materialelor necesare pentru susținerea inițiativelor legislative din domeniul de activitate a arhitecților;
– realizarea activității specifice privind elaborarea răspunsurilor de ordin normativ, la întrebările adresate de forurile de conducere, membrii sau angajații organizației cu privire la reglementarea profesiei;
– asigurarea asistenței în pregătirea răspunsurilor la notificările legale primite din partea autorităților și instituțiilor publice.

BENEFICII
– aceasta este o oportunitate interesantă pentru un profesionist la început de carieră care își dorește aderarea la o echipă multidisiplinară, extrem de motivată, într-o organizație profesională care urmăreşte creşterea şi consolidarea impactului său în spaţiu public;
– poziția joacă un rol crucial în dezvoltarea și furnizarea de noi servicii pentru profesia de arhitect, oferind astfel oportunitatea de a crea, dezvolta și a pune bazele unor concepte noi în cadrul organizației şi profesiilor liberale;
– este o poziție potrivită pentru cei dinamici, cu capacitatea de concentrare, organizare și planificare, interesați în a lucra într-un context complex, cu sarcini multiple, câteodată cu termene strânse și o multitudine de părți implicate, luând în considerare în același timp cerințe și reglementări naționale și internaționale;
– activitatea se va desfășura într-un ambient creativ vast, într-un spațiu plăcut, în cadrul unei echipe interdisciplinare, alături de arhitecți.

CANDIDATUL IDEAL ARE
– studii juridice;
– inițiativa, creativitatea și responsabilitatea necesare pentru a atinge cele mai înalte standarde calitative;
– cunoștințele necesare pentru a dezvolta, prioritiza și realiza obiective și planuri specifice activității în care este angajat;
– excelente abilități de sinteză, prezentare și de comunicare în limba română și o altă limbă de circulație internațională;
– capacitatea de a prezenta clar și captivant idei și concepte;
– capacitatea de a asculta activ și de a empatiza cu interlocutorul;
– resursele necesare pentru a face față situațiilor stresante și termenelor limită.

Candidaturile sunt gestionate exclusiv prin intermediul adresei de e-mail: HR@OAR.ARCHI
Vom aprecia acele aplicații ce vor fi însoțite și de o scrisoare de intenție.
Contractul este pe durată determinată de 12 luni, cu posibilitate reală de prelungire.

BIBLIOGRAFIE
– Legea 184/2001, republicată şi HG 932/2010;
– Legea 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 10/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea 422/2001, republicată;
– Legea 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;
– Pachetul legislativ al achizițiilor publice;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a OAR şi Codul deontologic al profesiei de arhitect Directiva 2005/36/CE, consolidată prin
Directiva 2013/55/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale
Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne
Directiva 2014/24/CE privind achizițiile publice.

DESPRE ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
OAR este o organizație profesională, independentă, autonomă, apolitică, nonprofit și de interes public creată în anul 2001. Prin activitatea membrilor săi, OAR are misiunea de a promova arhitectura în rândul societății ca act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.

Printre obiectivele OAR se numără intensificarea prezenţei sale în spaţiul public, creşterea calităţii arhitecturii şi mediului construit în general, prin consolidarea unor instrumente de dezvoltare a culturii urbane şi promovarea profesiei de arhitect; generarea unei politici sustenabile a construirii în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; impulsionarea educației în arhitectură şi adaptarea acesteia la tendințele mediului socio-economic și cultural.

Anunțul este valabil pentru municipiul București.

* Anunțul expiră la data de 28 octombrie 2019